E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Μελέτιος 
Έτος Γεγονός
1967 Αι αγοραί καπνών ήνοιξαν από προχθές: Οπως όμως ετονίσθη - και απεφασίσθη- εις το προ εβδομάδος συλλαλητήριον των παραγωγών ούτε εν φύλλον καπνού διετέθη αφού εν τω μεταξύ δεν αναθεωρήθησαν τα γνωστά κυβερνητικά μέτρα που θέτουν ως όριον τιμών τα περυσινά επίπεδα.
1968 (Δ. Γερμανία). «Εσημειώσαμεν νέας προόδους εις τον αγώνα εναντίον του καρκίνου», ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος του γνωστού μεγάλου βιοχημικού συγκροτήματος της Μπάγιερ. Εργαζόμενοι από πολλών ετών εις τον τομέα της ογκολογίας οι ερευνηταί του Οίκου Μπάγιερ φαίνεται ότι επέτυχον ενδιαφέρουσαν, αν όχι εντυπωσιακήν, ανακάλυψιν. Ο πειραματισμός εις κλινικήν του νέου παρασκευάσματος θα πραγματοποιηθή εντός ολίγων μηνών. Αλλά τα αποτελέσματα δεν θα γνωσθούν προ της παρελεύσεως μερικών ετών δια να εκτιμηθή η αξία του νέου φαρμάκου.
1969 Κατόπιν αποφάσεως του υπουργείου Γεωργίας, η Αγροτική Τράπεζα θα χορηγήση εφέτος δάνεια εις τους ιδιοκτήτας θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων. Κατόπιν τούτου εκοινοποιήθη εις τα υποκαταστήματα της ΑΤΕ εγκύκλιος δια της οποίας παρέχονται οδηγίαι διά την χορήγησιν προς τους δικαιούχους τοιαύτης φύσεως δανείων, διά την προετοιμασίαν των συγκροτημάτων προς συγκομιδήν των σιτηρών της νέας εσοδείας.
1971 Η Σχολική ζωή των μαθητών των σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως αντιμετωπίζεται κατά τρόπον συστηματικόν και υπεύθυνον. Σχετικήν εγκύκλιον απηύθυνε προς τας εκπαιδευτικάς αρχάς ο υπουργός Παιδείας κ. Σιώρης διά της οποίας παρέχει υποδείξεις και οδηγίας, αι οποίαι αφορούν εις την οργάνωσιν των μαθητικών κοινοτήτων και εις το περιεχόμενον της εν γένει σχολικής ζωής. Ειδικότερον οι τομείς δραστηριότητας θ’ αφορούν τας συνήθεις ή σταθεράς δραστηριότητας τας σχετικάς με την ορθολογικήν οργάνωσιν, εσωτερικήν και εξωτερικήν της όλης σχολικής εργασίας. Επίσης εις τον τομέα των ιδιαιτέρων πνευματικών εκδηλώσεων πάντοτε με συνδυασμόν προς την κυρίως διδασκαλίαν, ως και τον τομέα της εξωσχολικής ζωής και κοινοτικής δράσεως.
1973 Προήχθη εις τον 5ον βαθμόν η Σοφία Παπαϊωάννου του Πρωτοδικείου Καρδίτσης και τοποθετείται εις το Πρωτοδικείον Κατερίνης. Επίσης η Ευαγγελία Γεωργίου του Πταισματοδικείου Καρδίτσης τοποθετείται εις την Εισαγγελίαν Καρδίτσης (ΦΕΚ 31 τεύχος Γ’ 31-173). - Ο Αριστ. Κακαράτζας μετατάσσεται εκ της Γραμματείας του Κρατικού Νοσοκομείου Καρδίτσης εις την θέσιν του διοικητικού Διευθυντού Α’ του Νοσοκομείου Καρδίτσης (ΦΕΚ 11 τεύχος Γ’ 31-1-73).
1974 Εν απαρτία χθές το Δημοτικόν Συμβούλιον ενέκρινε εισήγησιν του Δημάρχου κ. Μαυρογιώργου επί του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 1974 ο οποίος εμφανίζει έσοδα 50 εκατ. και έξοδα 50 εκατ. Με τα μακράν συζήτησιν ενεκρίθη και εις τα επί μέρους κεφάλαια ο νέος προϋπολογισμός.
1975 Το Δ.Σ. του νεοϊδρυθέντος συλλόγου Θεσσαλών και Ηπειρωτών σπουδαστδών με την ευκαιρία της συγκρότησής του σε σώμα χαιρετίζει τον αγωνιστή λαό της Θεσσαλάις συμπαραστέκεται στο δίκαιο απεργιακό αγώνα των αγροτών της για την βελτίωση των συνθηκών ζωής και καταγγέλλει την κυβέρνηση για την έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος προς την ταλαιπωρημένη αγροτική τάξη. Τασσόμαστε αλληλέγγυοι των απεργών και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους. Ο Πρόεδρος: Αρ. Μυλωνάς Ο Γ. Γραμ.: Γ. Χατζοπλάκης
«« 12 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (12/2)
Τοπικά
1975 : Το Δ.Σ. του νεοϊδρυθέντος συλλόγου Θεσσαλών και Ηπειρωτών σπουδαστδών με την ευκαιρία της συγκρότησής του σε σώμα χαιρετίζει τον αγωνιστή λαό της Θεσσαλάις συμπαραστέκεται στο δίκαιο απεργιακό αγώνα των αγροτών της για την βελτίωση των συνθηκών ζωής και καταγγέλλει την κυβέρνηση για την έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος προς την ταλαιπωρημένη αγροτική τάξη. Τασσόμαστε αλληλέγγυοι των απεργών και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους. Ο Πρόεδρος: Αρ. Μυλωνάς Ο Γ. Γραμ.: Γ. Χατζοπλάκης
1974 : Εν απαρτία χθές το Δημοτικόν Συμβούλιον ενέκρινε εισήγησιν του Δημάρχου κ. Μαυρογιώργου επί του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 1974 ο οποίος εμφανίζει έσοδα 50 εκατ. και έξοδα 50 εκατ. Με τα μακράν συζήτησιν ενεκρίθη και εις τα επί μέρους κεφάλαια ο νέος προϋπολογισμός.
1973 : Προήχθη εις τον 5ον βαθμόν η Σοφία Παπαϊωάννου του Πρωτοδικείου Καρδίτσης και τοποθετείται εις το Πρωτοδικείον Κατερίνης. Επίσης η Ευαγγελία Γεωργίου του Πταισματοδικείου Καρδίτσης τοποθετείται εις την Εισαγγελίαν Καρδίτσης (ΦΕΚ 31 τεύχος Γ’ 31-173). - Ο Αριστ. Κακαράτζας μετατάσσεται εκ της Γραμματείας του Κρατικού Νοσοκομείου Καρδίτσης εις την θέσιν του διοικητικού Διευθυντού Α’ του Νοσοκομείου Καρδίτσης (ΦΕΚ 11 τεύχος Γ’ 31-1-73).
1967 : Αι αγοραί καπνών ήνοιξαν από προχθές: Οπως όμως ετονίσθη - και απεφασίσθη- εις το προ εβδομάδος συλλαλητήριον των παραγωγών ούτε εν φύλλον καπνού διετέθη αφού εν τω μεταξύ δεν αναθεωρήθησαν τα γνωστά κυβερνητικά μέτρα που θέτουν ως όριον τιμών τα περυσινά επίπεδα.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Η Σχολική ζωή των μαθητών των σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως αντιμετωπίζεται κατά τρόπον συστηματικόν και υπεύθυνον. Σχετικήν εγκύκλιον απηύθυνε προς τας εκπαιδευτικάς αρχάς ο υπουργός Παιδείας κ. Σιώρης διά της οποίας παρέχει υποδείξεις και οδηγίας, αι οποίαι αφορούν εις την οργάνωσιν των μαθητικών κοινοτήτων και εις το περιεχόμενον της εν γένει σχολικής ζωής. Ειδικότερον οι τομείς δραστηριότητας θ’ αφορούν τας συνήθεις ή σταθεράς δραστηριότητας τας σχετικάς με την ορθολογικήν οργάνωσιν, εσωτερικήν και εξωτερικήν της όλης σχολικής εργασίας. Επίσης εις τον τομέα των ιδιαιτέρων πνευματικών εκδηλώσεων πάντοτε με συνδυασμόν προς την κυρίως διδασκαλίαν, ως και τον τομέα της εξωσχολικής ζωής και κοινοτικής δράσεως.
1969 : Κατόπιν αποφάσεως του υπουργείου Γεωργίας, η Αγροτική Τράπεζα θα χορηγήση εφέτος δάνεια εις τους ιδιοκτήτας θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων. Κατόπιν τούτου εκοινοποιήθη εις τα υποκαταστήματα της ΑΤΕ εγκύκλιος δια της οποίας παρέχονται οδηγίαι διά την χορήγησιν προς τους δικαιούχους τοιαύτης φύσεως δανείων, διά την προετοιμασίαν των συγκροτημάτων προς συγκομιδήν των σιτηρών της νέας εσοδείας.
1968 : (Δ. Γερμανία). «Εσημειώσαμεν νέας προόδους εις τον αγώνα εναντίον του καρκίνου», ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος του γνωστού μεγάλου βιοχημικού συγκροτήματος της Μπάγιερ. Εργαζόμενοι από πολλών ετών εις τον τομέα της ογκολογίας οι ερευνηταί του Οίκου Μπάγιερ φαίνεται ότι επέτυχον ενδιαφέρουσαν, αν όχι εντυπωσιακήν, ανακάλυψιν. Ο πειραματισμός εις κλινικήν του νέου παρασκευάσματος θα πραγματοποιηθή εντός ολίγων μηνών. Αλλά τα αποτελέσματα δεν θα γνωσθούν προ της παρελεύσεως μερικών ετών δια να εκτιμηθή η αξία του νέου φαρμάκου.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Μελέτιος