E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Δι’ αποφάσεως του υπουργού Εσωτερικών κατενεμήθη ποσό 10.158.596 δραχμών εκ του εσόδου της οικονομικής ενισχύσεως εις δήμους της χώρας δια τον μήνα Ιανουάριον. Εκ του ανωτέρω ποσού κατενεμήθησαν εις τον Δήμον Καρδίτσης 66.816 δραχμαί, Σοφάδων 6.192 και Μουζακίου 5.760
1967 Υπό του υπουργού Παιδείας υπεγράφη Β.Δ. περί καθορισμού της συνθέσεως του διδακτικού προσωπικού των παιδαγωγικών ακαδημιών, των προσόντων και του τρόπου διορισμού, προαγωγής και εξελίξεως αυτού. Το Διάταγμα απεστάλη διά την κατά Νόμον επεξεργασίαν εις το ΑΣΔΥ.
1969 Η Βρεταννία επλήγη σκληρώς σήμερον υπό της σφοδροτέρας χιονοθυέλλης η οποία έπληξε ποτέ την χώραν. Εκατοντάδες χωρίων και πόλεων απεμονώθησαν και εις ολόκληρον την Αγγλίαν συνεργεία εργάζονται ακαταπαύστως διά ν’ απελευθερώσουν τα παγιδευθέντα υπό των χιόνων αυτοκίνητα, λεωφορεία και αμαξοστοιχίας. Λόγω της πρωτοφανοόυς αυτής κακοκαιρίας όλαι αι αθλητικαί εκδηλώσεις και ιπποδρομίαι εματαιώθησαν. Αι χιονοθύελλαι, αι οποίαι σαρώνουν την αγγλικήν ύπαιθρον προέρχονται κατά την Μετεωρολογικήν Υπηρεσίαν εκ της αρκτικής περιοχής.
1972 Δια την επέκτασιν και τον εκσυγχρονισμόν του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας διατίθενται εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων τρέχοντος έτους 2 δις. 600 εκ. Σχετική απόφασις υπεγράφη υπό του υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου. Εις σχετικήν ανακοίνωσιν τονίζεται ότι κατά την ένταξιν των έργων είς το εφετεινόν πρόγραμμα οδοποιϊας εθνικής κλίμακος κατεβλήθη ιδιαιτέρα προσπάθεια διά την καλυτέραν και πλέον ορθολογικήν εξυπηρέτησιν των βασικών στόχων του προγράμματος αναπτύξεως με γενικόν κριτήριον επιλογής των έργων την συμβολήν των είς την επίτευξην των αναπτυξιακών σκοπών. Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι το τρέχον έτος αποτελεί, ορόσημον είς την προσπάθειαν ολοκληρώσεως του οδικού δικτύου της χώρας καθ’όσον κατά το 1971 θα γίνη και η έναρξη κατασκευής της Εγνατίας Οδού, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται είς 4 δις 500 εκ δραχμάς.
1973 Εις 1362 βοοειδή και 3000 πρόβατα διενεργήθησαν αντιαφθωδικοί εμβολιασμοί κατά τας τελευταίας πέντε εβδομάδας μερίμνη των Κτηνιατρικών υπηρεσιών του Νομού, εις τρείς κοινότητας Σοφάδων. Παραλλήλως ελήφθησαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα καταπολεμήσεως εμφανισθεισών επιζωοτιών (εντεροξαιναιμίας και στρογγυλιάσεως αιγοπροβάτων, φυματιώσεως βοοειδών, χολέρας κ.λπ.). Γενικώτερα εις τον Νομόν διενεργήθησαν εμβολιασμοί εις 25.000 περίπου μικρά και μεγάλα ζώα, παρεσχέθη κτηνιατρική περίθαλψιες όπου παρέστη ανάγκη και διενεργήθησαν εμπεριστατωμένοι κρεοσκοπικοί έλεγχοι εις δημοτικά και κοινοτικά σφαγεία επί 5.938 σφαγίων ζώων.
1974 Δι’ αποφάσεως του υπουργού Παιδείας κ. Π. Χρήστου διορίζονται 278 εκπαιδευτικοί λειτουργοί Μέσης Εκπαιδεύσεως, ήτοι μαθηματικοί 99, φυσικοί 17, φυσιογνώσται 38, χημικοί 5, εμποριολόγοι 17, θεολόγοι 102. Οι ως άνω διοριζόμενοι τίθενται εις την διάθεσιν των κατά τόπους ΝΥΣΜΕ, προκειμένου να τοποθετηθούν εις κενάς οργανικάς θέσεις δημοσίων γυμνασίων της δικαιοδοσίας των. Εις την διάθεσιν του ΝΥΣΜΕ Καρδίτσης τίθενται: Χρ. Μαυρατζάς φυσικός, Ιω. Χαρισούλης φυσιογνώστης, Απόστ. Παππάς μαθηματικός και Αγορίτσα Γκαρμαλιά θεολόγος.
«« 13 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (13/2)
Τοπικά
1974 : Δι’ αποφάσεως του υπουργού Παιδείας κ. Π. Χρήστου διορίζονται 278 εκπαιδευτικοί λειτουργοί Μέσης Εκπαιδεύσεως, ήτοι μαθηματικοί 99, φυσικοί 17, φυσιογνώσται 38, χημικοί 5, εμποριολόγοι 17, θεολόγοι 102. Οι ως άνω διοριζόμενοι τίθενται εις την διάθεσιν των κατά τόπους ΝΥΣΜΕ, προκειμένου να τοποθετηθούν εις κενάς οργανικάς θέσεις δημοσίων γυμνασίων της δικαιοδοσίας των. Εις την διάθεσιν του ΝΥΣΜΕ Καρδίτσης τίθενται: Χρ. Μαυρατζάς φυσικός, Ιω. Χαρισούλης φυσιογνώστης, Απόστ. Παππάς μαθηματικός και Αγορίτσα Γκαρμαλιά θεολόγος.
1973 : Εις 1362 βοοειδή και 3000 πρόβατα διενεργήθησαν αντιαφθωδικοί εμβολιασμοί κατά τας τελευταίας πέντε εβδομάδας μερίμνη των Κτηνιατρικών υπηρεσιών του Νομού, εις τρείς κοινότητας Σοφάδων. Παραλλήλως ελήφθησαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα καταπολεμήσεως εμφανισθεισών επιζωοτιών (εντεροξαιναιμίας και στρογγυλιάσεως αιγοπροβάτων, φυματιώσεως βοοειδών, χολέρας κ.λπ.). Γενικώτερα εις τον Νομόν διενεργήθησαν εμβολιασμοί εις 25.000 περίπου μικρά και μεγάλα ζώα, παρεσχέθη κτηνιατρική περίθαλψιες όπου παρέστη ανάγκη και διενεργήθησαν εμπεριστατωμένοι κρεοσκοπικοί έλεγχοι εις δημοτικά και κοινοτικά σφαγεία επί 5.938 σφαγίων ζώων.
1966 : Δι’ αποφάσεως του υπουργού Εσωτερικών κατενεμήθη ποσό 10.158.596 δραχμών εκ του εσόδου της οικονομικής ενισχύσεως εις δήμους της χώρας δια τον μήνα Ιανουάριον. Εκ του ανωτέρω ποσού κατενεμήθησαν εις τον Δήμον Καρδίτσης 66.816 δραχμαί, Σοφάδων 6.192 και Μουζακίου 5.760
Εθνικά - Διεθνή
1972 : Δια την επέκτασιν και τον εκσυγχρονισμόν του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας διατίθενται εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων τρέχοντος έτους 2 δις. 600 εκ. Σχετική απόφασις υπεγράφη υπό του υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου. Εις σχετικήν ανακοίνωσιν τονίζεται ότι κατά την ένταξιν των έργων είς το εφετεινόν πρόγραμμα οδοποιϊας εθνικής κλίμακος κατεβλήθη ιδιαιτέρα προσπάθεια διά την καλυτέραν και πλέον ορθολογικήν εξυπηρέτησιν των βασικών στόχων του προγράμματος αναπτύξεως με γενικόν κριτήριον επιλογής των έργων την συμβολήν των είς την επίτευξην των αναπτυξιακών σκοπών. Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι το τρέχον έτος αποτελεί, ορόσημον είς την προσπάθειαν ολοκληρώσεως του οδικού δικτύου της χώρας καθ’όσον κατά το 1971 θα γίνη και η έναρξη κατασκευής της Εγνατίας Οδού, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται είς 4 δις 500 εκ δραχμάς.
1969 : Η Βρεταννία επλήγη σκληρώς σήμερον υπό της σφοδροτέρας χιονοθυέλλης η οποία έπληξε ποτέ την χώραν. Εκατοντάδες χωρίων και πόλεων απεμονώθησαν και εις ολόκληρον την Αγγλίαν συνεργεία εργάζονται ακαταπαύστως διά ν’ απελευθερώσουν τα παγιδευθέντα υπό των χιόνων αυτοκίνητα, λεωφορεία και αμαξοστοιχίας. Λόγω της πρωτοφανοόυς αυτής κακοκαιρίας όλαι αι αθλητικαί εκδηλώσεις και ιπποδρομίαι εματαιώθησαν. Αι χιονοθύελλαι, αι οποίαι σαρώνουν την αγγλικήν ύπαιθρον προέρχονται κατά την Μετεωρολογικήν Υπηρεσίαν εκ της αρκτικής περιοχής.
1967 : Υπό του υπουργού Παιδείας υπεγράφη Β.Δ. περί καθορισμού της συνθέσεως του διδακτικού προσωπικού των παιδαγωγικών ακαδημιών, των προσόντων και του τρόπου διορισμού, προαγωγής και εξελίξεως αυτού. Το Διάταγμα απεστάλη διά την κατά Νόμον επεξεργασίαν εις το ΑΣΔΥ.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή