E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Βαλεντίνα 
 Βαλεντίνος 
Έτος Γεγονός
1966 Η εφημερίς της Σοβιετικής Νεολαίας «Κομσομολσκάγια Πράββα» εις το χθεσινόν φύλλον της αναγράφει την πληροφορίαν ότι ένας σκύλος, ο οποιος εξηφανίσθη από έν αγρόκτημα, κατά την διάρκειαν σοφδράς χιονοθυέλλης, τον παρελθόντα Ιανουάριον, ανευρέθη ζωντανός υπό σωρόν χιόνων ύψους 2 μ. τρείς εβδομάδας αργότερον. Ο ανευρεθείς σκύλος διετηρήθη εις την ζωήν επί 22 ημέρες.
1967 Εις τα πλαίσια των τελούντων υπό την αιγίδα της Ενώσεως Γεωργ. Συν/σμών Καρδίτσης και της ΠΑΣΕΓΕΣ αγωνιστικών εκδηλώσεων των καπνοπαραγωγών Καρδίτσης, η συντονιστική επιτροπή αγώνος των καπνοπαραγωγών απέστειλεν εις Αθήνας κλιμάκιόν της υπό την ηγεσίαν του Προέδρου της Ενώσεως Γεωργ. Συν/σμών Καρδίτσης κ. Ιωάννου Τσιντζιλώνη. Εις το κλιμάκιον μετέσχον οι κ.κ. Απ. Δήμου Λοξάδος και Λάμπρος Κουτσιμπέλης Μαυρομματίου.
1969 ΔιΆ αποφάσεως του κ. υπουργού Παιδείας διορίσθησαν 380 δημοδιδάσκαλοι, οι οποίοι τίθενται εις την διάθεσιν των επιθεωρητών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως τοποθετούμενοι εις τας περιφερείας των. Εις την ΒΆ Καρδίτσης τοποθετούνται αι Κυριακή Παππά και Γεωργία Αντωνίου. * Ονομάζονται έφεδροι ανθυπολοχαγοί εκ του Ν. Καρδίτσης οι: Αντων. Καραγιάννης (Ανώγειον), Αναστάσιος Τασόπουλος (Καρποχώρι), Β. Πλαστήρας (Καρδίτσα), Φ. Ηλίας (Πευκοφύτου), Γ. Τσιτσιλάκος (Καππά). * Σήμερον και ώραν 5.30 μ.μ. εις τα νέα κτίρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας θα λάβη χώραν η τελετή της υποσχέσεως των πρωτοετών σπουδαστών. * Τραγικόν θάνατον εύρον εντός της οικίας των ο Π.Φ. ετών 56 ηλεκτρολόγος και η σύζυγός του Α. ετών 57 συνταξιούχος ηθοποιός. Το ζεύγος ευρέθη νεκρόν εις το επί της οδού Βουλγαροκτόνου 21 διαμέρισμά των συνεπεία δηλητηριάσεως εξ αναθυμιάσεων φωταερίου, το οποίον διέφευγεν από αγωγόν λόγω διαρρήξεως αυτού. Την 5ην πρωϊνήν αφηγείται η διασωθείσα Β.Μ., η οποία εφιλοξενείτο υπό του ζεύγους.
1972 Η υφαντική, το κέντημα, η κοπτική και το ράψιμο, σύμφωνα όμως με τους ορθολογικούς κανόνας της τεχνικής πληρότητος αποτελούν, αναμφισβήτητα, ανεκτίμητο εξοπλισμό κάθε νέας της υπαίθρου και αυριανής μητέρας. Αυτούς τους τομείς επιμορφώσεως των αγρονεανίδων ανέλαβε η καλύψει η Διεύθυνσις Γεωργίας. Η προσπάθειά της γρήγορα προσέλαβε την μορφήν εκστρατείας με στόχο κάθε χωριό νΆ αποκτησει το δικό του κέντρο επιμορφώσεως. Προχθές εις δύο επιθεωρήσεις κέντρων της υπαίθρου - Καρδιτσομαγούλα, Μακρυχώρι - ο κ. Νομάρχης παρηκολούθησε την συντελουμένην πρόοδον και τη ευκαιρία ομίλησε προς τα νεάνιδας.
1973 Το Δασαρχείον Καρδίτσης ανακοινώνει ότι την 21ην τρ. μηνός ημέραν Τετάρτην και ώραν 11 π.μ. θα λάβη χώραν εις τα Γραφεία του Δασαρχείου εξέτασις των υποψηφίων των ενδιαφερομένων να λάβουν διά πρώτην φοράν άδειαν θήρας. Οι ενδιαφερόμενοι προς τούτο δέον όπως προσέλθωσι την ώς άνω καθοριζομένην ημερομηνίαν και ώραν εις τα γραφεία του Δασαρχείου, προσκομίζοντες εις την επιτροπήν εξετάσεως ιατρικόν πιστοποιητικόν εμφαίνον ότι δεν υπάσχουσι εκ σωματικής αναπηρίας ή ψυχικής νόσου.
«« 14 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (14/2)
Τοπικά
1973 : Το Δασαρχείον Καρδίτσης ανακοινώνει ότι την 21ην τρ. μηνός ημέραν Τετάρτην και ώραν 11 π.μ. θα λάβη χώραν εις τα Γραφεία του Δασαρχείου εξέτασις των υποψηφίων των ενδιαφερομένων να λάβουν διά πρώτην φοράν άδειαν θήρας. Οι ενδιαφερόμενοι προς τούτο δέον όπως προσέλθωσι την ώς άνω καθοριζομένην ημερομηνίαν και ώραν εις τα γραφεία του Δασαρχείου, προσκομίζοντες εις την επιτροπήν εξετάσεως ιατρικόν πιστοποιητικόν εμφαίνον ότι δεν υπάσχουσι εκ σωματικής αναπηρίας ή ψυχικής νόσου.
1972 : Η υφαντική, το κέντημα, η κοπτική και το ράψιμο, σύμφωνα όμως με τους ορθολογικούς κανόνας της τεχνικής πληρότητος αποτελούν, αναμφισβήτητα, ανεκτίμητο εξοπλισμό κάθε νέας της υπαίθρου και αυριανής μητέρας. Αυτούς τους τομείς επιμορφώσεως των αγρονεανίδων ανέλαβε η καλύψει η Διεύθυνσις Γεωργίας. Η προσπάθειά της γρήγορα προσέλαβε την μορφήν εκστρατείας με στόχο κάθε χωριό νΆ αποκτησει το δικό του κέντρο επιμορφώσεως. Προχθές εις δύο επιθεωρήσεις κέντρων της υπαίθρου - Καρδιτσομαγούλα, Μακρυχώρι - ο κ. Νομάρχης παρηκολούθησε την συντελουμένην πρόοδον και τη ευκαιρία ομίλησε προς τα νεάνιδας.
1967 : Εις τα πλαίσια των τελούντων υπό την αιγίδα της Ενώσεως Γεωργ. Συν/σμών Καρδίτσης και της ΠΑΣΕΓΕΣ αγωνιστικών εκδηλώσεων των καπνοπαραγωγών Καρδίτσης, η συντονιστική επιτροπή αγώνος των καπνοπαραγωγών απέστειλεν εις Αθήνας κλιμάκιόν της υπό την ηγεσίαν του Προέδρου της Ενώσεως Γεωργ. Συν/σμών Καρδίτσης κ. Ιωάννου Τσιντζιλώνη. Εις το κλιμάκιον μετέσχον οι κ.κ. Απ. Δήμου Λοξάδος και Λάμπρος Κουτσιμπέλης Μαυρομματίου.
Εθνικά - Διεθνή
1969 : ΔιΆ αποφάσεως του κ. υπουργού Παιδείας διορίσθησαν 380 δημοδιδάσκαλοι, οι οποίοι τίθενται εις την διάθεσιν των επιθεωρητών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως τοποθετούμενοι εις τας περιφερείας των. Εις την ΒΆ Καρδίτσης τοποθετούνται αι Κυριακή Παππά και Γεωργία Αντωνίου. * Ονομάζονται έφεδροι ανθυπολοχαγοί εκ του Ν. Καρδίτσης οι: Αντων. Καραγιάννης (Ανώγειον), Αναστάσιος Τασόπουλος (Καρποχώρι), Β. Πλαστήρας (Καρδίτσα), Φ. Ηλίας (Πευκοφύτου), Γ. Τσιτσιλάκος (Καππά). * Σήμερον και ώραν 5.30 μ.μ. εις τα νέα κτίρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας θα λάβη χώραν η τελετή της υποσχέσεως των πρωτοετών σπουδαστών. * Τραγικόν θάνατον εύρον εντός της οικίας των ο Π.Φ. ετών 56 ηλεκτρολόγος και η σύζυγός του Α. ετών 57 συνταξιούχος ηθοποιός. Το ζεύγος ευρέθη νεκρόν εις το επί της οδού Βουλγαροκτόνου 21 διαμέρισμά των συνεπεία δηλητηριάσεως εξ αναθυμιάσεων φωταερίου, το οποίον διέφευγεν από αγωγόν λόγω διαρρήξεως αυτού. Την 5ην πρωϊνήν αφηγείται η διασωθείσα Β.Μ., η οποία εφιλοξενείτο υπό του ζεύγους.
1966 : Η εφημερίς της Σοβιετικής Νεολαίας «Κομσομολσκάγια Πράββα» εις το χθεσινόν φύλλον της αναγράφει την πληροφορίαν ότι ένας σκύλος, ο οποιος εξηφανίσθη από έν αγρόκτημα, κατά την διάρκειαν σοφδράς χιονοθυέλλης, τον παρελθόντα Ιανουάριον, ανευρέθη ζωντανός υπό σωρόν χιόνων ύψους 2 μ. τρείς εβδομάδας αργότερον. Ο ανευρεθείς σκύλος διετηρήθη εις την ζωήν επί 22 ημέρες.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Βαλεντίνα , Βαλεντίνος