E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Η αρμόδια Διεύθυνσις του υπουργείου Δημοσίων Εργων κατέληξεν εις οριστικήν απόφασιν καθ’ όσον αφορά εις την όδευσιν, την οποίαν θ’ ακολουθήση το εντός του Νομού τμήμα της εθνικής οδού Αγρινίου - Καρδίτσης. Συγκεκριμένως, ο δρόμος, θ’ ακολουθήσει την παρακάτω διαδρομή: Καρδίτσα - Σέκλιζα - Ραχούλα - Καστανιά - Φράγμα Λίμνης. Το συνολικόν μήκος θα είναι 34 χιλιόμετρα. Ενεκρίθη η βαρομετρική αναγνώρισις. Ανετέθη η εκπόνησις προμελέτης.
1967 Την εφαρμογή του συνεχούς ωραρίου εργασίας για τα εμπορικά καταστήματα και της 48ώρου εβδομαδιαίας εργασίας για τα καταστήματα τροφίμων ολοκλήρου της χώρας, θα επιδιώξη η Ομοσπονδία ιδιωτικών Υπαλλήλων.
1968 Η εθνική κυβέρνησις συνεπής προς τους σκοπούς και τας διακηρύξεις της και εν τη επιθυμία της, όπως επιδείξη πνεύμα επιεικείας και ισότητος προς όλους τους πολίτας διά την επίτευξιν ενότητος, κατασιγάσεως των παθών και λήθης του παρελθόντος κατήρτισε σχέδιον Α.Ν. διά του οποίου αντικαθίστανται ορισμέναι διατάξεις του Α.Ν. 228/67. Διά του καταρτισθέντος σχεδίου Νόμου ευρύνεται ο αριθμός των αδικημάτων επί των οποίων χωρεί αναστολή, ώς π.χ. αδικήματα πε ρί διενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών εορτών, της προσβολής τιμής ετέρου εξύβρισιν οργάνων της αρχής και απειθείας εις υπάλληλος ως και άλλων αδικημάτων. Απλουστεύεται επίσης η διαδικασία εφαρμογής του Α.Ν. 228/67 προς διευκόλυνσιν του ελέγχου των υποθέσεων και παρέχεται το δικαίωμα εις τους κατηγορουμένους ή τους καταδικασθέντας προσφυγής εις τα συμβούλια πλημμελειοδικών αντί των δικαστικών συμβουλίων, επιτροπών ή Εισαγγελέων.
1971 Προγραμματισμένη προσπάθεια εφέτος διά την δενδροφύτευσιν δρόμων Μεθοδική εργασία και εξασφάλισις των προϋποθέσεων όχι μόνον διά την επιτυχίαν της φυτεύσεως αλλά και την συντήρησιν των δενδρυλλίων κατά τα πρώτα, τουλάχιστον, δύο χρόνια της αναπτύξεώς των. Διά τον λόγον αυτόν εφέτος θα φυτευθούν 700 δενδρύλλια, διετή, καναδικής λεύκης εις τα τμήματα του εθνικού δρόμου Καρδίτσης - «Δέλτα» και Καρδίτσης - Αρτεσιανού. Η φύτευσις θα γίνει υπό μαθητών και φοιτητών Ακαδημίας η δε διάνοιξις των λάκκων υπό συνεργείων εργατών δαπάνας του Δήμου. * Ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος επεσκέφθη την εσπέραν της Κυριακής τα χωρία Κρανέα και Μαγουλίτσα, όπου συνειργάσθη με τάς κοινοτικάς αρχάς επί ζητημάτων απασχολούντων τας Κοινότητάς των και επικοινώνησε με τους κατοίκους προς τους οποίους συνέστησεν αγάπην και συνεργασίαν διά την πρόοδον των ιδίων και των χωρίων των.
1972 Εξακόσιαι χιλιάδες δρχ. ενεκρίθησαν διά το τρέχον έτος διά την αποπεράτωσιν του ισογείου του Πνευματικού Κέντρου - αίθουσα κινηματοθεάτρου. ΤΆ ανωτέρω μας ανεκοινώθησαν χθές υπό του κ. Νομάρχου με την διευκρίνισιν ότι το εν λόγω κονδύλιον προέρχεται εκ του περιφερειακού προγράμματος επενδύσεων. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ Τέσσαρας κοινότητας και δύο οικισμούς της περιοχής επισκέφθη χθές ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος. Επελήφθη επιτοπίως της εξετάσεως γενικών ζητημάτων, ήκουσε αιτήματα των κατοίκων και έδωσεν αμέσους λύσεις.
1973 Η επί μακράν χρονικόν διάστημα καθήλωσις των τιμών γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, ιδία της εγχωρίου παραγωγής, ενέχει κινδύνους και οδηγεί εις ανάσχεσιν της παραγωγής, με συνεπεία επί της οικονομικής αναπτύξεως και της οικονομικής ισορροπίας. Τα ανωτέρω επισημαίνει το γνωμοδοτικόν συμβούλιον των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων της χώρας, το οποίον συνήλθε το Σάββατον και την Κυριακήν. Ιδιαιτέρως αισθητή είναι η επίδρασις εις το γεωργικόν τομέα εφΆ όσον αι τιμαί θα έχουν παύσει να ανταποκρίνονται εις το πραγματικόν κόστος της παραγωγής. Τούτο οδηγεί ευθέως εις προϊούσαν εγκατάλειψιν της γεωργικής παραγωγής. Το συμβούλιον ησχολήθη με τα μέτρα της περιφερειακής αναπτύξεως και του περιορισμού της ρευστότητος της Οικονομίας εις εκδοθείσαν δε ανακοίνωσιν επισημαίνονται ορισμέναι ατέλειαι εις τα μέτρα, τα οποία όμως εις τας γενικάς των γραμμάς είναι εύστοχα.
«« 15 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (15/2)
Τοπικά
1972 : Εξακόσιαι χιλιάδες δρχ. ενεκρίθησαν διά το τρέχον έτος διά την αποπεράτωσιν του ισογείου του Πνευματικού Κέντρου - αίθουσα κινηματοθεάτρου. ΤΆ ανωτέρω μας ανεκοινώθησαν χθές υπό του κ. Νομάρχου με την διευκρίνισιν ότι το εν λόγω κονδύλιον προέρχεται εκ του περιφερειακού προγράμματος επενδύσεων. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ Τέσσαρας κοινότητας και δύο οικισμούς της περιοχής επισκέφθη χθές ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος. Επελήφθη επιτοπίως της εξετάσεως γενικών ζητημάτων, ήκουσε αιτήματα των κατοίκων και έδωσεν αμέσους λύσεις.
1971 : Προγραμματισμένη προσπάθεια εφέτος διά την δενδροφύτευσιν δρόμων Μεθοδική εργασία και εξασφάλισις των προϋποθέσεων όχι μόνον διά την επιτυχίαν της φυτεύσεως αλλά και την συντήρησιν των δενδρυλλίων κατά τα πρώτα, τουλάχιστον, δύο χρόνια της αναπτύξεώς των. Διά τον λόγον αυτόν εφέτος θα φυτευθούν 700 δενδρύλλια, διετή, καναδικής λεύκης εις τα τμήματα του εθνικού δρόμου Καρδίτσης - «Δέλτα» και Καρδίτσης - Αρτεσιανού. Η φύτευσις θα γίνει υπό μαθητών και φοιτητών Ακαδημίας η δε διάνοιξις των λάκκων υπό συνεργείων εργατών δαπάνας του Δήμου. * Ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος επεσκέφθη την εσπέραν της Κυριακής τα χωρία Κρανέα και Μαγουλίτσα, όπου συνειργάσθη με τάς κοινοτικάς αρχάς επί ζητημάτων απασχολούντων τας Κοινότητάς των και επικοινώνησε με τους κατοίκους προς τους οποίους συνέστησεν αγάπην και συνεργασίαν διά την πρόοδον των ιδίων και των χωρίων των.
1966 : Η αρμόδια Διεύθυνσις του υπουργείου Δημοσίων Εργων κατέληξεν εις οριστικήν απόφασιν καθ’ όσον αφορά εις την όδευσιν, την οποίαν θ’ ακολουθήση το εντός του Νομού τμήμα της εθνικής οδού Αγρινίου - Καρδίτσης. Συγκεκριμένως, ο δρόμος, θ’ ακολουθήσει την παρακάτω διαδρομή: Καρδίτσα - Σέκλιζα - Ραχούλα - Καστανιά - Φράγμα Λίμνης. Το συνολικόν μήκος θα είναι 34 χιλιόμετρα. Ενεκρίθη η βαρομετρική αναγνώρισις. Ανετέθη η εκπόνησις προμελέτης.
Εθνικά - Διεθνή
1973 : Η επί μακράν χρονικόν διάστημα καθήλωσις των τιμών γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, ιδία της εγχωρίου παραγωγής, ενέχει κινδύνους και οδηγεί εις ανάσχεσιν της παραγωγής, με συνεπεία επί της οικονομικής αναπτύξεως και της οικονομικής ισορροπίας. Τα ανωτέρω επισημαίνει το γνωμοδοτικόν συμβούλιον των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων της χώρας, το οποίον συνήλθε το Σάββατον και την Κυριακήν. Ιδιαιτέρως αισθητή είναι η επίδρασις εις το γεωργικόν τομέα εφΆ όσον αι τιμαί θα έχουν παύσει να ανταποκρίνονται εις το πραγματικόν κόστος της παραγωγής. Τούτο οδηγεί ευθέως εις προϊούσαν εγκατάλειψιν της γεωργικής παραγωγής. Το συμβούλιον ησχολήθη με τα μέτρα της περιφερειακής αναπτύξεως και του περιορισμού της ρευστότητος της Οικονομίας εις εκδοθείσαν δε ανακοίνωσιν επισημαίνονται ορισμέναι ατέλειαι εις τα μέτρα, τα οποία όμως εις τας γενικάς των γραμμάς είναι εύστοχα.
1968 : Η εθνική κυβέρνησις συνεπής προς τους σκοπούς και τας διακηρύξεις της και εν τη επιθυμία της, όπως επιδείξη πνεύμα επιεικείας και ισότητος προς όλους τους πολίτας διά την επίτευξιν ενότητος, κατασιγάσεως των παθών και λήθης του παρελθόντος κατήρτισε σχέδιον Α.Ν. διά του οποίου αντικαθίστανται ορισμέναι διατάξεις του Α.Ν. 228/67. Διά του καταρτισθέντος σχεδίου Νόμου ευρύνεται ο αριθμός των αδικημάτων επί των οποίων χωρεί αναστολή, ώς π.χ. αδικήματα πε ρί διενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών εορτών, της προσβολής τιμής ετέρου εξύβρισιν οργάνων της αρχής και απειθείας εις υπάλληλος ως και άλλων αδικημάτων. Απλουστεύεται επίσης η διαδικασία εφαρμογής του Α.Ν. 228/67 προς διευκόλυνσιν του ελέγχου των υποθέσεων και παρέχεται το δικαίωμα εις τους κατηγορουμένους ή τους καταδικασθέντας προσφυγής εις τα συμβούλια πλημμελειοδικών αντί των δικαστικών συμβουλίων, επιτροπών ή Εισαγγελέων.
1967 : Την εφαρμογή του συνεχούς ωραρίου εργασίας για τα εμπορικά καταστήματα και της 48ώρου εβδομαδιαίας εργασίας για τα καταστήματα τροφίμων ολοκλήρου της χώρας, θα επιδιώξη η Ομοσπονδία ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή