E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Φιλοθέη 
Έτος Γεγονός
1968 Το Δασαρχείον Καρδίτσης ανακοινώνει ότι από σήμερον μέχρι της 10/3/1968 και εκάστην ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην και από ώραν 11 έως 12 π.μ. θα διενεργήται εις τοις γραφείοις του Δασαρχείου παραλαβή των τεκμηρίων φονευθέντων επιβλαβών θηραμάτων. Οι έχοντες τοιαύτα δέον όπως προσέλθωσι εις τα γραφεία του Δασαρχείου τας ως άνω καθορισθείσας ημερομηνίας δια την παράδοσιν.
1970 Ενώ εις υποκαταστήματα ΑΤΕ Θεσσαλίας μόλις ήρχισε την τρεχ. εβδομάδα η χορήγησις της πρώτης δόσεως δανείων εις καλλιεργητάς ζαχαροτεύτλων, τα ενταύθα υποκαταστήματα ολοκλήρωσαν από εβδομάδος ήδη την χορήγησιν δανείων εις άπαντας τους καλλιεργητάς. Η δευτέρα δόσις (350 δραχ.) θα καταβληθή αρχάς Απριλίου και η τρίτη (250) κατά το δεύτερον δεκαήμερον του Μαϊου. Λήξις δανείων η 25η Αυγούστου 1970. Η ενίσχυσις θα παρασχεθή εις τους συνεπείς προς τας συναλλαγάς των με την ΑΤΕ παραγωγούς.
1971 Εξεδόθησαν χθές τα αποτελέσματα του διαγωνισμού διά την κατάληψιν της κενής θέσεως Γραμματέως κοινότητος Κέδρου. Επέτυχαν κατά σειράν: 1) Νικ. Κοτίνας εκ Θερινού Αργιθέας με γενικόν βαθμόν 125, 2) Ελένη Κολτσίδα εκ Θραψιμίου με 108 και 3) Αρετή Σπυριδώνη εκ Κέδρου με 101. * Αυτόματος θα είναι η τηλεφωνική σύνδεσις των Τρικάλων με την υπόλοιπον Ελλάδα από μεθαύριον Σάββατον. Ο αριθμός κλήσεως της πόλεως είναι 0431.
1974 Το υπουργείον Εσωτερικών προήλθεν εις την απόφασιν να καλύψει διά διορισμού 15 κενάς θέσεις των υπηρεσιών προγραμματισμού και μελετών των υπουργείων. Προσόντα: πτυχιούχοι Νομικής ή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ή ισοτίμων προς αυτάς σχολών ειδίκυστις εις τον διοικητικόν προγραμματισμόν, άρτια γνώσις αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής ή γερμανικής γλώσσης, ηλικία ουχί ανωτέρα του 35ου έτους. Πλείονες πληροφορίαι εις την Νομαρχίαν.
1975 Εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας εκοινοποιήθη εγκύκλιος του υπουργείου Γεωργίας διά της οποίας παρέχονται οδηγίαι δια την εντατικοποίησιν της καλλιεργείας φθινοπωρινών σιτηρών προς τον σκοπόν αυξήσεως της παραγωγής διά την κάλυψιν των επισιτιστικών αναγκών της χώρας, την διατροφήν των ζώων εις τας κτηνοτροφικάς μονάδας και της μειώσεως των εισαγομένων ζωοτροφών. Μεταξύ άλλων ζητείται η επέκτασις της καλλιεργείας των εαρινών ποικιλιών κριθής εις τα ορεινά, ημιορεινά και μετρίας γονιμότητος εδάφη. Ζητείται επίσης η συστηματική καταπολέμησις των ζιζανίων, διότι εις το παρελθόν σημαντικόν μέρος της παραγωγής απωλέσθη. Το υπουργείον καταλήγει τονίζον, ότι η αύξησις της παραγωγής δημητριακών αποτελεί εθνικόν καθήκον υπό τας παρούσας στιγμάς.
«« 19 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (19/2)
Τοπικά
1974 : Το υπουργείον Εσωτερικών προήλθεν εις την απόφασιν να καλύψει διά διορισμού 15 κενάς θέσεις των υπηρεσιών προγραμματισμού και μελετών των υπουργείων. Προσόντα: πτυχιούχοι Νομικής ή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ή ισοτίμων προς αυτάς σχολών ειδίκυστις εις τον διοικητικόν προγραμματισμόν, άρτια γνώσις αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής ή γερμανικής γλώσσης, ηλικία ουχί ανωτέρα του 35ου έτους. Πλείονες πληροφορίαι εις την Νομαρχίαν.
1971 : Εξεδόθησαν χθές τα αποτελέσματα του διαγωνισμού διά την κατάληψιν της κενής θέσεως Γραμματέως κοινότητος Κέδρου. Επέτυχαν κατά σειράν: 1) Νικ. Κοτίνας εκ Θερινού Αργιθέας με γενικόν βαθμόν 125, 2) Ελένη Κολτσίδα εκ Θραψιμίου με 108 και 3) Αρετή Σπυριδώνη εκ Κέδρου με 101. * Αυτόματος θα είναι η τηλεφωνική σύνδεσις των Τρικάλων με την υπόλοιπον Ελλάδα από μεθαύριον Σάββατον. Ο αριθμός κλήσεως της πόλεως είναι 0431.
1970 : Ενώ εις υποκαταστήματα ΑΤΕ Θεσσαλίας μόλις ήρχισε την τρεχ. εβδομάδα η χορήγησις της πρώτης δόσεως δανείων εις καλλιεργητάς ζαχαροτεύτλων, τα ενταύθα υποκαταστήματα ολοκλήρωσαν από εβδομάδος ήδη την χορήγησιν δανείων εις άπαντας τους καλλιεργητάς. Η δευτέρα δόσις (350 δραχ.) θα καταβληθή αρχάς Απριλίου και η τρίτη (250) κατά το δεύτερον δεκαήμερον του Μαϊου. Λήξις δανείων η 25η Αυγούστου 1970. Η ενίσχυσις θα παρασχεθή εις τους συνεπείς προς τας συναλλαγάς των με την ΑΤΕ παραγωγούς.
1968 : Το Δασαρχείον Καρδίτσης ανακοινώνει ότι από σήμερον μέχρι της 10/3/1968 και εκάστην ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην και από ώραν 11 έως 12 π.μ. θα διενεργήται εις τοις γραφείοις του Δασαρχείου παραλαβή των τεκμηρίων φονευθέντων επιβλαβών θηραμάτων. Οι έχοντες τοιαύτα δέον όπως προσέλθωσι εις τα γραφεία του Δασαρχείου τας ως άνω καθορισθείσας ημερομηνίας δια την παράδοσιν.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας εκοινοποιήθη εγκύκλιος του υπουργείου Γεωργίας διά της οποίας παρέχονται οδηγίαι δια την εντατικοποίησιν της καλλιεργείας φθινοπωρινών σιτηρών προς τον σκοπόν αυξήσεως της παραγωγής διά την κάλυψιν των επισιτιστικών αναγκών της χώρας, την διατροφήν των ζώων εις τας κτηνοτροφικάς μονάδας και της μειώσεως των εισαγομένων ζωοτροφών. Μεταξύ άλλων ζητείται η επέκτασις της καλλιεργείας των εαρινών ποικιλιών κριθής εις τα ορεινά, ημιορεινά και μετρίας γονιμότητος εδάφη. Ζητείται επίσης η συστηματική καταπολέμησις των ζιζανίων, διότι εις το παρελθόν σημαντικόν μέρος της παραγωγής απωλέσθη. Το υπουργείον καταλήγει τονίζον, ότι η αύξησις της παραγωγής δημητριακών αποτελεί εθνικόν καθήκον υπό τας παρούσας στιγμάς.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Φιλοθέη