E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Υπαπαντή 
Έτος Γεγονός
1966 Εις τα γραφεία της Ενώσεως Συνεταιρισμών θα συγκροτηθή αύριον σύσκεψις εκπροσώπων των συνεταιριστικών οργανώσεων των καπνοπαραγωγικών χωριών του Νομού, προς εξέτασιν του όλου καπνικού θέματος.
1967 Ο βουλευτής κ. Αγγελος Παπαϊωάννου ομιλών χθες εις την βουλήν επί του καπνικού είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Επιθυμώ να μεταφέρω την δικαίαν αγανάκτησιν και οργήν των καπνοπαραγωγών Καρδίτσης, την οποίαν ήδη εξεδήλωσαν εις αλλεπαλλήλους συσκέψεις της συντονιστικής επιτροπής αγώνος των και εις δύο ογκώδη συλλαλητήρια, χωρίς ουδείς να συγκινηθή από τας διαμαρτυρίας των. Εχω χρέος να μεταφέρω το δίκαιον παραπονώντων, ότι τα κυβερνητικά μέτρα ευνοούν σκανδαλωδώς το καπνεμπόριον, ενώ εις τον καπνοπαραγωγόν δεν εξασφαλίζουν ούτε το κόστος της παραγωγής.
1970 ΔιΆ αποφάσεως του κ. Νομάρχου καθορίζονται ώς κάτωθι αι ανώταται τιμαί χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των οπωρολαχανικών κατά κιλόν: 1) Αχλάδια γενικώς χονδρικώς δρχ. μέχρι 10, λιανικώς 13. 2) Μπανάνες κίτρινες (ωριμασμένες) χονδρικώς δρχ. μέχρι 12,50 λιανικώς 16,50. 3) Μήλα ντελίσιους δρχ. 7,50, λιανικώς 10. 4) Μήλα ρενέδες δρχ. μέχρι 6, λιανικώς 8. 5) Μήλα μπέλ φόρ δρχ. 4,50 λιανικώς 6. 6) Μήλα φυρίκια δρχ. μέχρι 6, λιανικώς 8. 7) Πορτοκάλια γενικώς δρχ. 3,80, λιανικώς δρχ. 5. 8) Μανδαρίνια γενικώς δρχ. 6, λιανικώς 8. 9) Πατάτες δρχ. μεχρι 2,80, λιανικώς 3,20. 10) Κρόμμυα ξηρά δρχ. μέχρι 4, λιανικώς 5. 11) Λάχανο δρχ. 2, λιανικώς 3. 12) Σπανάκι δρχ. μέχρι 3, λιανικώς 4,20. Υπέρβασις των υπό του παρόντος δελτίου καθοριζομένων ανωτάτων τιμών πωλήσεως διώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξες του εν ισχύ Αγορανομικού Κώδικος. Το υπΆ αριθμ. 1/13-1-70 δελτίον καταργείται. Το παρόν δελτίον ισχύει εις την περιφέρειαν του Νομού Καρδίτσης από της 2ας Φεβρουαρίου 1970.
1971 Πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Καρδίτσης προχθές Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. εις την αίθουσαν του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης συνεκεντρώθησαν αι Κομμώτριαι και Κουρείς της πόλεως προς τους οποίους ομίλησεν ο Υγειονομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης κ. Γ. Βελέντζας όστις έδωσεν λεπτομερείς οδηγίας διά την εν γένει βελτίωσιν των καταστημάτων και ιδία των Κομμωτηρίων, συμφώνως προς τας κειμένας υγειονομικάς διατάξεις. Παρόμοιαι συγκεντρώσεις και των λοιπών επαγγελματιών της πόλεως θα λάβουν χώραν προσεχώς.
1972 Εκ της Νομαρχίας Καρδίτσης ανακοινούται ότι λόγω υπερυψώσεως της στάθμης των υδάτων του ποταμού Καλέντζη και δεδομένου του γεγονότος ότι η υπάρχουσα πρόχειρος παρακαμπτήριος διά μέσω της κοίτης παρά την θέσιν ένθα ήρχισεν υπό της 2ας ΜΟΜΑ κατασκευαζομένη νέα γέφυρα επί της οδού Καρδίτσης - Λ. Σμοκόβου - Ρεντίνης (10ον χλμ. περίπου) κατέστη ανεπαρκής διΆ ασφαλή κυκλοφορίαν ούτω απηγορεύθη η διέλευσης οχημάτων διΆ αυτής.
1976 Η Αγροτική Τράπεζα Καρδίτσας προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους Συν/σμούς της περιφέρειάς της σε δάνεια μετρητών προγραμματίζει ως κατωτέρω την προσέλευση των εκπροσώπων των Συν/σμών για τη σύναψή τους: 1. Την 2 Φεβρουαρίου 1976 οι Συν/σμοί: Φράγκου, Προαστίου ΒΆ, Αγίων Θεοδώρων, Μαραθέας, Γεωργικού, Ξυνονερίου, Παλαιοχωρίου, Κρανέας. 2. Την 3 Φεβρουαρίου 1976 οι Συν/σμοί: Ριζοβουνίου, Αμπελικού, Καρδίτσης (Ελευθερία), Αγίας Τριάδος, Καλογριανών, Φαναρίου, Καρδιτσομαγούλης, Δαφνοσπηλιάς. 3. Την 4 Φεβρουαρίου οι Συν/σμοί: Πεδινού, Μαγούλας, Αγίων Αναργύρων. Επίσης μπορούν ανεξάρτητα με τις παραπάνω ημερομηνίες να προσέρχονται οι Συν/σμοί που έχουν δάνεια για λιπάσματα και απόρους. Οι Μεμ/νοι παραγωγοί που έχουν να πάρουν δάνεια παχυντικά να προσέλθουν από 4ης Φεβρουαρίου 1976.
«« 2 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (2/2)
Τοπικά
1972 : Εκ της Νομαρχίας Καρδίτσης ανακοινούται ότι λόγω υπερυψώσεως της στάθμης των υδάτων του ποταμού Καλέντζη και δεδομένου του γεγονότος ότι η υπάρχουσα πρόχειρος παρακαμπτήριος διά μέσω της κοίτης παρά την θέσιν ένθα ήρχισεν υπό της 2ας ΜΟΜΑ κατασκευαζομένη νέα γέφυρα επί της οδού Καρδίτσης - Λ. Σμοκόβου - Ρεντίνης (10ον χλμ. περίπου) κατέστη ανεπαρκής διΆ ασφαλή κυκλοφορίαν ούτω απηγορεύθη η διέλευσης οχημάτων διΆ αυτής.
1971 : Πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Καρδίτσης προχθές Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. εις την αίθουσαν του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης συνεκεντρώθησαν αι Κομμώτριαι και Κουρείς της πόλεως προς τους οποίους ομίλησεν ο Υγειονομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης κ. Γ. Βελέντζας όστις έδωσεν λεπτομερείς οδηγίας διά την εν γένει βελτίωσιν των καταστημάτων και ιδία των Κομμωτηρίων, συμφώνως προς τας κειμένας υγειονομικάς διατάξεις. Παρόμοιαι συγκεντρώσεις και των λοιπών επαγγελματιών της πόλεως θα λάβουν χώραν προσεχώς.
1970 : ΔιΆ αποφάσεως του κ. Νομάρχου καθορίζονται ώς κάτωθι αι ανώταται τιμαί χονδρικής και λιανικής πωλήσεως των οπωρολαχανικών κατά κιλόν: 1) Αχλάδια γενικώς χονδρικώς δρχ. μέχρι 10, λιανικώς 13. 2) Μπανάνες κίτρινες (ωριμασμένες) χονδρικώς δρχ. μέχρι 12,50 λιανικώς 16,50. 3) Μήλα ντελίσιους δρχ. 7,50, λιανικώς 10. 4) Μήλα ρενέδες δρχ. μέχρι 6, λιανικώς 8. 5) Μήλα μπέλ φόρ δρχ. 4,50 λιανικώς 6. 6) Μήλα φυρίκια δρχ. μέχρι 6, λιανικώς 8. 7) Πορτοκάλια γενικώς δρχ. 3,80, λιανικώς δρχ. 5. 8) Μανδαρίνια γενικώς δρχ. 6, λιανικώς 8. 9) Πατάτες δρχ. μεχρι 2,80, λιανικώς 3,20. 10) Κρόμμυα ξηρά δρχ. μέχρι 4, λιανικώς 5. 11) Λάχανο δρχ. 2, λιανικώς 3. 12) Σπανάκι δρχ. μέχρι 3, λιανικώς 4,20. Υπέρβασις των υπό του παρόντος δελτίου καθοριζομένων ανωτάτων τιμών πωλήσεως διώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξες του εν ισχύ Αγορανομικού Κώδικος. Το υπΆ αριθμ. 1/13-1-70 δελτίον καταργείται. Το παρόν δελτίον ισχύει εις την περιφέρειαν του Νομού Καρδίτσης από της 2ας Φεβρουαρίου 1970.
1967 : Ο βουλευτής κ. Αγγελος Παπαϊωάννου ομιλών χθες εις την βουλήν επί του καπνικού είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Επιθυμώ να μεταφέρω την δικαίαν αγανάκτησιν και οργήν των καπνοπαραγωγών Καρδίτσης, την οποίαν ήδη εξεδήλωσαν εις αλλεπαλλήλους συσκέψεις της συντονιστικής επιτροπής αγώνος των και εις δύο ογκώδη συλλαλητήρια, χωρίς ουδείς να συγκινηθή από τας διαμαρτυρίας των. Εχω χρέος να μεταφέρω το δίκαιον παραπονώντων, ότι τα κυβερνητικά μέτρα ευνοούν σκανδαλωδώς το καπνεμπόριον, ενώ εις τον καπνοπαραγωγόν δεν εξασφαλίζουν ούτε το κόστος της παραγωγής.
1966 : Εις τα γραφεία της Ενώσεως Συνεταιρισμών θα συγκροτηθή αύριον σύσκεψις εκπροσώπων των συνεταιριστικών οργανώσεων των καπνοπαραγωγικών χωριών του Νομού, προς εξέτασιν του όλου καπνικού θέματος.
Εθνικά - Διεθνή
1976 : Η Αγροτική Τράπεζα Καρδίτσας προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους Συν/σμούς της περιφέρειάς της σε δάνεια μετρητών προγραμματίζει ως κατωτέρω την προσέλευση των εκπροσώπων των Συν/σμών για τη σύναψή τους: 1. Την 2 Φεβρουαρίου 1976 οι Συν/σμοί: Φράγκου, Προαστίου ΒΆ, Αγίων Θεοδώρων, Μαραθέας, Γεωργικού, Ξυνονερίου, Παλαιοχωρίου, Κρανέας. 2. Την 3 Φεβρουαρίου 1976 οι Συν/σμοί: Ριζοβουνίου, Αμπελικού, Καρδίτσης (Ελευθερία), Αγίας Τριάδος, Καλογριανών, Φαναρίου, Καρδιτσομαγούλης, Δαφνοσπηλιάς. 3. Την 4 Φεβρουαρίου οι Συν/σμοί: Πεδινού, Μαγούλας, Αγίων Αναργύρων. Επίσης μπορούν ανεξάρτητα με τις παραπάνω ημερομηνίες να προσέρχονται οι Συν/σμοί που έχουν δάνεια για λιπάσματα και απόρους. Οι Μεμ/νοι παραγωγοί που έχουν να πάρουν δάνεια παχυντικά να προσέλθουν από 4ης Φεβρουαρίου 1976.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Υπαπαντή