E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Οι Καναλιώτες πενθούν σήμερον. Αλλά και είναι αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν την παθητικήν αντίστασιν αν η λογική και η σύνεσις δεν επικρατήσουν εις τους αρμοδίους. Ερημώθησαν τα πάντα σήμερα. Ούτε σχολεία, ούτε καταστήματα λειτούργησαν. Ερημώθησαν και οι δρόμοι. Κανένας δεν πρόκειται να παραδώση εις το εμπόριον ακόμη και ένα γραμμάριο καπνού στις εξευτελιστικές τιμές του περασμένου έτους ούτε να δεχθή τα νέα μέτρα καπνοκαλλιέργειας.
1967 Εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας ελήφθη Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας διά οποίας γνωρίζεται ότι ενεκρίθησαν υπό του Κυβερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου αι απαιτούμεναι συμπληρωματικαί πιστώσεις διά την ολοκλήρωσιν της καταβολής εις άπαντας τους δικαιούχους παραγωγούς της επιδοτήσεως του συσπόρου βάμβακος εσοδείας 1966 προς 1,5 δραχ. κατά χιλιόγραμμον, ως και της επιδοτήσεως των παχυνομένων μόσχων και των νέων καλλιεργειών μηδικής παρελθόντος έτους.
1968 Ισχυρά σεισμική δόνησις συνεκλόνισε την 00.50 πρωϊνήν σήμερον την πρωτεύουσαν. Εσημειώθη μικροπανικός και οι ένοικοι ξενοδοχείων κατήλθον εις τα ισόγεια. Ο σεισμός εγένετο αισθητός εις βόλον, Λάρισαν, Λαμίαν, Θεσσαλονίκην και άλλας πόλεις. Συμφώνως με τας γνωσθείσας πληροφορίας το επίκεντρον της δονήσεως, ισχυράς εντάσεως, ευρίσκεται 190 χιλιόμετρα βορείως - βορειοανατολικώς των Αθηνών μεταξύ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.
1969 Το υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Λιοτοπούλου Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου κατά την χθεσινήν του συνεδρίασιν κατένειμε ποσόν 800.000 δρχ. εις τριάκοντα δύο (32) Κοινότητας, διά την εκτέλεσιν Μικρών Εξυγιαντικών Εργων, ως κάτωθι: Ανά 30.000 εις τας κατωτέρω κοινότητας Αμπέλου, Μαυρομματίου, Κοσκινά, Βαθυλάκου, Μελισσοχωρίου, Παληουρίου, Θερινού, Αργυρίου, Ελληνικών, Κρυοπηγής, Παλαμά, Λουτρού. Ανά 20.000 δρχ. εις τας Κοινότητας Αχλαδέας, Μητροπόλεως, Ξυνονερίου, Γεωργικού, Πασχαλίτσης, Καστανέας, Πετρίλου, Θραψιμίου, Συκεώνος, Λεύκης, Κρυονερίου, Αγναντερού, Παλαιοκκλησίου, Καππαδοκικού, Μακρυχωρίου, Μαγούλας. Εις Μεσενικόλα και Ιτέαν ανά δρχ. 40 χιλ. Συκεών 25 χιλ. και την κοινότητα Μαράθου 15 χιλ.
1972 Αύριον πραγματοποιείται εις την αίθουσαν της Λαϊκής Βιβλιοθήκης της πόλεώς μας σεμινάριον τουριστικής επιμορφώσεως, το οποίον οργανώνει η Νομαρχία Καρδίτσης, εν συνεργασία μετά της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καρδίτσης, του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. Εις το εν λόγω σεμινάριον θα λάβουν μέρος Διευθυνταί και υπάλληλοι των κέντρων εκείνων, τα οποία έχουν σχέσιν με την εξυπηρέτησιν των τουριστών, οδηγοί ταξί και λεωφορείων, το προσωπικόν των καταστημάτων πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης και φλοκάτης, αμαξηλάται και άλλοι. Το σεμινάριον θα κλιμακωθή εις δύο σειράς. Η μία θα παρακολουθήσει τας εργασίας αύριον Πέμπτην και η άλλη την 9ην Μαρτίου, με το ίδιον πρόγραμμα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προβολή του τουρισμού ως πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας μας και ειδικότερον αι δυνατότητες τουριστικής αναπτύξεως του Νομού Καρδίτσης. Συμφώνως προς το καταρτισθέν υπό του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας Καρδίτσης πρόγραμμα, πρώτον θα ψαλή αγιασμός και εν συνεχεία ο Νομάρχης Καρδίτσης κ. Γαλανόπουλος θα κηρύξει την έναρξιν του σεμιναρίου.
1973 Εις απάντησιν σχειτκών σχολίων στο ΚΟΥΣΚΟΥΣ μας απεστάλησαν τα κάτωθι έγγραφα: Εκ του Γραφείου Τύπου και δημοσίων σχέσεων της Νομαρχίας Καρδίτσης μας απεστάλη το κάτωθι έγγραφον: Κύριε διευθυντά, Εις απάντησιν σημειώματός σας, σχετικός με το Λαογραφικόν Μουσείον Καρδίτσης, έχουμε την τιμήν να γνωρίσουμε υμίν τα κάτωθι: α) Διά της υπΆ αριθμ. 207/05/18-8-1972 αποφάσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και επιστημών επεχορηγήθη ο Λαογραφικός Ομιλος Καρδίτσης δια ποσού δραχμών 150.000 διά τας ανάγκας λειτουργίας του Λαογραφεικού Μουσείου και επί αποδόσει λογ/σμού εις το υπουργέιον τούτο. β) Ως μας εγνώρισεν ο ως άνω Ομιλος δια του ποσού τούτου κατασκευάζονται διάφορα είδη εξοπλισμού (προθήκαι κ.λπ.) κατά τας υποδείξεις αρμοδίου στελέχους του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Αθηνών. Εκ παραλλήλου καταβάλλεται προσπάθειαι και δια την διάθεσιν σχετικής πιστώσεως, διά την πρόσληψιν υπαλλήλου, ο οποίος και θα επιμελείται της λειτουργίας του Μουσείου».
«« 21 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (21/2)
Τοπικά
1973 : Εις απάντησιν σχειτκών σχολίων στο ΚΟΥΣΚΟΥΣ μας απεστάλησαν τα κάτωθι έγγραφα: Εκ του Γραφείου Τύπου και δημοσίων σχέσεων της Νομαρχίας Καρδίτσης μας απεστάλη το κάτωθι έγγραφον: Κύριε διευθυντά, Εις απάντησιν σημειώματός σας, σχετικός με το Λαογραφικόν Μουσείον Καρδίτσης, έχουμε την τιμήν να γνωρίσουμε υμίν τα κάτωθι: α) Διά της υπΆ αριθμ. 207/05/18-8-1972 αποφάσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και επιστημών επεχορηγήθη ο Λαογραφικός Ομιλος Καρδίτσης δια ποσού δραχμών 150.000 διά τας ανάγκας λειτουργίας του Λαογραφεικού Μουσείου και επί αποδόσει λογ/σμού εις το υπουργέιον τούτο. β) Ως μας εγνώρισεν ο ως άνω Ομιλος δια του ποσού τούτου κατασκευάζονται διάφορα είδη εξοπλισμού (προθήκαι κ.λπ.) κατά τας υποδείξεις αρμοδίου στελέχους του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Αθηνών. Εκ παραλλήλου καταβάλλεται προσπάθειαι και δια την διάθεσιν σχετικής πιστώσεως, διά την πρόσληψιν υπαλλήλου, ο οποίος και θα επιμελείται της λειτουργίας του Μουσείου».
1972 : Αύριον πραγματοποιείται εις την αίθουσαν της Λαϊκής Βιβλιοθήκης της πόλεώς μας σεμινάριον τουριστικής επιμορφώσεως, το οποίον οργανώνει η Νομαρχία Καρδίτσης, εν συνεργασία μετά της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καρδίτσης, του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. Εις το εν λόγω σεμινάριον θα λάβουν μέρος Διευθυνταί και υπάλληλοι των κέντρων εκείνων, τα οποία έχουν σχέσιν με την εξυπηρέτησιν των τουριστών, οδηγοί ταξί και λεωφορείων, το προσωπικόν των καταστημάτων πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης και φλοκάτης, αμαξηλάται και άλλοι. Το σεμινάριον θα κλιμακωθή εις δύο σειράς. Η μία θα παρακολουθήσει τας εργασίας αύριον Πέμπτην και η άλλη την 9ην Μαρτίου, με το ίδιον πρόγραμμα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προβολή του τουρισμού ως πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας μας και ειδικότερον αι δυνατότητες τουριστικής αναπτύξεως του Νομού Καρδίτσης. Συμφώνως προς το καταρτισθέν υπό του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας Καρδίτσης πρόγραμμα, πρώτον θα ψαλή αγιασμός και εν συνεχεία ο Νομάρχης Καρδίτσης κ. Γαλανόπουλος θα κηρύξει την έναρξιν του σεμιναρίου.
1969 : Το υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Λιοτοπούλου Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου κατά την χθεσινήν του συνεδρίασιν κατένειμε ποσόν 800.000 δρχ. εις τριάκοντα δύο (32) Κοινότητας, διά την εκτέλεσιν Μικρών Εξυγιαντικών Εργων, ως κάτωθι: Ανά 30.000 εις τας κατωτέρω κοινότητας Αμπέλου, Μαυρομματίου, Κοσκινά, Βαθυλάκου, Μελισσοχωρίου, Παληουρίου, Θερινού, Αργυρίου, Ελληνικών, Κρυοπηγής, Παλαμά, Λουτρού. Ανά 20.000 δρχ. εις τας Κοινότητας Αχλαδέας, Μητροπόλεως, Ξυνονερίου, Γεωργικού, Πασχαλίτσης, Καστανέας, Πετρίλου, Θραψιμίου, Συκεώνος, Λεύκης, Κρυονερίου, Αγναντερού, Παλαιοκκλησίου, Καππαδοκικού, Μακρυχωρίου, Μαγούλας. Εις Μεσενικόλα και Ιτέαν ανά δρχ. 40 χιλ. Συκεών 25 χιλ. και την κοινότητα Μαράθου 15 χιλ.
1966 : Οι Καναλιώτες πενθούν σήμερον. Αλλά και είναι αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν την παθητικήν αντίστασιν αν η λογική και η σύνεσις δεν επικρατήσουν εις τους αρμοδίους. Ερημώθησαν τα πάντα σήμερα. Ούτε σχολεία, ούτε καταστήματα λειτούργησαν. Ερημώθησαν και οι δρόμοι. Κανένας δεν πρόκειται να παραδώση εις το εμπόριον ακόμη και ένα γραμμάριο καπνού στις εξευτελιστικές τιμές του περασμένου έτους ούτε να δεχθή τα νέα μέτρα καπνοκαλλιέργειας.
Εθνικά - Διεθνή
1968 : Ισχυρά σεισμική δόνησις συνεκλόνισε την 00.50 πρωϊνήν σήμερον την πρωτεύουσαν. Εσημειώθη μικροπανικός και οι ένοικοι ξενοδοχείων κατήλθον εις τα ισόγεια. Ο σεισμός εγένετο αισθητός εις βόλον, Λάρισαν, Λαμίαν, Θεσσαλονίκην και άλλας πόλεις. Συμφώνως με τας γνωσθείσας πληροφορίας το επίκεντρον της δονήσεως, ισχυράς εντάσεως, ευρίσκεται 190 χιλιόμετρα βορείως - βορειοανατολικώς των Αθηνών μεταξύ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.
1967 : Εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας ελήφθη Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας διά οποίας γνωρίζεται ότι ενεκρίθησαν υπό του Κυβερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου αι απαιτούμεναι συμπληρωματικαί πιστώσεις διά την ολοκλήρωσιν της καταβολής εις άπαντας τους δικαιούχους παραγωγούς της επιδοτήσεως του συσπόρου βάμβακος εσοδείας 1966 προς 1,5 δραχ. κατά χιλιόγραμμον, ως και της επιδοτήσεως των παχυνομένων μόσχων και των νέων καλλιεργειών μηδικής παρελθόντος έτους.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή