E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Την μεσημβρίαν του Σαββάτου εις το χωρίον Ράχη 15 χλμ. από της Κατερίνης ο Β. Κατσιαμάγκας, ετών 36 εδηλητηρίασε με παραθείον την σύζυγόν του Ευαγγελίαν ετών 32 μητέρα ενός τέκνου. Ο δράστης ενεπότισε με το δηλητήριον ένα κομμάτι ψωμί, το οποίον προσέφερεν εις το θύμα.Από το ίδιο κομμάτι έφαγε κι εκινδύνευσε ν’ αποθάνη και ο πατήρ του δράστου Γ. Κατσιαμάγκας, διεσώθη δε μόνον διότι προεκάλεσεν εγκαίρως εμετον. Ο δράστης αρνείται την ενοχήν του και ισχυρίζεται ότι η σύζυγός του ηυτοκτόνισεν. Ολαι όμως αι ενδείξεις πείθουν, ότι την εδηλητηρίασε διότι την υποπτεύετο, ότι είχεν ερωτικάς σχέσεις με τον αδελφόν του.
1969 Υπό του ενταύθα Υποκαταστήματος ΑΤΕ συνιστάται προς τους βαμβακοπαραγωγούς της περιφερείας όπως σπεύσουν εγκαίρως και εντός του τρέχοντος μηνός το βραδύτερον και παραλάβουν τα λιπάσματα δια την καλλιέργειαν προς αποφυγήν συνωστισμού και ταλαιπωριών κατά την περίοδον αιχμής της διαθέσεως των εν λόγω λιπασμάτων. ΕπΆ ευκαιρία καθίσταται γνωστόν, ότι ο υπολογισμός του τόκου των δανείων θα γίνει από 1ης Απριλίου
1971 Καστοριανοί φίλαθλοι επεχείρησαν να δωροδοκήσουν ποδοσφαιριστήν του ΑΟΚ, ώστε να δυνηθή η ομάς της Καστοριάς να επιτύχη επιθυμητόν τέρμα και μάλιστα εις αγώνα, ο οποίος διελαμβάνετο εις το ΠΡΟ-ΠΟ. Οι δράσται, όμως, της αποπείρας και της παραβιάσεως του υπΆ αρ. 76/69 Ν.Δ. περί εξωσχολικού αθλητισμού συνελήφθησαν, ομολόγησαν, πλην ενός, και παρεπέμφθησαν εις την δικαιοσύνην, όπου τελικώς θα λογοδοτήσουν. Η όλη απαράδεκτος αυτή πράξις έχει ως εξής: Η καλλιτέχνεις Μαριάνθη Νταρακλίτσα, εργαζομένη εις το κέντρο «Μαξίμ» κατόπιν τηλεφωνήματος που είχε με τον εις Καστοριάν διαμένοντα Πέτρον Νικ. Κουσάκλην γουνοποιόν και έφορον ποδοσφαίρου της ομάδος «Καστοριά» ήλθεν εις επαφήν με τον κεντρικόν οπισθοφύλακα του ΑΟΚ Κεφαλάν προς τον οποίον διεβίβασε πρότασιν Καστοριανού παράγοντος, όπως διευκολύνη την ομάδα της Καστοριάς να επιτύχη τέρμα και εις αντάλλαγμα θα του καταβληθή σοβαρόν χρηματικόν ποσόν. Ο Κεφαλάς προσεποιήθη ότι αποδέχεται την πρότασιν, αλλΆ έσπευσεν νΆ αναφέρει τα ως άνω εις την διοίκησιν του ΑΟΚ, η οποία από του Σαββάτου ενημέρωσε σχετικώς το Τμήμα Ασφαλείας.
1972 Εις τα πλαίσια των εκδηλώσεων επί τη κηρύξει του έτους 1972 ως έτους Αναδασώσεως ήρχισαν από χθές εις τα χωρία Γελάνθη και Λαζαρίνα δενδροφυτεύσεις, υπό του Δασαρχείου Μουζακίου. ΕφΆ όσον αι καιρικαί συνθήκαι το επιτρέψουν αι εκδηλώσεις θα συνεχισθούν και εις τας άλλας Κοινότητας καθΆ όλην την διάρκειαν της τρεχούσης εβδομάδος. Αύριον δε Πέμπτην, και ώραν 10.00 θα λάβη χώραν πρωτοβουλία του Δασαρχείου Μουζακίου, πανηγυρική εξόρμησις υπό την αιγίδα του κ. Νομάρχου Καρδίτσης διά την δενδροφύτευσιν εκτάσεως εις την θέσιν «Διασυλα» περιοχής Δήμου Μουζακίου. Εις ταύτην θα συμμετάσχουν το Γυμνάσιον Μουζακίου, τα Δημοτικά Σχολεία Μουζακίου, το Τάγμα Εθνοφυλακής Μουζακίου, οι Οδηγοί, οι Πρόσκοποι, η Αγροφυλακή, αι τοπικαί Αρχαί, Αρχαί της πόλεως Καρδίτσης και πολίται της Περιφερείας.
«« 22 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (22/2)
Τοπικά
1972 : Εις τα πλαίσια των εκδηλώσεων επί τη κηρύξει του έτους 1972 ως έτους Αναδασώσεως ήρχισαν από χθές εις τα χωρία Γελάνθη και Λαζαρίνα δενδροφυτεύσεις, υπό του Δασαρχείου Μουζακίου. ΕφΆ όσον αι καιρικαί συνθήκαι το επιτρέψουν αι εκδηλώσεις θα συνεχισθούν και εις τας άλλας Κοινότητας καθΆ όλην την διάρκειαν της τρεχούσης εβδομάδος. Αύριον δε Πέμπτην, και ώραν 10.00 θα λάβη χώραν πρωτοβουλία του Δασαρχείου Μουζακίου, πανηγυρική εξόρμησις υπό την αιγίδα του κ. Νομάρχου Καρδίτσης διά την δενδροφύτευσιν εκτάσεως εις την θέσιν «Διασυλα» περιοχής Δήμου Μουζακίου. Εις ταύτην θα συμμετάσχουν το Γυμνάσιον Μουζακίου, τα Δημοτικά Σχολεία Μουζακίου, το Τάγμα Εθνοφυλακής Μουζακίου, οι Οδηγοί, οι Πρόσκοποι, η Αγροφυλακή, αι τοπικαί Αρχαί, Αρχαί της πόλεως Καρδίτσης και πολίται της Περιφερείας.
1971 : Καστοριανοί φίλαθλοι επεχείρησαν να δωροδοκήσουν ποδοσφαιριστήν του ΑΟΚ, ώστε να δυνηθή η ομάς της Καστοριάς να επιτύχη επιθυμητόν τέρμα και μάλιστα εις αγώνα, ο οποίος διελαμβάνετο εις το ΠΡΟ-ΠΟ. Οι δράσται, όμως, της αποπείρας και της παραβιάσεως του υπΆ αρ. 76/69 Ν.Δ. περί εξωσχολικού αθλητισμού συνελήφθησαν, ομολόγησαν, πλην ενός, και παρεπέμφθησαν εις την δικαιοσύνην, όπου τελικώς θα λογοδοτήσουν. Η όλη απαράδεκτος αυτή πράξις έχει ως εξής: Η καλλιτέχνεις Μαριάνθη Νταρακλίτσα, εργαζομένη εις το κέντρο «Μαξίμ» κατόπιν τηλεφωνήματος που είχε με τον εις Καστοριάν διαμένοντα Πέτρον Νικ. Κουσάκλην γουνοποιόν και έφορον ποδοσφαίρου της ομάδος «Καστοριά» ήλθεν εις επαφήν με τον κεντρικόν οπισθοφύλακα του ΑΟΚ Κεφαλάν προς τον οποίον διεβίβασε πρότασιν Καστοριανού παράγοντος, όπως διευκολύνη την ομάδα της Καστοριάς να επιτύχη τέρμα και εις αντάλλαγμα θα του καταβληθή σοβαρόν χρηματικόν ποσόν. Ο Κεφαλάς προσεποιήθη ότι αποδέχεται την πρότασιν, αλλΆ έσπευσεν νΆ αναφέρει τα ως άνω εις την διοίκησιν του ΑΟΚ, η οποία από του Σαββάτου ενημέρωσε σχετικώς το Τμήμα Ασφαλείας.
1969 : Υπό του ενταύθα Υποκαταστήματος ΑΤΕ συνιστάται προς τους βαμβακοπαραγωγούς της περιφερείας όπως σπεύσουν εγκαίρως και εντός του τρέχοντος μηνός το βραδύτερον και παραλάβουν τα λιπάσματα δια την καλλιέργειαν προς αποφυγήν συνωστισμού και ταλαιπωριών κατά την περίοδον αιχμής της διαθέσεως των εν λόγω λιπασμάτων. ΕπΆ ευκαιρία καθίσταται γνωστόν, ότι ο υπολογισμός του τόκου των δανείων θα γίνει από 1ης Απριλίου
1966 : Την μεσημβρίαν του Σαββάτου εις το χωρίον Ράχη 15 χλμ. από της Κατερίνης ο Β. Κατσιαμάγκας, ετών 36 εδηλητηρίασε με παραθείον την σύζυγόν του Ευαγγελίαν ετών 32 μητέρα ενός τέκνου. Ο δράστης ενεπότισε με το δηλητήριον ένα κομμάτι ψωμί, το οποίον προσέφερεν εις το θύμα.Από το ίδιο κομμάτι έφαγε κι εκινδύνευσε ν’ αποθάνη και ο πατήρ του δράστου Γ. Κατσιαμάγκας, διεσώθη δε μόνον διότι προεκάλεσεν εγκαίρως εμετον. Ο δράστης αρνείται την ενοχήν του και ισχυρίζεται ότι η σύζυγός του ηυτοκτόνισεν. Ολαι όμως αι ενδείξεις πείθουν, ότι την εδηλητηρίασε διότι την υποπτεύετο, ότι είχεν ερωτικάς σχέσεις με τον αδελφόν του.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή