E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Εξ αφορμής του αναληφθέντος αγώνος υπό των καπνοπαραγωγών του Νομού διά την ικανοποίησιν δικαίων αιτημάτων των ο βουλευτής κ. Αγγ. Παπαϊωάννου απηύθυνε προς τους αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες και τον πρόεδρον της βουλής την κατωτέρω εντονωτάτην διαμαρτυρίαν: «Κατάργησις φιλοκαπνικής πολιτικής πρηγουμένης διετίας κυβερνήσεως Ενώσεως Κέντρου διά γνωσθέντων αντικαπνικών μέτρων παρούσης Κυβερνήσεως ως προς τε την καπναγοράν και την καπνοκαλλιέργειαν εδημιούργησεν ευλογωτάτην καθολικήν αγανάκτησιν και διαμαρτυρίαν καπνοπαραγωγών και καθολικήν κάθοδόν των εις τριήμερον απεργιαν. Σύμπαντος καπνοπαραγωγικού κόσμου Νομού Καρδίτσης προειδοποιητικήν συντόμου καθολικής πορείας του προς Καρδίτσαν εν κωφεύσει αρμοδίων παραγόντων εις δικαιότατα αιτήματά των.
1969 Βασικήν αναπροσαρμογήν των συντάξεων του ΙΚΑ εζήτησαν αι εργατικαί οργανώσεις από το υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει του Νόμου 4104/60. Σχετικώς τονίζεται ότι από του Φεβρουαρίου 1967 ουδεμία αναπροαρμογή των συντάξεων του ΙΚΑ εγένετο εν αντιθέσει προς τας αποδοχάς αι οπίαι εσημείωσαν σημαντικήν αύξησιν μέχρι 30% και από της 7ης Μαϊου 1969 η αύξησις θΆ ανέλθη εις 39,7%. Αποτέλεσμα τούτου είναι και η αύξησις των εσόδων του ΙΚΑ από 4 δισ. 835 εκ. 616 χιλ. εις 6 δισ. 608 εκ. 300 χιλ. δραχμάς, δια το 1968. Με βάσιν τα ανωτέρω στοιχεία αι εργατικαί οργανώσεις ζητούν την αναπροσαρμογήν των συντάξεων του ΙΚΑ κατά 20% διά τας χορηγηθείσας μέχρι 1 Αυγούστου 1967 συντάξεις και 13% δια τας χορηγηθείσας από 1ης Αυγούστου 1967 και εφεξής. Αι ηυξημέναι συντάξεις νΆ αρχίσουν καταβαλλόμεναι από 1η Απριλίου 1969, ώστε ουδεμία επιβάρυνσις να έχη το ΙΚΑ διΆ αναδρομικήν αναπροσαρμογήν των συντάξεων. Αι δαπάναι δια την αύξησιν των συντάξεων θΆ αυξηθούν εις 825 εκ. δραμχών και θα καλυφθούν εκ της αυξήσεως των εσόδων του ΙΚΑ.
1971 Παρουσία του Νομάρχου κ. Παν. Γαλανοπούλου, του Στρατ. Διοικητού κ. Γεωργ. Ξενοπούλου, του Δημάρχου Παλαμά κ. Π. Διαγγέλου και των τοπικών Αρχών σήμερα την 4.30 μ.μ. ο Δήμαρχος της πόλεώς μας κ. Γ. Κόκκας προέβη εις εμπεριστατωμένον απολογισμόν της δραστηριότητος της δημοτικής αρχής Σοφάδων κατά το 1970 και εις προγραμματισμόν των έργων διά το τρέχον έτος, αποσπάσας τα χειροκροτήματα του πυκνού ακροατηρίου του, που είχε κατακλύσει την αίθουσαν του κινηματογράφου. Ομίλησαν ακολούθως οι κ.κ. Νομάρχης και Στρατ. Διοικητής αναφερθέντες εις την υψηλήν αποστολήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και εις το συνεχές και έμπρακτον ενδιαφέρον της εθνικής κυβερνήσεως υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων.
1973 Προήχθησαν εις τον 7ον βαθμόν οι διδάσκαλοι Περιφερείας Καρδίτσης: Ζωή Καπερώνη Κέδρου, Ιωάννα Καραφώτη Καρποχωρίου, Γεωργία Μαχά Μεσενικόλα, Μαρία Πασαλή Μορφοβουνίου, Λεμονιά Γκουρίτσα Καναλίων, Μαρία Πολυδώρου Μεταμορφώσεως, Ασήμω Τσουρβελούδη Μαραθέας, Αικατερίνη Κοντοβάιου Πασχαλίτσης, Βασιλική Μανδάλου Ασημοχωρίου, Ειρήνη Μπουγά Λουτροπηγής, Γραμμάτω Τσόγκα Κάτω Κτημένης, Ελένη Μπράνη Ανθηρού, Αικατερίνη Μπουγάνη Δρακότρυπας, Φωτεινή Ψήφου Δρακότρυπας Ιω. Μπασκίνης Καλής Κώμης (εις τον 6ον βαθμόν). Επίσης προάγονται αι Νηπιαγωγοί Μαρία Σουτόγλου Καπαδοκικού και Χριστίνα Γεωργακάκη Κρανέας (ΦΕΚ35 ΓΆ 2-2-73). Οι αμπελουργοί μας διαμαρτύρονται εναντίον τροποποιητικών διατάξεων αι οποίαι πρόκειται να εισαχθούν προς ψήφισιν και δια των οποίων καταργείται το ατελές διήμερον αποστάξεως στεμφύλων. Υποστηρίζουν - και ευλόγως- ότι πρόκειται περί μικροκαλλιεργητών (με 8-10 στρέμματα αμπέλων) με ετήσιον εισόδημα πενιχρότατον και το κυριότερον από την ατελή αυτήν απόσταξιν εξασφαλίζουν τας ανάγκας οικογενείας και μιαν ασήμαντον ποσότητα εκ της ελευθέρας, διαθέσεώς της, που τους απέφερεν εσοδον μικρότερον των δύο χιλιάδων δρχ. Αλλά και διπλάσιον εάν ήτο το έσοδόν των εκ της ατελείας αυτής δεν νομίζουμε ότι πρόκειται περί «προνομίου» ούτε και η κατάργησίς του θα εξυπηρετήση γενικοτέραν κοινωνικήν σκοπιμότητα.
«« 25 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (25/2)
Τοπικά
1973 : Προήχθησαν εις τον 7ον βαθμόν οι διδάσκαλοι Περιφερείας Καρδίτσης: Ζωή Καπερώνη Κέδρου, Ιωάννα Καραφώτη Καρποχωρίου, Γεωργία Μαχά Μεσενικόλα, Μαρία Πασαλή Μορφοβουνίου, Λεμονιά Γκουρίτσα Καναλίων, Μαρία Πολυδώρου Μεταμορφώσεως, Ασήμω Τσουρβελούδη Μαραθέας, Αικατερίνη Κοντοβάιου Πασχαλίτσης, Βασιλική Μανδάλου Ασημοχωρίου, Ειρήνη Μπουγά Λουτροπηγής, Γραμμάτω Τσόγκα Κάτω Κτημένης, Ελένη Μπράνη Ανθηρού, Αικατερίνη Μπουγάνη Δρακότρυπας, Φωτεινή Ψήφου Δρακότρυπας Ιω. Μπασκίνης Καλής Κώμης (εις τον 6ον βαθμόν). Επίσης προάγονται αι Νηπιαγωγοί Μαρία Σουτόγλου Καπαδοκικού και Χριστίνα Γεωργακάκη Κρανέας (ΦΕΚ35 ΓΆ 2-2-73). Οι αμπελουργοί μας διαμαρτύρονται εναντίον τροποποιητικών διατάξεων αι οποίαι πρόκειται να εισαχθούν προς ψήφισιν και δια των οποίων καταργείται το ατελές διήμερον αποστάξεως στεμφύλων. Υποστηρίζουν - και ευλόγως- ότι πρόκειται περί μικροκαλλιεργητών (με 8-10 στρέμματα αμπέλων) με ετήσιον εισόδημα πενιχρότατον και το κυριότερον από την ατελή αυτήν απόσταξιν εξασφαλίζουν τας ανάγκας οικογενείας και μιαν ασήμαντον ποσότητα εκ της ελευθέρας, διαθέσεώς της, που τους απέφερεν εσοδον μικρότερον των δύο χιλιάδων δρχ. Αλλά και διπλάσιον εάν ήτο το έσοδόν των εκ της ατελείας αυτής δεν νομίζουμε ότι πρόκειται περί «προνομίου» ούτε και η κατάργησίς του θα εξυπηρετήση γενικοτέραν κοινωνικήν σκοπιμότητα.
1971 : Παρουσία του Νομάρχου κ. Παν. Γαλανοπούλου, του Στρατ. Διοικητού κ. Γεωργ. Ξενοπούλου, του Δημάρχου Παλαμά κ. Π. Διαγγέλου και των τοπικών Αρχών σήμερα την 4.30 μ.μ. ο Δήμαρχος της πόλεώς μας κ. Γ. Κόκκας προέβη εις εμπεριστατωμένον απολογισμόν της δραστηριότητος της δημοτικής αρχής Σοφάδων κατά το 1970 και εις προγραμματισμόν των έργων διά το τρέχον έτος, αποσπάσας τα χειροκροτήματα του πυκνού ακροατηρίου του, που είχε κατακλύσει την αίθουσαν του κινηματογράφου. Ομίλησαν ακολούθως οι κ.κ. Νομάρχης και Στρατ. Διοικητής αναφερθέντες εις την υψηλήν αποστολήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και εις το συνεχές και έμπρακτον ενδιαφέρον της εθνικής κυβερνήσεως υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων.
1966 : Εξ αφορμής του αναληφθέντος αγώνος υπό των καπνοπαραγωγών του Νομού διά την ικανοποίησιν δικαίων αιτημάτων των ο βουλευτής κ. Αγγ. Παπαϊωάννου απηύθυνε προς τους αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες και τον πρόεδρον της βουλής την κατωτέρω εντονωτάτην διαμαρτυρίαν: «Κατάργησις φιλοκαπνικής πολιτικής πρηγουμένης διετίας κυβερνήσεως Ενώσεως Κέντρου διά γνωσθέντων αντικαπνικών μέτρων παρούσης Κυβερνήσεως ως προς τε την καπναγοράν και την καπνοκαλλιέργειαν εδημιούργησεν ευλογωτάτην καθολικήν αγανάκτησιν και διαμαρτυρίαν καπνοπαραγωγών και καθολικήν κάθοδόν των εις τριήμερον απεργιαν. Σύμπαντος καπνοπαραγωγικού κόσμου Νομού Καρδίτσης προειδοποιητικήν συντόμου καθολικής πορείας του προς Καρδίτσαν εν κωφεύσει αρμοδίων παραγόντων εις δικαιότατα αιτήματά των.
Εθνικά - Διεθνή
1969 : Βασικήν αναπροσαρμογήν των συντάξεων του ΙΚΑ εζήτησαν αι εργατικαί οργανώσεις από το υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει του Νόμου 4104/60. Σχετικώς τονίζεται ότι από του Φεβρουαρίου 1967 ουδεμία αναπροαρμογή των συντάξεων του ΙΚΑ εγένετο εν αντιθέσει προς τας αποδοχάς αι οπίαι εσημείωσαν σημαντικήν αύξησιν μέχρι 30% και από της 7ης Μαϊου 1969 η αύξησις θΆ ανέλθη εις 39,7%. Αποτέλεσμα τούτου είναι και η αύξησις των εσόδων του ΙΚΑ από 4 δισ. 835 εκ. 616 χιλ. εις 6 δισ. 608 εκ. 300 χιλ. δραχμάς, δια το 1968. Με βάσιν τα ανωτέρω στοιχεία αι εργατικαί οργανώσεις ζητούν την αναπροσαρμογήν των συντάξεων του ΙΚΑ κατά 20% διά τας χορηγηθείσας μέχρι 1 Αυγούστου 1967 συντάξεις και 13% δια τας χορηγηθείσας από 1ης Αυγούστου 1967 και εφεξής. Αι ηυξημέναι συντάξεις νΆ αρχίσουν καταβαλλόμεναι από 1η Απριλίου 1969, ώστε ουδεμία επιβάρυνσις να έχη το ΙΚΑ διΆ αναδρομικήν αναπροσαρμογήν των συντάξεων. Αι δαπάναι δια την αύξησιν των συντάξεων θΆ αυξηθούν εις 825 εκ. δραμχών και θα καλυφθούν εκ της αυξήσεως των εσόδων του ΙΚΑ.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή