E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Σταμάτης 
 Σταματία 
 Συμεών 
Έτος Γεγονός
1966 Την 6ην απογευματινήν συνήλθεν εις την πρώτην εναρκτήριον συνεδρίασίν του το γνωμοδοτικόν συμβούλιον αθλητισμού. Πρώτος ωμίλησεν ο γενικός γραμματεύς αθλητισμού κ. Μπαλτατζής - Μαυροκορδάτος και εν συνεχεία ο κ. πρωθυπουργός ο οποίος υπεσχέθη την κυβερνητικήν συμπαράστασιν εις τον αθλητισμόν.
1967 Δι’ επειγούσης εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας προς τας Επιθεωρήσεις Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως καθίσταται γνωστόν, ότι κατόπιν πράξεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εγκρίνεται, όπως από της 15ης Μαρτίου και μέχρι λήξεως του τρέχοντος διδακτικού έτους θα εφαρμοσθή δοκιμαστικώς η συνεχής ημερησία εργασία μόνον εις τα δημοτικά σχολεία, εις τα οποία λειτουργούν μαθητικά συσσίτια.
1969 Εκλογικά βιβλιάρια θα αποκτήσουν όλοι οι Ελληνες. Τα συστήματα καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων και καταλόγων κατΆ ενορίας επεκτείνονται σΆ ολόκληρη την χώρα, κατόπιν διατάγματος του υπουργείου Εσωτερικών. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε απλούς εκλογικούς καταλόγους πρέπει έως τις 20 Μαρτίου να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή διΆ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αιτήσεις με δύο φωτογραφίες, του ιδίου τύπου με αυτές της αστυνομικής ταυτότητος και βεβαίωση της αστυνομίας περί της κατοικίας των στον δήμο ή την κοινότητα που είναι εγγεγραμμένοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των και στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του ιδίου δήμου ή της κοινότητας.
1970 Υπό του υπουργείου Γεωργίας κατηρτίσθη το πρόγραμμα δασικών έργων τρ. έτος εκ πιστώσεων των δημοσίων επενδύσεων ύψους πλέον των 374 εκατ. δραχμών. Εν τω μεταξύ ενεκρίθη γενικόν σχέδιον δασοτεχνικής διευθετήσεως του χειμάρρου πορταϊκού Θεσσαλίας προϋπολογισμού 100 εκ. δραχμών. Επίσης ενεκρίθησαν δύο οριστικαί μελέται διευθετήσεως χειμάρρων προϋπολογισμού 19 εκ.
1970 Υπό του υπουργείου Γεωργίας κατηρτίσθη το πρόγραμμα δασικών έργων τρ. έτος εκ πιστώσεων των δημοσίων επενδύσεων ύψους πλέον των 374 εκατ. δραχμών. Εν τω μεταξύ ενεκρίθη γενικόν σχέδιον δασοτεχνικής διευθετήσεως του χειμάρρου πορταϊκού Θεσσαλίας προϋπολογισμού 100 εκ. δραχμών. Επίσης ενεκρίθησαν δύο οριστικαί μελέται διευθετήσεως χειμάρρων προϋπολογισμού 19 εκ.
1971 Πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Καρδίτσης προχθές Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. εις την αίθουσαν του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης συνεκεντρώθησαν αι Κομμώτριαι και Κουρείς της πόλεως προς τους οποίους ωμίλησεν ο Υγειονομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης κ. Γ. Βελέντζας όστις έδωσεν λεπτομερείς οδηγίας διά την εν γένει βελτίωσιν των καταστημάτων των και ιδία των Κομμωτηρίων, συμφώνως προς τας κειμένας υγειονομικάς διατάξεις. Παρόμοιαι συγκεντρώσεις και των λοιπών επαγγελματιών της πόλεως θα λάβουν χώραν προσεχώς.
1972 Με πηγαίας εκδηλώσεις υπεδέχθησαν οι κάτοικοι του Ανθηρού τον κ. Νομάρχην. Ο κ. Γαλανόπουλος απευθυνόμενος προς τους συγκεντρωθέντας είπε τα εξής: Είναι έκδηλος η συγκίνησίς μου διότι διά πολλοστήν φοράν ευρίσκομαι εις το Ανθηρόν, που όπως και τΆ άλλα χωριά της Αργιθέας μΆ έχουν μαγεύσει με την ομορφιά τους, την χάρη τους, την δική σας λεβεντιά, ούτως ώστε οπουδήποτε και αν ευρίσκομαι με οτιδήποτε και αν ασχολούμαι να μην είναι δυνατόν να ξεχάσω από το μυαλό μου την Αργιθέα και σάς. Ο δεσμός αυτός άρρηκτος δεσμός με την Αργιθέα, οφείλεται εις την ιδικήν σας την λεβεντιά, στο δικό σας πιστεύω.
1975 Ακάλυπτη η ύπαιθρος από πλευράς ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως. Κατά πληροφορίας μας είκοσι περίπου - δηλαδή το πενήντα τοις εκατόν - των αγροτικών ιατρείων του Νομού Καρδίτσας παραμένουν κειστά ελλείψει ιατρών! Αυτό σημαίνει ότι εις όλα τα προαναφερθέντα ιατρεία δεν προωθείται φαρμακευτικό υλικό. Και να λάβει κανείς υπΆ όψιν του ότι αντιμετωπίζουμεν και την επιδημίαν γρίππης η οποία - κατά την επίσημον εκδοχήν - δεν εσημείωσε έξαρσιν - τα δε κρούσματα είναι «συνήθη εποχικό». Πάντως εις ένα ορεινό χωριό το σχολείο έκλεισε διότι το σύνολον των μαθητών - πλην πέντε - προσεβλήθησαν υπό γρίππης παραμένουν δε κλινήρεις και με υψηλόν πυρετόν, χωρίς δε φάρμακα αφού το Αγροτικόν Ιατρείον αδρανεί ελλείψει ιατρού. Και η μεν Νομαρχία - προς τιμήν της - έσπασε το φράγμα της απομονώσεως της εν λόγω κοινότητος και προώθησεν εγκαίρως το απαιτούμενον φαρμακευτικόν υλικόν, γεγονός όμως παραμένει ότι δύο δεκάδες Αγροτικών Ιατρείων παραμένουν κλειστά και φυσικά χωρίς φάρμακα!
«« 3 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (3/2)
Τοπικά
1975 : Ακάλυπτη η ύπαιθρος από πλευράς ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως. Κατά πληροφορίας μας είκοσι περίπου - δηλαδή το πενήντα τοις εκατόν - των αγροτικών ιατρείων του Νομού Καρδίτσας παραμένουν κειστά ελλείψει ιατρών! Αυτό σημαίνει ότι εις όλα τα προαναφερθέντα ιατρεία δεν προωθείται φαρμακευτικό υλικό. Και να λάβει κανείς υπΆ όψιν του ότι αντιμετωπίζουμεν και την επιδημίαν γρίππης η οποία - κατά την επίσημον εκδοχήν - δεν εσημείωσε έξαρσιν - τα δε κρούσματα είναι «συνήθη εποχικό». Πάντως εις ένα ορεινό χωριό το σχολείο έκλεισε διότι το σύνολον των μαθητών - πλην πέντε - προσεβλήθησαν υπό γρίππης παραμένουν δε κλινήρεις και με υψηλόν πυρετόν, χωρίς δε φάρμακα αφού το Αγροτικόν Ιατρείον αδρανεί ελλείψει ιατρού. Και η μεν Νομαρχία - προς τιμήν της - έσπασε το φράγμα της απομονώσεως της εν λόγω κοινότητος και προώθησεν εγκαίρως το απαιτούμενον φαρμακευτικόν υλικόν, γεγονός όμως παραμένει ότι δύο δεκάδες Αγροτικών Ιατρείων παραμένουν κλειστά και φυσικά χωρίς φάρμακα!
1972 : Με πηγαίας εκδηλώσεις υπεδέχθησαν οι κάτοικοι του Ανθηρού τον κ. Νομάρχην. Ο κ. Γαλανόπουλος απευθυνόμενος προς τους συγκεντρωθέντας είπε τα εξής: Είναι έκδηλος η συγκίνησίς μου διότι διά πολλοστήν φοράν ευρίσκομαι εις το Ανθηρόν, που όπως και τΆ άλλα χωριά της Αργιθέας μΆ έχουν μαγεύσει με την ομορφιά τους, την χάρη τους, την δική σας λεβεντιά, ούτως ώστε οπουδήποτε και αν ευρίσκομαι με οτιδήποτε και αν ασχολούμαι να μην είναι δυνατόν να ξεχάσω από το μυαλό μου την Αργιθέα και σάς. Ο δεσμός αυτός άρρηκτος δεσμός με την Αργιθέα, οφείλεται εις την ιδικήν σας την λεβεντιά, στο δικό σας πιστεύω.
1971 : Πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Καρδίτσης προχθές Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. εις την αίθουσαν του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης συνεκεντρώθησαν αι Κομμώτριαι και Κουρείς της πόλεως προς τους οποίους ωμίλησεν ο Υγειονομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης κ. Γ. Βελέντζας όστις έδωσεν λεπτομερείς οδηγίας διά την εν γένει βελτίωσιν των καταστημάτων των και ιδία των Κομμωτηρίων, συμφώνως προς τας κειμένας υγειονομικάς διατάξεις. Παρόμοιαι συγκεντρώσεις και των λοιπών επαγγελματιών της πόλεως θα λάβουν χώραν προσεχώς.
Εθνικά - Διεθνή
1970 : Υπό του υπουργείου Γεωργίας κατηρτίσθη το πρόγραμμα δασικών έργων τρ. έτος εκ πιστώσεων των δημοσίων επενδύσεων ύψους πλέον των 374 εκατ. δραχμών. Εν τω μεταξύ ενεκρίθη γενικόν σχέδιον δασοτεχνικής διευθετήσεως του χειμάρρου πορταϊκού Θεσσαλίας προϋπολογισμού 100 εκ. δραχμών. Επίσης ενεκρίθησαν δύο οριστικαί μελέται διευθετήσεως χειμάρρων προϋπολογισμού 19 εκ.
1970 : Υπό του υπουργείου Γεωργίας κατηρτίσθη το πρόγραμμα δασικών έργων τρ. έτος εκ πιστώσεων των δημοσίων επενδύσεων ύψους πλέον των 374 εκατ. δραχμών. Εν τω μεταξύ ενεκρίθη γενικόν σχέδιον δασοτεχνικής διευθετήσεως του χειμάρρου πορταϊκού Θεσσαλίας προϋπολογισμού 100 εκ. δραχμών. Επίσης ενεκρίθησαν δύο οριστικαί μελέται διευθετήσεως χειμάρρων προϋπολογισμού 19 εκ.
1969 : Εκλογικά βιβλιάρια θα αποκτήσουν όλοι οι Ελληνες. Τα συστήματα καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων και καταλόγων κατΆ ενορίας επεκτείνονται σΆ ολόκληρη την χώρα, κατόπιν διατάγματος του υπουργείου Εσωτερικών. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε απλούς εκλογικούς καταλόγους πρέπει έως τις 20 Μαρτίου να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή διΆ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αιτήσεις με δύο φωτογραφίες, του ιδίου τύπου με αυτές της αστυνομικής ταυτότητος και βεβαίωση της αστυνομίας περί της κατοικίας των στον δήμο ή την κοινότητα που είναι εγγεγραμμένοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των και στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του ιδίου δήμου ή της κοινότητας.
1967 : Δι’ επειγούσης εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας προς τας Επιθεωρήσεις Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως καθίσταται γνωστόν, ότι κατόπιν πράξεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εγκρίνεται, όπως από της 15ης Μαρτίου και μέχρι λήξεως του τρέχοντος διδακτικού έτους θα εφαρμοσθή δοκιμαστικώς η συνεχής ημερησία εργασία μόνον εις τα δημοτικά σχολεία, εις τα οποία λειτουργούν μαθητικά συσσίτια.
1966 : Την 6ην απογευματινήν συνήλθεν εις την πρώτην εναρκτήριον συνεδρίασίν του το γνωμοδοτικόν συμβούλιον αθλητισμού. Πρώτος ωμίλησεν ο γενικός γραμματεύς αθλητισμού κ. Μπαλτατζής - Μαυροκορδάτος και εν συνεχεία ο κ. πρωθυπουργός ο οποίος υπεσχέθη την κυβερνητικήν συμπαράστασιν εις τον αθλητισμόν.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Σταμάτης , Σταματία , Συμεών