E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ισίδωρος 
Έτος Γεγονός
1969 Πανηγυρική τελετή προχθές εις το Πνευματικόν Κέντρον. Η στέγασις των Υπηρεσιών του Δήμου εις το πρώτον της πόλεως μέγαρον εξοπλισμένον με όλα τα σύγχρονα μέσα με τας ευρυχώρους αιθούσας του, αποτελεί πράγματι ένα αξιόλογον επίτευγμα. Ευλόγως ο κ. Δήμαρχος προσέδωσεν πανηγυρικόν χαρακτήρα εις την τελετήν εγκαινίων το πρωί της Κυριακής. Τα εγκαίνια ετίμησαν διά της παρουσίας των οι Νομάρχαι Καρδίτσης και Τρικάλων, κ. Λιοτόπουλος και Μπίτσιος, ο Στρατηγός Δ/τής της 7 Μεραρχίας κ. Χρίστου, ο τ. Στρατ. Δ/τής Καρδίτσης Ταξίαρχος κ. Λυμπέρης, ο Δ/ντής του 2 επιτελικού γραφείου Στρατιάς Σ/ρχης κ. Μπιτσιάδης. Απασαι αι τοπικαί Αρχαί, οι προϊστάμενοι Δ. Υπηρεσιών και Ιδρυμάτων, αι Διοικήσεις των επιστημονικών εμποροεπαγγελματικών, εργατικών και λοιπών οργανώσεων Καρδίτσης και πλήθος κόσμου εξ όλων των κοινωνικών τάξεων. Επίσης ετίμησαν διά της παρουσίας των τα εγκαίνια οι Δήμαρχοι Παλαμά και Μουζακίου κ. Π. Διδάγγελος και Ξιούτης και πολλοί κοινοτάρχαι.
1971 Η καλυτέρα διοργάνωσις των διαφόρων εκδηλώσεων εις τον Νομόν μας επί τω εορτασμώ της 150ετηρίδος της Επαναστάσεως του 1821 αποτέλεσεν αντικείμενον ευρυτάτης συσκέψεως συγκροτηθείσης χθές την εσπέραν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Παν. Γαλανοπούλου. Μετέσχον ο Στρατ. Διοικητής κ. Γ. Ξενόπουλος, ο Δήμαρχος κ. Ιω. Τσικρίκης, ο Διοικητής Χωρ/κής κ. Ε. Κακκαβάς, εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων, Εκπαιδευτικοί και άλλοι. ΚατΆ αυτήν αντηλλάγησαν απόψεις και εγένετο καταμερισμός υπευθυνοτήτων εν σχέσει με τας διαφόρους εκδηλώσεις.
1973 Ως ήδη ανεγράφη εντολή του κ. Νομάρχου εκινητοποιήθη το μεγαλύτερον μέρος του μηχανικού εξοπλισμού της Νομαρχίας δια την αποκατάστασιν επικοινωνίας των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων, αι οποίαι επλήγησαν από την τελευταίαν υποτροπήν της κακοκαιρίας. Επί της πορείας των εργασιών αποχιονισμού ετηρείτο συνεχώς ενήμερος ο κ. Νομάρχης. Από ημερών ήδη ως ανέφερον τηλ/τα εκ της υπαίθρου ΟΧΙ μόνον αποκατεστάθη η επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων αλλά κατέστη δυνατή και η κυκλοφορία αυτοκινήτων μέχρι Βαθυλάκκου, Θραψιμίου, Ρεντίνας, Καστανιάς, Δρακότρυπας, Τυμπάνου, Αργιθέας, Αγορασιάς, Πετριλίων. Σοβαράς δυσχερείας αντιμετώπιζαν και χθες τα εργαζόμενα συνεργεία αποχιονισμού του δρόμου προς Βλάσιον λόγω των περιοδικών κατολισθήσεων χιονοστιβάδων.
1974 Η κατάθεσις των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων, είναι δυνατή, υφΆ οιουδήποτε, βάσει ορισμένων προϋποθέσεων. Τούτο εγνώσθη αρμοδίως, με την διευκρίνισιν ότι κάτοχος αυτοκινήτου ή ετέρου οχήματος (δικύκλου, τρικύκλου) δύναται να καταθέσει τας κρατικάς πινακίδας κυκλοφορίας του εις την οικονομικήν Εφορίαν εφΆ όσον καταθέσει επίσης την άδειαν κυκλοφορίας, ή εν περιπτώσει απωλείας της, τα σχετικά πιστοποιητικά και υποβάλει προς τον Οικονομικόν Εφορον δήλωσιν ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Εις την δήλωσιν η οποία υποβάλλεται εις διπλούν, θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος του ενδιαφερομένου, ο αριθμός κυκλοφορίας - γενικός ή ειδικός - το είδος του αυτοκινήτου και η χρήσις αυτού, ο τόπος και η ημερομηνία ενάρξεως της ακινησίας του καθώς και οι λόγοι οι οποίοι προεκάλεσαν την ακινησίαν του οχήματος.
1975 Η Αγροτική Τράπεζα Καρδίτσας ανακοινώνει ότι άρχεται από 3/2/75 η καταβολή της εκ τριών δραμών κατά κιλόν εισοδηματικής ενισχύσεως συσπόρου βάμβακος εσοδείας 1974. Παρακαλούνται όθεν οι ενδιαφερόμενοι Συνεταιρισμένοι και μεμονωμένοι παραγωγοί των χωρίων που διέθεσαν το βαμβάκι τους να παραδώσουν αμέσως τα σχετικά δικαιολογητικά των εις τους προέδρους των Συνεταιρισμών διά την προσκόμισίν των εις το ανωτέρω υποκατάστημα προς έλεγχον και την εν συνεχεία καταβολήν ταύτης το συντομώτερον εις τους ενδιαφερομένους.
«« 4 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (4/2)
Τοπικά
1975 : Η Αγροτική Τράπεζα Καρδίτσας ανακοινώνει ότι άρχεται από 3/2/75 η καταβολή της εκ τριών δραμών κατά κιλόν εισοδηματικής ενισχύσεως συσπόρου βάμβακος εσοδείας 1974. Παρακαλούνται όθεν οι ενδιαφερόμενοι Συνεταιρισμένοι και μεμονωμένοι παραγωγοί των χωρίων που διέθεσαν το βαμβάκι τους να παραδώσουν αμέσως τα σχετικά δικαιολογητικά των εις τους προέδρους των Συνεταιρισμών διά την προσκόμισίν των εις το ανωτέρω υποκατάστημα προς έλεγχον και την εν συνεχεία καταβολήν ταύτης το συντομώτερον εις τους ενδιαφερομένους.
1974 : Η κατάθεσις των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων, είναι δυνατή, υφΆ οιουδήποτε, βάσει ορισμένων προϋποθέσεων. Τούτο εγνώσθη αρμοδίως, με την διευκρίνισιν ότι κάτοχος αυτοκινήτου ή ετέρου οχήματος (δικύκλου, τρικύκλου) δύναται να καταθέσει τας κρατικάς πινακίδας κυκλοφορίας του εις την οικονομικήν Εφορίαν εφΆ όσον καταθέσει επίσης την άδειαν κυκλοφορίας, ή εν περιπτώσει απωλείας της, τα σχετικά πιστοποιητικά και υποβάλει προς τον Οικονομικόν Εφορον δήλωσιν ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Εις την δήλωσιν η οποία υποβάλλεται εις διπλούν, θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος του ενδιαφερομένου, ο αριθμός κυκλοφορίας - γενικός ή ειδικός - το είδος του αυτοκινήτου και η χρήσις αυτού, ο τόπος και η ημερομηνία ενάρξεως της ακινησίας του καθώς και οι λόγοι οι οποίοι προεκάλεσαν την ακινησίαν του οχήματος.
1973 : Ως ήδη ανεγράφη εντολή του κ. Νομάρχου εκινητοποιήθη το μεγαλύτερον μέρος του μηχανικού εξοπλισμού της Νομαρχίας δια την αποκατάστασιν επικοινωνίας των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων, αι οποίαι επλήγησαν από την τελευταίαν υποτροπήν της κακοκαιρίας. Επί της πορείας των εργασιών αποχιονισμού ετηρείτο συνεχώς ενήμερος ο κ. Νομάρχης. Από ημερών ήδη ως ανέφερον τηλ/τα εκ της υπαίθρου ΟΧΙ μόνον αποκατεστάθη η επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων αλλά κατέστη δυνατή και η κυκλοφορία αυτοκινήτων μέχρι Βαθυλάκκου, Θραψιμίου, Ρεντίνας, Καστανιάς, Δρακότρυπας, Τυμπάνου, Αργιθέας, Αγορασιάς, Πετριλίων. Σοβαράς δυσχερείας αντιμετώπιζαν και χθες τα εργαζόμενα συνεργεία αποχιονισμού του δρόμου προς Βλάσιον λόγω των περιοδικών κατολισθήσεων χιονοστιβάδων.
1969 : Πανηγυρική τελετή προχθές εις το Πνευματικόν Κέντρον. Η στέγασις των Υπηρεσιών του Δήμου εις το πρώτον της πόλεως μέγαρον εξοπλισμένον με όλα τα σύγχρονα μέσα με τας ευρυχώρους αιθούσας του, αποτελεί πράγματι ένα αξιόλογον επίτευγμα. Ευλόγως ο κ. Δήμαρχος προσέδωσεν πανηγυρικόν χαρακτήρα εις την τελετήν εγκαινίων το πρωί της Κυριακής. Τα εγκαίνια ετίμησαν διά της παρουσίας των οι Νομάρχαι Καρδίτσης και Τρικάλων, κ. Λιοτόπουλος και Μπίτσιος, ο Στρατηγός Δ/τής της 7 Μεραρχίας κ. Χρίστου, ο τ. Στρατ. Δ/τής Καρδίτσης Ταξίαρχος κ. Λυμπέρης, ο Δ/ντής του 2 επιτελικού γραφείου Στρατιάς Σ/ρχης κ. Μπιτσιάδης. Απασαι αι τοπικαί Αρχαί, οι προϊστάμενοι Δ. Υπηρεσιών και Ιδρυμάτων, αι Διοικήσεις των επιστημονικών εμποροεπαγγελματικών, εργατικών και λοιπών οργανώσεων Καρδίτσης και πλήθος κόσμου εξ όλων των κοινωνικών τάξεων. Επίσης ετίμησαν διά της παρουσίας των τα εγκαίνια οι Δήμαρχοι Παλαμά και Μουζακίου κ. Π. Διδάγγελος και Ξιούτης και πολλοί κοινοτάρχαι.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Η καλυτέρα διοργάνωσις των διαφόρων εκδηλώσεων εις τον Νομόν μας επί τω εορτασμώ της 150ετηρίδος της Επαναστάσεως του 1821 αποτέλεσεν αντικείμενον ευρυτάτης συσκέψεως συγκροτηθείσης χθές την εσπέραν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Παν. Γαλανοπούλου. Μετέσχον ο Στρατ. Διοικητής κ. Γ. Ξενόπουλος, ο Δήμαρχος κ. Ιω. Τσικρίκης, ο Διοικητής Χωρ/κής κ. Ε. Κακκαβάς, εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων, Εκπαιδευτικοί και άλλοι. ΚατΆ αυτήν αντηλλάγησαν απόψεις και εγένετο καταμερισμός υπευθυνοτήτων εν σχέσει με τας διαφόρους εκδηλώσεις.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ισίδωρος