E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Αγαθή 
Έτος Γεγονός
1966 Διαστάσεις πρωτοφανούς σκανδάλου, προσλαμβάνει, ο εξαπολυθείς απο τριημέρου, διωγμός όλων των υπηρετούντων εις δημοσίας θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων οπαδών της Ε.Κ. Κατάπληξιν δε προκαλεί το γεγονός ότι οι απολυόμενοι ειδοποιούνται περί της απολύσεώς των προφορικώς. Εις τους απολυομένους ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.
1968 Εγκυροι κυβερνητικοί κύκλοι ερωτηθέντες σχετικώς εδήλωσαν τα ακόλουθα: Ουδέποτε ελέχθη, ότι αι δοθείσαι νέαι ελευθερίαι προς τον τύπον παρεσχέθησαν δοκιμαστικώς επί δεκαήμερον. Σαφώς πρόκειται περί παρανοήσεως. Τα μέτρα ελήφθησαν μέχρι της δημοσιεύσεως του Νόμου περί τύπου.
1969 ΔιΆ αποφάσεως του υπουργού Εσωτερικών ενισχύονται ο Δήμος Καρδίτσης διά ποσού 66.816, Μουζακίου 5760 και Σοφάδων 6192. ΔιΆ άλλης αποφάσεως του κ. υπουργού ενισχύονται άποροι κοινότητες του Νομού διά διαφόρων ποσών.
1970 Η Επιτροπή συντάξεως του νέου Κώδικος τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως επεράτωσε την σύνταξιν του πρώτου τμήματος αυτού. Τούτο αφορά εις τους όρους, τους οποίους θα πρέπει να πληρούν τα εις την χώραν κυκλοφορούντα τρόφιμα και ποτά. Το πρώτον τμήμα του κώδικος εδόθη εις την δημοσιότητα προ εξαμήνου περίπου, εν συνεχεία δε ανεμορφώθη ως προς ορισμένα σημεία προς ικανοποίησιν δικαίων αιτημάτων των παραγωγικών τάξεων. Εντός των προσεχών ημερών και πριν υποβληθή προς έγκρισιν εις το Ανώτατον Χημικόν Συμβούλιον του Κράτους το αναμορφωθέν κείμενον θα δοθή εκ νέου εις την δημοσιότητα. Ούτως θα παρασχθή προς τας ενδιαφερομένας τάξεις η δυνατότης να το μελετήσουν και να υποβάλουν ενδεχομένως τάς επί του τελικού σχεδίου γνώμας των.
1971 Το ντεπούτο του Φεβρουαρίου με τα ανοιξιάτικα μειδιάματα των πρώτων ημερών έκλεισε αιφνιδίως από τις 8 το πρωί χθές με γενική χιονόπτωση σΆ ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο. Η κακοκαιρία συνεχίσθη με αυξανόμενη ένταση τις νυκτερινές ώρες. Η Μ.Υ. όμως είναι αισιόδοξη και δεν προβλέπει σοβαρότερη επιδείνωση της κακοκαιρίας. Στα ορεινά της Καρδίτσης το χιόνι είχε φθάσει τα 5-10 εκατοστά του μέτρου τις απογευματινές ώρες. Η συγκοινωνία δια λεωφορείων με τα ορεινά χωρία διεξήχθη χθές δυσχερώς. Δεν μετέβησαν μέχρι Ρεντίνης, Κακαβακίων, Νεοχωρίου και Φυλακτής.
1973 Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων συνεργάζεται με τον Οργανισμόν Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού διά την κατάστρωσιν προγράμματος ταχυρύθμου καταρτίσεως αποφοίτων γυμνασίου των οποίων η ένταξις εις την αντιμετώπισιν της στενότητος εργατικών χερών. Ο Σ.Ε.Β. υπέδειξε σχετικός την ανάγκην διαιρέσεως του προγράμματος εις τρείς κύκλους ανταποκρινομένους προς τας παρούσας παραγωγικάς ανάγκας της Ελληνικής Βιομηχανίας, ήτοι την γενική μηχανικήν, την γενικήν ηλεκτρολογικήν και την γενικήν κατάρτισιν διΆ οικονομικάς εργασίας. Ούτω, αι βιομηχανικαί μονάδες θα είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν εις το μέλλον από νέους, ικανούς ευχερέστερον να εξοικειωθούν με την δεδομένην παραγωγικήν διαδικασίαν και να προσαρμοσθούν με μείζονα ευκαμψίαν και κατά τρόπον παραγωγικότερον προς την τεχνικήν της.
1974 Χάρις στο «γύρισμα» ταινίας απΆ τον γνωστόν σκηνοθέτη κ. Θόδωρον Αγγελόπουλον, αναβιοιί από χθές στην Καρδίτσα το Αλβανικόν Επος. Το παραπάνω σκηνικό, που απεικονίζει τον Έλληνα τσολιά να δίνει κλωτσιά στον Μουσολίνι χρησιμοποιήθηκε στο «γύρισμα» των πρώτων σκηνών χθές το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλεώς μας, ενώ πολλοί Καρδιτσιώτες με την παρουσία τους έπαιξαν ρόλο κομπάρσων.
«« 5 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (5/2)
Τοπικά
1974 : Χάρις στο «γύρισμα» ταινίας απΆ τον γνωστόν σκηνοθέτη κ. Θόδωρον Αγγελόπουλον, αναβιοιί από χθές στην Καρδίτσα το Αλβανικόν Επος. Το παραπάνω σκηνικό, που απεικονίζει τον Έλληνα τσολιά να δίνει κλωτσιά στον Μουσολίνι χρησιμοποιήθηκε στο «γύρισμα» των πρώτων σκηνών χθές το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλεώς μας, ενώ πολλοί Καρδιτσιώτες με την παρουσία τους έπαιξαν ρόλο κομπάρσων.
1971 : Το ντεπούτο του Φεβρουαρίου με τα ανοιξιάτικα μειδιάματα των πρώτων ημερών έκλεισε αιφνιδίως από τις 8 το πρωί χθές με γενική χιονόπτωση σΆ ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο. Η κακοκαιρία συνεχίσθη με αυξανόμενη ένταση τις νυκτερινές ώρες. Η Μ.Υ. όμως είναι αισιόδοξη και δεν προβλέπει σοβαρότερη επιδείνωση της κακοκαιρίας. Στα ορεινά της Καρδίτσης το χιόνι είχε φθάσει τα 5-10 εκατοστά του μέτρου τις απογευματινές ώρες. Η συγκοινωνία δια λεωφορείων με τα ορεινά χωρία διεξήχθη χθές δυσχερώς. Δεν μετέβησαν μέχρι Ρεντίνης, Κακαβακίων, Νεοχωρίου και Φυλακτής.
1969 : ΔιΆ αποφάσεως του υπουργού Εσωτερικών ενισχύονται ο Δήμος Καρδίτσης διά ποσού 66.816, Μουζακίου 5760 και Σοφάδων 6192. ΔιΆ άλλης αποφάσεως του κ. υπουργού ενισχύονται άποροι κοινότητες του Νομού διά διαφόρων ποσών.
Εθνικά - Διεθνή
1973 : Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων συνεργάζεται με τον Οργανισμόν Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού διά την κατάστρωσιν προγράμματος ταχυρύθμου καταρτίσεως αποφοίτων γυμνασίου των οποίων η ένταξις εις την αντιμετώπισιν της στενότητος εργατικών χερών. Ο Σ.Ε.Β. υπέδειξε σχετικός την ανάγκην διαιρέσεως του προγράμματος εις τρείς κύκλους ανταποκρινομένους προς τας παρούσας παραγωγικάς ανάγκας της Ελληνικής Βιομηχανίας, ήτοι την γενική μηχανικήν, την γενικήν ηλεκτρολογικήν και την γενικήν κατάρτισιν διΆ οικονομικάς εργασίας. Ούτω, αι βιομηχανικαί μονάδες θα είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν εις το μέλλον από νέους, ικανούς ευχερέστερον να εξοικειωθούν με την δεδομένην παραγωγικήν διαδικασίαν και να προσαρμοσθούν με μείζονα ευκαμψίαν και κατά τρόπον παραγωγικότερον προς την τεχνικήν της.
1970 : Η Επιτροπή συντάξεως του νέου Κώδικος τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως επεράτωσε την σύνταξιν του πρώτου τμήματος αυτού. Τούτο αφορά εις τους όρους, τους οποίους θα πρέπει να πληρούν τα εις την χώραν κυκλοφορούντα τρόφιμα και ποτά. Το πρώτον τμήμα του κώδικος εδόθη εις την δημοσιότητα προ εξαμήνου περίπου, εν συνεχεία δε ανεμορφώθη ως προς ορισμένα σημεία προς ικανοποίησιν δικαίων αιτημάτων των παραγωγικών τάξεων. Εντός των προσεχών ημερών και πριν υποβληθή προς έγκρισιν εις το Ανώτατον Χημικόν Συμβούλιον του Κράτους το αναμορφωθέν κείμενον θα δοθή εκ νέου εις την δημοσιότητα. Ούτως θα παρασχθή προς τας ενδιαφερομένας τάξεις η δυνατότης να το μελετήσουν και να υποβάλουν ενδεχομένως τάς επί του τελικού σχεδίου γνώμας των.
1968 : Εγκυροι κυβερνητικοί κύκλοι ερωτηθέντες σχετικώς εδήλωσαν τα ακόλουθα: Ουδέποτε ελέχθη, ότι αι δοθείσαι νέαι ελευθερίαι προς τον τύπον παρεσχέθησαν δοκιμαστικώς επί δεκαήμερον. Σαφώς πρόκειται περί παρανοήσεως. Τα μέτρα ελήφθησαν μέχρι της δημοσιεύσεως του Νόμου περί τύπου.
1966 : Διαστάσεις πρωτοφανούς σκανδάλου, προσλαμβάνει, ο εξαπολυθείς απο τριημέρου, διωγμός όλων των υπηρετούντων εις δημοσίας θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων οπαδών της Ε.Κ. Κατάπληξιν δε προκαλεί το γεγονός ότι οι απολυόμενοι ειδοποιούνται περί της απολύσεώς των προφορικώς. Εις τους απολυομένους ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Αγαθή