E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Παρθένιος 
Έτος Γεγονός
1966 Ο Νομάρχης κ. Παπαδάκος ο οποίος εκ των πρώτων επεσκέφθη τα σεισμόπληκτα χωρία τόσον του Νομού Ευρυτανίας όσον και του Νομού Καρδίτσης και ανέφερε την έκτασιν των ζημιών εις το αρμόδιον υπουργείον ησχολήθη χθες καθ’ όλην την ημέραν με τον συντονισμόν των ενεργειών διά την περίθαλψιν και στέγασιν των πληγέντων κατοίκων των Κοινοτήτων Μολόχας, Νεράϊδας, Καροπλεσίου και Σάϊκας.
1968 Δια καταρτισθέντος διατάγματος - το οποίον επεξεργάζεται ήδη το Συμβούλιον Επικρατείας - αναπροσαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου ο ετήσιος συντελεστής υπολογισμού συντάξεων του ΤΕΒΕ κατά 300% δια τας μικράς κλάσεις, μέχρι δε 150% διά τας μεγάλας. Αντιστοίχως από 1ης Ιανουαρίου προβλέπεται η ακόλουθος διαμόρφωσις του ύψους συντάξεως λόγω γήρατος: - Είκοσιν έτη: πρώτη κλάσις 1000 δρχ., δευτέρα 1.300 δρχ., τρίτη 1.600 δρχ., τετάρτη 2.000 δρχ. και πέμπτη 2.400 δρχ. - Δια τας αντιστοίχους κλάσεις, 25 έτη: 1.250 δρχ., 1.625 δρχ., 2000 δρχ., 2.500 δρχ. και 3000 δρχ. - Τριάκοντα έτη: 1.500 δρχ., 1.950 δρχ., 2.400 δρχ., 3.000 δρχ. και 3.600 δρχ. - Τριάκοντα πέντε έτη: 1.750 δρχ., 2.275 δρχ., 2800 δρχ., 3.500 δρχ. και 4.200 δρχ. - Τεσσαράκοντα έτη 2.000 δρχ., 2.600 δρχ., 3.200 δρχ., 4.000 δρχ. και 4.800 δρχ. Παραλλήλως διά του νέου κανονισμού παροχών προβλέπεται προσαύξησις του ποσοστού συντάξεως κατά 5% δια κάθε έτος και μέχρι 50%, εφ’ όσον ο ησφαλισμένος εξακολουθεί εργαζόμενος πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του (με εικοσαετή επαγγελματικήν απασχόλησιν) ή του 60ού (με 35ετή).
1969 Με γοργόν ρυθμόν συνεχίζονται αι εργασίαι διά την εντός του έτους ολοκλήρωσιν των στραγγιστικών έργων εις αρδευθησομένην ζώνην 100 χιλ. στρεμμάτων. Θεωρείται βέβαιον ότι η διατεθείσα πίστωσις των 135 εκατ. θΆ απορροφηθεί προ της εκπνοής του τρ. έτους. Εκ του ανωτέρω κονδυλίου τα 55 εκ. καλύπτουν έργα αρμοδιότητος του υπουργείου Δημοσίων Εργων, δηλ. κατασκευή πρωτευόντων δικτύων, οδοποιϊα κ.λπ. και τα υπόλοιπα 80 εκ. αρμοδιότητος του υπουργείου Γεωργίας (ΥΕΒ Καρδίτσης). Ηδη ολόκληρον το δυναμικόν της ΥΕΒ εργάζεται εις τας περιοχάς Καρδιτσομαγούλης, Μακρυχωρίου, Προδρόμου, Μοίρους & Σταυρού. Υπολογίζεται ότι περί τα τέλη του προσεχούς έτους θα ολοκληρωθούν τα έργα αρδεύσεως εις την ζώνην των 120 χιλιάδων στρεμμάτων. Κατά το τρέχον έτος θα προστεθή μία ακόμη αξιόλογος έκτασις εις τα 40.000 στρέμματα που αρδεύονται από πέρυσι. Εν τω μεταξύ και αναλόγως της προόδου του αναδασμού προβλέπεται εντός του τρέχ. έτους η κατασκευή στραγγιστικών έργων επί της υπολοίπου εκτάσεως των 100 χιλ. στρεμ. εις την πεδιάδα των Σελλάνων.
0 Η αποκριάτικη... ακινησία συνεχίζεται στα βουβά και χθές Κυριακή του Ασώτου οι Καρδιτσιώτες απεδείχθησαν οι πλέον φρόνιμοι και σπιτόγατοι περιωπής. Ισως να κάνουν κούρα για τις ημέρες που έρχονται. Ιδωμεν. - Το πανηγύρι των εκπτώσεων συνεχίζεται καθώς και το ξεπουπούλισμα των ανδρικών πορτοφολιών. Τόση είναι η μανία αγοράς απΆ όλα τα είδη ώστε προχθές αναβίωσε η... ουρά και δώσε και μένα μπάρμπα! Οπως πάει το πράγμα σε πολλά καταστήματα θα μείνουν μόνο τα ράφια και δεν περιγράφεται η χαρά των ιδιοκτητών των.
1973 Το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας εκοινοποίησεν εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας απόφασιν περί καθορισμού ύψους, προϋποθέσεων και τρόπου καταβολής επιχορηγήσεων ενίων δραστηριοτήτων προγράμματος προωθήσεως και βελτιώσεως της κτηνοτροφίας του έτους 1973. Εις ταύτην μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: ΔιΆ αγοράν και διατήρησιν αρρένων ζώων καταλλήλων διΆ αναπαραγωγήν: 1) ταύρων - βουβάλων, επιχορήγησις διΆ αγοράς εις ποσοστόν 60% κατά κεφαλήν και μέχρις 7.000 δρχ. διά την διατήρησιν ταύρου, ποσόν μέχρι 3.000 δρχ. και βουβαλοταύρου 2.000 δρχ. ΔιΆ αγοράν ταύρων καθαρώς κρεοπαραγωγικών, επιχορήγησις 40% και μέχρι ποσού 10.000 δρχ.
«« 7 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (7/2)
Τοπικά
0 : Η αποκριάτικη... ακινησία συνεχίζεται στα βουβά και χθές Κυριακή του Ασώτου οι Καρδιτσιώτες απεδείχθησαν οι πλέον φρόνιμοι και σπιτόγατοι περιωπής. Ισως να κάνουν κούρα για τις ημέρες που έρχονται. Ιδωμεν. - Το πανηγύρι των εκπτώσεων συνεχίζεται καθώς και το ξεπουπούλισμα των ανδρικών πορτοφολιών. Τόση είναι η μανία αγοράς απΆ όλα τα είδη ώστε προχθές αναβίωσε η... ουρά και δώσε και μένα μπάρμπα! Οπως πάει το πράγμα σε πολλά καταστήματα θα μείνουν μόνο τα ράφια και δεν περιγράφεται η χαρά των ιδιοκτητών των.
1969 : Με γοργόν ρυθμόν συνεχίζονται αι εργασίαι διά την εντός του έτους ολοκλήρωσιν των στραγγιστικών έργων εις αρδευθησομένην ζώνην 100 χιλ. στρεμμάτων. Θεωρείται βέβαιον ότι η διατεθείσα πίστωσις των 135 εκατ. θΆ απορροφηθεί προ της εκπνοής του τρ. έτους. Εκ του ανωτέρω κονδυλίου τα 55 εκ. καλύπτουν έργα αρμοδιότητος του υπουργείου Δημοσίων Εργων, δηλ. κατασκευή πρωτευόντων δικτύων, οδοποιϊα κ.λπ. και τα υπόλοιπα 80 εκ. αρμοδιότητος του υπουργείου Γεωργίας (ΥΕΒ Καρδίτσης). Ηδη ολόκληρον το δυναμικόν της ΥΕΒ εργάζεται εις τας περιοχάς Καρδιτσομαγούλης, Μακρυχωρίου, Προδρόμου, Μοίρους & Σταυρού. Υπολογίζεται ότι περί τα τέλη του προσεχούς έτους θα ολοκληρωθούν τα έργα αρδεύσεως εις την ζώνην των 120 χιλιάδων στρεμμάτων. Κατά το τρέχον έτος θα προστεθή μία ακόμη αξιόλογος έκτασις εις τα 40.000 στρέμματα που αρδεύονται από πέρυσι. Εν τω μεταξύ και αναλόγως της προόδου του αναδασμού προβλέπεται εντός του τρέχ. έτους η κατασκευή στραγγιστικών έργων επί της υπολοίπου εκτάσεως των 100 χιλ. στρεμ. εις την πεδιάδα των Σελλάνων.
1966 : Ο Νομάρχης κ. Παπαδάκος ο οποίος εκ των πρώτων επεσκέφθη τα σεισμόπληκτα χωρία τόσον του Νομού Ευρυτανίας όσον και του Νομού Καρδίτσης και ανέφερε την έκτασιν των ζημιών εις το αρμόδιον υπουργείον ησχολήθη χθες καθ’ όλην την ημέραν με τον συντονισμόν των ενεργειών διά την περίθαλψιν και στέγασιν των πληγέντων κατοίκων των Κοινοτήτων Μολόχας, Νεράϊδας, Καροπλεσίου και Σάϊκας.
Εθνικά - Διεθνή
1973 : Το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας εκοινοποίησεν εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας απόφασιν περί καθορισμού ύψους, προϋποθέσεων και τρόπου καταβολής επιχορηγήσεων ενίων δραστηριοτήτων προγράμματος προωθήσεως και βελτιώσεως της κτηνοτροφίας του έτους 1973. Εις ταύτην μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: ΔιΆ αγοράν και διατήρησιν αρρένων ζώων καταλλήλων διΆ αναπαραγωγήν: 1) ταύρων - βουβάλων, επιχορήγησις διΆ αγοράς εις ποσοστόν 60% κατά κεφαλήν και μέχρις 7.000 δρχ. διά την διατήρησιν ταύρου, ποσόν μέχρι 3.000 δρχ. και βουβαλοταύρου 2.000 δρχ. ΔιΆ αγοράν ταύρων καθαρώς κρεοπαραγωγικών, επιχορήγησις 40% και μέχρι ποσού 10.000 δρχ.
1968 : Δια καταρτισθέντος διατάγματος - το οποίον επεξεργάζεται ήδη το Συμβούλιον Επικρατείας - αναπροσαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου ο ετήσιος συντελεστής υπολογισμού συντάξεων του ΤΕΒΕ κατά 300% δια τας μικράς κλάσεις, μέχρι δε 150% διά τας μεγάλας. Αντιστοίχως από 1ης Ιανουαρίου προβλέπεται η ακόλουθος διαμόρφωσις του ύψους συντάξεως λόγω γήρατος: - Είκοσιν έτη: πρώτη κλάσις 1000 δρχ., δευτέρα 1.300 δρχ., τρίτη 1.600 δρχ., τετάρτη 2.000 δρχ. και πέμπτη 2.400 δρχ. - Δια τας αντιστοίχους κλάσεις, 25 έτη: 1.250 δρχ., 1.625 δρχ., 2000 δρχ., 2.500 δρχ. και 3000 δρχ. - Τριάκοντα έτη: 1.500 δρχ., 1.950 δρχ., 2.400 δρχ., 3.000 δρχ. και 3.600 δρχ. - Τριάκοντα πέντε έτη: 1.750 δρχ., 2.275 δρχ., 2800 δρχ., 3.500 δρχ. και 4.200 δρχ. - Τεσσαράκοντα έτη 2.000 δρχ., 2.600 δρχ., 3.200 δρχ., 4.000 δρχ. και 4.800 δρχ. Παραλλήλως διά του νέου κανονισμού παροχών προβλέπεται προσαύξησις του ποσοστού συντάξεως κατά 5% δια κάθε έτος και μέχρι 50%, εφ’ όσον ο ησφαλισμένος εξακολουθεί εργαζόμενος πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του (με εικοσαετή επαγγελματικήν απασχόλησιν) ή του 60ού (με 35ετή).

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Παρθένιος