E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ζαχαρίας 
Έτος Γεγονός
1966 Την αναπομπή της υποθέσεως «Λαμπράκη» στον ανακριτή με βάση την κατάθεση του υπομοιράρχου Καπελώνη εζήτησε χθες δι’ αιτήσεώς της προς τον εισαγγελέα εφετών η πολιτική αγωγή.
1967 Προς τον αρχηγόν της Ε.Κ. κ. Γεώργιον Παπανδρέου απεστάλη το κατωτέρω τηλεγράφημα: «Σύσσωμος καπνοπαραγωγικός κόσμος Νομού Καρδίτσσης εις μεγαλειώδη εν Φαναρίω συγκέντρωσιν του Κυριακής, εις ήν προσκληθέντες παρέστημεν εκπροσωπήσαντες ενωσιν Κέντρου διετράνωσεν απόφασίν του αγωνισθή δια παντός νομίμου μέσου προς αναθεώρησιν καπνικών μέτρων κυβερνήσεως και υιοθέτηιν ψηφίσματος ΠΑΣΕΓΕΣ δωδεκάτης Ιανουαρίου.
1969 Εις τον λόφον του Ασυρμάτου της συνοικίας Πετραλώνων και εις μικράν απόστασιν από του Ναού του Σωτήρος ο Ιω. Μπαλτάς ετών 21 συνεπλάκη με νέον ηλικίας 25 ετών, του οποίου δεν εξηκριβώθη η ταυτότης και ετραυματίσθη υπΆ αυτού δια στιλέτου εις την κοιλιακήν χώραν. Ο Μπαλτάς διεκομίσθη υπό περιπολικού εις τον σταθμόν πρώτων βοηθειών φέρει δε τρία τραύματα εκ των οποίων το ένα είναι το πλέον σοβαρόν, διότι ετρώθη εις ήπαρ. Η κατάστασίς του παραμένει κρίσιμος. Την σκηνήν της συμπλοκής αντελήφθησαν τρείς νεαροί που έπαιζαν εκεί πλησίον και οι οποίοι ειδοποίησαν την άμεσον δράσιν.
1971 Μια ακόμη, πρόσθετη, εκδήλωσις του κυβερνητικού ενδιαφέροντος υπέρ των εργαζομένων είναι και η εκδηλουμένη έμπρακτος στοργή διά την εργαζομένη νέα. Είναι τα Κέντρα Εργαζομένου Κοροτσιού (ΚΕΚ) της Εργατικής Εστίας που παρέχουν τεχνικήν και μορφωτικήν κατάρτισιν. Απεδείχθησαν τόσον χρήσιμα διά την επιμόρφωσιν των εργαζομένων κοριτσιών και των παιδιών των εργαζομένων τα ΚΕΚ αυτά, ώστε ο σχεδόν καθημερινώς αυξανόμενος αριθμός των νεανίδων, που επιδιώκουν νΆ αποκτήσουν ένα χρήσιμον τεχνικόν εφόδιον διά την ζωήν τους, να δημιουργεί εις την Εργατικήν Εστίαν την υποχρέωσιν της ιδρύσεως και άλλων ΚΕΚ. Το νέον Κέντρον Κοριτσιού που ιδρύθη εις την Καρδίτσαν και αρχίζει από εφέτος την λειτουργίαν του, έρχεται να καλύψει τας ανάγκας των εργαζομένων κοριτσιών, όχι μόνον της πόλεως, αλλά και των πλησίον αυτής ευρισκομένων συνοικιών.
1973 ΔιΆ αποφάσεως του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται ειδικόν επίδομα εκ 500 δρχ. μηνιαίως εις ορισμένας κατηγορίας προσωπικού νοσοκομείων και άλλων ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. εργαζομένων επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Η απόφασις περιλαμβάνει και το ΠΙΚΠΑ, τα εθνικά ορφανοτροφεία και οικοτροφεία, τους εθνικούς παιδικούς σταθμούς κ.λπ.
1976 *Οι υπουργοί Συντονισμού και Παιδείας ανακοίνωσαν, ότι προέβησαν εις την συγκρότησιν πενταμελους ομάδους εργασίας διά την επεξεργασίαν Νομοσχεδίων αναδιοργανώσεως της ανωτάτης Παιδείας και κατάρτισιν ορθολογικού προγράμματος αφορώντος ειδικώς εις την ίδρυσιν νέων σχολών, αποκέντρωσιν αυτών επί τη βάσει των αναγκών της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως της χώρας, ως και την λειτουργίαν των συμφώνως προς τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
«« 8 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (8/2)
Τοπικά
1973 : ΔιΆ αποφάσεως του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χορηγείται ειδικόν επίδομα εκ 500 δρχ. μηνιαίως εις ορισμένας κατηγορίας προσωπικού νοσοκομείων και άλλων ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. εργαζομένων επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Η απόφασις περιλαμβάνει και το ΠΙΚΠΑ, τα εθνικά ορφανοτροφεία και οικοτροφεία, τους εθνικούς παιδικούς σταθμούς κ.λπ.
1971 : Μια ακόμη, πρόσθετη, εκδήλωσις του κυβερνητικού ενδιαφέροντος υπέρ των εργαζομένων είναι και η εκδηλουμένη έμπρακτος στοργή διά την εργαζομένη νέα. Είναι τα Κέντρα Εργαζομένου Κοροτσιού (ΚΕΚ) της Εργατικής Εστίας που παρέχουν τεχνικήν και μορφωτικήν κατάρτισιν. Απεδείχθησαν τόσον χρήσιμα διά την επιμόρφωσιν των εργαζομένων κοριτσιών και των παιδιών των εργαζομένων τα ΚΕΚ αυτά, ώστε ο σχεδόν καθημερινώς αυξανόμενος αριθμός των νεανίδων, που επιδιώκουν νΆ αποκτήσουν ένα χρήσιμον τεχνικόν εφόδιον διά την ζωήν τους, να δημιουργεί εις την Εργατικήν Εστίαν την υποχρέωσιν της ιδρύσεως και άλλων ΚΕΚ. Το νέον Κέντρον Κοριτσιού που ιδρύθη εις την Καρδίτσαν και αρχίζει από εφέτος την λειτουργίαν του, έρχεται να καλύψει τας ανάγκας των εργαζομένων κοριτσιών, όχι μόνον της πόλεως, αλλά και των πλησίον αυτής ευρισκομένων συνοικιών.
1969 : Εις τον λόφον του Ασυρμάτου της συνοικίας Πετραλώνων και εις μικράν απόστασιν από του Ναού του Σωτήρος ο Ιω. Μπαλτάς ετών 21 συνεπλάκη με νέον ηλικίας 25 ετών, του οποίου δεν εξηκριβώθη η ταυτότης και ετραυματίσθη υπΆ αυτού δια στιλέτου εις την κοιλιακήν χώραν. Ο Μπαλτάς διεκομίσθη υπό περιπολικού εις τον σταθμόν πρώτων βοηθειών φέρει δε τρία τραύματα εκ των οποίων το ένα είναι το πλέον σοβαρόν, διότι ετρώθη εις ήπαρ. Η κατάστασίς του παραμένει κρίσιμος. Την σκηνήν της συμπλοκής αντελήφθησαν τρείς νεαροί που έπαιζαν εκεί πλησίον και οι οποίοι ειδοποίησαν την άμεσον δράσιν.
Εθνικά - Διεθνή
1976 : *Οι υπουργοί Συντονισμού και Παιδείας ανακοίνωσαν, ότι προέβησαν εις την συγκρότησιν πενταμελους ομάδους εργασίας διά την επεξεργασίαν Νομοσχεδίων αναδιοργανώσεως της ανωτάτης Παιδείας και κατάρτισιν ορθολογικού προγράμματος αφορώντος ειδικώς εις την ίδρυσιν νέων σχολών, αποκέντρωσιν αυτών επί τη βάσει των αναγκών της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως της χώρας, ως και την λειτουργίαν των συμφώνως προς τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
1967 : Προς τον αρχηγόν της Ε.Κ. κ. Γεώργιον Παπανδρέου απεστάλη το κατωτέρω τηλεγράφημα: «Σύσσωμος καπνοπαραγωγικός κόσμος Νομού Καρδίτσσης εις μεγαλειώδη εν Φαναρίω συγκέντρωσιν του Κυριακής, εις ήν προσκληθέντες παρέστημεν εκπροσωπήσαντες ενωσιν Κέντρου διετράνωσεν απόφασίν του αγωνισθή δια παντός νομίμου μέσου προς αναθεώρησιν καπνικών μέτρων κυβερνήσεως και υιοθέτηιν ψηφίσματος ΠΑΣΕΓΕΣ δωδεκάτης Ιανουαρίου.
1966 : Την αναπομπή της υποθέσεως «Λαμπράκη» στον ανακριτή με βάση την κατάθεση του υπομοιράρχου Καπελώνη εζήτησε χθες δι’ αιτήσεώς της προς τον εισαγγελέα εφετών η πολιτική αγωγή.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ζαχαρίας