E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Εις σύσκεψιν, η οποία επραγματοποιήθη σήμερον την πρωϊαν μεταξύ των αρμοδίων υπουργών με συμμετοχήν όλων των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων απεφασίσθη όπως η στέγασις των σεισμοπλήκτων γίνει εις νέα χωρία. Ο τόπος έχει προσδιορισθή υπό γεωλόγων. Ηδη διετάχθησαν οι αρμόδιοι μηχανικοί, όπως εντός διημέρου προβούν εις την ρυμοτόμησιν των νέων χωρίων. Συνολικώς θα συγκεντρωθούν 6 χιλ. οικογένειαι εις δύο ή τρείς οικισμούς με 1500 οικήματα. Εξ αυτών 600 οικογένειαι θα στεγασθούν εις Καρπενήσιον.
1967 Επί παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου, του υπουργού Παιδείας κ. Θεοδωρακοπούλου και των τοπικών αρχών έγινε την παρελθούσαν Κυριακήν η τελετή θεμελιώσεως του διδακτηρίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Καρδίτσης με την προσφοράν δωρεάν υπό του Δήμου εκτάσεως 10 περίπου στρεμμάτων.
1970 Kατόπιν αποφάσεως του υπουργείου Γεωργίας, η Aγροτική Tράπεζα θα χορηγήση εφέτος δάνεια εις τους ιδιοκτήτας θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων. Kατόπιν τούτου εκοινοποιήθη εις το υποκατάστημα της ATE εγκύκλιος δια της οποίας παρέχονται οδηγίαι.
1971 Ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος και ο Στρατ. Διοικητής κ. Γ. Ξενόπουλος επισκέφθησαν χθές το Μουζάκι όπου εις το Δημαρχείο συνειργάσθησαν μετά του Δημάρχου κ. Στάθη και των Προϊσταμένων Δημ. Υπηρεσιών επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός των. Επίσης εδέχθησαν εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, επιτροπάς εκ χωρίων της περιοχής και μεμονωμένα άτομα και ήκουσαν τα αιτήματά των. Οι κ.κ. Νομάρχης και Στρατ. Διοικητής επεσκέφθησαν και τα χωρία Λοξάδα, Φαναριον και Κανάλια, όπου επεκοινώνησαν με τας κοινοτικάς αρχάς.
1972 Ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος επραγματοποίησε προχθές ένα ταξίδι «αστραπή» εις Αθήνας διά την προώθησιν του θέματος του Σταδίου. Ο κ. Νομάρχης κατά την προγραμματισθείσαν ολιγόωρον συνάντησίν του μετά του αναπληρωτού Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Βλαδιμήρου εύρε την ευκαιρίαν νΆ αναπτύξει το ανωτέρω θέμα και να μεταφέρει προς την ηγεσίαν του φορέως αναπτύξεως του αθλητισμού την απεριόριστον εμπιστοσύνην της κοινότητος του φιλάθλου κόσμου του Νομού μας αλλά και την αναγνώρισιν του συντελουμένου υπΆ αυτής γιγαντιαίου έργου. Ο κ. Βλαδίμηρος παρέσχε την κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν προς τον κυβερνητικόν εκπρόσωπον εις τον Νομόν μας ότι το έργον του Σταδίου Καρδίτσης - νέες κερκίδες κ.λπ.- ενετάχθη εις το πρόγραμμα έργων του διανυομένου έτους εντός του οποιου θα γίνει η έναρξις εργασιών οπωσδήποτε.
1975 Επιστολή της συντονιστικής επιτροπής αγροτών Θεσσαλίας προς τον Πρωθυπουργόν: Οι αγρόται της Θεσσαλίας ήλπιζον ότι η κυβέρνησις της Αθήνας θα λάβει προστατευτικά μέτρα δια του είλωτας της γης, τους Έλληνας αγρότας ως υποσχέθητε κατά την προεκλογικήν περίοδον εις λόγους σας και ειδικώτερα εις λάρισα. Τα μέχρι σήμερον ληφθέντα μέτρα ουδέν απολυτώς προσφέρουν εις τους αγρότας και ουδόλως ικανοποίησαν αυτούς, δύναται να χαρακτηρισθεούν, ότι αποτελούν εμπαιγμόν διΆ ολόκληρον τον αγροτικόν κόσμον. Αι πράσφαται δηλώσεις του υπουργού Συντονισμού και τα εξαγγελθένια υπΆ αυτού μέτρα αντί να απαλύνουν και να δώσουν λύσιν στα οξύτατα προβλήματα που απασχολούν την Αγροτικήν τάξιν προκάλεσαν την αγανάκτησιν και την απογοήτευσιν της τάξεως μας. Διαμαρτυρόμεθα δια την επίλυσιν των δικαίνω αιτημάτων μας και δια την ύβριν η οποία εξεστομήθη υπό του Υπουργού σας χαρακτηρίσαντος ημάς ως ταραξίας υπονομευτάς της Αγροτικής τάξεως και ακόμη ότι κινούμεθα από άλλα ελατήρια μη έχοντα σχέσιν με τα προβλήματά μας. Όλαι αι ανωτέρω κατηογρίαι είναι ψευδείς και ανυπόσταται και καλούμε τον κ. υπουργόν Συντονισμού να αποδείξει τς ύβρεις του, αλλιώς οφείλει δημοσίως να ανακαλέσει αυτάς.
«« 9 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (9/2)
Τοπικά
1972 : Ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος επραγματοποίησε προχθές ένα ταξίδι «αστραπή» εις Αθήνας διά την προώθησιν του θέματος του Σταδίου. Ο κ. Νομάρχης κατά την προγραμματισθείσαν ολιγόωρον συνάντησίν του μετά του αναπληρωτού Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Βλαδιμήρου εύρε την ευκαιρίαν νΆ αναπτύξει το ανωτέρω θέμα και να μεταφέρει προς την ηγεσίαν του φορέως αναπτύξεως του αθλητισμού την απεριόριστον εμπιστοσύνην της κοινότητος του φιλάθλου κόσμου του Νομού μας αλλά και την αναγνώρισιν του συντελουμένου υπΆ αυτής γιγαντιαίου έργου. Ο κ. Βλαδίμηρος παρέσχε την κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν προς τον κυβερνητικόν εκπρόσωπον εις τον Νομόν μας ότι το έργον του Σταδίου Καρδίτσης - νέες κερκίδες κ.λπ.- ενετάχθη εις το πρόγραμμα έργων του διανυομένου έτους εντός του οποιου θα γίνει η έναρξις εργασιών οπωσδήποτε.
1971 : Ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος και ο Στρατ. Διοικητής κ. Γ. Ξενόπουλος επισκέφθησαν χθές το Μουζάκι όπου εις το Δημαρχείο συνειργάσθησαν μετά του Δημάρχου κ. Στάθη και των Προϊσταμένων Δημ. Υπηρεσιών επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός των. Επίσης εδέχθησαν εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, επιτροπάς εκ χωρίων της περιοχής και μεμονωμένα άτομα και ήκουσαν τα αιτήματά των. Οι κ.κ. Νομάρχης και Στρατ. Διοικητής επεσκέφθησαν και τα χωρία Λοξάδα, Φαναριον και Κανάλια, όπου επεκοινώνησαν με τας κοινοτικάς αρχάς.
1967 : Επί παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου, του υπουργού Παιδείας κ. Θεοδωρακοπούλου και των τοπικών αρχών έγινε την παρελθούσαν Κυριακήν η τελετή θεμελιώσεως του διδακτηρίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Καρδίτσης με την προσφοράν δωρεάν υπό του Δήμου εκτάσεως 10 περίπου στρεμμάτων.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Επιστολή της συντονιστικής επιτροπής αγροτών Θεσσαλίας προς τον Πρωθυπουργόν: Οι αγρόται της Θεσσαλίας ήλπιζον ότι η κυβέρνησις της Αθήνας θα λάβει προστατευτικά μέτρα δια του είλωτας της γης, τους Έλληνας αγρότας ως υποσχέθητε κατά την προεκλογικήν περίοδον εις λόγους σας και ειδικώτερα εις λάρισα. Τα μέχρι σήμερον ληφθέντα μέτρα ουδέν απολυτώς προσφέρουν εις τους αγρότας και ουδόλως ικανοποίησαν αυτούς, δύναται να χαρακτηρισθεούν, ότι αποτελούν εμπαιγμόν διΆ ολόκληρον τον αγροτικόν κόσμον. Αι πράσφαται δηλώσεις του υπουργού Συντονισμού και τα εξαγγελθένια υπΆ αυτού μέτρα αντί να απαλύνουν και να δώσουν λύσιν στα οξύτατα προβλήματα που απασχολούν την Αγροτικήν τάξιν προκάλεσαν την αγανάκτησιν και την απογοήτευσιν της τάξεως μας. Διαμαρτυρόμεθα δια την επίλυσιν των δικαίνω αιτημάτων μας και δια την ύβριν η οποία εξεστομήθη υπό του Υπουργού σας χαρακτηρίσαντος ημάς ως ταραξίας υπονομευτάς της Αγροτικής τάξεως και ακόμη ότι κινούμεθα από άλλα ελατήρια μη έχοντα σχέσιν με τα προβλήματά μας. Όλαι αι ανωτέρω κατηογρίαι είναι ψευδείς και ανυπόσταται και καλούμε τον κ. υπουργόν Συντονισμού να αποδείξει τς ύβρεις του, αλλιώς οφείλει δημοσίως να ανακαλέσει αυτάς.
1970 : Kατόπιν αποφάσεως του υπουργείου Γεωργίας, η Aγροτική Tράπεζα θα χορηγήση εφέτος δάνεια εις τους ιδιοκτήτας θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων. Kατόπιν τούτου εκοινοποιήθη εις το υποκατάστημα της ATE εγκύκλιος δια της οποίας παρέχονται οδηγίαι.
1966 : Εις σύσκεψιν, η οποία επραγματοποιήθη σήμερον την πρωϊαν μεταξύ των αρμοδίων υπουργών με συμμετοχήν όλων των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων απεφασίσθη όπως η στέγασις των σεισμοπλήκτων γίνει εις νέα χωρία. Ο τόπος έχει προσδιορισθή υπό γεωλόγων. Ηδη διετάχθησαν οι αρμόδιοι μηχανικοί, όπως εντός διημέρου προβούν εις την ρυμοτόμησιν των νέων χωρίων. Συνολικώς θα συγκεντρωθούν 6 χιλ. οικογένειαι εις δύο ή τρείς οικισμούς με 1500 οικήματα. Εξ αυτών 600 οικογένειαι θα στεγασθούν εις Καρπενήσιον.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή