E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Μαγδαληνή 
Έτος Γεγονός
1966 Υπέρ Ερυθροσταυριτών του Γυμνασίου και Λυκείου Παλαμά με τον Καθηγητήν των Τζιαμούρταν Ζήσην προσέφερον εις το Νοσοκομείον της πόλεώς μας 88 αυγά. Ευχόμεθα όπως εύρη μιμητάς η καλή αυτή πράξις των μικρών μαθητών.
1967 * Το 17% των εγγάμων είναι στείροι, αποκαλύπτουν πρόσφατοι μελέται, εδήλωσεν ο Ιταλός υπουργός κ. Γκάττο, ενώπιον συνεδρίου δια τ ην στείρωσιν, προσέθεσε δε ότι αι γυναίκες που εργάζονται έχουν ολιγωτέρας πιθανότητας να αποκτήσουν τέκνα, παρόσον αι άλλαι. Μεταξύ των γυναικών που εργάζονται εις εργοστάσια η αναλογία της στειρότητας φθάνει το 19%.
1970 Εις τον Δήμον Καρδίτσης ελήφθησαν εγκύκλιοι του Αρχηγείου Στρατού περί προκηρύξεως διαγωνισμού προς εισαγωγήν Μαθητριών εις την Σχολήν Αξ/κών Αδελφών Νοσοκόμων «Βασίλισσα Φρειδερίκη» και περί κατατάξεως εθελοντών εις τα όπλα και Σώματα του Στρατού ξηράς.
1973 Ο κ. Διοικητής Αγροφυλακής Καρδίτσης και οι κ. Αγρονόμοι Καρδίτσης και Πετρίλου εις τα πλαίσια επιμορφώσεως του αγροτικού πληθυσμού δια την βελτίωσιν και ανύψωσιν του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου αυτών, παραλλήλως με την εκτέλεσιν των κυρίως υπηρεσιακών καθηκόντων των, ανέπτυξαν προς τους αγρότας, κατά τας περιοδείας των εις την ύπαιθρον, υπό μορφήν διαλέξεων και διαλογικής συζητήσεως σειράν ομιλιών εις Λαζαρίναν, Κέδρον, Θραψίμιον, Παλαμά, Βραγγιανά, Μάραθον, Πετρίλον κ.λπ. Μεταξύ άλλων ανεπτύχθη η σημασία της Απριλιανής επαναστάσεως, η γενικωτέρα σημασία των αρδευτικών έργων κ.λπ.
1975 Το υπουργείον Δημοσίων Εργων εις απάντησιν υπομνήματος του Δήμου Καρδίτσης και σχετικής αναφοράς της Νομαρχίας, αναφερομένων εις την ενίσχυσιν του Δήμου δια δωρεάς 500 χιλ. προς διάνοιξιν ορισμένων οδών γνωρίζει τα εξής: «Δια τον ανωτέρω σκοπόν δεν δύναται να ενισχυθή οικονομικώς διΆ απευθείας διαθέσεως πιστώσεως, αλλά υπό ορισμένας προϋποθέσεις ήτοι: 1) απαιτείται η σύνταξις της κατά νόμου πράξεως αναλογισμού και επικυρώσεως ταύτης υπό του κ. Νομάρχου. 2) Εκθεσις εκτιμήσεως εν τη οποία νΆ αναφέρεται ο όγκος ρυμοτομουμένων κατά κυβικά κτισμάτων και 3) απόφασις του προέδρου Πρωτοδικών διΆ ής να καθορίζεται η τιμή μονάδος τόσον των ρυμοτομουμένων εκτάσεων, όσον και κατά κυβικόν των ρυμοτομουμένων κτισμάτων και λοιπών αντικειμένων. Κατά την υποβολήν εις το υπουργείον των ως άνω δικαιολογητικών θα εξετάσει τούτο κάθε συγκεκριμένην περίπτωσιν, ίνα κρίνη, εάν δύναται να συντρέξη οικονομικώς τον Δήμον Καρδίτσης».
«« 11 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (11/5)
Τοπικά
1975 : Το υπουργείον Δημοσίων Εργων εις απάντησιν υπομνήματος του Δήμου Καρδίτσης και σχετικής αναφοράς της Νομαρχίας, αναφερομένων εις την ενίσχυσιν του Δήμου δια δωρεάς 500 χιλ. προς διάνοιξιν ορισμένων οδών γνωρίζει τα εξής: «Δια τον ανωτέρω σκοπόν δεν δύναται να ενισχυθή οικονομικώς διΆ απευθείας διαθέσεως πιστώσεως, αλλά υπό ορισμένας προϋποθέσεις ήτοι: 1) απαιτείται η σύνταξις της κατά νόμου πράξεως αναλογισμού και επικυρώσεως ταύτης υπό του κ. Νομάρχου. 2) Εκθεσις εκτιμήσεως εν τη οποία νΆ αναφέρεται ο όγκος ρυμοτομουμένων κατά κυβικά κτισμάτων και 3) απόφασις του προέδρου Πρωτοδικών διΆ ής να καθορίζεται η τιμή μονάδος τόσον των ρυμοτομουμένων εκτάσεων, όσον και κατά κυβικόν των ρυμοτομουμένων κτισμάτων και λοιπών αντικειμένων. Κατά την υποβολήν εις το υπουργείον των ως άνω δικαιολογητικών θα εξετάσει τούτο κάθε συγκεκριμένην περίπτωσιν, ίνα κρίνη, εάν δύναται να συντρέξη οικονομικώς τον Δήμον Καρδίτσης».
1973 : Ο κ. Διοικητής Αγροφυλακής Καρδίτσης και οι κ. Αγρονόμοι Καρδίτσης και Πετρίλου εις τα πλαίσια επιμορφώσεως του αγροτικού πληθυσμού δια την βελτίωσιν και ανύψωσιν του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου αυτών, παραλλήλως με την εκτέλεσιν των κυρίως υπηρεσιακών καθηκόντων των, ανέπτυξαν προς τους αγρότας, κατά τας περιοδείας των εις την ύπαιθρον, υπό μορφήν διαλέξεων και διαλογικής συζητήσεως σειράν ομιλιών εις Λαζαρίναν, Κέδρον, Θραψίμιον, Παλαμά, Βραγγιανά, Μάραθον, Πετρίλον κ.λπ. Μεταξύ άλλων ανεπτύχθη η σημασία της Απριλιανής επαναστάσεως, η γενικωτέρα σημασία των αρδευτικών έργων κ.λπ.
1970 : Εις τον Δήμον Καρδίτσης ελήφθησαν εγκύκλιοι του Αρχηγείου Στρατού περί προκηρύξεως διαγωνισμού προς εισαγωγήν Μαθητριών εις την Σχολήν Αξ/κών Αδελφών Νοσοκόμων «Βασίλισσα Φρειδερίκη» και περί κατατάξεως εθελοντών εις τα όπλα και Σώματα του Στρατού ξηράς.
1966 : Υπέρ Ερυθροσταυριτών του Γυμνασίου και Λυκείου Παλαμά με τον Καθηγητήν των Τζιαμούρταν Ζήσην προσέφερον εις το Νοσοκομείον της πόλεώς μας 88 αυγά. Ευχόμεθα όπως εύρη μιμητάς η καλή αυτή πράξις των μικρών μαθητών.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : * Το 17% των εγγάμων είναι στείροι, αποκαλύπτουν πρόσφατοι μελέται, εδήλωσεν ο Ιταλός υπουργός κ. Γκάττο, ενώπιον συνεδρίου δια τ ην στείρωσιν, προσέθεσε δε ότι αι γυναίκες που εργάζονται έχουν ολιγωτέρας πιθανότητας να αποκτήσουν τέκνα, παρόσον αι άλλαι. Μεταξύ των γυναικών που εργάζονται εις εργοστάσια η αναλογία της στειρότητας φθάνει το 19%.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Μαγδαληνή