E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Ο Δήμαρχος κ. Χαρίτος έλαβε χθές το κατωτέρω τηλεγράφημα του προέδρου της ΚΕΔΚΕ κ. Πλυτά Δημάρχου Αθηναίων. «Διοικητικόν συμβούλιον ΚΕΔΚΕ θεωρεί ανεπαρκή μελετώμενα υπό κυβερνήσεως οικονομικά μέτρα υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και ιδιαιτέρως μικρών Δήμων και Κοινοτήτων και έκρινεν αναγκαίαν έναρξιν εντόνου αγώνος προς απόδοσιν αφαιρεθέντων πόρων και δημιουργίαν νέων τοιούτων.
1969 Εις τα γραφεία των Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου Καρδίτσης συνέρχεται σήμερον το Διοικητικόν και Εποπτικόν Συμβούλον της Ομοσπονδίας Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Θεσσαλίας εις τελευταίαν Συνεδρίασιν. Αύριον εις την αίθουσας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης αρχίζουν αι εργασίαι του Συνεδρίου την 10ην πρωϊνήν, την 1ην θέλει τελεσθεί ενώπιον των επισήμων και συνέδρων, αγιασμός υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.
1970 Ο εκσυγχρονισμός της Γεωργίας, η εναρμόνισις προς την πολιτικήν της ΕΟΚ, η εξασφάλισις παραγωγής γεωργικών προϊόντων με χαμηλόν κόστος και η αύξησις του κατά κεφαλήν αγροτικού εισοδήματος, αποτελούν τους μελλοντικούς στόχους του υπουργείου Γεωργίας. Ταύτα ετόνισεν ο γενικός γραμματεύς του υπουργείου Γεωργίας κ. Μίχαλος προς τους δημοσιογράφους την πρωϊαν σήμερον. Ο κ. Μίχαλος προσέθεσεν, ότι η εφαρμοζομένη υπό του υπουργείου Γεωργίας πολιτικής αποβλέπει εις την δημιουργίαν επιχειρηματικής συνειδήσεως μεταξύ των αγροτών, την εκμηχάνισιν των καλλιεργειών, την ανάπτυξιν των θερμοκηπίων, την επέκτασιν του αναδασμού, την δημιουργίαν συγχρόνων γεωργικών βιομηχανιών, την ενθάρρυνσιν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς εκμετάλλευσιν μεγάλων γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων και τέλος εις την απόδοσιν προς την καλλιέργειαν μεγάλων εκτάσεων. Την Κυριακήν και ώραν 12 π.μ. εις την αίθουσαν του Κινηματοθεάτρου «Γαλαξίας» θα πραγματοποιηθεί επί τη 3η επετείω της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967 γενική συγκέντρωσις (Συνέδριον) απάντων των Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων και Συλλόγων του Νομού, ήτοι: Αναπήρων, Θ.Π., Εφέδρων Αξιωματικών, Εθνικής Αντιστάσεως, Εφέδρων Πολεμιστών, αξιωματικών, Οπλιτών, Αποστράτων Αξ/κών και Οπλιτών Χωρ/κής, Τραυματιών κ.λπ.
1975 Είναι προνόμιο της Καρδίτσας που έχει το Γιολδάση μισό και περισσότερο αιώνα κοντά της. Και είναι δυο φορές προνόμιο για τη μαθητική γενιά του 1937-1948 που ευτύχησε μέσα στα δύσκολα χρόνια, να τον έχει δάσκαλό της. Δίδαξε στη γενιά αυτή την ομορφιά της γραμμής και την τρυφερότητα του χρώματος. Είναι αρκετό να σκέφτεται κανείς ότι 30 χρόνια ύστερα από τότε δεν υπάρχει καθηγητής της Τεχνικής στα Γυμνάσια της Καρδίτσας και στα περισσότερα Γυμνάσια της Αθήνας και της χώρας ολόκληρης. Δεν γίναμε βέβαια οι μαθηταί του Γιολδάση καλλιτέχνες στο ελεύθερο και στο γραμμικό σχέδιο (εκτός ίσως από μερικούς). Αυτός όμως μας άνοιξε τα μάτια στην αρμονία του χρώματος και μας παρακίνησε να σταθούμε μπροστά σΆ ένα πίνακα. Αν όλοι λοιπόν του οφείλουν εκτίμηση και αγάπη και σεβασμό, οι μαθηταί του του οφείλουν ακόμη περισσότερα.
«« 12 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (12/5)
Τοπικά
1975 : Είναι προνόμιο της Καρδίτσας που έχει το Γιολδάση μισό και περισσότερο αιώνα κοντά της. Και είναι δυο φορές προνόμιο για τη μαθητική γενιά του 1937-1948 που ευτύχησε μέσα στα δύσκολα χρόνια, να τον έχει δάσκαλό της. Δίδαξε στη γενιά αυτή την ομορφιά της γραμμής και την τρυφερότητα του χρώματος. Είναι αρκετό να σκέφτεται κανείς ότι 30 χρόνια ύστερα από τότε δεν υπάρχει καθηγητής της Τεχνικής στα Γυμνάσια της Καρδίτσας και στα περισσότερα Γυμνάσια της Αθήνας και της χώρας ολόκληρης. Δεν γίναμε βέβαια οι μαθηταί του Γιολδάση καλλιτέχνες στο ελεύθερο και στο γραμμικό σχέδιο (εκτός ίσως από μερικούς). Αυτός όμως μας άνοιξε τα μάτια στην αρμονία του χρώματος και μας παρακίνησε να σταθούμε μπροστά σΆ ένα πίνακα. Αν όλοι λοιπόν του οφείλουν εκτίμηση και αγάπη και σεβασμό, οι μαθηταί του του οφείλουν ακόμη περισσότερα.
1969 : Εις τα γραφεία των Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου Καρδίτσης συνέρχεται σήμερον το Διοικητικόν και Εποπτικόν Συμβούλον της Ομοσπονδίας Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Θεσσαλίας εις τελευταίαν Συνεδρίασιν. Αύριον εις την αίθουσας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης αρχίζουν αι εργασίαι του Συνεδρίου την 10ην πρωϊνήν, την 1ην θέλει τελεσθεί ενώπιον των επισήμων και συνέδρων, αγιασμός υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.
1966 : Ο Δήμαρχος κ. Χαρίτος έλαβε χθές το κατωτέρω τηλεγράφημα του προέδρου της ΚΕΔΚΕ κ. Πλυτά Δημάρχου Αθηναίων. «Διοικητικόν συμβούλιον ΚΕΔΚΕ θεωρεί ανεπαρκή μελετώμενα υπό κυβερνήσεως οικονομικά μέτρα υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και ιδιαιτέρως μικρών Δήμων και Κοινοτήτων και έκρινεν αναγκαίαν έναρξιν εντόνου αγώνος προς απόδοσιν αφαιρεθέντων πόρων και δημιουργίαν νέων τοιούτων.
Εθνικά - Διεθνή
1970 : Ο εκσυγχρονισμός της Γεωργίας, η εναρμόνισις προς την πολιτικήν της ΕΟΚ, η εξασφάλισις παραγωγής γεωργικών προϊόντων με χαμηλόν κόστος και η αύξησις του κατά κεφαλήν αγροτικού εισοδήματος, αποτελούν τους μελλοντικούς στόχους του υπουργείου Γεωργίας. Ταύτα ετόνισεν ο γενικός γραμματεύς του υπουργείου Γεωργίας κ. Μίχαλος προς τους δημοσιογράφους την πρωϊαν σήμερον. Ο κ. Μίχαλος προσέθεσεν, ότι η εφαρμοζομένη υπό του υπουργείου Γεωργίας πολιτικής αποβλέπει εις την δημιουργίαν επιχειρηματικής συνειδήσεως μεταξύ των αγροτών, την εκμηχάνισιν των καλλιεργειών, την ανάπτυξιν των θερμοκηπίων, την επέκτασιν του αναδασμού, την δημιουργίαν συγχρόνων γεωργικών βιομηχανιών, την ενθάρρυνσιν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς εκμετάλλευσιν μεγάλων γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων και τέλος εις την απόδοσιν προς την καλλιέργειαν μεγάλων εκτάσεων. Την Κυριακήν και ώραν 12 π.μ. εις την αίθουσαν του Κινηματοθεάτρου «Γαλαξίας» θα πραγματοποιηθεί επί τη 3η επετείω της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967 γενική συγκέντρωσις (Συνέδριον) απάντων των Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων και Συλλόγων του Νομού, ήτοι: Αναπήρων, Θ.Π., Εφέδρων Αξιωματικών, Εθνικής Αντιστάσεως, Εφέδρων Πολεμιστών, αξιωματικών, Οπλιτών, Αποστράτων Αξ/κών και Οπλιτών Χωρ/κής, Τραυματιών κ.λπ.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή