E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Γλυκερία 
 Μεθόδιος 
 Σέργιος 
Έτος Γεγονός
1966 Κατά πληροφορίας, ο ταξίαρχος Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κ. Νικ. Κομιανός, εις τον οποίον ανετέθη η εισήγησις διά την υπόθεσιν «Περικλής», είναι ήδη έτοιμος και την ερχομένην εβδομάδα θα παραδώσει το πόρισμά τους εις τον πρόεδρο του Αναθεωρητικού αντιστράτηγου κ. Ιω. Σίμον. Ακολούθως εν μυστική διασκεψει θα συνέλθει το Συμβούλιον του Αναθεωρητικού και θα αποφασίσει διά την τύχην, παραπομπήν ή μή των κατηγορουμένων.
1968 Προς ενημέρωσιν του καταναλωτικού κοινού υπό της εποπτείας Εμπορίου ανακοινούται, ότι η λιανική τιμή πωλήσεως εκάστης φιάλης γάλακτος 500 γραμμαρίων (μισού κιλού) προελεύσεως Εργοστασίου Τρικάλων παρά των πάσης φύσεως καταστημάτων ανέρχεται εις δραχμάς 2,5 είτε τούτο παραδίδεται εις το κατάστημα του πωλητού είτε εις την οικία του πελάτου.
1969 Οι ανάπηροι και θ. πολέμου δεν πρόκειται να προβάλλουν τα αιτήματά των δια συνεδρίων ή άλλων αγωνιστικών εκδηλώσεων. Η σημερινή Εθνική Κυβέρνησις εκδηλώνουσα και προς την τάξιν αυτήν, εμπράκτως την στοργήν της, θα ικανοποιήσει τα βασικά των αιτήματα. Τ’ ανωτέρω ετόνισαν οι ομιληταί του συνελθόντος εν Καρδίτση πανθεσσαλικού συνεδρίου.
1970 Αφίκετο χθές την πρωίαν εις την πόλιν μας ο Β’ υπαρχηγός της χωρ/κής Υποστράτηγος κ. Παν. Μάλλιος και επεθεώρησε τας ενταύθα υπηρεσίας Χωρ/κής και ωμίλησεν εις συγκέντρωσιν προς άπαντας τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτας. Τας απογευματινάς ώρας ο κ. υπαρχηγός επεθεώρησε και υπηρεσίας τινας Χωρ/κής της υπαίθρου του Νομού μας. Ο κ. Μάλλιος αναχωρεί σήμερον την μεσημβρίαν εις Τρίκαλα.
1971 Σύμφωνα με δημοσιευθείσες πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας πρόκειται να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό εισακτέων φοιτητών στις σχολές Θεολογική, Γεωπονική, Δασολογική και Κτηνιατρική. Οι σχολές αυτές - προστίθεται στο δημοσίευμα - θεωρούνται ως κεκορεσμένες και οι πτυχιούχοι των δεν απορροφούνται εύκολα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παραμένουν αδιόριστοι 1.200 γεωπόνοι, ένας μεγάλος αριθμός θεολόγων, ενώ αρκετοί δασολόγοι παραμένουν άνεργοι και ένας μικρός αριθμός κτηνιάτρων ζητεί απασχόληση.
1973 Εκ του Υποκ/τους ΑΤΕ Καρδίτσης ανακοινούται ότι θα καταβληθή επιδότησις βάμβακος εσοδείας 1972 ως κατώθι: 1) Την 14.5.73 εις τους εξοφλήσαντας τας επιταγάς των μέχρι και της 2.3.73. 2) Την 15.5.73 εις τους εξοφλήσαντας τας επιταγάς των μέχρι της 5.3.73
1975 Το υπουργείον των Εσωτερικών δι’ εγκυκλίου του προς τους νομάρχας παραγγέλλει όπως προέλθουν εις την αξιολόγησιν και ιεράρχησιν των πραγματικών αναγκών εκάστης υπηρεσίας και καταβάλλουν προσπάθειαν περιορισμού των δαπανών εντός του ύψους των εγκριθεισών πιστώσεων, μέχρι λήξεως του τρέχοντος οικονομικού έτους. *Εκοινοποιήθη υπό του υπουργείου έγγραφον της προεδρίας κυβερνήσεως διά του οποίου ορίζεται ότι οι απανεντασσόμενοι υπάλληλοι εις κατωτέρους του 6ου βαθμού δύνανται να εξελίσσωνται ακωλύτως άνευ ουδεμιάς δεσμεύσεως μέχρι και του βαθμού τούτου. Επίσης προστίθεται ότι βάσει του ιδίου νόμου ρυθμίζεται παγίως ο καθορισμός της σειράς αρχαιότητος των μετατασσομένων από κατηγορίας εις κατηγορίαν παραλλήλως δε καθορίζεται η σειρά αρχαιότητος των επαναστατομένων υπαλλήλων εκ των προ της 1ης Αυγούστου μεταταγέντων εκ της Β’ εις την Α’ κατηγορίαν.
1976 Η ΓΣΕΕ μετά από έκτακτη σημερινή συνέλευση της εκτελεστικής επιτροπής απεφάσισε να διαμαρτυρηθεί εντονώτατα για την απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων κατά 17% αντί του αιτουμένου 32%. Ενέκρινε ομόφωνα συνταχθές υπόμνημα του προεδρείου της εκτελεστικής επιτροπής προς τον υπουργό Συντονισμού που αξιώνει την αναμόρφωση του χορηγηθέντος απαραδέκτου ποσοστού αυξήσεως. Επίσης ζητεί την ψήφιση Νόμου για κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ελευθεριών των εργαζομένων και το δικαίωμα απεργίας. Τέλος εξουσιοδτεί το πρεδρείο να καλέσει εκ νέου την εκτελεστική επιτροπή και να εισηγηθή τρόπους ενεργείας σε περίπτωση αρνήσεως της κυβερνήσεως να ικανοποιήσει τα αιτήματα της ΓΣΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει τον εργαζόμενο ελληνικό λαό.
«« 13 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (13/5)
Τοπικά
1973 : Εκ του Υποκ/τους ΑΤΕ Καρδίτσης ανακοινούται ότι θα καταβληθή επιδότησις βάμβακος εσοδείας 1972 ως κατώθι: 1) Την 14.5.73 εις τους εξοφλήσαντας τας επιταγάς των μέχρι και της 2.3.73. 2) Την 15.5.73 εις τους εξοφλήσαντας τας επιταγάς των μέχρι της 5.3.73
1969 : Οι ανάπηροι και θ. πολέμου δεν πρόκειται να προβάλλουν τα αιτήματά των δια συνεδρίων ή άλλων αγωνιστικών εκδηλώσεων. Η σημερινή Εθνική Κυβέρνησις εκδηλώνουσα και προς την τάξιν αυτήν, εμπράκτως την στοργήν της, θα ικανοποιήσει τα βασικά των αιτήματα. Τ’ ανωτέρω ετόνισαν οι ομιληταί του συνελθόντος εν Καρδίτση πανθεσσαλικού συνεδρίου.
1968 : Προς ενημέρωσιν του καταναλωτικού κοινού υπό της εποπτείας Εμπορίου ανακοινούται, ότι η λιανική τιμή πωλήσεως εκάστης φιάλης γάλακτος 500 γραμμαρίων (μισού κιλού) προελεύσεως Εργοστασίου Τρικάλων παρά των πάσης φύσεως καταστημάτων ανέρχεται εις δραχμάς 2,5 είτε τούτο παραδίδεται εις το κατάστημα του πωλητού είτε εις την οικία του πελάτου.
Εθνικά - Διεθνή
1976 : Η ΓΣΕΕ μετά από έκτακτη σημερινή συνέλευση της εκτελεστικής επιτροπής απεφάσισε να διαμαρτυρηθεί εντονώτατα για την απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων κατά 17% αντί του αιτουμένου 32%. Ενέκρινε ομόφωνα συνταχθές υπόμνημα του προεδρείου της εκτελεστικής επιτροπής προς τον υπουργό Συντονισμού που αξιώνει την αναμόρφωση του χορηγηθέντος απαραδέκτου ποσοστού αυξήσεως. Επίσης ζητεί την ψήφιση Νόμου για κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ελευθεριών των εργαζομένων και το δικαίωμα απεργίας. Τέλος εξουσιοδτεί το πρεδρείο να καλέσει εκ νέου την εκτελεστική επιτροπή και να εισηγηθή τρόπους ενεργείας σε περίπτωση αρνήσεως της κυβερνήσεως να ικανοποιήσει τα αιτήματα της ΓΣΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει τον εργαζόμενο ελληνικό λαό.
1975 : Το υπουργείον των Εσωτερικών δι’ εγκυκλίου του προς τους νομάρχας παραγγέλλει όπως προέλθουν εις την αξιολόγησιν και ιεράρχησιν των πραγματικών αναγκών εκάστης υπηρεσίας και καταβάλλουν προσπάθειαν περιορισμού των δαπανών εντός του ύψους των εγκριθεισών πιστώσεων, μέχρι λήξεως του τρέχοντος οικονομικού έτους. *Εκοινοποιήθη υπό του υπουργείου έγγραφον της προεδρίας κυβερνήσεως διά του οποίου ορίζεται ότι οι απανεντασσόμενοι υπάλληλοι εις κατωτέρους του 6ου βαθμού δύνανται να εξελίσσωνται ακωλύτως άνευ ουδεμιάς δεσμεύσεως μέχρι και του βαθμού τούτου. Επίσης προστίθεται ότι βάσει του ιδίου νόμου ρυθμίζεται παγίως ο καθορισμός της σειράς αρχαιότητος των μετατασσομένων από κατηγορίας εις κατηγορίαν παραλλήλως δε καθορίζεται η σειρά αρχαιότητος των επαναστατομένων υπαλλήλων εκ των προ της 1ης Αυγούστου μεταταγέντων εκ της Β’ εις την Α’ κατηγορίαν.
1971 : Σύμφωνα με δημοσιευθείσες πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας πρόκειται να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό εισακτέων φοιτητών στις σχολές Θεολογική, Γεωπονική, Δασολογική και Κτηνιατρική. Οι σχολές αυτές - προστίθεται στο δημοσίευμα - θεωρούνται ως κεκορεσμένες και οι πτυχιούχοι των δεν απορροφούνται εύκολα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παραμένουν αδιόριστοι 1.200 γεωπόνοι, ένας μεγάλος αριθμός θεολόγων, ενώ αρκετοί δασολόγοι παραμένουν άνεργοι και ένας μικρός αριθμός κτηνιάτρων ζητεί απασχόληση.
1970 : Αφίκετο χθές την πρωίαν εις την πόλιν μας ο Β’ υπαρχηγός της χωρ/κής Υποστράτηγος κ. Παν. Μάλλιος και επεθεώρησε τας ενταύθα υπηρεσίας Χωρ/κής και ωμίλησεν εις συγκέντρωσιν προς άπαντας τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτας. Τας απογευματινάς ώρας ο κ. υπαρχηγός επεθεώρησε και υπηρεσίας τινας Χωρ/κής της υπαίθρου του Νομού μας. Ο κ. Μάλλιος αναχωρεί σήμερον την μεσημβρίαν εις Τρίκαλα.
1966 : Κατά πληροφορίας, ο ταξίαρχος Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κ. Νικ. Κομιανός, εις τον οποίον ανετέθη η εισήγησις διά την υπόθεσιν «Περικλής», είναι ήδη έτοιμος και την ερχομένην εβδομάδα θα παραδώσει το πόρισμά τους εις τον πρόεδρο του Αναθεωρητικού αντιστράτηγου κ. Ιω. Σίμον. Ακολούθως εν μυστική διασκεψει θα συνέλθει το Συμβούλιον του Αναθεωρητικού και θα αποφασίσει διά την τύχην, παραπομπήν ή μή των κατηγορουμένων.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Γλυκερία , Μεθόδιος , Σέργιος