E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου κατά την χθεσινήν του συνεδρίαν εγνωμοδότησε μεταξύ άλλων και δια την ανάληψιν και διάθεσιν πιστώσεως 47 χιλ. δια την χρηματοδότησιν της κοινότητος Λεονταρίου 1) δια ποσού 35 χιλ. υπό τύπον δανείου και 2) δια ποσού 12 χιλ. υπό τύπον επιδοτήσεως προς βελτίωσιν των εξωτερικών έργων υδρεύσεως.
1968 Προς ενημέρωσιν του καταναλωτικού κοινού, υπό της Εποπτείας Εμπορίου ανακοινούται, ότι η λιανική τιμή πωλήσεως εκάστης φιάλης γάλακτος 500 γραμ. (μισού κιλού) προελεύσεως Εργοστασίου Τρικάλων, παρά των πάσης φύσεως καταστημάτων, ανέρχεται εις δραχμάς 2,50, είτε τουτο παραδίδεται εις το κατάστημα του πωλητού, είτε εις την οικίαν του πελάτου.
1969 Συνήλθε χθές το απόγευμα το δημοτικόν συ μβούλιον και ησχολήθη με διάφορα θέματα τρεχούσης φύσεως. Συγκεκριμένως υπό του Δ.Σ. ελήφθησαν αι κάτωθι αποφάσεις: 1) Διαπλάτυνσις της οδού Λαρίσης (από κεντρικής πλατείας μέχρι κυλινδρομύλου κ. Παρθένη) κατά δύο μέτρα εκατέρωθεν του καταστρώματος (16 μ. συνολικόν πλάτος). 2. Διενέργεια δημοπρασίας διά την αποπεράτωσιν και εκμετάλλευσιν του κινηματοθεάτρου του Δήμου (ισόγειον του Πνευματικού Κέντρου). Ο μισθωτής θα αναλάβη τα έξοδα κατασκευής της αιθούσης ύψους 1 εκατ. περίπου. 3) Διεξήχθη μακρά συζήτησις επί προταθέντων υπό του κ. Ι. Μαυρογεώργου μέτρων οικονομίας διά της περιστολής των περιττών δαπανών, αι οποίαι δεν είναι έργον της σημερινής Δημοτικής αρχής. Συνεστήθη επιτροπή εκ των κ.κ. Παναγοπούλου, Μαυρογεώργου και Κουσαή, οι οποίοι θα ασχοληθούν με το όλον θέμα της πραγματοποιήσεως εφικτών οικονομιών και θα προβούν εις σχετικάς εισηγήσεις εις το προσεχές δημοτικόν συ μβούλιον. 4) Ενεκρίθη η μετάβασις του Δημάρχου κ. Ι. Τσικρίκη και του συμβούλου κ. Μαυρογεώργου εις Αθήνας διά την προώθησιν θεμάτων απασχολούντων τον Δήμον, κυριώτερον των οποίων είναι η σύναψις του εκ. 5 εκ. 300 χιλ. δανείου από το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων διά την εκτέλεσιν οδικών έργων. 5) Ενεκρίθη η γενομένη δημοπρασία περί αναδείξεως αναδόχου εργολάβου διά την ασφαλτόστρωσιν οδών της πόλεως δαπάνης 2 εκ. (εκ των τακτικών εσόδων του Δήμου). Ως γνωστόν ανεδείχθη τελευταίος μειοδότης ο εργολάβος κ. Γ. Παπαθανασόπουλος.
1971 Μια νέα μεγάλη ατμοηλεκτρική μονάς, η δευτέρα κατά σειράν του ενεργειακού κέντρου Λαυρίου εθεμελιώθη το απόγευμα υπό του υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου. Η νέα μονάς θα είναι ισχύος 300 χιλ. κιλοβάτ και η μεγαλυτέρα εις το σύστημα της ΔΕΗ που λειτουργεί με υγρά καύσιμα. Η νέα μονάς, την οποίαν θα κατασκευάσει ο γαλλικός Οίκος «Αλστομ» θα λειτουργήσει τον Μάρτιον του 1973. Η μέση ετησία παραγωγή της θα φθάνει τα 2 δισ. κιλοβατώρας η δε δαπάνη κατασκευής θα ανέλθη εις 34 εκ. 500 χιλ. δολλάρια.
1972 Μια Αναγέννησις αγνώριστη ενεφασνίσθη χθές πρό των φιλάθλων και στον περισσότερο χρόνο της συναντήσεώς της με την Νίκη με τους αυτοσχεδιασμούς και τις άστοχες μπαλλιές έσπασε τα νεύρα των φιλάθλων, ελάχιστοι των οποίων προσεπάθησαν να αποδοκιμάσουν τους παίκτες στο τέλος του αγώνος και καθ’ οδόν προς τα αποδυτήρια. Εν τούτοις, όμως, από το 30 έως το 45’ η Αναγέννησις έπαιξε δυνατό ποδόσφαιρο, κυνήγησε τη μπάλλα, πίεσε την άμυνα της Νίκης κι έφθασε πολλές φορές κοντά στην παραβίαση της εστίας του Βαϊράμογλου. Πότε, όμως, η βιασύνη, άλλοτε η καταραμένη ντρίπλα και τα άστοχα σούτ έσωσαν τη Νίκη η οποία στο 45’ ακριβώς διά του Κασαπλέρη ισοφάρισε στο σκορ. Η Αναγέννησις είχσε προηγηθεί στο 32’ με γκολ που εσημείωσε ο Τσιαπέρας ύστερα από φάουλ που εκτύπησε ο Πλακιάς. Λίγο αργότερα ο Μαργούτας σε δυνατό σούτ είχεσ ένα δοκάρι. Η Νίκη φαίνεται ότι ξεπέρασε οριστικά την κρίση κι έκανε χθές ένα θαυμάσιο παιχνίδι, ιδιαιτέρως η επίθεσίς της, η οποία πολλές φορές κινήθηκε απειλητικά προς την εστία του Μπαζή, ενώ ο Κουτσοκώστας έχασε σπάνια ευκαιρία στο 78’ Ο ΑΓΩΝ Δεν υπήρξε εντυπωσιακή η έναρξις και παρά την ζέστη το παιγνίδι ήταν «παγωμένο» στα πρώτα 15’ και από τις δύο ομάδες. Στο 10’ ο Πιτσαβος σουτάρησε θαυμάσια, αλλά ο Βαϊράμογλου με ωραία εκτίναξη απεσόβησε τον κίνδυνο. Εις το 15’ ο Ντέμος είχε ωραία και δυνατή κεφαλιά η οποία πέρασε ξυστά άουτ.
1973 Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εξεδικάσθη προχθές η υπόθεσις του Ι.Κ. κατοίκου Καρδίτσης, Δ.Κ. κατοίκου Αγιοπηγής, Φ.Β. εκ Λαρίσης, Χ.Ε. εξ Αχλαδιάς, Γ.Κ. κατοίκους Καρδίτσας, Α.Ι. κατοίκου Τρικάλων και Μ.Κ. κατοίκου Καρδίτσης κατηγορουμένων δι’ αρχαιοκαπηλείαν. Ούτοι κατηγορούνται δι’ υπεξαίρεσιν ειες βάρος του δημοσίου αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, δι’ άμεσον συνέργειαν εις αποδοχήν προϊόντος εγκλήματος κ.λπ. Συγκεκριμένως ο Ι.Κ. οδηγός εκσκαπτικού μηχανήματος ανεύρε αρχαίον χάλκινον άγαλμα παριστάνον στρατηγόν του οποίου την πώλησιν διεπραγματεύθη εις τους ετέρους των κατηγορουμένων. Διά της αποφάσεώς του το Δικαστήριον κατεδίκασε τον Ι.Κ. εις φυλάκισιν 18 μηνών, Δ.Κ. εις φυλάκισιν 16 μηνών, Φ.Β. εις φυλάκισιν 15 μηνών, Σ.Ι. εις φυλάκισιν 15 μηνών, και Χ.Ε. εις φυλάκισιν 13 μηνών. Ηθωώθησαν οι Γ.Κ., Α.Ι. και Μ.Κ.
1974 Εβελτιώθη σημαντικώς σήμερον η κατάστασις του τραυματισθέντος χθές εις Κυψέλην και νοσηλευομένου εις το Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείον αρχιφύλακος του Ζ. παραρτήματος Ασφαλείας. Ο αρχιφύλαξ ο οποίος ως γνωστόν ετραυματίσθη εις την κοιλιακήν χώραν υπό του νεαρού κακοποιού διέφυγε ήδη τον κίνδυνον. Ο δράστης του τραυματισμού και ο πατήρ του Γρηγόριος ο οποίος κατηγορείται ως συνεργός συνελήφθησαν αργά χθές την νύκτα εις συγγενικήν των οικίαν της Ανθουπόλεως κρατούνται δε εις την Γενικήν Ασφάλειαν Αθηνών. Ο δράστης ανακρινόμενος ουδεμίαν μεταμέλειαν εξέφρασε διά τον τραυματισμόν του αρχιφύλακος, κατέθεσε δε ότι δεν ενθυμείται εάν ετραυμάτισε τον Αρχιφύλακα με κατσαβίδιον ή με στιλέτον. Επίσης ο δράστης του τραυματισμού αρνείται ότι μετέσχεσ κλοπών μετά του συλληφθέντος επίσης νεωτέρου αδελφού του.
1975 Ψυχοπαθής νεανίας μετέβη χθές την πρωϊαν εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και εζήτει να ίδη τον Σεβ. Μητροπολίτην, όστις την ώραν εκείνην απουσίαζεν εκ του Γραφείου του. Εις παρακλήσεις των υπαλλήλων όπως απομακρυνθή των Γραφείων, λόγω φόρτου εργασίας, ούτος επέμεινε να εκφωνήσει λόγον ενώπιον του Σεβ. Μητροπολίτου, των Κληρικών και των επιστημόνων της Καρδίτσης. Κατόπιν τούτου διεπιστώθη η ψυχοπάθειά του και η αστυνομία απεμάκρυνε τούτον εκ του Γραφείου της Μητροπόλεως. Την μεσημβρίαν επανήλθεν μετά του πατρός του και πάλιν εις τα Γραφεία της Μητροπόλεως ο εν λόγω ψυχοπαθής, όστις εκ νέου εζήτει να ίδη τον Σεβασμιώτατον, προκειμένου ούτος να μεταβή εις Μοναστήριον διά να μονάση. Ο Σεβασμιώτατος επανελθών ευχαρίστω και με καλωσύνη εδέχθη τον εν λόγω ψυχοπαθή εις τον οποίον συνέστησε να ηρεμήσει και να μεταβεί εις την οικίαν του.
«« 15 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (15/5)
Τοπικά
1975 : Ψυχοπαθής νεανίας μετέβη χθές την πρωϊαν εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και εζήτει να ίδη τον Σεβ. Μητροπολίτην, όστις την ώραν εκείνην απουσίαζεν εκ του Γραφείου του. Εις παρακλήσεις των υπαλλήλων όπως απομακρυνθή των Γραφείων, λόγω φόρτου εργασίας, ούτος επέμεινε να εκφωνήσει λόγον ενώπιον του Σεβ. Μητροπολίτου, των Κληρικών και των επιστημόνων της Καρδίτσης. Κατόπιν τούτου διεπιστώθη η ψυχοπάθειά του και η αστυνομία απεμάκρυνε τούτον εκ του Γραφείου της Μητροπόλεως. Την μεσημβρίαν επανήλθεν μετά του πατρός του και πάλιν εις τα Γραφεία της Μητροπόλεως ο εν λόγω ψυχοπαθής, όστις εκ νέου εζήτει να ίδη τον Σεβασμιώτατον, προκειμένου ούτος να μεταβή εις Μοναστήριον διά να μονάση. Ο Σεβασμιώτατος επανελθών ευχαρίστω και με καλωσύνη εδέχθη τον εν λόγω ψυχοπαθή εις τον οποίον συνέστησε να ηρεμήσει και να μεταβεί εις την οικίαν του.
1973 : Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εξεδικάσθη προχθές η υπόθεσις του Ι.Κ. κατοίκου Καρδίτσης, Δ.Κ. κατοίκου Αγιοπηγής, Φ.Β. εκ Λαρίσης, Χ.Ε. εξ Αχλαδιάς, Γ.Κ. κατοίκους Καρδίτσας, Α.Ι. κατοίκου Τρικάλων και Μ.Κ. κατοίκου Καρδίτσης κατηγορουμένων δι’ αρχαιοκαπηλείαν. Ούτοι κατηγορούνται δι’ υπεξαίρεσιν ειες βάρος του δημοσίου αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, δι’ άμεσον συνέργειαν εις αποδοχήν προϊόντος εγκλήματος κ.λπ. Συγκεκριμένως ο Ι.Κ. οδηγός εκσκαπτικού μηχανήματος ανεύρε αρχαίον χάλκινον άγαλμα παριστάνον στρατηγόν του οποίου την πώλησιν διεπραγματεύθη εις τους ετέρους των κατηγορουμένων. Διά της αποφάσεώς του το Δικαστήριον κατεδίκασε τον Ι.Κ. εις φυλάκισιν 18 μηνών, Δ.Κ. εις φυλάκισιν 16 μηνών, Φ.Β. εις φυλάκισιν 15 μηνών, Σ.Ι. εις φυλάκισιν 15 μηνών, και Χ.Ε. εις φυλάκισιν 13 μηνών. Ηθωώθησαν οι Γ.Κ., Α.Ι. και Μ.Κ.
1972 : Μια Αναγέννησις αγνώριστη ενεφασνίσθη χθές πρό των φιλάθλων και στον περισσότερο χρόνο της συναντήσεώς της με την Νίκη με τους αυτοσχεδιασμούς και τις άστοχες μπαλλιές έσπασε τα νεύρα των φιλάθλων, ελάχιστοι των οποίων προσεπάθησαν να αποδοκιμάσουν τους παίκτες στο τέλος του αγώνος και καθ’ οδόν προς τα αποδυτήρια. Εν τούτοις, όμως, από το 30 έως το 45’ η Αναγέννησις έπαιξε δυνατό ποδόσφαιρο, κυνήγησε τη μπάλλα, πίεσε την άμυνα της Νίκης κι έφθασε πολλές φορές κοντά στην παραβίαση της εστίας του Βαϊράμογλου. Πότε, όμως, η βιασύνη, άλλοτε η καταραμένη ντρίπλα και τα άστοχα σούτ έσωσαν τη Νίκη η οποία στο 45’ ακριβώς διά του Κασαπλέρη ισοφάρισε στο σκορ. Η Αναγέννησις είχσε προηγηθεί στο 32’ με γκολ που εσημείωσε ο Τσιαπέρας ύστερα από φάουλ που εκτύπησε ο Πλακιάς. Λίγο αργότερα ο Μαργούτας σε δυνατό σούτ είχεσ ένα δοκάρι. Η Νίκη φαίνεται ότι ξεπέρασε οριστικά την κρίση κι έκανε χθές ένα θαυμάσιο παιχνίδι, ιδιαιτέρως η επίθεσίς της, η οποία πολλές φορές κινήθηκε απειλητικά προς την εστία του Μπαζή, ενώ ο Κουτσοκώστας έχασε σπάνια ευκαιρία στο 78’ Ο ΑΓΩΝ Δεν υπήρξε εντυπωσιακή η έναρξις και παρά την ζέστη το παιγνίδι ήταν «παγωμένο» στα πρώτα 15’ και από τις δύο ομάδες. Στο 10’ ο Πιτσαβος σουτάρησε θαυμάσια, αλλά ο Βαϊράμογλου με ωραία εκτίναξη απεσόβησε τον κίνδυνο. Εις το 15’ ο Ντέμος είχε ωραία και δυνατή κεφαλιά η οποία πέρασε ξυστά άουτ.
1969 : Συνήλθε χθές το απόγευμα το δημοτικόν συ μβούλιον και ησχολήθη με διάφορα θέματα τρεχούσης φύσεως. Συγκεκριμένως υπό του Δ.Σ. ελήφθησαν αι κάτωθι αποφάσεις: 1) Διαπλάτυνσις της οδού Λαρίσης (από κεντρικής πλατείας μέχρι κυλινδρομύλου κ. Παρθένη) κατά δύο μέτρα εκατέρωθεν του καταστρώματος (16 μ. συνολικόν πλάτος). 2. Διενέργεια δημοπρασίας διά την αποπεράτωσιν και εκμετάλλευσιν του κινηματοθεάτρου του Δήμου (ισόγειον του Πνευματικού Κέντρου). Ο μισθωτής θα αναλάβη τα έξοδα κατασκευής της αιθούσης ύψους 1 εκατ. περίπου. 3) Διεξήχθη μακρά συζήτησις επί προταθέντων υπό του κ. Ι. Μαυρογεώργου μέτρων οικονομίας διά της περιστολής των περιττών δαπανών, αι οποίαι δεν είναι έργον της σημερινής Δημοτικής αρχής. Συνεστήθη επιτροπή εκ των κ.κ. Παναγοπούλου, Μαυρογεώργου και Κουσαή, οι οποίοι θα ασχοληθούν με το όλον θέμα της πραγματοποιήσεως εφικτών οικονομιών και θα προβούν εις σχετικάς εισηγήσεις εις το προσεχές δημοτικόν συ μβούλιον. 4) Ενεκρίθη η μετάβασις του Δημάρχου κ. Ι. Τσικρίκη και του συμβούλου κ. Μαυρογεώργου εις Αθήνας διά την προώθησιν θεμάτων απασχολούντων τον Δήμον, κυριώτερον των οποίων είναι η σύναψις του εκ. 5 εκ. 300 χιλ. δανείου από το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων διά την εκτέλεσιν οδικών έργων. 5) Ενεκρίθη η γενομένη δημοπρασία περί αναδείξεως αναδόχου εργολάβου διά την ασφαλτόστρωσιν οδών της πόλεως δαπάνης 2 εκ. (εκ των τακτικών εσόδων του Δήμου). Ως γνωστόν ανεδείχθη τελευταίος μειοδότης ο εργολάβος κ. Γ. Παπαθανασόπουλος.
1966 : Το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου κατά την χθεσινήν του συνεδρίαν εγνωμοδότησε μεταξύ άλλων και δια την ανάληψιν και διάθεσιν πιστώσεως 47 χιλ. δια την χρηματοδότησιν της κοινότητος Λεονταρίου 1) δια ποσού 35 χιλ. υπό τύπον δανείου και 2) δια ποσού 12 χιλ. υπό τύπον επιδοτήσεως προς βελτίωσιν των εξωτερικών έργων υδρεύσεως.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Εβελτιώθη σημαντικώς σήμερον η κατάστασις του τραυματισθέντος χθές εις Κυψέλην και νοσηλευομένου εις το Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείον αρχιφύλακος του Ζ. παραρτήματος Ασφαλείας. Ο αρχιφύλαξ ο οποίος ως γνωστόν ετραυματίσθη εις την κοιλιακήν χώραν υπό του νεαρού κακοποιού διέφυγε ήδη τον κίνδυνον. Ο δράστης του τραυματισμού και ο πατήρ του Γρηγόριος ο οποίος κατηγορείται ως συνεργός συνελήφθησαν αργά χθές την νύκτα εις συγγενικήν των οικίαν της Ανθουπόλεως κρατούνται δε εις την Γενικήν Ασφάλειαν Αθηνών. Ο δράστης ανακρινόμενος ουδεμίαν μεταμέλειαν εξέφρασε διά τον τραυματισμόν του αρχιφύλακος, κατέθεσε δε ότι δεν ενθυμείται εάν ετραυμάτισε τον Αρχιφύλακα με κατσαβίδιον ή με στιλέτον. Επίσης ο δράστης του τραυματισμού αρνείται ότι μετέσχεσ κλοπών μετά του συλληφθέντος επίσης νεωτέρου αδελφού του.
1971 : Μια νέα μεγάλη ατμοηλεκτρική μονάς, η δευτέρα κατά σειράν του ενεργειακού κέντρου Λαυρίου εθεμελιώθη το απόγευμα υπό του υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου. Η νέα μονάς θα είναι ισχύος 300 χιλ. κιλοβάτ και η μεγαλυτέρα εις το σύστημα της ΔΕΗ που λειτουργεί με υγρά καύσιμα. Η νέα μονάς, την οποίαν θα κατασκευάσει ο γαλλικός Οίκος «Αλστομ» θα λειτουργήσει τον Μάρτιον του 1973. Η μέση ετησία παραγωγή της θα φθάνει τα 2 δισ. κιλοβατώρας η δε δαπάνη κατασκευής θα ανέλθη εις 34 εκ. 500 χιλ. δολλάρια.
1968 : Προς ενημέρωσιν του καταναλωτικού κοινού, υπό της Εποπτείας Εμπορίου ανακοινούται, ότι η λιανική τιμή πωλήσεως εκάστης φιάλης γάλακτος 500 γραμ. (μισού κιλού) προελεύσεως Εργοστασίου Τρικάλων, παρά των πάσης φύσεως καταστημάτων, ανέρχεται εις δραχμάς 2,50, είτε τουτο παραδίδεται εις το κατάστημα του πωλητού, είτε εις την οικίαν του πελάτου.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή