E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Εκπαιδευτικήν εκδρομήν επραγματοποίησαν χθες εις Καρδιτσαν οι φοιτηταί της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής. Τομείς οι οποίοι προσείλκυσαν το ενδιαφέρον των: Αρδευτικόν Μέγδοβα - αναδιάρθρωσις καλλιεργειών και, περισσότερον, επιτεύγματα κτηνοτροφικού Σταθμού Καρδίτσης.
1969 Ο υφυπουργός Παιδείας εις δηλώσεις του εξήγγειλε νέα μέτρα σχετικώς με τας εισαγωγικάς εξετάσεις τις τας αρχιτεκτονικάς σχολάς. Επίσης εξήγγειλε την συγγραφήν νέων βιβλίων δια το δημοτικόν σχολείον ΓΆ και ΔΆ τάξεως, τα οποία θα δοθούν δωρεάν, διά τον μαθητικόν αθλητισμόν κλπ. Αι αποφάσεις αφορούν εις την περαιτέρω βελτίωσιν του όλου οικοδομήματος της Παιδείας και έχουν ως εξής: Αι εισαγωγικαί εξετάσεις υποψηφίων δια τας αρχιτεκτονικάς σχολάς διαμορφώνονται ως ακολούθως: Δια την επιτυχίαν υποψηφίου κρίνονται ως απαραίτητοι προϋποθέσεις 1) η συγκέντρωσις 120 βαθμών εις τα μαθήματα εκθέσεως, άλγεβρας, γεωμετρίας, φυσικών και χημείας και 2) η συγκέντρωσις 80 βαθμών είς τα μαθήματα ελευθέρου σχεδίου, γραμμικού σχεδίου (το πρώτον προστίθεται το ανώτερω μάθημα εφέτος), εκθέσεως και γεωμετρίας. Η βαθμολόγιση αυτή είναι παράλληλος κρίνεται δε κεχωρισμένως εις τας δύο ομάδας δια την συγκέντρωσιν του απαιτούμενου αριθμού μονάδων ως απαραίτητος προϋπόθεσις διά την εισαγωγήν είς τας αρχιτεκτονικάς σχολάς. Σημειωτέον, ότι το μάθημα του γραμμικού σχεδίου είς το οποίον θα εξετάζωνται του λοιπού οι υποψήφιοι εκρίθη απαραίτητον διότι παρέχει περισσότερον αντικειμενικά κριτήρια διά τας ικανότητας του υποψηφίου.
1971 Επι τέλους: αφού δεν ηυδόκησε η Καρδίτσα νΆ αποκτήσει Μουσείον παρά το γεγονός ότι διέθετε ιδεώδες προς τούτο οίκημα, να περισώσωμεν - αλλά και θα προβάλωμεν - τον εκκλησιαστικόν πλούτον του τόπου μας. Η αξιέπαινος πρωτοβουλία ανήκει εις τον Σεβ. Μητροπολίτην κ.κ. Κωνσταντίνον, ο οποίος απηλοτρίωσε τον δυτικόν χώρον του Μητροπολιτικού Μεγάρου διά να το μετατρέψει εις Μουσείον εκκλησιαστικών αρχείων, βιβλίων και αρχαιολογικής αξίας εικόνων, πολλαί των οποίων είναι αμυθήτου αξίας μη φυλασσόμεναι επαρκώς. Η συγκέντρωσις και έκθεσις των ανωτέρω αντικειμένων εις ειδικάς αιθούσας και εις το κέντρον της πόλεως θΆ αποτελέσει και αξιόλογον προσφοράν εις τον τομέα προβολής του τόπου μας.
1975 ΔιΆ εγκυκλίου του υφυπουργείου Γεωργίας εφιστάται η προσοχή των δασαρχείων οπως ανελλιπώς κατΆ έτος ενεργείται συστηματικός και ενδεχελής έλεγχος επί των κυνηγετικών σωματείων των διαφόρων περιφερειών. Οι δασάρχαι θα εποπτεύουν και θα παρακολουθούν την όλην δράσιν των κυνηγετικών συλλόγων εις τους οποίους συνιστάται να διαθέτουν το ήμισυ των εσόδων δια φιλανθρωπικούς σκοπούς.
«« 18 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (18/5)
Τοπικά
1971 : Επι τέλους: αφού δεν ηυδόκησε η Καρδίτσα νΆ αποκτήσει Μουσείον παρά το γεγονός ότι διέθετε ιδεώδες προς τούτο οίκημα, να περισώσωμεν - αλλά και θα προβάλωμεν - τον εκκλησιαστικόν πλούτον του τόπου μας. Η αξιέπαινος πρωτοβουλία ανήκει εις τον Σεβ. Μητροπολίτην κ.κ. Κωνσταντίνον, ο οποίος απηλοτρίωσε τον δυτικόν χώρον του Μητροπολιτικού Μεγάρου διά να το μετατρέψει εις Μουσείον εκκλησιαστικών αρχείων, βιβλίων και αρχαιολογικής αξίας εικόνων, πολλαί των οποίων είναι αμυθήτου αξίας μη φυλασσόμεναι επαρκώς. Η συγκέντρωσις και έκθεσις των ανωτέρω αντικειμένων εις ειδικάς αιθούσας και εις το κέντρον της πόλεως θΆ αποτελέσει και αξιόλογον προσφοράν εις τον τομέα προβολής του τόπου μας.
1966 : Εκπαιδευτικήν εκδρομήν επραγματοποίησαν χθες εις Καρδιτσαν οι φοιτηταί της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής. Τομείς οι οποίοι προσείλκυσαν το ενδιαφέρον των: Αρδευτικόν Μέγδοβα - αναδιάρθρωσις καλλιεργειών και, περισσότερον, επιτεύγματα κτηνοτροφικού Σταθμού Καρδίτσης.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : ΔιΆ εγκυκλίου του υφυπουργείου Γεωργίας εφιστάται η προσοχή των δασαρχείων οπως ανελλιπώς κατΆ έτος ενεργείται συστηματικός και ενδεχελής έλεγχος επί των κυνηγετικών σωματείων των διαφόρων περιφερειών. Οι δασάρχαι θα εποπτεύουν και θα παρακολουθούν την όλην δράσιν των κυνηγετικών συλλόγων εις τους οποίους συνιστάται να διαθέτουν το ήμισυ των εσόδων δια φιλανθρωπικούς σκοπούς.
1969 : Ο υφυπουργός Παιδείας εις δηλώσεις του εξήγγειλε νέα μέτρα σχετικώς με τας εισαγωγικάς εξετάσεις τις τας αρχιτεκτονικάς σχολάς. Επίσης εξήγγειλε την συγγραφήν νέων βιβλίων δια το δημοτικόν σχολείον ΓΆ και ΔΆ τάξεως, τα οποία θα δοθούν δωρεάν, διά τον μαθητικόν αθλητισμόν κλπ. Αι αποφάσεις αφορούν εις την περαιτέρω βελτίωσιν του όλου οικοδομήματος της Παιδείας και έχουν ως εξής: Αι εισαγωγικαί εξετάσεις υποψηφίων δια τας αρχιτεκτονικάς σχολάς διαμορφώνονται ως ακολούθως: Δια την επιτυχίαν υποψηφίου κρίνονται ως απαραίτητοι προϋποθέσεις 1) η συγκέντρωσις 120 βαθμών εις τα μαθήματα εκθέσεως, άλγεβρας, γεωμετρίας, φυσικών και χημείας και 2) η συγκέντρωσις 80 βαθμών είς τα μαθήματα ελευθέρου σχεδίου, γραμμικού σχεδίου (το πρώτον προστίθεται το ανώτερω μάθημα εφέτος), εκθέσεως και γεωμετρίας. Η βαθμολόγιση αυτή είναι παράλληλος κρίνεται δε κεχωρισμένως εις τας δύο ομάδας δια την συγκέντρωσιν του απαιτούμενου αριθμού μονάδων ως απαραίτητος προϋπόθεσις διά την εισαγωγήν είς τας αρχιτεκτονικάς σχολάς. Σημειωτέον, ότι το μάθημα του γραμμικού σχεδίου είς το οποίον θα εξετάζωνται του λοιπού οι υποψήφιοι εκρίθη απαραίτητον διότι παρέχει περισσότερον αντικειμενικά κριτήρια διά τας ικανότητας του υποψηφίου.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή