E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ιουλία 
 Μαγδαληνή 
Έτος Γεγονός
1967 * Υπό του υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας απεστάλη προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ως και τα νοσοκομειακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και δημοτικά εγκύκλιος διά της οποίας παρέχονται λεπτομερείς οδηγίαι διά την Νοσοκομειακήν περίθαλψιν των αγροτών. Εις αυτήν τονίζεται, ότι οι αγρόται θα περιθάλπωνται υπό των νοσοκομείων της νομίμου αυτών διαμονής και κατοικίας, εις εξαιρετικάς δε περιπτώσεις θα παραπέμπωνται εις τα νοσηλευτικά ιδρύματα ετέρων περιφερειών. Η εισαγωγή των ησφαλισμένων τούτων ασθενών θα ενεργήται αμέσως και άνευ εξετάσεως υπό των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων η άλλης τινός διατυπώσεως. Εν περιπτώσει ανάγκης εκτάκτου εισαγωγής εις το Νοσοκομείον ησφαλισμένου αγρότου ευρισκομένου μακράν του τόπου της μονίμου αυτού διαμονής η εισαγωγή θα ενεργήται εις το πλησιέστερον νοσηλευτικόν ίδρυμα και άνευ των τυπικών διατυπώσεων υπό την προϋπόθεσιν, ότι η προς εισαγωγήν ανάγκη θα διαπιστούται υπό των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων εις τα οποία θα προσφεύγει ο ασθενής. Τέλος παρέχονται σαφείς οδηγίαι, ώστε αι αγρόται να τυγχάνουν αμέσου περιθάλψεως και να μη ταλαιπωρούνται.
1970 Με γοργόν ρυθμόν θα συνεχισθεί η εκτέλεσις του μεγάλου έργου υδρεύσεως γιά την οριστικήν αντιμετώπισην του προβλήματος υδρεύσεως των πόλεων Καρδίτσης - Σοφάδων και πέριξ κοινοτήτων εκ των υδάτων Μέγδοβα. Ήδη διΆ αποφάσεως του υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου το όλον έργον ενετάχθη είς το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 1970 και διατίθεται το έγκριθεν ποσόν των 10 εκ. δραχμών διά την απρόσκοπον συνέχισιν του σημαντικού αυτού έργου.
1971 Προήχθησαν εις τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού οι ενωματάρχαι κ. Χρυσ. Παπαδήμας και Ιω. Ακουμιανάκης και έδωσαν χθές τον νενομισμένον όρκον εις την Δ/σιν Χωρ/κής ενώπιον των κ. Διοικητού και Υποδιοικητού και τεσσάρων αξιωματικών της Χωροφυλακής. Οι ανωτέρω επανετοποθετήθησαν ο πρώτος εις το Αστ. Τμήμα Σοφάδων και ο δεύτερος εις το Αστ. Τμήμα Παλαμά.
1975 Ησφαλισμένοι του ΟΓΑ οι οποίοι παραλλήλως είναι και εμμέσως ησφαλισμένοι στο Δημόσιο δύνανται να νοσηλεύονται στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή σε κλινικές με την οποίαν είναι συμβεβλημένος ο ΟΓΑ με την καταβολήν νοσηλίων 3ης θέσεως. Τούτο ορίζεται σε απόφαση του ΟΓΑ στην οποίαν προστίθεται ότι μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσες μπορεί να εισάγονται και σε κλινικές που δεν είναι συμβεβλημένες στον ΟΓΑ μετά προηγουμένη έγκριση της υπηρεσίας Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας νομαρχίας. Εντός των ημερών θα κατατεθεί το Νομοσχέδιο διά τις οργανικές θέσεις των εφοριακών. Τούτο αναφέρεται εις ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών στην οποία η προαγγελθείσα απεργία των οικονομικών υπαλλήλων χαρακτηρίζεται ύποπτη και οι εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι των υπαλλήλων καταγγέλλονται ως διορισθέντες από την δικτατορία.
1976 Την περασμένη Κυριακή η πόλις των Τρικάλων, εκπροσωπηθείσα από το πιο εκλεκτό και υπεύθυνο κομμάτι των κατοίκων της, παρηκολούθησε τον υδροενεργειακό καθηγητή κ. Στυλιανό Μαγειρία, σε μιαν έξαρση του επιστημονικού του «πιστεύω» σΆ ότι αφορά την υδροενεργειακή αξιοποίηση της Θεσσαλικής γης, που είναι ισοδύναμη με την οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής αυτής και της χώρας μας ολόκληρης. Τον εξαίρετο επιστήμονα που ανέπτυξε με καταπληκτική σαφήνεια και τεκμηρίωση την επιστημονική του μελέτη «Εκτροπή των υδάτων του Αχελώου προς τη Θεσσαλική πεδιάδα» και έπεισε το αξιόλογο ακροατήριό τους, για την μοναδική ωφελιμότητα του τεράστιου αυτού υδροενεργειακού έργου, είχε καλέσει για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Τρικκαίων εν συνεργασία μετά του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Τρικάλων. Το ακροατήριο που απετέλεσαν αι θρησκευτικαί, πολιτικαί και στρατιωτικαί Αρχές των Θεσσαλικών Νομών Τρικάλων, Βόλου, Λαρίσης και Καρδίτσης βουλευταί των Θεσσαλικών πόλεων, πρόεδροι κοινοτήτων, τα διοικητικά συμβούλια των οργανώσεων όλων των τάξεων (αγροτών, εργατών, εμποροβιομηχάνων, επαγγελματοβιοτεχνών, επιστημόνων κ.λπ.) και πλήθος άλλο των υπευθύνων προοδευτικών και δραστηρίων κατοίκων της περιοχής, εξέφρασε ομόθυμα την ευχή νΆ αρχίσει από την ίδια αυτή στιγμή η πραγματοποίηση του τεράστιου αυτού έργου που προορίζεται νΆ αλλάξει τη μορφή του θεσσαλικού κάμπου και νΆ ανεβάσει το εθνικό εισόδημα σΆ επίπεδα συναγωνισμού προς τας προηγμένας χώρας του κόσμου.
«« 19 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (19/5)
Τοπικά
1976 : Την περασμένη Κυριακή η πόλις των Τρικάλων, εκπροσωπηθείσα από το πιο εκλεκτό και υπεύθυνο κομμάτι των κατοίκων της, παρηκολούθησε τον υδροενεργειακό καθηγητή κ. Στυλιανό Μαγειρία, σε μιαν έξαρση του επιστημονικού του «πιστεύω» σΆ ότι αφορά την υδροενεργειακή αξιοποίηση της Θεσσαλικής γης, που είναι ισοδύναμη με την οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής αυτής και της χώρας μας ολόκληρης. Τον εξαίρετο επιστήμονα που ανέπτυξε με καταπληκτική σαφήνεια και τεκμηρίωση την επιστημονική του μελέτη «Εκτροπή των υδάτων του Αχελώου προς τη Θεσσαλική πεδιάδα» και έπεισε το αξιόλογο ακροατήριό τους, για την μοναδική ωφελιμότητα του τεράστιου αυτού υδροενεργειακού έργου, είχε καλέσει για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Τρικκαίων εν συνεργασία μετά του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Τρικάλων. Το ακροατήριο που απετέλεσαν αι θρησκευτικαί, πολιτικαί και στρατιωτικαί Αρχές των Θεσσαλικών Νομών Τρικάλων, Βόλου, Λαρίσης και Καρδίτσης βουλευταί των Θεσσαλικών πόλεων, πρόεδροι κοινοτήτων, τα διοικητικά συμβούλια των οργανώσεων όλων των τάξεων (αγροτών, εργατών, εμποροβιομηχάνων, επαγγελματοβιοτεχνών, επιστημόνων κ.λπ.) και πλήθος άλλο των υπευθύνων προοδευτικών και δραστηρίων κατοίκων της περιοχής, εξέφρασε ομόθυμα την ευχή νΆ αρχίσει από την ίδια αυτή στιγμή η πραγματοποίηση του τεράστιου αυτού έργου που προορίζεται νΆ αλλάξει τη μορφή του θεσσαλικού κάμπου και νΆ ανεβάσει το εθνικό εισόδημα σΆ επίπεδα συναγωνισμού προς τας προηγμένας χώρας του κόσμου.
1975 : Ησφαλισμένοι του ΟΓΑ οι οποίοι παραλλήλως είναι και εμμέσως ησφαλισμένοι στο Δημόσιο δύνανται να νοσηλεύονται στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή σε κλινικές με την οποίαν είναι συμβεβλημένος ο ΟΓΑ με την καταβολήν νοσηλίων 3ης θέσεως. Τούτο ορίζεται σε απόφαση του ΟΓΑ στην οποίαν προστίθεται ότι μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσες μπορεί να εισάγονται και σε κλινικές που δεν είναι συμβεβλημένες στον ΟΓΑ μετά προηγουμένη έγκριση της υπηρεσίας Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας νομαρχίας. Εντός των ημερών θα κατατεθεί το Νομοσχέδιο διά τις οργανικές θέσεις των εφοριακών. Τούτο αναφέρεται εις ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών στην οποία η προαγγελθείσα απεργία των οικονομικών υπαλλήλων χαρακτηρίζεται ύποπτη και οι εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι των υπαλλήλων καταγγέλλονται ως διορισθέντες από την δικτατορία.
1971 : Προήχθησαν εις τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού οι ενωματάρχαι κ. Χρυσ. Παπαδήμας και Ιω. Ακουμιανάκης και έδωσαν χθές τον νενομισμένον όρκον εις την Δ/σιν Χωρ/κής ενώπιον των κ. Διοικητού και Υποδιοικητού και τεσσάρων αξιωματικών της Χωροφυλακής. Οι ανωτέρω επανετοποθετήθησαν ο πρώτος εις το Αστ. Τμήμα Σοφάδων και ο δεύτερος εις το Αστ. Τμήμα Παλαμά.
1970 : Με γοργόν ρυθμόν θα συνεχισθεί η εκτέλεσις του μεγάλου έργου υδρεύσεως γιά την οριστικήν αντιμετώπισην του προβλήματος υδρεύσεως των πόλεων Καρδίτσης - Σοφάδων και πέριξ κοινοτήτων εκ των υδάτων Μέγδοβα. Ήδη διΆ αποφάσεως του υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου το όλον έργον ενετάχθη είς το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 1970 και διατίθεται το έγκριθεν ποσόν των 10 εκ. δραχμών διά την απρόσκοπον συνέχισιν του σημαντικού αυτού έργου.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : * Υπό του υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας απεστάλη προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ως και τα νοσοκομειακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και δημοτικά εγκύκλιος διά της οποίας παρέχονται λεπτομερείς οδηγίαι διά την Νοσοκομειακήν περίθαλψιν των αγροτών. Εις αυτήν τονίζεται, ότι οι αγρόται θα περιθάλπωνται υπό των νοσοκομείων της νομίμου αυτών διαμονής και κατοικίας, εις εξαιρετικάς δε περιπτώσεις θα παραπέμπωνται εις τα νοσηλευτικά ιδρύματα ετέρων περιφερειών. Η εισαγωγή των ησφαλισμένων τούτων ασθενών θα ενεργήται αμέσως και άνευ εξετάσεως υπό των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων η άλλης τινός διατυπώσεως. Εν περιπτώσει ανάγκης εκτάκτου εισαγωγής εις το Νοσοκομείον ησφαλισμένου αγρότου ευρισκομένου μακράν του τόπου της μονίμου αυτού διαμονής η εισαγωγή θα ενεργήται εις το πλησιέστερον νοσηλευτικόν ίδρυμα και άνευ των τυπικών διατυπώσεων υπό την προϋπόθεσιν, ότι η προς εισαγωγήν ανάγκη θα διαπιστούται υπό των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων εις τα οποία θα προσφεύγει ο ασθενής. Τέλος παρέχονται σαφείς οδηγίαι, ώστε αι αγρόται να τυγχάνουν αμέσου περιθάλψεως και να μη ταλαιπωρούνται.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ιουλία , Μαγδαληνή