E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1969 Επραγματοποιήθη χθές εις Μουζάκιον υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Λιοτοπούλου η προαναγγελθείσα σύσκεψις με θέμα την αποκατάστασιν των πληγέντων εκ σεισμών και κατολισθήσεων κατσίκων των οικισμών της περιοχής Αργιθέας. Μετέσχον ο Διευθυντής της ΥΠΑΘ κ. Δημητριάδης, ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Σιούτης και όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι συσκεφθέντες αντήλλαξαν απόψεις επί του καλυτέρου τρόπου αποκαταστάσεως των χιλιάδων θεομηνιοπλήκτων ορεινών οικογενειών είτε εις εν κέντρον είτε εις πολλά αστικά κέντρα. Τελικώς απεφασίσθη όπως το οξύτατον αυτό θέμα μελετηθή υπό συσταθείσης επιτροπής εξ αρμοδίων κρατικών φορέων τελούσης υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου, προκειμένου το δυνατόν συντομώτερον να υπάρξουν συγκεκριμένα πορίσματα, τα οποία και θα υποβληθούν εις το υπουργείον Συντονισμού προς λήψιν οριστικών αποφάσεων επί του τρόπου λυσιτελούς αντιμετωπίσεως του όλου θέματος. Ο κ. Νομάρχης επωφελήθη της ευκαιρίας και ανεφέρθη εις τα επαναστατικά μέτρα της εθνικής κυβερνήσεως υπέρ του αγροτικού κόσμου τονίσας, ότι η επανάστασις θα συνεχίση περιβάλλουσα κατά τρόπον έμπρακτον με στοργήν τούς κατοίκους της υπαίθρου.
1970 Το υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγκυκλίου προς το υπουργείον Γεωργίας ζητεί, όπως εν όψει του έτους προστασίας της φύσεως υιοθετήσει την άποψιν της βαθμιαίας, συνεχούς και ελεγχομένης απαγορεύσεως των βοσκών ως επίσης και της αναδασώσεως εγγύς σχολείων και κοινοτήτων κειμένων περιοχών.
1971 Μια σημαντικήν επιτυχίαν εσημείωσε το Τμήμα Ασφαλείας διά της επισημάνσεως και εξαρθρώσεως δύο σπειρών μιας αρχαιοκαπήλων και ετέρας απάτης. Πρόκειται περί υπεξαιρέσεως και εμπορίας αρχαίων νομισμάτων, απεικονιζόντων επί της μιας όψεως τον Μέγαν Αλέξανδρον και τον Βασιλέα Λυσίμαχον και επί της εταίρας Θεόν της αρχαιότητος και προερχομένων εκ Μυρίνης, όπου πρόσφατα και κατά την άρωσιν αγρού ήλθον εις την επιφάνειαν τοιαύτα αρχαία νομίσματα. Η πλήρης εξάρθρωσις της σπείρας επετεύχθη προχθές και κατόπιν συντονισμένων και επιπόνων πολυημέρων ενεργειών του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσης υπό την προσωπικήν καθοδήγησιν του Διοικητού αυτού κ. Στ. Ηλιοπούλου, Μοιράρχου και του Υποδιοικητού κ. Καραγιάννη, Υπομοιράρχου. Αρχικώς συνελήφθη ο Π.Σ. όστις και απεκάλυψε τα πάντα, εν συνεχεία δε συλληφθέντες ομολόγησαν άπαντες.
1973 Συνοδευόμεναι από καθηγητάς και καθηγήτριας των αι μαθήτριαι της Στ΄ τάξεως του Β΄ Γυμνασίου Θηλέων ανεχώρησαν χθες την πρωίαν δια διήμερον εκδρομήν εις Βέροιαν, Νάουσα, Έδεσσαν, Θεσσαλονίκην. Αι μαθηταί έφθασαν εις Έδεσσαν όπου διενεκτέρευσαν. Σήμερον θα μεταβούν εις Πέλλαν, πατρίδα του Μεγ. Αλεξάνδρου, όπου θα επισκεφθούν τας αρχαιότητας, εν συνέχεια δε εις Θεσσαλονίκην.
1974 Υπό του υπουργείου Παιδείας εδόθησαν εις την δημοσιότητα οι πίνακες προσακτέων λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως εκ του 6ου εις τον 5ον και εκ του 5ου εις τον 4ον βαθμόν. Εκ των υπηρετούντων εις Γυμνάσια του Νομού μας προάγονται: Κατ’ αρχαιότητα εις τον 4ον βαθμόν Ευθ. Αποστολόπουλος θεολόγος Α’ αρρένων, Κ. Παπαλέξις φιλόλογος Β’ θηλέων. Κατ’ εκλογήν Ευαγγελία Φούρναρη Σοφάδων, Στεφ. Μακρυγιάννης Μουζακίου. Εκ του 6ου εις τον 5ον βαθμόν: Φιλόλογος Τιμ. Κάρκος Β’ θηλέων, Αννα Χριστοφίλου Β’ θηλέων. Κατ’ αρχαιότητα: Γ. Οικονόμου μαθηματικός Α’ αρρένων.
1975 Την ερχομένην Κυριακήν και ώραν 8.30 π.μ. εις το διδακτήριον του Α’ Γυμνασίου Βόλου θα γίνει ο διαγωνισμός δια την πλήρωσιν 23 θέσεων εις υποκαταστήματα του ΙΚΑ Θεσσαλίας. Διά τον διαγωνισμόν έχουν υποβληθή συνολικώς 351 αιτήσεις εκ των οποίων 138 υποψηφίων εκ Βόλου, 98 εκ Λαρίσης, 33 εκ Τρικάλων και 60 εκ Καρδίτσης.
«« 20 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (20/5)
Τοπικά
1975 : Την ερχομένην Κυριακήν και ώραν 8.30 π.μ. εις το διδακτήριον του Α’ Γυμνασίου Βόλου θα γίνει ο διαγωνισμός δια την πλήρωσιν 23 θέσεων εις υποκαταστήματα του ΙΚΑ Θεσσαλίας. Διά τον διαγωνισμόν έχουν υποβληθή συνολικώς 351 αιτήσεις εκ των οποίων 138 υποψηφίων εκ Βόλου, 98 εκ Λαρίσης, 33 εκ Τρικάλων και 60 εκ Καρδίτσης.
1973 : Συνοδευόμεναι από καθηγητάς και καθηγήτριας των αι μαθήτριαι της Στ΄ τάξεως του Β΄ Γυμνασίου Θηλέων ανεχώρησαν χθες την πρωίαν δια διήμερον εκδρομήν εις Βέροιαν, Νάουσα, Έδεσσαν, Θεσσαλονίκην. Αι μαθηταί έφθασαν εις Έδεσσαν όπου διενεκτέρευσαν. Σήμερον θα μεταβούν εις Πέλλαν, πατρίδα του Μεγ. Αλεξάνδρου, όπου θα επισκεφθούν τας αρχαιότητας, εν συνέχεια δε εις Θεσσαλονίκην.
1971 : Μια σημαντικήν επιτυχίαν εσημείωσε το Τμήμα Ασφαλείας διά της επισημάνσεως και εξαρθρώσεως δύο σπειρών μιας αρχαιοκαπήλων και ετέρας απάτης. Πρόκειται περί υπεξαιρέσεως και εμπορίας αρχαίων νομισμάτων, απεικονιζόντων επί της μιας όψεως τον Μέγαν Αλέξανδρον και τον Βασιλέα Λυσίμαχον και επί της εταίρας Θεόν της αρχαιότητος και προερχομένων εκ Μυρίνης, όπου πρόσφατα και κατά την άρωσιν αγρού ήλθον εις την επιφάνειαν τοιαύτα αρχαία νομίσματα. Η πλήρης εξάρθρωσις της σπείρας επετεύχθη προχθές και κατόπιν συντονισμένων και επιπόνων πολυημέρων ενεργειών του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσης υπό την προσωπικήν καθοδήγησιν του Διοικητού αυτού κ. Στ. Ηλιοπούλου, Μοιράρχου και του Υποδιοικητού κ. Καραγιάννη, Υπομοιράρχου. Αρχικώς συνελήφθη ο Π.Σ. όστις και απεκάλυψε τα πάντα, εν συνεχεία δε συλληφθέντες ομολόγησαν άπαντες.
1969 : Επραγματοποιήθη χθές εις Μουζάκιον υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Λιοτοπούλου η προαναγγελθείσα σύσκεψις με θέμα την αποκατάστασιν των πληγέντων εκ σεισμών και κατολισθήσεων κατσίκων των οικισμών της περιοχής Αργιθέας. Μετέσχον ο Διευθυντής της ΥΠΑΘ κ. Δημητριάδης, ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Σιούτης και όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι συσκεφθέντες αντήλλαξαν απόψεις επί του καλυτέρου τρόπου αποκαταστάσεως των χιλιάδων θεομηνιοπλήκτων ορεινών οικογενειών είτε εις εν κέντρον είτε εις πολλά αστικά κέντρα. Τελικώς απεφασίσθη όπως το οξύτατον αυτό θέμα μελετηθή υπό συσταθείσης επιτροπής εξ αρμοδίων κρατικών φορέων τελούσης υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου, προκειμένου το δυνατόν συντομώτερον να υπάρξουν συγκεκριμένα πορίσματα, τα οποία και θα υποβληθούν εις το υπουργείον Συντονισμού προς λήψιν οριστικών αποφάσεων επί του τρόπου λυσιτελούς αντιμετωπίσεως του όλου θέματος. Ο κ. Νομάρχης επωφελήθη της ευκαιρίας και ανεφέρθη εις τα επαναστατικά μέτρα της εθνικής κυβερνήσεως υπέρ του αγροτικού κόσμου τονίσας, ότι η επανάστασις θα συνεχίση περιβάλλουσα κατά τρόπον έμπρακτον με στοργήν τούς κατοίκους της υπαίθρου.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Υπό του υπουργείου Παιδείας εδόθησαν εις την δημοσιότητα οι πίνακες προσακτέων λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως εκ του 6ου εις τον 5ον και εκ του 5ου εις τον 4ον βαθμόν. Εκ των υπηρετούντων εις Γυμνάσια του Νομού μας προάγονται: Κατ’ αρχαιότητα εις τον 4ον βαθμόν Ευθ. Αποστολόπουλος θεολόγος Α’ αρρένων, Κ. Παπαλέξις φιλόλογος Β’ θηλέων. Κατ’ εκλογήν Ευαγγελία Φούρναρη Σοφάδων, Στεφ. Μακρυγιάννης Μουζακίου. Εκ του 6ου εις τον 5ον βαθμόν: Φιλόλογος Τιμ. Κάρκος Β’ θηλέων, Αννα Χριστοφίλου Β’ θηλέων. Κατ’ αρχαιότητα: Γ. Οικονόμου μαθηματικός Α’ αρρένων.
1970 : Το υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγκυκλίου προς το υπουργείον Γεωργίας ζητεί, όπως εν όψει του έτους προστασίας της φύσεως υιοθετήσει την άποψιν της βαθμιαίας, συνεχούς και ελεγχομένης απαγορεύσεως των βοσκών ως επίσης και της αναδασώσεως εγγύς σχολείων και κοινοτήτων κειμένων περιοχών.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή