E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Κώστας 
 Κωνσταντίνα 
 Ελένη 
Έτος Γεγονός
1967 * Κατά τας νυχτερινάς πληροφορίας εξ Ορφανών πρωτοφανής χαλαζοθύελλα επληξε την αγροτικήν περιοχήν της κοινότητας τας απογευματινάς ώρας χθες. Κατά τας αυτάς πληροφορίας επλήγησαν εκ της χαλάζης σημαντικαί εκτάσεις σιτηρών και βάμβακος.
1968 Εις την φοιτητικήν Εστίαν επραγματοποιήθη δημοσία συζήτησις με θέμα την μεταμόσχευσιν καρδίας. Το θέμα εξητάσθη υφ’ όλων των πλευρών ήτοι ιατρικής, θρησκευτικής, κοινωνικής κ.λπ. Της συζητήσεως μετέσχεν και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδας. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Τούντας ανεκοίνωσεν, ότι οι ιατροί του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι εις θέσιν να μεταμοσχεύσουν καρδίαν. Ο Μητροπολίτης κ. Λεωνίδας είπεν, ότι η Εκκλησία δεν ημπορεί να εμποδίση την εξέλιξιν της επιστήμης και προσέθεσε: «Καταλείπω την ιεράν καρδίαν εφ’ όσον η επιστήμη ήθελε την χρησιμοποίηση».
1969 Εις το κινηματοθέατρον «Παλλάς» επραγματοποιήθη χθές παιδαγωγική συγκέντρωσις διδασκάλων ΒΆ Περιφερείας Καρδίτσης. Ο Επιθεωρητής ΒΆ Περιφερείας κ. Κουτσουλέλος ανέπτυξε το θέμα «ο διδάσκαλος και το έργον του». Το συνέδριον εχαιρέτισαν ακολούθως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κωνσταντίνος, ο Νομάρχης κ. Λιοτόπουλος, ο Στρατ. Διοικητής κ. Κατσαρός, ο γεν. Επιθεωρητής κ. Καρναβέλος, οι κ.κ. Επιθεωρηταί και ο κ. διευθυντής της ΠΑΚ. Υπό του συνεδρίου ενεκρίθη ψήφισμα με τα αιτήματα της τάξεως, το οποίον απεστάλη προς την κυβέρνησιν.
1971 Κλιμάκιον της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως έφθασε σήμερον εις την Λάρισαν. Οι ξένοι επισκέπται συνεργάσθησαν με τους εκπροσώπους των γεωργικών υπηρεσιών της Θεσσαλίας διά την προετοιμασίαν των έργων αρδεύσεως 450 χιλ. στρεμμάτων καλλιεργησίμου γης με την χρησιμοποίησιν υπογείων υδάτων. Διά την εκτέλεσιν των σχετικών εργασιών η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως εχορήγησε δάνεια 25 εκ. δολλαρίων. Τα έργα περιλαμβάνουν βαθείας γεωτρήσεις εγκαταστάσεις αντλητικών μηχανών εκτεταμένον δίκτυον τεχνητής βροχής, κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου και πλήρες δίκτυον αγροτικών οδών. Η εκτέλεσις των έργων θΆ αρχίση από τας περιοχάς που έχει πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να γίνει αναδασμός. Εξ άλλου πρόγραμμα δημιουργίας μονάδων αναπαραγωγής βοοειδών εις ορεινάς ή ημιορεινάς περιοχάς της Θεσσαλίας συντάσσεται από εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας.
1972 ΒΥΖΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ Εξ άλλου η αποστολή της Αναγεννήσεως αναχωρεί σήμερον εις Μέγαρα, όπου αύριον αντιμετωπίζει τον τοπικόν Βύζαντα. Οι παίκτες της τοπικής ομάδος επροπονήθησαν και χθές και έτοιμοι πλέον αποδύονται εις τον αυριανόν αγώνα με άριστον ηθικόν και πίστιν διά την νίκην.
1973 Πλούσιον επταήμερον εορταστικών εκδηλώσεων προβλέπει το καταρτισθέν σχειτκό πρόγραμμα υπό του εκπολιτιστικού και λαογραφικού Συλλόγου «Καραϊσκάκης». Εις τα εφετεινά «Καραϊσκάκεια» εκτός από τΆ αξιόλογα χορευτικά συγκροτήματα μεταξύ των οποίων και το φημισμένον χορευτικόν συγκρότημα Μαδρίτης - θα δώσουν παραστάσεις το Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος και ο θεατρικός οργανισμός «Αττική Σκηνή» με διακεκριμένους ηθοποιούς. Αι εκδηλώσεις, ως γνωστόν, θα καλύψουν και τα άλλας τρείς πόλεις του Νομού. Το αυριανόν πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει: ομιλίαν, επίδειξιν μόδας (Καραγκούνα 1974) υπό σπουδαστριών μανεκέν της μοντελίστ Σοφίας Λούμπου τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου Καρδίτσης «Καραγκούνα».
1974 Την Κυριακήν 26 Μαϊου ε.ε. και ώραν 10 π.μ. θα διεξαχθεί ο πανελληνίου συμμετοχής αγών δρόμου επί ασφάλτου «Καραϊσκάκειος δρόμος» με αφετηρία την γενέτειραν του ήρωος Γεωργίου Καραϊσκάκη, χωρίον Μαυρομμάτιον και τέρμα την πλατείαν Παυσιλύπου. Αθληταί του Νομού Καρδίτσης, δύνανται να συμμετάσχουν ελευθέρως, ανεξαρτήτως της εντάξεώς των εις ανεγνωρισμένον ή μη αθλητικόν σωματείον.
1974 Την Κυριακήν 26 Μαϊου ε.ε. και ώραν 10 π.μ. θα διεξαχθεί ο πανελληνίου συμμετοχής αγών δρόμου επί ασφάλτου «Καραϊσκάκειος δρόμος» με αφετηρία την γενέτειραν του ήρωος Γεωργίου Καραϊσκάκη, χωρίον Μαυρομμάτιον και τέρμα την πλατείαν Παυσιλύπου. Αθληταί του Νομού Καρδίτσης, δύνανται να συμμετάσχουν ελευθέρως, ανεξαρτήτως της εντάξεώς των εις ανεγνωρισμένον ή μη αθλητικόν σωματείον.
1975 Αρμοδίως ανακοινώνεται ότι ο Νομάρχης κ. Θεόδ. Μπεχράκης θα παραστεί εις την ορκωμοσίαν των νέων Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών ως κάτωθι: Α) Την Τετάρτην 21η Μαϊου 1) Ωρα 10.00: Του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Καρδίτσης εις την αίθουσαν του Δημαρχείου Καρδίτσης. 2) Ωρα 11.30: Εις την αίθουσαν του Δήμου Σοφάδων του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Σοφάδων ως και των Προέδρων και των Κοινοτικών Συμβούλων των Κοινοτήτων Αγιας Παρασκευής, Αμπέλου, Ανωγείου, Ασημοχωρίου, Αχλαδέας, Γεφυρίων, Γραμματικού, Δασοχωρίου, Κυψέλης, Λεονταρίου, Μασχολουρίου, Πασχαλίτσης, Πύργου Κιερίου, Φιλιας, Αγ. Βησσαρίου και Μελισσοχωρίου. 3) Ωρα 12.30: Εις την αίθουσαν του Δημαρχείου Παλαμά του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Παλαμά, ως και Προέδρων και Κοιν. Συμβούλων των Κοινοτήτων Βλοχού, Γοργοβιτών, Καλυβακίων, Κοσινά, Λεύκης, Μακρυχωρίο, Μάρκου, Μεταμορφώσεως, Αγίου Δημητρίου, Ορφανών, Ερμητσίου, Μαραθέας, Αστρίτσης. Β) Την Πέμπτην 22αν Μαϊου. 1) Ωρα 10.00 εις την αίθουσαν του Δημαρχείου Μουζακίου του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Μουζακίου, ως και των Προέδρων και Κοιν. Συμβούλων των Κοινοτήτων Οξυάς, Δρακότρυπας, Βατσουνιάς, Πορτής, Πευκοφύτου, Ελληνοπύργου, Βλασίου, Ελληνοκάστρου, Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου, Κρυοπηγής, Μαυρομματίου, Καππά, Χάρματος, Αγίου Ακακίου, Γελάνθης, Πύργου Ιθώμης, Λαζαρίνης.
«« 21 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (21/5)
Τοπικά
1975 : Αρμοδίως ανακοινώνεται ότι ο Νομάρχης κ. Θεόδ. Μπεχράκης θα παραστεί εις την ορκωμοσίαν των νέων Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών ως κάτωθι: Α) Την Τετάρτην 21η Μαϊου 1) Ωρα 10.00: Του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Καρδίτσης εις την αίθουσαν του Δημαρχείου Καρδίτσης. 2) Ωρα 11.30: Εις την αίθουσαν του Δήμου Σοφάδων του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Σοφάδων ως και των Προέδρων και των Κοινοτικών Συμβούλων των Κοινοτήτων Αγιας Παρασκευής, Αμπέλου, Ανωγείου, Ασημοχωρίου, Αχλαδέας, Γεφυρίων, Γραμματικού, Δασοχωρίου, Κυψέλης, Λεονταρίου, Μασχολουρίου, Πασχαλίτσης, Πύργου Κιερίου, Φιλιας, Αγ. Βησσαρίου και Μελισσοχωρίου. 3) Ωρα 12.30: Εις την αίθουσαν του Δημαρχείου Παλαμά του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Παλαμά, ως και Προέδρων και Κοιν. Συμβούλων των Κοινοτήτων Βλοχού, Γοργοβιτών, Καλυβακίων, Κοσινά, Λεύκης, Μακρυχωρίο, Μάρκου, Μεταμορφώσεως, Αγίου Δημητρίου, Ορφανών, Ερμητσίου, Μαραθέας, Αστρίτσης. Β) Την Πέμπτην 22αν Μαϊου. 1) Ωρα 10.00 εις την αίθουσαν του Δημαρχείου Μουζακίου του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Μουζακίου, ως και των Προέδρων και Κοιν. Συμβούλων των Κοινοτήτων Οξυάς, Δρακότρυπας, Βατσουνιάς, Πορτής, Πευκοφύτου, Ελληνοπύργου, Βλασίου, Ελληνοκάστρου, Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου, Κρυοπηγής, Μαυρομματίου, Καππά, Χάρματος, Αγίου Ακακίου, Γελάνθης, Πύργου Ιθώμης, Λαζαρίνης.
1974 : Την Κυριακήν 26 Μαϊου ε.ε. και ώραν 10 π.μ. θα διεξαχθεί ο πανελληνίου συμμετοχής αγών δρόμου επί ασφάλτου «Καραϊσκάκειος δρόμος» με αφετηρία την γενέτειραν του ήρωος Γεωργίου Καραϊσκάκη, χωρίον Μαυρομμάτιον και τέρμα την πλατείαν Παυσιλύπου. Αθληταί του Νομού Καρδίτσης, δύνανται να συμμετάσχουν ελευθέρως, ανεξαρτήτως της εντάξεώς των εις ανεγνωρισμένον ή μη αθλητικόν σωματείον.
1974 : Την Κυριακήν 26 Μαϊου ε.ε. και ώραν 10 π.μ. θα διεξαχθεί ο πανελληνίου συμμετοχής αγών δρόμου επί ασφάλτου «Καραϊσκάκειος δρόμος» με αφετηρία την γενέτειραν του ήρωος Γεωργίου Καραϊσκάκη, χωρίον Μαυρομμάτιον και τέρμα την πλατείαν Παυσιλύπου. Αθληταί του Νομού Καρδίτσης, δύνανται να συμμετάσχουν ελευθέρως, ανεξαρτήτως της εντάξεώς των εις ανεγνωρισμένον ή μη αθλητικόν σωματείον.
1973 : Πλούσιον επταήμερον εορταστικών εκδηλώσεων προβλέπει το καταρτισθέν σχειτκό πρόγραμμα υπό του εκπολιτιστικού και λαογραφικού Συλλόγου «Καραϊσκάκης». Εις τα εφετεινά «Καραϊσκάκεια» εκτός από τΆ αξιόλογα χορευτικά συγκροτήματα μεταξύ των οποίων και το φημισμένον χορευτικόν συγκρότημα Μαδρίτης - θα δώσουν παραστάσεις το Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος και ο θεατρικός οργανισμός «Αττική Σκηνή» με διακεκριμένους ηθοποιούς. Αι εκδηλώσεις, ως γνωστόν, θα καλύψουν και τα άλλας τρείς πόλεις του Νομού. Το αυριανόν πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει: ομιλίαν, επίδειξιν μόδας (Καραγκούνα 1974) υπό σπουδαστριών μανεκέν της μοντελίστ Σοφίας Λούμπου τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου Καρδίτσης «Καραγκούνα».
1972 : ΒΥΖΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ Εξ άλλου η αποστολή της Αναγεννήσεως αναχωρεί σήμερον εις Μέγαρα, όπου αύριον αντιμετωπίζει τον τοπικόν Βύζαντα. Οι παίκτες της τοπικής ομάδος επροπονήθησαν και χθές και έτοιμοι πλέον αποδύονται εις τον αυριανόν αγώνα με άριστον ηθικόν και πίστιν διά την νίκην.
1969 : Εις το κινηματοθέατρον «Παλλάς» επραγματοποιήθη χθές παιδαγωγική συγκέντρωσις διδασκάλων ΒΆ Περιφερείας Καρδίτσης. Ο Επιθεωρητής ΒΆ Περιφερείας κ. Κουτσουλέλος ανέπτυξε το θέμα «ο διδάσκαλος και το έργον του». Το συνέδριον εχαιρέτισαν ακολούθως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κωνσταντίνος, ο Νομάρχης κ. Λιοτόπουλος, ο Στρατ. Διοικητής κ. Κατσαρός, ο γεν. Επιθεωρητής κ. Καρναβέλος, οι κ.κ. Επιθεωρηταί και ο κ. διευθυντής της ΠΑΚ. Υπό του συνεδρίου ενεκρίθη ψήφισμα με τα αιτήματα της τάξεως, το οποίον απεστάλη προς την κυβέρνησιν.
1967 : * Κατά τας νυχτερινάς πληροφορίας εξ Ορφανών πρωτοφανής χαλαζοθύελλα επληξε την αγροτικήν περιοχήν της κοινότητας τας απογευματινάς ώρας χθες. Κατά τας αυτάς πληροφορίας επλήγησαν εκ της χαλάζης σημαντικαί εκτάσεις σιτηρών και βάμβακος.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Κλιμάκιον της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως έφθασε σήμερον εις την Λάρισαν. Οι ξένοι επισκέπται συνεργάσθησαν με τους εκπροσώπους των γεωργικών υπηρεσιών της Θεσσαλίας διά την προετοιμασίαν των έργων αρδεύσεως 450 χιλ. στρεμμάτων καλλιεργησίμου γης με την χρησιμοποίησιν υπογείων υδάτων. Διά την εκτέλεσιν των σχετικών εργασιών η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως εχορήγησε δάνεια 25 εκ. δολλαρίων. Τα έργα περιλαμβάνουν βαθείας γεωτρήσεις εγκαταστάσεις αντλητικών μηχανών εκτεταμένον δίκτυον τεχνητής βροχής, κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου και πλήρες δίκτυον αγροτικών οδών. Η εκτέλεσις των έργων θΆ αρχίση από τας περιοχάς που έχει πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να γίνει αναδασμός. Εξ άλλου πρόγραμμα δημιουργίας μονάδων αναπαραγωγής βοοειδών εις ορεινάς ή ημιορεινάς περιοχάς της Θεσσαλίας συντάσσεται από εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας.
1968 : Εις την φοιτητικήν Εστίαν επραγματοποιήθη δημοσία συζήτησις με θέμα την μεταμόσχευσιν καρδίας. Το θέμα εξητάσθη υφ’ όλων των πλευρών ήτοι ιατρικής, θρησκευτικής, κοινωνικής κ.λπ. Της συζητήσεως μετέσχεν και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδας. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Τούντας ανεκοίνωσεν, ότι οι ιατροί του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι εις θέσιν να μεταμοσχεύσουν καρδίαν. Ο Μητροπολίτης κ. Λεωνίδας είπεν, ότι η Εκκλησία δεν ημπορεί να εμποδίση την εξέλιξιν της επιστήμης και προσέθεσε: «Καταλείπω την ιεράν καρδίαν εφ’ όσον η επιστήμη ήθελε την χρησιμοποίηση».

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Κώστας , Κωνσταντίνα , Ελένη