E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Αύξησιν των συντάξεων ζητούν οι συνταξιούχοι αγρόται και την καθιέρωσιν ειδικού ενσήμου υπέρ του ΟΓΑ. Τα προβλήματα των συντάξεων αγροτών συνεζητήθησαν εις το συνέδριον των ησφαλισμένων των ΟΓΑ Θεσσαλίας και Πιερίας, που επραγματοποιήθη χθές το πρωί εις την Λάρισαν. Και με ψήφισμα που ενεκρίθη ζητείται: Αύξησις των καταβαλλομένων συντάξεων από 180 εις 400 δρχ. από 220 εις 500 και από 300 εις 600. - Η καθιέρωσις ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως. - Η μεταβίβση της συντάξεως εις τους κληρονόμους των συνταξιούχων. - Η μείωσις του ορίου συνταξιοδοτήσεως από τα 65 έτη εις τα 60 δια τους άνδρες και από 60 εις τα 55 δια της γυναίκες.
1967 Περιήλθον τη Μεραρχία πληροφορίαι καθ’ άς διάφορα πρόσωπα υπό την ιδιότητα του τέως βουλευτού - πολιτευτού και κομματάρχου, υπόσχονται εις ιδιώτας την επίλυσιν διαφόρων ατομικών και γενικών ζητημάτων, τη μεσολαβήσει των, εις Στρατιωτικάς Αρχάς, Νομαρχίας και λοιπάς υπηρεσίας. Αι ανωτέρω ενέργειαι κρίνονται ως τελείως απαράδεκτοι και απαγορεύονται αυστηρώς. Δημόσιοι υπάλληλοι, όργανα αυτοδιοικήσεως και Νομικά πρόσωπα δεχόμενα οιασδήποτε οχλήσεις, υποχρεούνται να αναφερθώσιν ημίν, δημιουργούντες ιδίαν ευθύνην εις περιπτώσεις παρασιωπήσεως. Πάς συλλαμβανόμενος θα παραπέμπεται εις το έκτακτον Στρατοδικείον. Εν Τρικάλοις τη 20η Μαϊου 1967 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - Δ/ΤΗΣ VII ΜΕΡ/ΧΙΑΣ
1971 Παρουσία του Στρατιωτικού Διοικητού κ. Γ. Ξενοπούλου, του Νομαρχιακού Επιθεωρητού Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ. Δ. Λαμπαδάρη, των γονέων και κηδεμόνων ετελέσθησαν χθές αι γυμναστικαί επιδείξεις των μαθητών του ΒΆ Δημοτικού Σχολείου. Οι μικροί μαθηταί κατεχειροκροτήθησαν διά την ακριβή εκτέλεσιν των ασκήσεων από τους παρευρεθέντας, οι οποίοι και συνεχάρησαν τον Διευθυντήν και τους διδασκάλους.
1972 ΔιΆ αγορανομικής Διατάξεως εκδοθείσης σήμερον, απηγορεύθη η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ κρέατος παντός είδους εκάστην Τετάρτην και Παρασκευήν υπό όλων γενικώς των κέντρων των προσφερόντων φαγητά εις το κοινό, εκτός των εστιατορίων των λειτουργούντων εντός των αεροδρομίων και εντός ξενοδοχείων ύπνου. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται τα κρέατα χοίρου, πουλερικών και κονίκλων, ως επίσης αλλαντικών, εντοσθίων και κρέατος κιμά.
1973 Ενδιαφέρουσαι αι σημεριναί εκδηλώσεις εις τα πλαίσια του επταημέρου προγράμματος δια τα «Καραϊσκάκεια» 1973. Πρώτη εκδήλωσις με έναρξιν την 5 απογευματινήν εις τον Παλαμάν και την 8 εσπερινήν εις την Καρδίτσαν - κεντρική πλατεία. Εις τον Παλαμάν θα λάβουν χώραν ιπποδρομίαι, με συμμετοχήν δεκάδων εμπείρων ιππέων και σειράν αγωνισμάτων, που δια πρώτην φοράν διοργανώνεται. Σύμφωνα με το καταρτισθέν πρόγραμμα των διοργανωτών των αγώνων μετά την έπαρσιν της Σημαίας και την παρέλασιν ενώπιον των Αρχών του Νομού και εκπροσώπου Παλαμά θα λάβουν χώραν: 1) Ιπποδρομίαι διαφόρων αποστάσεων. 2) Ιπποδρομίαι μετΆ εμποδίων. 3) Επίδειξις δεξιοτεχνίας υπό ιππέων. 5) Γυμνιππευτική - ιπποδρομίαι ανευ σάγματος. 5) Συραγωγία και πιθανώς αγών ακριβείας διά της διελεύσεως δρομώνων ίππων μέσω πυρακτωμένης στεφάνης. Αι εορταί εις Παλαμάν θα κλείσουν με ελληνικούς χορούς και απονομήν επάθλων. Εις Καρδίτσαν και εις την κεντρικήν πλατείαν «Ελευθερίας» θα λάβη χώραν ομιλία υπό του κ. Θ. Πέτρου με θέμα «Ο Καραϊσκάκης» έργον βραβευθέν εις προκηρυχθέντα υπό της Νομαρχίας Καρδίτσης εις πανελλήνιον διαγωνισμόν επί τη συμπληρώσει 150 ετών από της Επαναστάσεως του 1821. Τον ομιλητήν θα παρουσιάσει ο συμπολίτης Δικηγόρος και Λογοτέχνης κ. Κίτσιος Γ. Ανυφαντής διΆ ολίγων αναπτύσσων την σημασίαν της εορτής.
«« 24 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (24/5)
Τοπικά
1973 : Ενδιαφέρουσαι αι σημεριναί εκδηλώσεις εις τα πλαίσια του επταημέρου προγράμματος δια τα «Καραϊσκάκεια» 1973. Πρώτη εκδήλωσις με έναρξιν την 5 απογευματινήν εις τον Παλαμάν και την 8 εσπερινήν εις την Καρδίτσαν - κεντρική πλατεία. Εις τον Παλαμάν θα λάβουν χώραν ιπποδρομίαι, με συμμετοχήν δεκάδων εμπείρων ιππέων και σειράν αγωνισμάτων, που δια πρώτην φοράν διοργανώνεται. Σύμφωνα με το καταρτισθέν πρόγραμμα των διοργανωτών των αγώνων μετά την έπαρσιν της Σημαίας και την παρέλασιν ενώπιον των Αρχών του Νομού και εκπροσώπου Παλαμά θα λάβουν χώραν: 1) Ιπποδρομίαι διαφόρων αποστάσεων. 2) Ιπποδρομίαι μετΆ εμποδίων. 3) Επίδειξις δεξιοτεχνίας υπό ιππέων. 5) Γυμνιππευτική - ιπποδρομίαι ανευ σάγματος. 5) Συραγωγία και πιθανώς αγών ακριβείας διά της διελεύσεως δρομώνων ίππων μέσω πυρακτωμένης στεφάνης. Αι εορταί εις Παλαμάν θα κλείσουν με ελληνικούς χορούς και απονομήν επάθλων. Εις Καρδίτσαν και εις την κεντρικήν πλατείαν «Ελευθερίας» θα λάβη χώραν ομιλία υπό του κ. Θ. Πέτρου με θέμα «Ο Καραϊσκάκης» έργον βραβευθέν εις προκηρυχθέντα υπό της Νομαρχίας Καρδίτσης εις πανελλήνιον διαγωνισμόν επί τη συμπληρώσει 150 ετών από της Επαναστάσεως του 1821. Τον ομιλητήν θα παρουσιάσει ο συμπολίτης Δικηγόρος και Λογοτέχνης κ. Κίτσιος Γ. Ανυφαντής διΆ ολίγων αναπτύσσων την σημασίαν της εορτής.
1972 : ΔιΆ αγορανομικής Διατάξεως εκδοθείσης σήμερον, απηγορεύθη η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ κρέατος παντός είδους εκάστην Τετάρτην και Παρασκευήν υπό όλων γενικώς των κέντρων των προσφερόντων φαγητά εις το κοινό, εκτός των εστιατορίων των λειτουργούντων εντός των αεροδρομίων και εντός ξενοδοχείων ύπνου. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται τα κρέατα χοίρου, πουλερικών και κονίκλων, ως επίσης αλλαντικών, εντοσθίων και κρέατος κιμά.
1971 : Παρουσία του Στρατιωτικού Διοικητού κ. Γ. Ξενοπούλου, του Νομαρχιακού Επιθεωρητού Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ. Δ. Λαμπαδάρη, των γονέων και κηδεμόνων ετελέσθησαν χθές αι γυμναστικαί επιδείξεις των μαθητών του ΒΆ Δημοτικού Σχολείου. Οι μικροί μαθηταί κατεχειροκροτήθησαν διά την ακριβή εκτέλεσιν των ασκήσεων από τους παρευρεθέντας, οι οποίοι και συνεχάρησαν τον Διευθυντήν και τους διδασκάλους.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : Περιήλθον τη Μεραρχία πληροφορίαι καθ’ άς διάφορα πρόσωπα υπό την ιδιότητα του τέως βουλευτού - πολιτευτού και κομματάρχου, υπόσχονται εις ιδιώτας την επίλυσιν διαφόρων ατομικών και γενικών ζητημάτων, τη μεσολαβήσει των, εις Στρατιωτικάς Αρχάς, Νομαρχίας και λοιπάς υπηρεσίας. Αι ανωτέρω ενέργειαι κρίνονται ως τελείως απαράδεκτοι και απαγορεύονται αυστηρώς. Δημόσιοι υπάλληλοι, όργανα αυτοδιοικήσεως και Νομικά πρόσωπα δεχόμενα οιασδήποτε οχλήσεις, υποχρεούνται να αναφερθώσιν ημίν, δημιουργούντες ιδίαν ευθύνην εις περιπτώσεις παρασιωπήσεως. Πάς συλλαμβανόμενος θα παραπέμπεται εις το έκτακτον Στρατοδικείον. Εν Τρικάλοις τη 20η Μαϊου 1967 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - Δ/ΤΗΣ VII ΜΕΡ/ΧΙΑΣ
1966 : Αύξησιν των συντάξεων ζητούν οι συνταξιούχοι αγρόται και την καθιέρωσιν ειδικού ενσήμου υπέρ του ΟΓΑ. Τα προβλήματα των συντάξεων αγροτών συνεζητήθησαν εις το συνέδριον των ησφαλισμένων των ΟΓΑ Θεσσαλίας και Πιερίας, που επραγματοποιήθη χθές το πρωί εις την Λάρισαν. Και με ψήφισμα που ενεκρίθη ζητείται: Αύξησις των καταβαλλομένων συντάξεων από 180 εις 400 δρχ. από 220 εις 500 και από 300 εις 600. - Η καθιέρωσις ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως. - Η μεταβίβση της συντάξεως εις τους κληρονόμους των συνταξιούχων. - Η μείωσις του ορίου συνταξιοδοτήσεως από τα 65 έτη εις τα 60 δια τους άνδρες και από 60 εις τα 55 δια της γυναίκες.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή