E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 * Παρουσία του αντιπροέδρου και υπουργού Αμύνης κ. Σπαντιδάκη του υπουργού Εσωτερικών κ. Παττακού, Δημοσίας Τάξεως κ. Τοτόμη, Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Αθανασίου, του υφυπουργού Αμύνης κ. ΖωΪτάκη, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και άλλων επισήμων εγένετο την 6ην απογευματινήν εις την στρατιωτικήν λέσχην η ορκωμοσία 48 Νομαρχών. Εκ τούτων 25 είναι αναδιοριζόμενοι τέως Νομάρχαι και 23 το πρώον διοριζόμενοι. Μετά συντόμους προσφωνήσεις των Νομαρχών κ. Κοκόνη και Τσιτσάρας, οι οποίοι υπεσχέθησαν ότι οι Νομάρχαι θα φανούν αντάξιοι των προσδοκιών τής κυβερνήσεως, τον λόγον έλαβεν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παττακός, ο οποίος είπε τα εξής: «Αποτεινόμενος προς τους νεοορκισθέντας Νομάρχας επιθυμώ να σας συγχαρώ διά την ενθουσιώδη αποδοχήν της προσκλήσεώς μας, όπως προσέλθητε και υπηρετήσητε υπό τας παρούσας συνθήκας το έθνος και τον ελληνικόν λαόν. Είναι γνωστά εις όλους τα αίτια άτινα οδήγησαν τον στρατόν εις την ανάληψιν της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Επρεπε ν’ ανακοπή ο κατήφορος προς την καταστροφήν εις τον οποίον οδηγούμεθα και ως έθνος και ως κράτος και ως κοινωνία. * Καθορίσθη, ότι εφεξής, θα εκδικάζονται υπό των στρατοδικείων τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, επικινδύνου σωματικής βλάβης, διενεργείας παρανόμων εράνων, παρανόμου λειτουργίας ραδιοσταθμών (πειρατικοί), εξυβρίσεως του Βασιλέως, αντιστάσεως, τα αφορώντα το συνάλλαγμα κ.α.
1971 Η πορεία των κυβερνητικών μέτρων διά την ανάπτυξιν της κτηνοτροφίας εξητάσθη εις ευρυτάτην σύσκεψιν η οποία επραγματοποιήθη την πρωϊαν εις το υπουργείον Γεωργίας υπό την προεδρίαν του υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου. Κατά την σύσκεψιν ανεφέρθησαν στοιχεία διά την ηυξημένην χρηματοδότησιν της κτηνοτροφίας και υπεγραμμίσθησαν αι υφιστάμεναι σήμερον ευοίωνοι προοπτικαί διά το μέλλον του βασικού αυτού κλάδου της εθνικής μας οικονομίας. Επίσης ελήφθησαν αποφάσεις αποσκοπούσαι εις την επιτάχυνσιν της κτηνοτροφικής αναπτύξεως και κάλυψιν των διευρυνομένων αναγκών εις κρέας της εσωτερικής καταναλώσεως. Τέλος απεφασίσθη η πραγματοποίησις συχνών επισκέψεων των αρμοδίων κυβερνητικών και υπηρεσιακών παραγόντων εις τας εν αναπτύξει κτηνοτροφικάς μονάδας της χώρας προς επιτόπιον διερεύνησιν των προβλημάτων που αναφύονται εκ της εφαρμογής του κτηνοτροφικού προγράμματος.
1972 Οπως το πλείστον των Κοινοτήτων, η Φίλια και η Κτημένη εδέχθη την εκδηλωσιν εμπράκτως του στοργικού ενδιαφέροντος της σημερινής Κυβερνήσεως εις έργα, που δεν διενοούντο νΆ αξιώσουν προεπαναστατικώς. Ετσι εις τας προαναφερθείσας δύο κοινότητας πέραν άλλων έργων τα οποία μόλις παρεδόθησαν - δρομοι, πλατεία, ηρώον - δύο νέα κοινοτικά καταστήματα συνολικής δαπάνης 400 χιλ. δρχ. ενεκαινιάσθησαν χθές υπό του κ. Νομάρχου εις τον οποίον επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή υπό των κατοίκων και εκπροσώπους γειτονικών κοινοτήτων. Εις τα εγκαίνια παρέστησαν ο Στρατιωτικός Διοικητής Καρδίτσης, ο κ. Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ΓΆ περιφερείας, ο κ. αντιδήμαρχος Σοφάδων, ο κ. Οικονομικός Εφορος Σοφάδων κ.λπ.
«« 25 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (25/5)
Τοπικά
1972 : Οπως το πλείστον των Κοινοτήτων, η Φίλια και η Κτημένη εδέχθη την εκδηλωσιν εμπράκτως του στοργικού ενδιαφέροντος της σημερινής Κυβερνήσεως εις έργα, που δεν διενοούντο νΆ αξιώσουν προεπαναστατικώς. Ετσι εις τας προαναφερθείσας δύο κοινότητας πέραν άλλων έργων τα οποία μόλις παρεδόθησαν - δρομοι, πλατεία, ηρώον - δύο νέα κοινοτικά καταστήματα συνολικής δαπάνης 400 χιλ. δρχ. ενεκαινιάσθησαν χθές υπό του κ. Νομάρχου εις τον οποίον επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή υπό των κατοίκων και εκπροσώπους γειτονικών κοινοτήτων. Εις τα εγκαίνια παρέστησαν ο Στρατιωτικός Διοικητής Καρδίτσης, ο κ. Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ΓΆ περιφερείας, ο κ. αντιδήμαρχος Σοφάδων, ο κ. Οικονομικός Εφορος Σοφάδων κ.λπ.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Η πορεία των κυβερνητικών μέτρων διά την ανάπτυξιν της κτηνοτροφίας εξητάσθη εις ευρυτάτην σύσκεψιν η οποία επραγματοποιήθη την πρωϊαν εις το υπουργείον Γεωργίας υπό την προεδρίαν του υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου. Κατά την σύσκεψιν ανεφέρθησαν στοιχεία διά την ηυξημένην χρηματοδότησιν της κτηνοτροφίας και υπεγραμμίσθησαν αι υφιστάμεναι σήμερον ευοίωνοι προοπτικαί διά το μέλλον του βασικού αυτού κλάδου της εθνικής μας οικονομίας. Επίσης ελήφθησαν αποφάσεις αποσκοπούσαι εις την επιτάχυνσιν της κτηνοτροφικής αναπτύξεως και κάλυψιν των διευρυνομένων αναγκών εις κρέας της εσωτερικής καταναλώσεως. Τέλος απεφασίσθη η πραγματοποίησις συχνών επισκέψεων των αρμοδίων κυβερνητικών και υπηρεσιακών παραγόντων εις τας εν αναπτύξει κτηνοτροφικάς μονάδας της χώρας προς επιτόπιον διερεύνησιν των προβλημάτων που αναφύονται εκ της εφαρμογής του κτηνοτροφικού προγράμματος.
1967 : * Παρουσία του αντιπροέδρου και υπουργού Αμύνης κ. Σπαντιδάκη του υπουργού Εσωτερικών κ. Παττακού, Δημοσίας Τάξεως κ. Τοτόμη, Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Αθανασίου, του υφυπουργού Αμύνης κ. ΖωΪτάκη, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και άλλων επισήμων εγένετο την 6ην απογευματινήν εις την στρατιωτικήν λέσχην η ορκωμοσία 48 Νομαρχών. Εκ τούτων 25 είναι αναδιοριζόμενοι τέως Νομάρχαι και 23 το πρώον διοριζόμενοι. Μετά συντόμους προσφωνήσεις των Νομαρχών κ. Κοκόνη και Τσιτσάρας, οι οποίοι υπεσχέθησαν ότι οι Νομάρχαι θα φανούν αντάξιοι των προσδοκιών τής κυβερνήσεως, τον λόγον έλαβεν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παττακός, ο οποίος είπε τα εξής: «Αποτεινόμενος προς τους νεοορκισθέντας Νομάρχας επιθυμώ να σας συγχαρώ διά την ενθουσιώδη αποδοχήν της προσκλήσεώς μας, όπως προσέλθητε και υπηρετήσητε υπό τας παρούσας συνθήκας το έθνος και τον ελληνικόν λαόν. Είναι γνωστά εις όλους τα αίτια άτινα οδήγησαν τον στρατόν εις την ανάληψιν της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Επρεπε ν’ ανακοπή ο κατήφορος προς την καταστροφήν εις τον οποίον οδηγούμεθα και ως έθνος και ως κράτος και ως κοινωνία. * Καθορίσθη, ότι εφεξής, θα εκδικάζονται υπό των στρατοδικείων τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, επικινδύνου σωματικής βλάβης, διενεργείας παρανόμων εράνων, παρανόμου λειτουργίας ραδιοσταθμών (πειρατικοί), εξυβρίσεως του Βασιλέως, αντιστάσεως, τα αφορώντα το συνάλλαγμα κ.α.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή