E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Θεοδοσία 
Έτος Γεγονός
1966 Αξιόλογον χρηματικόν ποσόν - καλύπτον τα μηνιαία εξοδα αρχηγού πολυμελούς οικογενείας-ανευρέθη εγγύς του Δημοσίου Ταμείου και παρεδόθη εις τον Δ/ντήν του Ταμείου κ. Ε. Τσούτσον. Η χειρονομία ανήκει εις τον κ. Παν. Κρικέλην, υπάλληλον ωρολογοποιείου κ.Αντωνούλα. Πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια.
1969 Ηρχισαν από ημερών τα πρώτα έργα διά την υδροδότησιν της Καρδίτσης και δεκάδων κοινοτήτων. Η ανάδοχος εταιρία του ΤΕΒ εγκατέστησε εργοτάξιον εγγύς της αναρρυθμιστικής λίμνης Μέγδοβα, όπου θα γίνουν αι εγκαταστάσεις των διϋλιστηρίων δεξαμενών κ.λπ. Η ίδια ανάδοχος εταιρία ανέλαβε και την τοποθέτησιν του αγωγού του κλάδου Καρδίτσης. Δαπάνη προϋπολογισθείσα δρχ. 11 εκατομμύρια. Προχθές ο Δήμαρχος κ. Τσικρίκης μετά του Δ/ντού ΤΥΔΚ κ. Παναγάκη και του μηχανικού του Δήμου κ. Τεταγιώτη μετέβησαν επί τόπου και παρηκολούθησαν την πρώτην φάσιν εργασιών του διϋλιστηρίου. Ως γνωστόν πέραν των 11 εκ. που προαναφέραμεν 6 εκατομμύρια διετέθησαν διά την προμήθειαν σωλήνων και ετερα 6 και πλέον διά τας ηλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις. Η τελευταία αυτή σύμβασις υπεγράφη προ ημερών. Η τοποθέτησις των εν λόγω εγκαταστάσεων θα γίνει ευθύς ως περατωθούν τα κτιριακά μετά των δεξαμενών και του διϋλιστηρίου. Κατά τας συμβατικάς υποχρεώσεις των αναδόχων το έργον οφείλει να παραδοθεί την άνοιξιν του προσεχούς έτους 1970. Πέραν των 24 εκατομμυρίων διετέθη διά το τρέχον έτος και ετέρα πίστωσις εκ 10 εκατομμυρίων δραχμών διά τον ανατολικόν κλάδον του δικτύου υδρεύσεως προς υδροδότησιν των Σοφάδων, των ενδιαμέσων κοινοτήτων Γεωργικού, Ζαϊμίου κ.λπ. καθώς και άλλων γειτονικών των Σοφάδων κοινοτήτων. Ευθύς ως καταρτισθή και εγκριθή υπό του υπουργείου η σχετική μελέτη θα γίνει αμέσως η δημοπράτησις, ώστε, παραλλήλως, θα αρχίσει εφέτος το καλοκαίρι και η κατασκευή του προαναφερθέντος κλάδου.
1970 ΕπΆ ευκαιρία της αναχωρήσεως των τεσσάρων Νομαρχών επιλεγέντων, ως γνωστόν από το σώμα των Θεσσαλών επιστημόνων η εθνικ. Κοιν. εταιρία επιστημόνων Θεσσαλίας διοργάνωσε συνεστίασιν εις κέντρον Λαρίσης προς τιμήν τους. Προς αυτούς εγένετο προσφώνησις εκ μέρους του νέου προέδρου της εταιρίας κ. Τζιβαρίδη Κων., δικηγόρου Λαρίσης, όστις εξέφρασε την ευχήν και την πίστιν της εταιρίας όπως οι νέοι Νομάρχαι γίνουν οι προσβευταί εις τον τόπον της αποστολής των του πνεύματος της Επαναστάσεως και επιδιώξουν την καλυτέραν δυνατήν υλοποίησίν της επΆ ωφελεία του Λαού και του Εθνους.
1971 Παρατείνεται μέχρι τέλους του έτους η προθεσμία δια την διάθεσιν λιπασμάτων εις καλλιεργητάς και εις τιμάς κάτω του κόστους. Σχετική απόφασις ελήφθη από την Επιτροπήν Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής. Η διάθεσις των λιπασμάτων θα γίνει μέσω της Αγροτικής Τραπέζης, η διαφορά δε της τιμής που θα προκύψει από το ευεργετικόν αυτό μέτρον δια τους αγρότας θα καλυφθή από το Δημόσιο.
1972 ΔιΆ αγορανομικής Διατάξεως του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των Εστιατορίων, Ταβερνών, Κυλικείων, Μπαρ, Λεσχών εν γένει κέντρων διασκεδάεσως και λοιπών κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν καθΆ εκάστην Τετάρτην και Παρασκευήν, επιτρεπομένης μόνον της παρασκευής και προσφοράς φαγητών εκ κρέατος εγχωρίων πουλερικών, χοίρων, κυνηγίου, εντοσθίων, άκρων, κεφαλών, κιμά και αλλαντικών. ΚατΆ εξαίρεσιν της ανωτέρω διατάξεως επιτρέπεται η προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος α) Παρά των εστιατορίων των λειτουργούντων εντός των Αεροδρομίων της χώρας και εντός των Ξενοδοχείων ύπνου. β) Κατά τας ημέρας τοπικών εμποροπανηγύρεων και θρησκευτικών εορτών, εκδιδομένων προς τούτο ειδικών αποφάσεων υπό των κατά τόπους Νομαρχιών.
1973 Χθές και ώραν 10ην π.μ. εις την αίθουσαν της Λαϊκής Βιβλιοθήκης της πόλεώς μας επραγματοποιήθη η Γενική Συνέλευσις των μελών Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Καρδίτσης. ΚατΆ αυτήν ανεκοινώθησαν τα πορίσματα ελέγχου υπό της 11ης επιθεωρήσεως Συν/σμών από 1-7-71 μέχρι 30-6-1972 εξετέθησαν τα πεπραγμένα, ενεκρίθη ο Ισολογισμός και απηλλάγησαν πάσης ευθύνης το Δ. Συμβούλιον και Εποπτικόν τοιούτον και τέλος ενεκρίθη ο προϋπολογισμός 1973-1974.
1974 Ως πληροφορούμεθα με πάσαν λαμπρότητα και επιβλητικότητα ετελέσθησαν εις Λεοντάριον την παρελθούσαν Κυριακήν 28ην τρέχοντος μηνός, οι Γυμναστικαί επιδείξεις και αθλητικαί αγώνες τμήματος Λεονταρίου με συμμετοχήν των Σχολείων Λεονταρίου Ανάβρας. Ταύτας παρηκολούθησαν άπανται αι τοπικαί αρχαί Λεονταρίου και Ανάβρας και πλήθος κόσμου εκ των πέριξ χωριών. Μετά την προσφώνησιν του Δ/τού του Σχολείου κ. Βασιλέιου Πακίδη, ο πρόεδρος της Κοινότητος κ. Περικλής Χριστόπουλος εκήρυξε την έναρξιν των αγώνων. Ηκολούθησαν αι γυμναστικαί επιδείξεις του νηπιαγωγείου και σχολείου κατά τάξεις, οι αθλητικοί αγώνες και τέλος οι εθνικοί χοροί. Διά την επιτυχίαν της όλης διοργανώσεως ειργάσθησαν άπαντες οι διδάσκαλοι, οίτινες είναι και άξιοι συγχαρητηρίων.
«« 29 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (29/5)
Τοπικά
1974 : Ως πληροφορούμεθα με πάσαν λαμπρότητα και επιβλητικότητα ετελέσθησαν εις Λεοντάριον την παρελθούσαν Κυριακήν 28ην τρέχοντος μηνός, οι Γυμναστικαί επιδείξεις και αθλητικαί αγώνες τμήματος Λεονταρίου με συμμετοχήν των Σχολείων Λεονταρίου Ανάβρας. Ταύτας παρηκολούθησαν άπανται αι τοπικαί αρχαί Λεονταρίου και Ανάβρας και πλήθος κόσμου εκ των πέριξ χωριών. Μετά την προσφώνησιν του Δ/τού του Σχολείου κ. Βασιλέιου Πακίδη, ο πρόεδρος της Κοινότητος κ. Περικλής Χριστόπουλος εκήρυξε την έναρξιν των αγώνων. Ηκολούθησαν αι γυμναστικαί επιδείξεις του νηπιαγωγείου και σχολείου κατά τάξεις, οι αθλητικοί αγώνες και τέλος οι εθνικοί χοροί. Διά την επιτυχίαν της όλης διοργανώσεως ειργάσθησαν άπαντες οι διδάσκαλοι, οίτινες είναι και άξιοι συγχαρητηρίων.
1973 : Χθές και ώραν 10ην π.μ. εις την αίθουσαν της Λαϊκής Βιβλιοθήκης της πόλεώς μας επραγματοποιήθη η Γενική Συνέλευσις των μελών Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Καρδίτσης. ΚατΆ αυτήν ανεκοινώθησαν τα πορίσματα ελέγχου υπό της 11ης επιθεωρήσεως Συν/σμών από 1-7-71 μέχρι 30-6-1972 εξετέθησαν τα πεπραγμένα, ενεκρίθη ο Ισολογισμός και απηλλάγησαν πάσης ευθύνης το Δ. Συμβούλιον και Εποπτικόν τοιούτον και τέλος ενεκρίθη ο προϋπολογισμός 1973-1974.
1972 : ΔιΆ αγορανομικής Διατάξεως του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των Εστιατορίων, Ταβερνών, Κυλικείων, Μπαρ, Λεσχών εν γένει κέντρων διασκεδάεσως και λοιπών κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν καθΆ εκάστην Τετάρτην και Παρασκευήν, επιτρεπομένης μόνον της παρασκευής και προσφοράς φαγητών εκ κρέατος εγχωρίων πουλερικών, χοίρων, κυνηγίου, εντοσθίων, άκρων, κεφαλών, κιμά και αλλαντικών. ΚατΆ εξαίρεσιν της ανωτέρω διατάξεως επιτρέπεται η προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος α) Παρά των εστιατορίων των λειτουργούντων εντός των Αεροδρομίων της χώρας και εντός των Ξενοδοχείων ύπνου. β) Κατά τας ημέρας τοπικών εμποροπανηγύρεων και θρησκευτικών εορτών, εκδιδομένων προς τούτο ειδικών αποφάσεων υπό των κατά τόπους Νομαρχιών.
1971 : Παρατείνεται μέχρι τέλους του έτους η προθεσμία δια την διάθεσιν λιπασμάτων εις καλλιεργητάς και εις τιμάς κάτω του κόστους. Σχετική απόφασις ελήφθη από την Επιτροπήν Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής. Η διάθεσις των λιπασμάτων θα γίνει μέσω της Αγροτικής Τραπέζης, η διαφορά δε της τιμής που θα προκύψει από το ευεργετικόν αυτό μέτρον δια τους αγρότας θα καλυφθή από το Δημόσιο.
1970 : ΕπΆ ευκαιρία της αναχωρήσεως των τεσσάρων Νομαρχών επιλεγέντων, ως γνωστόν από το σώμα των Θεσσαλών επιστημόνων η εθνικ. Κοιν. εταιρία επιστημόνων Θεσσαλίας διοργάνωσε συνεστίασιν εις κέντρον Λαρίσης προς τιμήν τους. Προς αυτούς εγένετο προσφώνησις εκ μέρους του νέου προέδρου της εταιρίας κ. Τζιβαρίδη Κων., δικηγόρου Λαρίσης, όστις εξέφρασε την ευχήν και την πίστιν της εταιρίας όπως οι νέοι Νομάρχαι γίνουν οι προσβευταί εις τον τόπον της αποστολής των του πνεύματος της Επαναστάσεως και επιδιώξουν την καλυτέραν δυνατήν υλοποίησίν της επΆ ωφελεία του Λαού και του Εθνους.
1969 : Ηρχισαν από ημερών τα πρώτα έργα διά την υδροδότησιν της Καρδίτσης και δεκάδων κοινοτήτων. Η ανάδοχος εταιρία του ΤΕΒ εγκατέστησε εργοτάξιον εγγύς της αναρρυθμιστικής λίμνης Μέγδοβα, όπου θα γίνουν αι εγκαταστάσεις των διϋλιστηρίων δεξαμενών κ.λπ. Η ίδια ανάδοχος εταιρία ανέλαβε και την τοποθέτησιν του αγωγού του κλάδου Καρδίτσης. Δαπάνη προϋπολογισθείσα δρχ. 11 εκατομμύρια. Προχθές ο Δήμαρχος κ. Τσικρίκης μετά του Δ/ντού ΤΥΔΚ κ. Παναγάκη και του μηχανικού του Δήμου κ. Τεταγιώτη μετέβησαν επί τόπου και παρηκολούθησαν την πρώτην φάσιν εργασιών του διϋλιστηρίου. Ως γνωστόν πέραν των 11 εκ. που προαναφέραμεν 6 εκατομμύρια διετέθησαν διά την προμήθειαν σωλήνων και ετερα 6 και πλέον διά τας ηλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις. Η τελευταία αυτή σύμβασις υπεγράφη προ ημερών. Η τοποθέτησις των εν λόγω εγκαταστάσεων θα γίνει ευθύς ως περατωθούν τα κτιριακά μετά των δεξαμενών και του διϋλιστηρίου. Κατά τας συμβατικάς υποχρεώσεις των αναδόχων το έργον οφείλει να παραδοθεί την άνοιξιν του προσεχούς έτους 1970. Πέραν των 24 εκατομμυρίων διετέθη διά το τρέχον έτος και ετέρα πίστωσις εκ 10 εκατομμυρίων δραχμών διά τον ανατολικόν κλάδον του δικτύου υδρεύσεως προς υδροδότησιν των Σοφάδων, των ενδιαμέσων κοινοτήτων Γεωργικού, Ζαϊμίου κ.λπ. καθώς και άλλων γειτονικών των Σοφάδων κοινοτήτων. Ευθύς ως καταρτισθή και εγκριθή υπό του υπουργείου η σχετική μελέτη θα γίνει αμέσως η δημοπράτησις, ώστε, παραλλήλως, θα αρχίσει εφέτος το καλοκαίρι και η κατασκευή του προαναφερθέντος κλάδου.
1966 : Αξιόλογον χρηματικόν ποσόν - καλύπτον τα μηνιαία εξοδα αρχηγού πολυμελούς οικογενείας-ανευρέθη εγγύς του Δημοσίου Ταμείου και παρεδόθη εις τον Δ/ντήν του Ταμείου κ. Ε. Τσούτσον. Η χειρονομία ανήκει εις τον κ. Παν. Κρικέλην, υπάλληλον ωρολογοποιείου κ.Αντωνούλα. Πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Θεοδοσία