E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Πελαγία 
Έτος Γεγονός
1966 Δημοτική αγορά ανταποκρινόμενη εις τας απαιτήσεις και των τεσσαράκοντα περίπου ενοικιαστών - καταστηματαρχών και του καταναλωτικού κοινού, δεν υφίσταται σήμερα - υπό τας ανωτέρω βασικάς προϋποθέσεις. Δικαιολογημένα λοιπόν τα, εξ αμφοτέρων των πλευρών, διατυπούμενα παράπονα. Το όλον θέμα με την εκκρεμούσαν εις βάρος του Δήμου απαίτησιν εκ 400 χιλ. δρχ. περίπου απασχολεί από έτους ήδη τον Δήμον με ευνοϊκήν και άκρως ικανοποιητικήν διά την πόλιν αντιμετώπισιν του δευτέρου σκέλους.
1967 * Την αυγήν χθες έσβησε επειτα από 24ωρο νόσο ο Νομομηχανικός Καρδίτσης Ηλίας Ανδριτσόπουλος, πατέρας δυο ανηλίκων παιδιών. Ο άνθρωπος που κυριολεκτικά κεραυνοβολήθηκε από εγκεφαλική νόσο αφησε στο χρόνο που υπηρετεί εδώ τη σφραγίδα της καλωσύνης, του ευσυνειδήτου υπαλλήλου. Ακτινοβολούσε ως άνθρωπος, υπάλληλος, οικογενειάρχης, επιστήμων. Αδόκητος ο χαμός του. Αισθητή η απώλεια για την Καρδίτσα και το Νομό. Ανεπανόρθωτο το πλήγμα στην οικογένειά του.
1970 Δι’ αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκηρύχθη έκπτωτος η Διοίκησις της Εθν. Γεν. Συνομοσπονδίας Α.Θ. Πολέμου Ελλάδος διά της ιδίας δε αποφάσεως ορίσθη νέα Διοίκησις με πρόεδρον τον κ. Ι. Κολοφωτιάν. Τα μέλη της νέας Διοικήσεως συνήλθον την 28/4 εις Αθήνας και κατηρτίσθησαν εις σώμα ως εξής: Α’ Γεν. Γραμ. Ιω. Πιζάνης. Β’ Γενικός Γραμματεύς Θωμάς Αναστασίου (Καρδίτσης). Α’ Αντιπρόεδρος Δ. Βοϊδονικόλας. Β’ Αντιπροεδρος Αν. Στίλος (Θεσ/νίκης). Ταμίας Χ. Χατζίκος και έφορος Σπ. Βλάχος.
1971 Το υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγγράφου προς την Νομαρχίαν γνωρίζει, ότι η συμμετοχή εργολήπτου Δ.Ε. εις τον υπό του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. διενεργούμενον διαγωνισμόν είναι δυνατή μόνον εφ’ όσον προσκομισθή αυτούσιον το υπό της υπηρεσίας χορηγούμενον εργοληπτικόν πτυχίον (βιβλιάριον).
1975 Με βραδύ ρυθμόν συντελείται η καλλιέργεια βάμβακος εις τον Νομόν μας. Αιτία αι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν από μηνός και πλέον. Πάντως με την βελτίωσιν του καιρού θα ενταθεί από της αρχομενης εβδομάδος η σπορά εις τρόπον, ώστεσ να καλυφθεί εις σύντομον χρονικόν διάστημα η προβλεπομένη να καλλιεργηθεί εφέτος έκτασις των 350 χιλ. στρεμμάτων δεδομένου ότι το δυναμικόν εις μηχανικά μέσα εις την περιοχήν ανέρχεται εις 25000 τρακτέρ με ημερησίαν απόδοσιν την σποράν 50 χιλ. στρεμμάτων.
«« 4 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (4/5)
Τοπικά
1975 : Με βραδύ ρυθμόν συντελείται η καλλιέργεια βάμβακος εις τον Νομόν μας. Αιτία αι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν από μηνός και πλέον. Πάντως με την βελτίωσιν του καιρού θα ενταθεί από της αρχομενης εβδομάδος η σπορά εις τρόπον, ώστεσ να καλυφθεί εις σύντομον χρονικόν διάστημα η προβλεπομένη να καλλιεργηθεί εφέτος έκτασις των 350 χιλ. στρεμμάτων δεδομένου ότι το δυναμικόν εις μηχανικά μέσα εις την περιοχήν ανέρχεται εις 25000 τρακτέρ με ημερησίαν απόδοσιν την σποράν 50 χιλ. στρεμμάτων.
1971 : Το υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγγράφου προς την Νομαρχίαν γνωρίζει, ότι η συμμετοχή εργολήπτου Δ.Ε. εις τον υπό του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. διενεργούμενον διαγωνισμόν είναι δυνατή μόνον εφ’ όσον προσκομισθή αυτούσιον το υπό της υπηρεσίας χορηγούμενον εργοληπτικόν πτυχίον (βιβλιάριον).
1967 : * Την αυγήν χθες έσβησε επειτα από 24ωρο νόσο ο Νομομηχανικός Καρδίτσης Ηλίας Ανδριτσόπουλος, πατέρας δυο ανηλίκων παιδιών. Ο άνθρωπος που κυριολεκτικά κεραυνοβολήθηκε από εγκεφαλική νόσο αφησε στο χρόνο που υπηρετεί εδώ τη σφραγίδα της καλωσύνης, του ευσυνειδήτου υπαλλήλου. Ακτινοβολούσε ως άνθρωπος, υπάλληλος, οικογενειάρχης, επιστήμων. Αδόκητος ο χαμός του. Αισθητή η απώλεια για την Καρδίτσα και το Νομό. Ανεπανόρθωτο το πλήγμα στην οικογένειά του.
1966 : Δημοτική αγορά ανταποκρινόμενη εις τας απαιτήσεις και των τεσσαράκοντα περίπου ενοικιαστών - καταστηματαρχών και του καταναλωτικού κοινού, δεν υφίσταται σήμερα - υπό τας ανωτέρω βασικάς προϋποθέσεις. Δικαιολογημένα λοιπόν τα, εξ αμφοτέρων των πλευρών, διατυπούμενα παράπονα. Το όλον θέμα με την εκκρεμούσαν εις βάρος του Δήμου απαίτησιν εκ 400 χιλ. δρχ. περίπου απασχολεί από έτους ήδη τον Δήμον με ευνοϊκήν και άκρως ικανοποιητικήν διά την πόλιν αντιμετώπισιν του δευτέρου σκέλους.
Εθνικά - Διεθνή
1970 : Δι’ αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκηρύχθη έκπτωτος η Διοίκησις της Εθν. Γεν. Συνομοσπονδίας Α.Θ. Πολέμου Ελλάδος διά της ιδίας δε αποφάσεως ορίσθη νέα Διοίκησις με πρόεδρον τον κ. Ι. Κολοφωτιάν. Τα μέλη της νέας Διοικήσεως συνήλθον την 28/4 εις Αθήνας και κατηρτίσθησαν εις σώμα ως εξής: Α’ Γεν. Γραμ. Ιω. Πιζάνης. Β’ Γενικός Γραμματεύς Θωμάς Αναστασίου (Καρδίτσης). Α’ Αντιπρόεδρος Δ. Βοϊδονικόλας. Β’ Αντιπροεδρος Αν. Στίλος (Θεσ/νίκης). Ταμίας Χ. Χατζίκος και έφορος Σπ. Βλάχος.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Πελαγία