E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 * Ο Νομάρχης κ. Ρήγας εζήτησεν από τον ΟΣΚ οπως επισπεύση την ανέγερσιν των προκατασκευασμένων διδακτηρίων δημοτικών σχολείων, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή η χρησιμοποιησής των κατά την τρέχουσαν σχολικήν περίοδον.
1968 Εκ της Οικον. Εφορίας Καρδίτσης ανακοινούται ότι δια της υπ’ αριθμ. Β.1937/13 τηλ/κής διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, η ληγουσα την 10ην τρέχοντος προθεσμία υποβολής εις Οικον. Εφορον φορολογικών στοιχείων και καταβολής χαρτοσήμου, εισφορά ΟΓΑ, εισφοράς δακοκτονίας επί ελαίων και εισφορών επί κομίστρω παρετάθη μέχρι 25ης τρέχοντος μηνός.
1970 Ολαι αι Αρχαί Θρησκευτικαί, Δικαστικαί, Πολιτικαί, Στρατιωτικαί, ο Εκπαιδευτικός κόσμος, Επιστήμονες, εκπρόσωποι οργανώσεων, φίλοι της Χωροφυλακής όλων των κοινωνικών στρωμάτων, ετίμησαν χθές πρωί με την παρουσίαν των την σεμνήν επέτειον εορτήν της προστάτιδος του ενδόξου Σώματος της Χωροφυλακής Αγίας Ειρήνης. Και εδόθη η ευκαιρία να διατρανώσουν ακόμη μίαν φοράν τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τους αξιωματικούς και οπλίτας, στιλοβάτας αυτούς της γαλήνης, τάξεως και ειρήνης.
1971 Αύριον Σάββατον και ώραν 10ην π.μ. αφικνείται εις την πόλιν μας ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Σιώρης, ο οποίος την 11.30 μ.μ. θα μεταβή εις Λουτροπηγήν και θα εγκαινιάσει το εκεί ανεγερθέν διδακτήριον του δημοτικού Σχολείου. Τον κ. υπουργόν θα υποδεχθή εις τα όρια του Νομού ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος, ενώ εις την κεντρικήν πλατείαν θα γίνει η επίσημος υποδοχή του υπό του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Δήμαρχον κ. Ιωάν. Τσικρίκην.
1974 Με την επίσκεψίν του εις Καρδίτσαν χθές το υπό τον κ. Τσαρκακλήν κυβερνητικόν κλιμάκιον ετερμάτισεν την περιοδείαν του εις την Θεσσαλίαν όπου εξήτασε γενικώτερα ζητήματα, ανήγγειλεν μέτρα ή έδωσεν αρνητικά απαντήσεις. Δια πρώτην φοράν το κλιμάκιον ήτο ενήμερον των ειδικών ζητημάτων που προεβλήθησαν, τα οποία είχαν μελετηθή προηγουμένως εφΆ ώ και αι δοθείσαι απαντήσεις δεν είχον το στοιχείον της αναβολής «προς μελέτην» γεγονός που ικανοποιήσε. Το κυβερνητικόν κλιμάκιον υπεδέχθη εις τα όρια του Νομού ο Νομάρχης κ. Ζιώγας μετά του Δ/τού Χωρ/κής κ. Μαραγκάκη. Την 9.15 αφίκετο εις Καρδίτσαν. Εις την είσοδον του Εργ. Κέντρου - εις την αίθουσαν συνεδριάεων του οποίοι επραγματοποιήθη η σύσκεψις - υπεδέχθησαν το κλιμάκιον ο Σεβασμιώτατος Μητροπολής της μας κ. Μαυρογιώργος μετά των μελών του Δ. Συμβουλίου, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων. Τον κ. Υφυπουργόν προσεφώνησεν ο κ. Δήμαρχος.
«« 7 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (7/5)
Τοπικά
1974 : Με την επίσκεψίν του εις Καρδίτσαν χθές το υπό τον κ. Τσαρκακλήν κυβερνητικόν κλιμάκιον ετερμάτισεν την περιοδείαν του εις την Θεσσαλίαν όπου εξήτασε γενικώτερα ζητήματα, ανήγγειλεν μέτρα ή έδωσεν αρνητικά απαντήσεις. Δια πρώτην φοράν το κλιμάκιον ήτο ενήμερον των ειδικών ζητημάτων που προεβλήθησαν, τα οποία είχαν μελετηθή προηγουμένως εφΆ ώ και αι δοθείσαι απαντήσεις δεν είχον το στοιχείον της αναβολής «προς μελέτην» γεγονός που ικανοποιήσε. Το κυβερνητικόν κλιμάκιον υπεδέχθη εις τα όρια του Νομού ο Νομάρχης κ. Ζιώγας μετά του Δ/τού Χωρ/κής κ. Μαραγκάκη. Την 9.15 αφίκετο εις Καρδίτσαν. Εις την είσοδον του Εργ. Κέντρου - εις την αίθουσαν συνεδριάεων του οποίοι επραγματοποιήθη η σύσκεψις - υπεδέχθησαν το κλιμάκιον ο Σεβασμιώτατος Μητροπολής της μας κ. Μαυρογιώργος μετά των μελών του Δ. Συμβουλίου, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων. Τον κ. Υφυπουργόν προσεφώνησεν ο κ. Δήμαρχος.
1971 : Αύριον Σάββατον και ώραν 10ην π.μ. αφικνείται εις την πόλιν μας ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Σιώρης, ο οποίος την 11.30 μ.μ. θα μεταβή εις Λουτροπηγήν και θα εγκαινιάσει το εκεί ανεγερθέν διδακτήριον του δημοτικού Σχολείου. Τον κ. υπουργόν θα υποδεχθή εις τα όρια του Νομού ο Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος, ενώ εις την κεντρικήν πλατείαν θα γίνει η επίσημος υποδοχή του υπό του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Δήμαρχον κ. Ιωάν. Τσικρίκην.
1968 : Εκ της Οικον. Εφορίας Καρδίτσης ανακοινούται ότι δια της υπ’ αριθμ. Β.1937/13 τηλ/κής διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, η ληγουσα την 10ην τρέχοντος προθεσμία υποβολής εις Οικον. Εφορον φορολογικών στοιχείων και καταβολής χαρτοσήμου, εισφορά ΟΓΑ, εισφοράς δακοκτονίας επί ελαίων και εισφορών επί κομίστρω παρετάθη μέχρι 25ης τρέχοντος μηνός.
Εθνικά - Διεθνή
1970 : Ολαι αι Αρχαί Θρησκευτικαί, Δικαστικαί, Πολιτικαί, Στρατιωτικαί, ο Εκπαιδευτικός κόσμος, Επιστήμονες, εκπρόσωποι οργανώσεων, φίλοι της Χωροφυλακής όλων των κοινωνικών στρωμάτων, ετίμησαν χθές πρωί με την παρουσίαν των την σεμνήν επέτειον εορτήν της προστάτιδος του ενδόξου Σώματος της Χωροφυλακής Αγίας Ειρήνης. Και εδόθη η ευκαιρία να διατρανώσουν ακόμη μίαν φοράν τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τους αξιωματικούς και οπλίτας, στιλοβάτας αυτούς της γαλήνης, τάξεως και ειρήνης.
1967 : * Ο Νομάρχης κ. Ρήγας εζήτησεν από τον ΟΣΚ οπως επισπεύση την ανέγερσιν των προκατασκευασμένων διδακτηρίων δημοτικών σχολείων, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή η χρησιμοποιησής των κατά την τρέχουσαν σχολικήν περίοδον.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή