E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Θεολογία 
 Θεολόγος 
 Αρσένιος 
Έτος Γεγονός
1966 Υπό την προεδρία του Διευθυντού Νομαρχίας κ. Κουρομιχελάκη συνήλθε το συμβούλιον ρυθμίσεως αρδευτικών υδάτων και απεφάσισεν ότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν τα υδατα του ποταμού Καλέντζη εις την περιοχήν Παλαμά δια την άρδευσιν 20 χιλ. περίπου στρεμμάτων προσωρινώς και μέχρις εκτελέσεως των μεγάλων αρδευτικών έργων. Προς τον σκοπόν αυτόν θα κατασκευασθή υπό του Δήμου Παλαμά προσωρινόν φράγμα επί του ποταμού Καλέντζη.
1967 * Με την καθερωμένην επισημότητα και μεγαλοπρέπειαν εορτάσθη προχθές Κυριακήν εις το ενταύθα Σύνταγμα πεζικού η εορτή του Αγίου Γεωργίου, προστάτου του στρατού ξηράς. Την εορτήν ετίμησαν διά της παρουσίας των άπασαι αι τοπικαί Αρχαί, εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων, συλλόγων, παραγωγικών τάξεων, επιστήμονες, διανοούμενοι και πλήθος κόσμου.
1968 Η Εθνική Κυβέρνησης εξήγγειλεν τα οικονομικά μέτρα ενισχύσεως των αγροτών της χώρας κατά την εφετεινήν περίοδον, διατιθεμένου προς τον σκοπόν αυτόν ποσού 975 εκατομμυρίων δραχμών.
1970 Υπό τας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις χιλιάδων λαού ο Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπαδόπουλος ενεκαινίασε την 12 μ. σήμερον το υδροηλεκτρικόν έργον Καστρακίου, το οποίον αποτελεί ενα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της μετεπαναστατικής περιόδου. Πρόκειται περί της νέας μονάδος ηλεκτρικής ενεργείας παραγομένης διά της εκμεταλλεύσεως των υδάτων του Αχελώου ποταμού. Εν τη ουσία πρόκειται περί τεσσάρων μονάδων συνολικής παραγωγής 320.000 κιλοβάτ (διπλασίας ισχύος του Μέγδοβα). Το έργον θεμελιωθέν τον Οκτώβριον του 1967 επερατώθη και ήδη αρχίζει η λειτουργία του. Είναι αφΆ ενός μεν από τα σημαντικώτερα τεχνικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών ανήκει δε αφΆ ετέρου εις την κατηγορίαν των έργων εκείνων, τα οποία και οικονομικώς αλλά και πολιτιστικώς, είναι προορισμένα να υπηρετήσουν την χώραν όσον ελάχιστα. Εις τα εγκαίνια εκτός κλιμακίου υπουργών, παρέστησαν ο Αμερικανός πρέσβυς κ. Τάσκα και οι πρέσβεις Αυστρίας και Ιαπωνίας. Μετά το πέρας του αγιασμού ο οποίος εψάλη χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου ομίλησεν ο κ. Πρωθυπουργός.
1973 Πλέον των 100 αγορανομικοί έλεγοι διενεργήθησαν εντός μηνός υπό του τμήματος Εμπορίου εις Καρδίτσαν, Παλαμά, Σοφάδες, Μουζάκιον και Λεοντάριον. Υπεβλήθησαν 3 μηνύσεις διά νοθείαν ελαιολάδου και 3 ελλειπείς μετρήσεις υγρών καυσίμων.
1974 Εις τα πλαίσια των ενημερωτικών περιοδειών του, ο Νομάρχης κ. Ζιώγας επεσκέφθη τας κοινότητας Παλαιοχωρίου, Αγναντερού, Κρανέας και Αρτεσιανού. Ο κ. Νομάρχης τον οποίον συνόδευαν υπηρεσιακοί παράγοντες, ενημερώθη επι των απασχολούντων τας ως άνω κοινότητας θεμάτων.
1975 Ανησυχητικήν έξαρσιν - παρά τα λαμβανόμενα ορθολογικά προληπτικά μέτρα υπό της Νομοκτηνιατρικής μας υπηρεσίας - ενεφάνισε το τελευταίο τρίμηνο ο μελιταίος πυρετός. Επίκεντρον αυτήν την φορά η Καστανιά. Από διενεργηθείσαν αιμοληψίαν επί 250 γιδιών ευρέθησαν προσβεβλημένα 92 ζώα. Οπως αναμένετο και με την απουσίαν των αναγκαίων προληπτικών μέτρων - σχολαστική καθαριότης κατά το άλμεγμα, κανονικός βρασμός γάλακτος κ.λπ. - η νόσος μετεδόθη και εις πολλούς εκ των κατοίκων. Ηδη προωθήθη το απαραίτητον υγειονομικόν υλικόν διά την θεραπευτικήν αγωγήν υπό του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ας σημειωθεί, ότι προκειμένου περί των ζώων, η Νομοκτηνιατρική μας υπηρεσία εξήντλησεν απο καιρού ήδη όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ακόμη δε προέβη εις την εισαγωγήν εκ του εξωτερικού πολλών χιλιάδων εμβολίων τα οποία διετέθησαν δωρεάν εις τους κτηνοτρόφους του Νομού. Αποτέλεσμα των μέτρων τούτων ήτο η εξουδετέρωση των μεγάλων εστιών του μελιταίου και η γενική ύφεσις εις ολόκληρον τον Νομόν. Η έξαρση που προαναφέρομεν πρέπει νΆ αποδοθή εξ ολοκλήρου εις την ανεξέλεγκτον ενίσχυσιν του Ζωϊκού κεφαλαίου Καστανιάς με προσβεβλημένα γίδια υπό μελιταίου και η επέκτασις της νόσου και επί του υγιούς πληθυσμιακού δυναμικού.
«« 8 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (8/5)
Τοπικά
1975 : Ανησυχητικήν έξαρσιν - παρά τα λαμβανόμενα ορθολογικά προληπτικά μέτρα υπό της Νομοκτηνιατρικής μας υπηρεσίας - ενεφάνισε το τελευταίο τρίμηνο ο μελιταίος πυρετός. Επίκεντρον αυτήν την φορά η Καστανιά. Από διενεργηθείσαν αιμοληψίαν επί 250 γιδιών ευρέθησαν προσβεβλημένα 92 ζώα. Οπως αναμένετο και με την απουσίαν των αναγκαίων προληπτικών μέτρων - σχολαστική καθαριότης κατά το άλμεγμα, κανονικός βρασμός γάλακτος κ.λπ. - η νόσος μετεδόθη και εις πολλούς εκ των κατοίκων. Ηδη προωθήθη το απαραίτητον υγειονομικόν υλικόν διά την θεραπευτικήν αγωγήν υπό του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ας σημειωθεί, ότι προκειμένου περί των ζώων, η Νομοκτηνιατρική μας υπηρεσία εξήντλησεν απο καιρού ήδη όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ακόμη δε προέβη εις την εισαγωγήν εκ του εξωτερικού πολλών χιλιάδων εμβολίων τα οποία διετέθησαν δωρεάν εις τους κτηνοτρόφους του Νομού. Αποτέλεσμα των μέτρων τούτων ήτο η εξουδετέρωση των μεγάλων εστιών του μελιταίου και η γενική ύφεσις εις ολόκληρον τον Νομόν. Η έξαρση που προαναφέρομεν πρέπει νΆ αποδοθή εξ ολοκλήρου εις την ανεξέλεγκτον ενίσχυσιν του Ζωϊκού κεφαλαίου Καστανιάς με προσβεβλημένα γίδια υπό μελιταίου και η επέκτασις της νόσου και επί του υγιούς πληθυσμιακού δυναμικού.
1974 : Εις τα πλαίσια των ενημερωτικών περιοδειών του, ο Νομάρχης κ. Ζιώγας επεσκέφθη τας κοινότητας Παλαιοχωρίου, Αγναντερού, Κρανέας και Αρτεσιανού. Ο κ. Νομάρχης τον οποίον συνόδευαν υπηρεσιακοί παράγοντες, ενημερώθη επι των απασχολούντων τας ως άνω κοινότητας θεμάτων.
1973 : Πλέον των 100 αγορανομικοί έλεγοι διενεργήθησαν εντός μηνός υπό του τμήματος Εμπορίου εις Καρδίτσαν, Παλαμά, Σοφάδες, Μουζάκιον και Λεοντάριον. Υπεβλήθησαν 3 μηνύσεις διά νοθείαν ελαιολάδου και 3 ελλειπείς μετρήσεις υγρών καυσίμων.
1970 : Υπό τας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις χιλιάδων λαού ο Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπαδόπουλος ενεκαινίασε την 12 μ. σήμερον το υδροηλεκτρικόν έργον Καστρακίου, το οποίον αποτελεί ενα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της μετεπαναστατικής περιόδου. Πρόκειται περί της νέας μονάδος ηλεκτρικής ενεργείας παραγομένης διά της εκμεταλλεύσεως των υδάτων του Αχελώου ποταμού. Εν τη ουσία πρόκειται περί τεσσάρων μονάδων συνολικής παραγωγής 320.000 κιλοβάτ (διπλασίας ισχύος του Μέγδοβα). Το έργον θεμελιωθέν τον Οκτώβριον του 1967 επερατώθη και ήδη αρχίζει η λειτουργία του. Είναι αφΆ ενός μεν από τα σημαντικώτερα τεχνικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών ανήκει δε αφΆ ετέρου εις την κατηγορίαν των έργων εκείνων, τα οποία και οικονομικώς αλλά και πολιτιστικώς, είναι προορισμένα να υπηρετήσουν την χώραν όσον ελάχιστα. Εις τα εγκαίνια εκτός κλιμακίου υπουργών, παρέστησαν ο Αμερικανός πρέσβυς κ. Τάσκα και οι πρέσβεις Αυστρίας και Ιαπωνίας. Μετά το πέρας του αγιασμού ο οποίος εψάλη χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου ομίλησεν ο κ. Πρωθυπουργός.
1966 : Υπό την προεδρία του Διευθυντού Νομαρχίας κ. Κουρομιχελάκη συνήλθε το συμβούλιον ρυθμίσεως αρδευτικών υδάτων και απεφάσισεν ότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν τα υδατα του ποταμού Καλέντζη εις την περιοχήν Παλαμά δια την άρδευσιν 20 χιλ. περίπου στρεμμάτων προσωρινώς και μέχρις εκτελέσεως των μεγάλων αρδευτικών έργων. Προς τον σκοπόν αυτόν θα κατασκευασθή υπό του Δήμου Παλαμά προσωρινόν φράγμα επί του ποταμού Καλέντζη.
Εθνικά - Διεθνή
1968 : Η Εθνική Κυβέρνησης εξήγγειλεν τα οικονομικά μέτρα ενισχύσεως των αγροτών της χώρας κατά την εφετεινήν περίοδον, διατιθεμένου προς τον σκοπόν αυτόν ποσού 975 εκατομμυρίων δραχμών.
1967 : * Με την καθερωμένην επισημότητα και μεγαλοπρέπειαν εορτάσθη προχθές Κυριακήν εις το ενταύθα Σύνταγμα πεζικού η εορτή του Αγίου Γεωργίου, προστάτου του στρατού ξηράς. Την εορτήν ετίμησαν διά της παρουσίας των άπασαι αι τοπικαί Αρχαί, εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων, συλλόγων, παραγωγικών τάξεων, επιστήμονες, διανοούμενοι και πλήθος κόσμου.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Θεολογία , Θεολόγος , Αρσένιος