E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ησαϊας 
 Χριστόφορος 
Έτος Γεγονός
1966 Υπό την προεδρία του Διευθυντού Νομαρχίας κ. Κουρομιχελάκη συνήλθε το συμβούλιον ρυθμίσεως αρδευτικών υδάτων και απεφάσισεν ότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν τα υδατα του ποταμού Καλέντζη εις την περιοχήν Παλαμά δια την άρδευσιν 20 χιλ. περίπου στρεμμάτων προσωρινώς και μέχρις εκτελέσεως των μεγάλων αρδευτικών έργων. Προς τον σκοπόν αυτόν θα κατασκευασθή υπό του Δήμου Παλαμά προσωρινόν φράγμα επί του ποταμού Καλέντζη.
1968 Ο υπουργός Εργασίας κ. Πουλέας εξέδωσεν απόφασιν δια της οποίας καθορίζονται αι προϋποθέσεις προικοδότησης εργαζομένων Ελληνίδων. Το βοηθήματος τούτον θα τύχουν όσαι εργαζόμεναι γυναίκες θα τελέσουν τους γάμους των κατά το από 15ην Ιουνίου έως και 31ης Αυγούστου χρονικόν διάστημα.
1970 Επί παρουσία όλων των τοπικών Αρχών και Στρατιωτικών του Νομού ήρχισαν χθές συνεχιζόμεναι και σήμερα αι εργασίαι του Α’ γενικού Παιδαγωγικού συνεδρίου λειτουργών δημοτικής εκπαιδεύσεως. Εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων ομίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κων/νος τονίσας την αγάπην του προς τους Δ/λους και την υπό της εκκλησίας αναγνώρισιν του έργου των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίσας τούτο θεμελιώδες διά την επιβίωσιν του έθνους και του νεανικού Πνεύματος. Την έναρξιν των εργασιών του συνεδρίου εκήρυξεν έμπλεος ενθουσιασμού και ζήλου διά την αναγέννησιν της περιοχής μας ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος, τονίσας την εμπιστοσύνην του προς τους Δ/λους. Ο κ. Γαλανόπουλος μετέφερε τον χαιρετισμόν του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπαδοπούλου προς τους συνέδρους και εκάλεσεν τούτους να συνεχίσουν εργαζόμενοι με τον αυτόν ζήλον και ενθουσιασμόν.
1972 Εληξαν χθές τα «Καραϊσκάκεια ‘72». Με την λήξιν των επεσφραγίσθη η όλη επιτυχής διοργάνωσίς των, ενώ οι συμπολίτες μας και όλοι οι άλλοι επισκέπται έζησαν ένα υπέροχο κι ανεπανάληπτο εορταστικό τριήμερο. Η συμμετοχή των θαυμασίων Ελληνικών χορευτικών συγκροτημάτων ονομαστού γαλλικού τοιούτου, η χορωδία του Αρίωνος, ο «Καραγκούνικος γάμος», τα ταμπλώ βιβάν από τη ζωή και τη δράση του ήρωα - στρατάρχη Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι αγώνες στίβου και βόλεϋ υπήρξαν αι εκδηλώσεις που ενθουσίασαν τας χιλιάδας των θεατών. Ιδιαιτέρως εθαυμάσθησαν τα χορευτικά συγκροτήματα Φλωρίνης, Δράμας και Ιωαννίνων τα οποία με τις υπέροχες ενδυμασίες των μελών των και τις θαυμάσιες χορογραφικές συνθέσεις προεκάλεσαν ρίγη συγκινήσεως και εθνικής εξάρσεως.
1973 Την λήψιν μέτρων αποσκοπούντων εις τον άνετον εφοδιασμόν των επιχειρήσεων πλαστικών ειδών εις πρώτας ύλας, θα εισηγηθεί ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Αντ. Χωριατόπουλος, διά την περαιτέρω απρόσκοπτον ανάπτυξιν του βιομηχανικού αυτού κλάδου. Σχετικήν διαβεβαίωσεν παρέσχεν ο κ. υφυπουργός προς το προεδρείον του συνδέσμου του κλάδου αυτού, μετά των οποίων συνειργάσθη σήμερον ιδιαιτέρως δε επί της διεθνώς εμφανιζομένης ελλείψεως πρώτων υλών με παρεάλληλον αύξησιν της τιμής τούτων.
«« 9 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (9/5)
Τοπικά
1972 : Εληξαν χθές τα «Καραϊσκάκεια ‘72». Με την λήξιν των επεσφραγίσθη η όλη επιτυχής διοργάνωσίς των, ενώ οι συμπολίτες μας και όλοι οι άλλοι επισκέπται έζησαν ένα υπέροχο κι ανεπανάληπτο εορταστικό τριήμερο. Η συμμετοχή των θαυμασίων Ελληνικών χορευτικών συγκροτημάτων ονομαστού γαλλικού τοιούτου, η χορωδία του Αρίωνος, ο «Καραγκούνικος γάμος», τα ταμπλώ βιβάν από τη ζωή και τη δράση του ήρωα - στρατάρχη Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι αγώνες στίβου και βόλεϋ υπήρξαν αι εκδηλώσεις που ενθουσίασαν τας χιλιάδας των θεατών. Ιδιαιτέρως εθαυμάσθησαν τα χορευτικά συγκροτήματα Φλωρίνης, Δράμας και Ιωαννίνων τα οποία με τις υπέροχες ενδυμασίες των μελών των και τις θαυμάσιες χορογραφικές συνθέσεις προεκάλεσαν ρίγη συγκινήσεως και εθνικής εξάρσεως.
1970 : Επί παρουσία όλων των τοπικών Αρχών και Στρατιωτικών του Νομού ήρχισαν χθές συνεχιζόμεναι και σήμερα αι εργασίαι του Α’ γενικού Παιδαγωγικού συνεδρίου λειτουργών δημοτικής εκπαιδεύσεως. Εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων ομίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κων/νος τονίσας την αγάπην του προς τους Δ/λους και την υπό της εκκλησίας αναγνώρισιν του έργου των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίσας τούτο θεμελιώδες διά την επιβίωσιν του έθνους και του νεανικού Πνεύματος. Την έναρξιν των εργασιών του συνεδρίου εκήρυξεν έμπλεος ενθουσιασμού και ζήλου διά την αναγέννησιν της περιοχής μας ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος, τονίσας την εμπιστοσύνην του προς τους Δ/λους. Ο κ. Γαλανόπουλος μετέφερε τον χαιρετισμόν του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπαδοπούλου προς τους συνέδρους και εκάλεσεν τούτους να συνεχίσουν εργαζόμενοι με τον αυτόν ζήλον και ενθουσιασμόν.
1966 : Υπό την προεδρία του Διευθυντού Νομαρχίας κ. Κουρομιχελάκη συνήλθε το συμβούλιον ρυθμίσεως αρδευτικών υδάτων και απεφάσισεν ότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν τα υδατα του ποταμού Καλέντζη εις την περιοχήν Παλαμά δια την άρδευσιν 20 χιλ. περίπου στρεμμάτων προσωρινώς και μέχρις εκτελέσεως των μεγάλων αρδευτικών έργων. Προς τον σκοπόν αυτόν θα κατασκευασθή υπό του Δήμου Παλαμά προσωρινόν φράγμα επί του ποταμού Καλέντζη.
Εθνικά - Διεθνή
1973 : Την λήψιν μέτρων αποσκοπούντων εις τον άνετον εφοδιασμόν των επιχειρήσεων πλαστικών ειδών εις πρώτας ύλας, θα εισηγηθεί ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Αντ. Χωριατόπουλος, διά την περαιτέρω απρόσκοπτον ανάπτυξιν του βιομηχανικού αυτού κλάδου. Σχετικήν διαβεβαίωσεν παρέσχεν ο κ. υφυπουργός προς το προεδρείον του συνδέσμου του κλάδου αυτού, μετά των οποίων συνειργάσθη σήμερον ιδιαιτέρως δε επί της διεθνώς εμφανιζομένης ελλείψεως πρώτων υλών με παρεάλληλον αύξησιν της τιμής τούτων.
1968 : Ο υπουργός Εργασίας κ. Πουλέας εξέδωσεν απόφασιν δια της οποίας καθορίζονται αι προϋποθέσεις προικοδότησης εργαζομένων Ελληνίδων. Το βοηθήματος τούτον θα τύχουν όσαι εργαζόμεναι γυναίκες θα τελέσουν τους γάμους των κατά το από 15ην Ιουνίου έως και 31ης Αυγούστου χρονικόν διάστημα.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ησαϊας , Χριστόφορος