E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Κοσμάς 
 Αργύρης 
 Αργυρή 
 Δαμιανός 
Έτος Γεγονός
1968 Ο μηνιαίος μισθός του Προέδρου της Κυβερνήσεως καθωρίσθη υπό του υπ’ αριθμ. 5 Αναγκαστικού Νομου εις 30.000 δραχμάς το μήνα, παρέχεται δε επι πλέον επίδομα δι’ εξοδα παραστάσεως εκ δραχμών 15.000. Αι αποδοχαί αύται υπόκεινται εις φορολογίαν και υποβάλλονται και εις άλλας νομίμους κρατήσεις. Αι μέχρι τούδε αποδοχαί πολλών διοικητών Τραπεζών και άλλων Εταιριών ανήρχοντο εις 60.000 δρχ. μηνιαίως, χωρίς να φορολογούνται και να υπόκεινται εις άλλας κρατήσεις.
1969 Την 20ην Ιουλίου 1969 θα λάβη χώραν είς την κορυφήν των Αγράφων στην «Καράβο» συνάντήσις και συγκέντρωσις 300 περίπου ορειβατών - μελών του Πανελληνίου Ορειβατικού Συνδέσμου. Το Σάββατον 19 Ιουλίου 1969 οι ορειβάται -από όλα σχεδόν τα διαμερίσματα της χώρας - θα διανυκτερεύσουν στο διάσελο Οξυάς και την Κυριακήν 11.30 επάνω είς την υψηλότερη κορυφή των Αγράφων, ψηλά στην «Καράβα» θα γίνει η καθιερωμένη τελετή.
1970 Την 2 μ.μ. χθες εξερράγη πυρκαϊά είς χόρτα και καλωπιστικά δένδρα είς το 2ον χιλιόμετρον της οδού Καρδίτσης - Σοφάδων. Το πυρ προήλθεν από ανημμένον σιγαρέττον. Εξ άλλου την ίδιαν περίπου ώραν εξερράγη πυρκαϊά είς καλαμιά και καλωπιστικά δένδρα είς περιοχήν Παλαμά. Το πυρ προήλθεν επίσης από ανημμένον σιγαρέτον. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις η Πυροσβεστική επενέβη εγκαίρως και κατέσβησε το πυρ.
1971 ΔιΆ αγορανομικής Διατάξεως υπΆ αριθ. 16 τροποποιούσης προγενεστέραν τοιαύτην ορίζονται τα κάτωθι: 1) Ειδικώς κατά την διάρκειαν περιόδων καθΆ άς διενεργούνται πωλήσεις εμπορευμάτων επί εκπτώσει, δέον τόσον εις το εσωτερικόν, όσον και εις τα εξωτερικάς προθήκας των καταστημάτων νΆ αναρτώνται εις εμφανή, διά τους αγοραστάς, μέρη, πινακίδες προς κατατόπισίν των ως προς το ύψος της είς ποσοστόν επί τοις εκατόν παρεχομένης επί των αναγραφομένων τιμών εκπτώσεως διΆ έκαστον είδος ή διΆ εκάστην ομάδα ειδών ή διΆ άπαντα τα είδη του καταστήματος. 2) Αντί της εν τη προηγουμένη παραγράφω υποχρεώσεως είναι δυνατή επί της εφΆ εκάστου αντικειμένου ανηρτημένης πινακίδος η αναγραφή της πρό και της μετά την έκπτωσιν τιμής πωλήσεως αυτού. Εις πάσαν άλλην χρονικήν περίοδον ή των περιόδων των εκπτώσεων απαγορεύεται η αναγραφή πλειόνων της μιάς τιμών εφΆ εκάστου πωλουμένου είδους.
1973 ΔιΆ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Φοίβου Καζάκη ενεκρίθη λεφθείσα απόφασις του Γ.Ο.Ε.Β πεδιάδος Καρδίτσης καθΆ όσον αφορά εις τας αποστάσεις εγκαταστάσεως οικοδομων εκ των δικτύων αρδευτικού έργου Ταυρωπού. Δια της αποφάσεως του κ. Νομάρχου καθορίζεται ελάχιστη απόστασις διΆ εγκατάστασιν οιασδήποτε οικοδομής από του ποδός των πρανών των αναχωμάτων αρδευτικών διωρύγων και τάφρων ως κατώθι: α) Εκ του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου ελαχίστην απόστασιν των δέκα μέτρων. β) Εκ του τριτεύοντος τοιούτου ελαχίστην απόστασιν των δέκα μέτρων. * Κατά την εγγραφή των ετεροδημοτών, που έγινε στις 22 και 23 Ιουνίου, ενεγράφησαν σΆ όλη την Ελλάδα 359.421 εκλογείς που θα ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Από αυτούς οι 1200 ενεγράφησαν στο Ν. Καρδίτσης.
1975 Καμίνι χθές η Καρδίτσα με τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Πράγματι χθές η υδραργυρική στήλη του θερμομέτρου έφθασε τους 37 βαθμούς Κελσίου στη σκιά με ελαχίστη ένδειξη στις 5 το πρωί 22. Στο κέντρο της πόλεως η θερμοκρασία έφθασε τους 38. Η υγρασία: 6 π.μ. 62% το μεσημέρι και το απόγευμα 36- 37%.
«« 1 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (1/7)
Τοπικά
1975 : Καμίνι χθές η Καρδίτσα με τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Πράγματι χθές η υδραργυρική στήλη του θερμομέτρου έφθασε τους 37 βαθμούς Κελσίου στη σκιά με ελαχίστη ένδειξη στις 5 το πρωί 22. Στο κέντρο της πόλεως η θερμοκρασία έφθασε τους 38. Η υγρασία: 6 π.μ. 62% το μεσημέρι και το απόγευμα 36- 37%.
1973 : ΔιΆ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Φοίβου Καζάκη ενεκρίθη λεφθείσα απόφασις του Γ.Ο.Ε.Β πεδιάδος Καρδίτσης καθΆ όσον αφορά εις τας αποστάσεις εγκαταστάσεως οικοδομων εκ των δικτύων αρδευτικού έργου Ταυρωπού. Δια της αποφάσεως του κ. Νομάρχου καθορίζεται ελάχιστη απόστασις διΆ εγκατάστασιν οιασδήποτε οικοδομής από του ποδός των πρανών των αναχωμάτων αρδευτικών διωρύγων και τάφρων ως κατώθι: α) Εκ του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου ελαχίστην απόστασιν των δέκα μέτρων. β) Εκ του τριτεύοντος τοιούτου ελαχίστην απόστασιν των δέκα μέτρων. * Κατά την εγγραφή των ετεροδημοτών, που έγινε στις 22 και 23 Ιουνίου, ενεγράφησαν σΆ όλη την Ελλάδα 359.421 εκλογείς που θα ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Από αυτούς οι 1200 ενεγράφησαν στο Ν. Καρδίτσης.
1970 : Την 2 μ.μ. χθες εξερράγη πυρκαϊά είς χόρτα και καλωπιστικά δένδρα είς το 2ον χιλιόμετρον της οδού Καρδίτσης - Σοφάδων. Το πυρ προήλθεν από ανημμένον σιγαρέττον. Εξ άλλου την ίδιαν περίπου ώραν εξερράγη πυρκαϊά είς καλαμιά και καλωπιστικά δένδρα είς περιοχήν Παλαμά. Το πυρ προήλθεν επίσης από ανημμένον σιγαρέτον. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις η Πυροσβεστική επενέβη εγκαίρως και κατέσβησε το πυρ.
1969 : Την 20ην Ιουλίου 1969 θα λάβη χώραν είς την κορυφήν των Αγράφων στην «Καράβο» συνάντήσις και συγκέντρωσις 300 περίπου ορειβατών - μελών του Πανελληνίου Ορειβατικού Συνδέσμου. Το Σάββατον 19 Ιουλίου 1969 οι ορειβάται -από όλα σχεδόν τα διαμερίσματα της χώρας - θα διανυκτερεύσουν στο διάσελο Οξυάς και την Κυριακήν 11.30 επάνω είς την υψηλότερη κορυφή των Αγράφων, ψηλά στην «Καράβα» θα γίνει η καθιερωμένη τελετή.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : ΔιΆ αγορανομικής Διατάξεως υπΆ αριθ. 16 τροποποιούσης προγενεστέραν τοιαύτην ορίζονται τα κάτωθι: 1) Ειδικώς κατά την διάρκειαν περιόδων καθΆ άς διενεργούνται πωλήσεις εμπορευμάτων επί εκπτώσει, δέον τόσον εις το εσωτερικόν, όσον και εις τα εξωτερικάς προθήκας των καταστημάτων νΆ αναρτώνται εις εμφανή, διά τους αγοραστάς, μέρη, πινακίδες προς κατατόπισίν των ως προς το ύψος της είς ποσοστόν επί τοις εκατόν παρεχομένης επί των αναγραφομένων τιμών εκπτώσεως διΆ έκαστον είδος ή διΆ εκάστην ομάδα ειδών ή διΆ άπαντα τα είδη του καταστήματος. 2) Αντί της εν τη προηγουμένη παραγράφω υποχρεώσεως είναι δυνατή επί της εφΆ εκάστου αντικειμένου ανηρτημένης πινακίδος η αναγραφή της πρό και της μετά την έκπτωσιν τιμής πωλήσεως αυτού. Εις πάσαν άλλην χρονικήν περίοδον ή των περιόδων των εκπτώσεων απαγορεύεται η αναγραφή πλειόνων της μιάς τιμών εφΆ εκάστου πωλουμένου είδους.
1968 : Ο μηνιαίος μισθός του Προέδρου της Κυβερνήσεως καθωρίσθη υπό του υπ’ αριθμ. 5 Αναγκαστικού Νομου εις 30.000 δραχμάς το μήνα, παρέχεται δε επι πλέον επίδομα δι’ εξοδα παραστάσεως εκ δραχμών 15.000. Αι αποδοχαί αύται υπόκεινται εις φορολογίαν και υποβάλλονται και εις άλλας νομίμους κρατήσεις. Αι μέχρι τούδε αποδοχαί πολλών διοικητών Τραπεζών και άλλων Εταιριών ανήρχοντο εις 60.000 δρχ. μηνιαίως, χωρίς να φορολογούνται και να υπόκεινται εις άλλας κρατήσεις.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Κοσμάς , Αργύρης , Αργυρή , Δαμιανός