E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Όλγα 
 Ευφημία 
Έτος Γεγονός
1966 Υπό του Κέντρου Προνοίας συνετάγησαν και απεστάλησαν εις τα δημόσια Ταμεία Καρδίτσης, Σοφάδων,Μουζακίου, Δομοκού και Πύλης οι πίνακες πληρωμής βοηθημάτων εις τους απόρους τυφλούς διά το β’ εξάμηνον 1966.
1967 * Προσκεκλημένος του Ιταλικού, Γαλλικού και Ελβετικού τουρισμού αναχωρεί ο Χορευτικός Ομιλος Καρδίτσης δια να συμμετάσχη εις τα διοργανούμενα εκεί Διεθνή Φεστιβάλ Λαϊκών χορών. Νεαρές όμορφες συμπολίτισσες αποτελούν την χορευτικήν ομάδα του Λαογραφικού Ομίλου οι οποίες ντυμένεες με τις πλουμιστές αυθεντικές καραγκούνικες και σαρακατσάνικες φορεσιές και συνοδεία λαϊκών οργάνων θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τοπικό χρώμα από τραγούδια και χορούς της Θεσσαλίας. Αυτό αποτελεί γεγονός μεγάλο για την πόλη μας και ιδιαίτερη τιμή, διότι ο εκλεκτός μας ομιλος έχει τιμήσει την Ελλάδα και την πόλη μας πολλές φορές. Οι ευχές όλων μας θα τον συνοδεύσουν στο ταξίδι του για νέες επιτυχίες και δάφνες.
1969 Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός εσωτερικών κ. Παττακός ανεκοίνωσεν, ότι εδόθη εντολή είς τας Νομαρχίας, όπως εξακολουθούν και μετά την 30 Ιουνίου 1969 να δέχωνται δικαιολογητικά των πολιτών προς εγγραφήν είς τους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων. Σχετικώς διευκρινίζεται, ότι εις τους συντασσομένους κατά το τρέχον έτος νέους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων θα περιληφθούν οι εκλογείς οι υποβάλλοντες τα κατά νόμον δικαιολογητικά μέχρι και της 30ης Ιουνίου ε.ε. Οι εκλογείς οι μή υποβάλοντες ταύτα εντός της εν λόγω προθεσμίας δύνονται άνευ συνεπειών να καταθέτουν ταύτα και μετά την 1ην Ιουλίου μέχρι και της 31ης Μαρτίου 1970 δικαιούμενοι κατά Νομόν να εγγραφούν είς τα συνταχθησόμενα κατά την αναθεώρησιν του έτους 1970 παραρτήματα των εκλογικών καταλόγων.
1970 Το θέμα της ιδρύσεως συχρόνου οινοποιείου είς τον Νομόν μας, το οποίον ανεκινήθη προεπαναστατικώς και είχεν παραπεμφθή είς τας καλλένδας, πρόκειται συντόμως να εισέλθη είς την οδόν της πραγματοποιήσεώς του. Προς τον σκοπόν αυτόν συνεκροτήθη χθες την 11 π.μ. ευρεία σύσκεψις είς τα γραφεία της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών υπό την προεδρίαν του Νομάρχη Π. Γαλανόπουλου και με συμμετοχήν του Διευθυντού της Ενώσεως κ. Ψηφή, του Υποδιευθυντού της ΑΤΕ Ευαγγέλου Παπαευαγγέλου, του Διευθυντού της Διευθύνσεως Γεωργίας κ. Κοντσιώτη και μελών των Δ.Σ. της Ενώσεως Γ.Σ. Καρδίτσης και των γεωργικών πιστωτικών συνεταιρισμών των ενδιαφερομένων αμπελουργών χωρίων. Κατ’αρχήν εξετέθησαν διάφοροι απόψεις και επειδή ο κ. Νομάρχης διεπίστωσεν, ότι οι εκπρόσωποι των γ.π.σ. δεν είναι φορείς των απόψεων των μελών των συνεταιρισμών εζήτησεν, όπως η σύσκεψις επαναληφθή την μεταπροσεχή Πέμπτην προκειμένου να γίνουν συγκεκριμέναι εισηγήσεις και να ληφθούν οριστικαί αποφάσεις επί των τέλει της εν τάχει προωθήσεως του όλου θέματος.
1971 Την στρατηγικήν σημασίαν του ελληνικού χώρου υπό το πρίσμα της αυξανόμενης σοβιετικής απειλής, την κρατούσαν είς την Ελλάδα σταθερότητα και την σημειουμένην πρόοδον προς φιλελευθεροποίησιν υπογραμμίζει είς άρθρο του ο διεθνούς κύρους βρεταννός σχολιαστής κ. Χιντεχόκ. Ο διακεκριμένος σχολιαστής, ο οποίος επεσκέφθη προσφάτως την χώραν μας, είς το άρθρον του, που δημοσιεύεται είς βρεταννικήν επιθεώρησιν, τονίζει, ότι κατά την παραμονήν του είς Αθήνας είχε συνομιλίας με σημαίνοντας, έλληνας επισήμους και ανωτέρους αξιωματικούς. Ούτοι τον εντυπωσίασαν διά την σταθεράν των προσήλωσιν προς την ατλαντικήν σημαχίαν. Έχουν όλοι συνειδητοποιήση την στρατηγικήν σημασίαν της χώρας των διά την άμυναν της νοτίου πλευράς του ΝΑΤΟ και ειδικώς εν όψει της αυξανόμενης σοβιετικής απειλής είς τον μεσόγειον.
1973 Τας Κοινότητας Μεταμορφώσεως, Βλοχού, Αγ. Δημητρίου, Πετρίνου και Ιτέας επεσκέφθη ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης χθές το απόγευμα. Εις πολυπληθείς και ενθουσιώδεις συγκεντρώσεις των κατοίκων των ανωτέρω κοινοτήτων ο κ. Νομάρχης μετέφερεν - ως ετόνισεν - το άγγελμα της νίκης της νέας Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Ιδιαιτέρως ενθουσιώδειες ήσαν αι εκδηλώσεις των κατοίκων των κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Πετρίνου οι κάτοικοι των οποίων υπεδέχθησαν τον κ. Νομάρχην με συνθήματα υπέρ της Δημοκρατίας και άνθη. Εις την κοινότητα Ιτέας ο Πρόεδρος της κοινότητος κ. Μακρής προσφωνών τον κ. Νομάρχην, ενώπιον πυκνής συγκεντρώσεως των κατοίκων, διεβεβαίωσεν εκ μέρους των συμπολιτών και υπό τας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των, ότι καθολικόν θα είναι το ΝΑΙ της κοινότητος κατά το Δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου. Σήμερον το απόγευμα ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή τας κοινότητας Γοργοβιτών, Μάρκου, Καλυβακίων, Μακρυχωρίου και Μυρίνης.
«« 11 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (11/7)
Τοπικά
1973 : Τας Κοινότητας Μεταμορφώσεως, Βλοχού, Αγ. Δημητρίου, Πετρίνου και Ιτέας επεσκέφθη ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης χθές το απόγευμα. Εις πολυπληθείς και ενθουσιώδεις συγκεντρώσεις των κατοίκων των ανωτέρω κοινοτήτων ο κ. Νομάρχης μετέφερεν - ως ετόνισεν - το άγγελμα της νίκης της νέας Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Ιδιαιτέρως ενθουσιώδειες ήσαν αι εκδηλώσεις των κατοίκων των κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Πετρίνου οι κάτοικοι των οποίων υπεδέχθησαν τον κ. Νομάρχην με συνθήματα υπέρ της Δημοκρατίας και άνθη. Εις την κοινότητα Ιτέας ο Πρόεδρος της κοινότητος κ. Μακρής προσφωνών τον κ. Νομάρχην, ενώπιον πυκνής συγκεντρώσεως των κατοίκων, διεβεβαίωσεν εκ μέρους των συμπολιτών και υπό τας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των, ότι καθολικόν θα είναι το ΝΑΙ της κοινότητος κατά το Δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου. Σήμερον το απόγευμα ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή τας κοινότητας Γοργοβιτών, Μάρκου, Καλυβακίων, Μακρυχωρίου και Μυρίνης.
1970 : Το θέμα της ιδρύσεως συχρόνου οινοποιείου είς τον Νομόν μας, το οποίον ανεκινήθη προεπαναστατικώς και είχεν παραπεμφθή είς τας καλλένδας, πρόκειται συντόμως να εισέλθη είς την οδόν της πραγματοποιήσεώς του. Προς τον σκοπόν αυτόν συνεκροτήθη χθες την 11 π.μ. ευρεία σύσκεψις είς τα γραφεία της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών υπό την προεδρίαν του Νομάρχη Π. Γαλανόπουλου και με συμμετοχήν του Διευθυντού της Ενώσεως κ. Ψηφή, του Υποδιευθυντού της ΑΤΕ Ευαγγέλου Παπαευαγγέλου, του Διευθυντού της Διευθύνσεως Γεωργίας κ. Κοντσιώτη και μελών των Δ.Σ. της Ενώσεως Γ.Σ. Καρδίτσης και των γεωργικών πιστωτικών συνεταιρισμών των ενδιαφερομένων αμπελουργών χωρίων. Κατ’αρχήν εξετέθησαν διάφοροι απόψεις και επειδή ο κ. Νομάρχης διεπίστωσεν, ότι οι εκπρόσωποι των γ.π.σ. δεν είναι φορείς των απόψεων των μελών των συνεταιρισμών εζήτησεν, όπως η σύσκεψις επαναληφθή την μεταπροσεχή Πέμπτην προκειμένου να γίνουν συγκεκριμέναι εισηγήσεις και να ληφθούν οριστικαί αποφάσεις επί των τέλει της εν τάχει προωθήσεως του όλου θέματος.
1966 : Υπό του Κέντρου Προνοίας συνετάγησαν και απεστάλησαν εις τα δημόσια Ταμεία Καρδίτσης, Σοφάδων,Μουζακίου, Δομοκού και Πύλης οι πίνακες πληρωμής βοηθημάτων εις τους απόρους τυφλούς διά το β’ εξάμηνον 1966.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Την στρατηγικήν σημασίαν του ελληνικού χώρου υπό το πρίσμα της αυξανόμενης σοβιετικής απειλής, την κρατούσαν είς την Ελλάδα σταθερότητα και την σημειουμένην πρόοδον προς φιλελευθεροποίησιν υπογραμμίζει είς άρθρο του ο διεθνούς κύρους βρεταννός σχολιαστής κ. Χιντεχόκ. Ο διακεκριμένος σχολιαστής, ο οποίος επεσκέφθη προσφάτως την χώραν μας, είς το άρθρον του, που δημοσιεύεται είς βρεταννικήν επιθεώρησιν, τονίζει, ότι κατά την παραμονήν του είς Αθήνας είχε συνομιλίας με σημαίνοντας, έλληνας επισήμους και ανωτέρους αξιωματικούς. Ούτοι τον εντυπωσίασαν διά την σταθεράν των προσήλωσιν προς την ατλαντικήν σημαχίαν. Έχουν όλοι συνειδητοποιήση την στρατηγικήν σημασίαν της χώρας των διά την άμυναν της νοτίου πλευράς του ΝΑΤΟ και ειδικώς εν όψει της αυξανόμενης σοβιετικής απειλής είς τον μεσόγειον.
1969 : Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός εσωτερικών κ. Παττακός ανεκοίνωσεν, ότι εδόθη εντολή είς τας Νομαρχίας, όπως εξακολουθούν και μετά την 30 Ιουνίου 1969 να δέχωνται δικαιολογητικά των πολιτών προς εγγραφήν είς τους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων. Σχετικώς διευκρινίζεται, ότι εις τους συντασσομένους κατά το τρέχον έτος νέους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων θα περιληφθούν οι εκλογείς οι υποβάλλοντες τα κατά νόμον δικαιολογητικά μέχρι και της 30ης Ιουνίου ε.ε. Οι εκλογείς οι μή υποβάλοντες ταύτα εντός της εν λόγω προθεσμίας δύνονται άνευ συνεπειών να καταθέτουν ταύτα και μετά την 1ην Ιουλίου μέχρι και της 31ης Μαρτίου 1970 δικαιούμενοι κατά Νομόν να εγγραφούν είς τα συνταχθησόμενα κατά την αναθεώρησιν του έτους 1970 παραρτήματα των εκλογικών καταλόγων.
1967 : * Προσκεκλημένος του Ιταλικού, Γαλλικού και Ελβετικού τουρισμού αναχωρεί ο Χορευτικός Ομιλος Καρδίτσης δια να συμμετάσχη εις τα διοργανούμενα εκεί Διεθνή Φεστιβάλ Λαϊκών χορών. Νεαρές όμορφες συμπολίτισσες αποτελούν την χορευτικήν ομάδα του Λαογραφικού Ομίλου οι οποίες ντυμένεες με τις πλουμιστές αυθεντικές καραγκούνικες και σαρακατσάνικες φορεσιές και συνοδεία λαϊκών οργάνων θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τοπικό χρώμα από τραγούδια και χορούς της Θεσσαλίας. Αυτό αποτελεί γεγονός μεγάλο για την πόλη μας και ιδιαίτερη τιμή, διότι ο εκλεκτός μας ομιλος έχει τιμήσει την Ελλάδα και την πόλη μας πολλές φορές. Οι ευχές όλων μας θα τον συνοδεύσουν στο ταξίδι του για νέες επιτυχίες και δάφνες.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Όλγα , Ευφημία