E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ακύλας 
 Νικόδημος 
Έτος Γεγονός
1966 Oι βουλευταί της Ε.Κ. κ. Αναγνωστόπουλος και Παπαϊωάννου απέστειλαν προς τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Εντός πλαισίου Παναγροτικών εκδηλώσεων επραγματοποιήθη μεσημβρίαν Κυριακής μεγαλειώδης Παναγροτική συγκέντρωσις Νομού Καρδίτσης εις κλειστόν χώρον πόλεως. Νομάρχης Καρδίτσης εκτελών εντολάς Κυβερνήσεως και καλύπτων υπό διοικητικόν μανδύαν μικροκομματικήν ενέργειαν εξέδωκε παράνομον και αντισυνταγματικήν απόφασιν απαγορεύσεως κυκλοφορίας τρακτέρ και λοιπόν τροχοφόρων εφ’ ολοκλήρου εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού. Κληθέντες υπό οργανικής Επιτροπής και παραστάντες συγκέντρωσιν κατηγγείλαμεν παράνομον και αντισυνταγματικήν ενέργειαν Νομάρχου αποβλέπουσαν ουσιαστικώς εις απαγόρευσιν συγκεντρώσεως. Υπερεκατόν τρακτέρ αποκλεισθέντα υπό Αστυνομικών Αρχών ενισχυθεισών υπό Τάγματος εξ Αθηνών δια δακρυγόνων και τεθωρακισμένων κατόρθωσαν τελικώς παρακάμψουν φρουρούμενα οδικά σημεία και εισέλθουν πόλιν όπου παρήλασαν υπό ζητωκραυγάς πολιτών. Σύμπας επιστημονικός Επαγγελματοβιοτεχνικός Εργατικός και Εμποροβιομηχανικός Κόσμος πόλεως συμπαρίσταται αγωνιζομένην Αγροτικήν Τάξιν.
1967 * Τέσσερα άτομα εκ των οποίων δύο εκ Πύλης τα έτερα δύο εκ Πύλης τα έτερα δύο εκ χωρίου της Ευρυτανίας εύρον οικτρόν θάνατον εις βιαίαν σύγκρουσιν ταξί και επιβατικής αμαξοστοιχίας επί της ισοπέδου διαβάσεως παρά το Νέον Μοναστήριον χθές την πρωίαν. Το ταξί με οδηγόν τον Α.Ν.Κ. ετών 51 εκ Πύλης Τρικάλων είχεν εκκινήσει την πρωίαν χθές από τα Καμμένα Βούρλα μετά την εκεί μεταφοράν προς παραθερισμόν της οικογενείας του ιδίου και της οικογενείας του εκ Πύλης Δ.Π. ετών 46 ιδιοκτήτου πριστηρίου και υδρομύλου. Καθ’ οδόν εσταμάτησεν ο γέρων Κ.Μ. ετών 65 με την εγγονήν του Π.Ν. ετών 14 εκ Τροβάτου Ευρυτανίας και παρεκάλεσεν τον οδηγόν να τους παραλάβη, πράγμα το οποίον και έγινε. Κατά μιαν πληροφορίαν ο γέρων με την εγγονήν του εσταμάτησαν το ταξί δια να επιβιβασθούν επάνω ακριβώς στις σιδηροτροχιές. Κατ’ άλλας πληροφορίας η σύγκρουσις οφείλεται εις κακήν εκτίμησιν της αποστάσεως εκ μέρους του οδηγού του ταξί. Πάντως η σύγκρουσις υπήρξε βιαιοτάτη και το ταξί παρεσύρθη υπό της ερχομένης με ταχύτητα εκ Θεσσαλονίκης αμαξοστοιχίας (διεθνές σεμπλόν) εις απόστασιν 500 μέτρων περίπου. Κατά τον θανάσιμον εναγκαλισμόν ταξί και αμαξοστοιχίας ο οδηγός του ταξί εξετινάχθη νεκρός εκ του αυτοκινήτου, ενώ τα υπόλοιπα τρία άτομα επολτοποιήθησαν κυριολεκτικώς εντός του ταξί. Η σύγκρουσις έλαβε χώραν περί την 9.30 π.μ. επί ώρας δε η σιδηροδρομική συγκοινωνία διεκόπη.
1969 Το συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου συνελθόν υπό την Προεδρίαν του κ. Νομάρχοι κατένειμε την υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχορήγησιν διΆ επισκευάς και συντηρήσεις διδακτηρίων εκ δραχμ. 530.000
1971 Από αύριο αυξάνεται εις ολόκληρον την χώρα το αντίτιμον της χιλομετρικής αποζημειώσεως των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού. Συγκεκριμένως το τιμολόγιον 1 (μονή ταρίφα) αυξάνεται κατά 30 λετπά το δε τιμολόγιον 2 (διπλή ταρίφα) κατά 20 λεπτά ανά χιλιόμετρον. Το τιμολόγιον ένα, εξ άλλου, των άνευ μετρητού επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (αγοραίων) αυξάνεται κατά 30 λεπτά το χιλιόμετρον και κατά 20 λεπτά το τιμολόγιον 2 (διπλή ταρίφα).
1972 Περίοικος της οδού Νικηταρά παραπονείται ότιη ζωή των κατέστση μαρτυρική από την θορυβώδη κίνησιν των μοτοποδηλάτων. Δεν είναι γράφει - ο κυκλοφοριακός φόρτος τροχοφόρων που μας ενοχλεί αλλΆ αι εξατμίσεις των δικύκλων, νύκτα, ημέραν και κατά τας ώρας αναπαύσεως. Ετσι καταντήσαμε να χάσουμε και τον ύπνον και την μεταμεσημβρινήν ανάπαυσιν.
1974 Εκ της Δ/νσεως Γεωργίας και του Οργανισμού Βάμβακος ανακοινούνται ότι σημειούται έξαρσις κατΆ αυτάς πρασίνου σκώληκος εις βαμβακοφυτείαις όστις δυντατόν να προκαλέσει σοβαράς ζημίας εις την παραγωγήν εφΆ όσον δεν αντιμετωπισθεί και καταλλήλως. Συνιστάται όθεν εις τους βαμβακοπαραγωγούς όπως, μέρα παρΆ ημέρα επισκέπτωνται τας φυτείας και εφΆ όσον διαπιστώσουν προσβολήν υπό πρασίνου σκώληκος πέραν της ανοχής της φυτείας εφαρμόζουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατα τας οδηγίας των αρμοδίων τοπικών Γεωπόνων της Δ/νσεως Γεωργίας και του Οργανισμού Βάμβακος.
1975 Τα έργα του δασικού συμπλέγματος Αγράφων επεθεώρησε χθές ο Νομάρχης κ. Θ. Μπεχράκης. Ο κ. Νομάρχης συνοδευόμενος υπό αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων ενημερώθη επί τόπου επί των εκτελουμένων έργων οδοποιϊας διά την εκμετάλλευσιν του δασικού πλούτου της περιοχής, την επικοινωνίαν των κατοίκων κ.λπ. ΕπΆ ευκαιρία ο κ. Μπεχράκης επεσκέφθη και τας κοινότητας Καρβασαρά και Καροπλεσίου, αι οποίοι ως γνωστόν υπήχθησαν εις τον Νομόν μας προσφάτως, και ενημερώθη επί των απασχολούντων αυτός προβλημάτων.
«« 14 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (14/7)
Τοπικά
1975 : Τα έργα του δασικού συμπλέγματος Αγράφων επεθεώρησε χθές ο Νομάρχης κ. Θ. Μπεχράκης. Ο κ. Νομάρχης συνοδευόμενος υπό αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων ενημερώθη επί τόπου επί των εκτελουμένων έργων οδοποιϊας διά την εκμετάλλευσιν του δασικού πλούτου της περιοχής, την επικοινωνίαν των κατοίκων κ.λπ. ΕπΆ ευκαιρία ο κ. Μπεχράκης επεσκέφθη και τας κοινότητας Καρβασαρά και Καροπλεσίου, αι οποίοι ως γνωστόν υπήχθησαν εις τον Νομόν μας προσφάτως, και ενημερώθη επί των απασχολούντων αυτός προβλημάτων.
1972 : Περίοικος της οδού Νικηταρά παραπονείται ότιη ζωή των κατέστση μαρτυρική από την θορυβώδη κίνησιν των μοτοποδηλάτων. Δεν είναι γράφει - ο κυκλοφοριακός φόρτος τροχοφόρων που μας ενοχλεί αλλΆ αι εξατμίσεις των δικύκλων, νύκτα, ημέραν και κατά τας ώρας αναπαύσεως. Ετσι καταντήσαμε να χάσουμε και τον ύπνον και την μεταμεσημβρινήν ανάπαυσιν.
1969 : Το συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου συνελθόν υπό την Προεδρίαν του κ. Νομάρχοι κατένειμε την υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχορήγησιν διΆ επισκευάς και συντηρήσεις διδακτηρίων εκ δραχμ. 530.000
1966 : Oι βουλευταί της Ε.Κ. κ. Αναγνωστόπουλος και Παπαϊωάννου απέστειλαν προς τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Εντός πλαισίου Παναγροτικών εκδηλώσεων επραγματοποιήθη μεσημβρίαν Κυριακής μεγαλειώδης Παναγροτική συγκέντρωσις Νομού Καρδίτσης εις κλειστόν χώρον πόλεως. Νομάρχης Καρδίτσης εκτελών εντολάς Κυβερνήσεως και καλύπτων υπό διοικητικόν μανδύαν μικροκομματικήν ενέργειαν εξέδωκε παράνομον και αντισυνταγματικήν απόφασιν απαγορεύσεως κυκλοφορίας τρακτέρ και λοιπόν τροχοφόρων εφ’ ολοκλήρου εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού. Κληθέντες υπό οργανικής Επιτροπής και παραστάντες συγκέντρωσιν κατηγγείλαμεν παράνομον και αντισυνταγματικήν ενέργειαν Νομάρχου αποβλέπουσαν ουσιαστικώς εις απαγόρευσιν συγκεντρώσεως. Υπερεκατόν τρακτέρ αποκλεισθέντα υπό Αστυνομικών Αρχών ενισχυθεισών υπό Τάγματος εξ Αθηνών δια δακρυγόνων και τεθωρακισμένων κατόρθωσαν τελικώς παρακάμψουν φρουρούμενα οδικά σημεία και εισέλθουν πόλιν όπου παρήλασαν υπό ζητωκραυγάς πολιτών. Σύμπας επιστημονικός Επαγγελματοβιοτεχνικός Εργατικός και Εμποροβιομηχανικός Κόσμος πόλεως συμπαρίσταται αγωνιζομένην Αγροτικήν Τάξιν.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Εκ της Δ/νσεως Γεωργίας και του Οργανισμού Βάμβακος ανακοινούνται ότι σημειούται έξαρσις κατΆ αυτάς πρασίνου σκώληκος εις βαμβακοφυτείαις όστις δυντατόν να προκαλέσει σοβαράς ζημίας εις την παραγωγήν εφΆ όσον δεν αντιμετωπισθεί και καταλλήλως. Συνιστάται όθεν εις τους βαμβακοπαραγωγούς όπως, μέρα παρΆ ημέρα επισκέπτωνται τας φυτείας και εφΆ όσον διαπιστώσουν προσβολήν υπό πρασίνου σκώληκος πέραν της ανοχής της φυτείας εφαρμόζουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατα τας οδηγίας των αρμοδίων τοπικών Γεωπόνων της Δ/νσεως Γεωργίας και του Οργανισμού Βάμβακος.
1971 : Από αύριο αυξάνεται εις ολόκληρον την χώρα το αντίτιμον της χιλομετρικής αποζημειώσεως των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού. Συγκεκριμένως το τιμολόγιον 1 (μονή ταρίφα) αυξάνεται κατά 30 λετπά το δε τιμολόγιον 2 (διπλή ταρίφα) κατά 20 λεπτά ανά χιλιόμετρον. Το τιμολόγιον ένα, εξ άλλου, των άνευ μετρητού επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (αγοραίων) αυξάνεται κατά 30 λεπτά το χιλιόμετρον και κατά 20 λεπτά το τιμολόγιον 2 (διπλή ταρίφα).
1967 : * Τέσσερα άτομα εκ των οποίων δύο εκ Πύλης τα έτερα δύο εκ Πύλης τα έτερα δύο εκ χωρίου της Ευρυτανίας εύρον οικτρόν θάνατον εις βιαίαν σύγκρουσιν ταξί και επιβατικής αμαξοστοιχίας επί της ισοπέδου διαβάσεως παρά το Νέον Μοναστήριον χθές την πρωίαν. Το ταξί με οδηγόν τον Α.Ν.Κ. ετών 51 εκ Πύλης Τρικάλων είχεν εκκινήσει την πρωίαν χθές από τα Καμμένα Βούρλα μετά την εκεί μεταφοράν προς παραθερισμόν της οικογενείας του ιδίου και της οικογενείας του εκ Πύλης Δ.Π. ετών 46 ιδιοκτήτου πριστηρίου και υδρομύλου. Καθ’ οδόν εσταμάτησεν ο γέρων Κ.Μ. ετών 65 με την εγγονήν του Π.Ν. ετών 14 εκ Τροβάτου Ευρυτανίας και παρεκάλεσεν τον οδηγόν να τους παραλάβη, πράγμα το οποίον και έγινε. Κατά μιαν πληροφορίαν ο γέρων με την εγγονήν του εσταμάτησαν το ταξί δια να επιβιβασθούν επάνω ακριβώς στις σιδηροτροχιές. Κατ’ άλλας πληροφορίας η σύγκρουσις οφείλεται εις κακήν εκτίμησιν της αποστάσεως εκ μέρους του οδηγού του ταξί. Πάντως η σύγκρουσις υπήρξε βιαιοτάτη και το ταξί παρεσύρθη υπό της ερχομένης με ταχύτητα εκ Θεσσαλονίκης αμαξοστοιχίας (διεθνές σεμπλόν) εις απόστασιν 500 μέτρων περίπου. Κατά τον θανάσιμον εναγκαλισμόν ταξί και αμαξοστοιχίας ο οδηγός του ταξί εξετινάχθη νεκρός εκ του αυτοκινήτου, ενώ τα υπόλοιπα τρία άτομα επολτοποιήθησαν κυριολεκτικώς εντός του ταξί. Η σύγκρουσις έλαβε χώραν περί την 9.30 π.μ. επί ώρας δε η σιδηροδρομική συγκοινωνία διεκόπη.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ακύλας , Νικόδημος