E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Οι παραγωγοί - κηπευτικών, μποστανικών κ.λπ. - δύνανται να εκθέτουν εις τα κράσπεδα της δημοτικής αγοράς επί της νοτίου και νοτιοδυτικής πλευράς τα προϊόντα των καθ’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος.
1971 Η εκκλησιαστική παιδεία ανήκει εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος και διακρίνεται εις βασικήν και συμπληρωματικήν. Η βάσικη Εκκλησιαστική Παιδεία διακρίνεται εξ άλλου εις Μέσην, Ανωτέραν και Ανωτάτη. Σχετική απόφασις ελήφθη υπό της Ιεράς Συνόδου μετά τη δημοσίευσιν των συναφών Νομοθετικών Διαταγμάτων 126/1969 και 876/1971.
1972 Ανεκτίμητη είναι η προσφορά της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού εις την τόνωσιν και ανάπτυξιν όλων των τομέων του αθλητισμού. Χορός εκτομμυρίων κατά τα τελευταία ιδία τρία έτη, εις έργα υποδομής και, μεταξύ άλλων, δημοπράτησις δυο κλειστών υπερσυγχρόνων κολυμβητηρίων εις την Λάρισαν - προχθές - και τα Τρίκαλα προ δεκαπενθημέρου. Προηγήθη εις την κατασκευήν παρομοίων έργων ο Βόλος. Αι προαναφερθείσαι πρωτεύουσαι των τριών θεσσαλικών νομών αλλά και θεσσαλικαί κωμοπόλεις απέκτησαν σύγχρονα γήπεδα. ΚατΆ ατυχή συγκυρίαν ο Νομός μας ο οποίος είχε και το προβάδισμα εις τον προγραμματισμόν παρομοίων έργων, ευρίσκεται ακόμη ουραγός, υπολειπόμενος και πλείστων κωμοπόλεων (!) του θεσσαλικού χώρου. Ο κόσμος των φιλάθλων μένει με την εντύπωσιν ότι κάτι πταίει δια την κτυπητήν αυτήν καθυστέρησιν που βαρύνει τον Νομό Καρδίτσης ένταντι όλων των άλλων θεσσαλικών διαμερισμάτων. Και να ληφθή υπΆ όψιν ότι κατά καιρούς εις το παρελθόν ζωηρόν εξεδηλώθη το ενδιαφέρον της Γ.Γ.Α. δια την Καρδίτσαν. Πως λοιπόν ευρισκόμεθα εις αυτή μοίραν;”
1974 Μερίμνη των αρμοδίων υπηρεσιών της Δ/νσεως Γεωργίας ολοκληρώθη ο προγραμματισμός έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού εις είκοσι νέας εγκαταστάσεις αι οποίαι καλύπτουν έκτασιν διΆ άρδευσιν 800 περίπου στρεμμάτων και θα εξυπηρετήσουν εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων. Εις τον τομέα της κτηνοτροφίας εγένετο τεχνητή γονιμοποίησις επί 7.600 προβάτων και 3.000 περίπου αγελάδων. Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα Ιούνιον συνεχίσθησαν αι εργασίαι αναδασμού δια της αποτυπώσεως των αγροτικών κτημάτων Χάρματος, Καππά Μουζακίου, Γελάνθης, Λαζαρίνης, Ελληνοπύργου, Μαυρομματίου και Ξυνονερίου. Επεδόθησαν υπό του Νομάρχου Ζιώγα 67 νέοι τίτλοι κυριότητας δικαιούχων αγροτών της Κοινότητος Καπαδοκικού.
1975 Εις σύσκεψιν που επραγματοποιήθη σήμερον με την συμμετοχήν εκπροσώπων των Ενώσεων Θεσσαλίας, Στερεάς και Μακεδονίας εξητάσθησαν αγροτικά θέματα και ιδιαιτέρως το σιτικόν. Εις ψήφισμα αναφέρεται, ότι οι παραγωγοί εμμένουν εις τα προγενεστέρας απόψεις δια τας τιμάς του σίτου, ήτοι 6 δρχ. δια τον μαλακόν και 5,80 δια την κριθήν δέχονται δε να καταβληθή η διαφορά μεταξύ εξαγοράς και ζητουμένης μετά την 15 Οκτωβρίου και πιστεύουν, ότι η κάλυψις της διαφοράς είναι δυνατή από τους μεσάζοντας και τας αλευβρομηχανίας. * Επραγματοποιήθη σήμερα το μεσημέρι η πανηγυρική συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως των λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως. ΚατΆ αυτήν παρέστησαν ο υφυπουργός Παιδείας κ. Χρυσ. Καραπιπέρης, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, αντιπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, ο Δήμαρχος Αθηναίων, τα προεδρεία επιστημονικών οργανώσεων και άλλοι επίσημοι, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμόν προς την συνέλευση. Ο υφυπουργός κ. Καραπιπέρης ομιλών ανεφέρθη εις τα δύο βασικά νομοσχέδια που κατετέθησαν στη Βουλή και με τα οποία ρυθμίζονται ουσιαστικά θέματα της εκπαιδεύσεως. Επίσης ετόνισε ότι θα αναμείνει τα πορίσματα των συζητήσεων της συνελεύσεως τα οποία θα μελετηθούν και ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες και οικονομικές δυνατότητες θα ενταχθούν στα κατατεθέντα νομοσχέδια κατά την συζήτησή τους στο τμήμα διακοπών της Βουλής.
«« 16 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (16/7)
Τοπικά
1974 : Μερίμνη των αρμοδίων υπηρεσιών της Δ/νσεως Γεωργίας ολοκληρώθη ο προγραμματισμός έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού εις είκοσι νέας εγκαταστάσεις αι οποίαι καλύπτουν έκτασιν διΆ άρδευσιν 800 περίπου στρεμμάτων και θα εξυπηρετήσουν εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων. Εις τον τομέα της κτηνοτροφίας εγένετο τεχνητή γονιμοποίησις επί 7.600 προβάτων και 3.000 περίπου αγελάδων. Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα Ιούνιον συνεχίσθησαν αι εργασίαι αναδασμού δια της αποτυπώσεως των αγροτικών κτημάτων Χάρματος, Καππά Μουζακίου, Γελάνθης, Λαζαρίνης, Ελληνοπύργου, Μαυρομματίου και Ξυνονερίου. Επεδόθησαν υπό του Νομάρχου Ζιώγα 67 νέοι τίτλοι κυριότητας δικαιούχων αγροτών της Κοινότητος Καπαδοκικού.
1972 : Ανεκτίμητη είναι η προσφορά της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού εις την τόνωσιν και ανάπτυξιν όλων των τομέων του αθλητισμού. Χορός εκτομμυρίων κατά τα τελευταία ιδία τρία έτη, εις έργα υποδομής και, μεταξύ άλλων, δημοπράτησις δυο κλειστών υπερσυγχρόνων κολυμβητηρίων εις την Λάρισαν - προχθές - και τα Τρίκαλα προ δεκαπενθημέρου. Προηγήθη εις την κατασκευήν παρομοίων έργων ο Βόλος. Αι προαναφερθείσαι πρωτεύουσαι των τριών θεσσαλικών νομών αλλά και θεσσαλικαί κωμοπόλεις απέκτησαν σύγχρονα γήπεδα. ΚατΆ ατυχή συγκυρίαν ο Νομός μας ο οποίος είχε και το προβάδισμα εις τον προγραμματισμόν παρομοίων έργων, ευρίσκεται ακόμη ουραγός, υπολειπόμενος και πλείστων κωμοπόλεων (!) του θεσσαλικού χώρου. Ο κόσμος των φιλάθλων μένει με την εντύπωσιν ότι κάτι πταίει δια την κτυπητήν αυτήν καθυστέρησιν που βαρύνει τον Νομό Καρδίτσης ένταντι όλων των άλλων θεσσαλικών διαμερισμάτων. Και να ληφθή υπΆ όψιν ότι κατά καιρούς εις το παρελθόν ζωηρόν εξεδηλώθη το ενδιαφέρον της Γ.Γ.Α. δια την Καρδίτσαν. Πως λοιπόν ευρισκόμεθα εις αυτή μοίραν;”
1966 : Οι παραγωγοί - κηπευτικών, μποστανικών κ.λπ. - δύνανται να εκθέτουν εις τα κράσπεδα της δημοτικής αγοράς επί της νοτίου και νοτιοδυτικής πλευράς τα προϊόντα των καθ’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Εις σύσκεψιν που επραγματοποιήθη σήμερον με την συμμετοχήν εκπροσώπων των Ενώσεων Θεσσαλίας, Στερεάς και Μακεδονίας εξητάσθησαν αγροτικά θέματα και ιδιαιτέρως το σιτικόν. Εις ψήφισμα αναφέρεται, ότι οι παραγωγοί εμμένουν εις τα προγενεστέρας απόψεις δια τας τιμάς του σίτου, ήτοι 6 δρχ. δια τον μαλακόν και 5,80 δια την κριθήν δέχονται δε να καταβληθή η διαφορά μεταξύ εξαγοράς και ζητουμένης μετά την 15 Οκτωβρίου και πιστεύουν, ότι η κάλυψις της διαφοράς είναι δυνατή από τους μεσάζοντας και τας αλευβρομηχανίας. * Επραγματοποιήθη σήμερα το μεσημέρι η πανηγυρική συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως των λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως. ΚατΆ αυτήν παρέστησαν ο υφυπουργός Παιδείας κ. Χρυσ. Καραπιπέρης, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, αντιπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, ο Δήμαρχος Αθηναίων, τα προεδρεία επιστημονικών οργανώσεων και άλλοι επίσημοι, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμόν προς την συνέλευση. Ο υφυπουργός κ. Καραπιπέρης ομιλών ανεφέρθη εις τα δύο βασικά νομοσχέδια που κατετέθησαν στη Βουλή και με τα οποία ρυθμίζονται ουσιαστικά θέματα της εκπαιδεύσεως. Επίσης ετόνισε ότι θα αναμείνει τα πορίσματα των συζητήσεων της συνελεύσεως τα οποία θα μελετηθούν και ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες και οικονομικές δυνατότητες θα ενταχθούν στα κατατεθέντα νομοσχέδια κατά την συζήτησή τους στο τμήμα διακοπών της Βουλής.
1971 : Η εκκλησιαστική παιδεία ανήκει εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος και διακρίνεται εις βασικήν και συμπληρωματικήν. Η βάσικη Εκκλησιαστική Παιδεία διακρίνεται εξ άλλου εις Μέσην, Ανωτέραν και Ανωτάτη. Σχετική απόφασις ελήφθη υπό της Ιεράς Συνόδου μετά τη δημοσίευσιν των συναφών Νομοθετικών Διαταγμάτων 126/1969 και 876/1971.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή