E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Υπό του Υπουργείου Εσωτερικών ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Ραχούλας δια την σύστασιν συνεργείου εξ ενός ωρομισθίου δ’ εκτέλεσιν καθηκόντων υδρονομέων κ.λπ. εις το υδραγωγείον.
1967 4Οι πολύτεκνοι λιγοστεύουν. Εάν λάβωμεν υπ’ όψιν τα στοιχεία που διαθέτει η Γενική Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, ο αριθμός των πολυτέκνων της χώρας παροουσιάζει αισθητήν κάμψιν η οποία οφείλεται περισσότερον εις την επικράτησιν των νέων συγχρονισμένων κοινωνικών και δημογραφικών αντιλήψεων, ότι τα πολλά παιδιά επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την πολιτιστικήν, οικονομικήν και πνευματικήν προσπάθειαν της χώρας μας.
1970 Υπέγραψαν χθες το βράδυ σύμβασιν δια την μετεγγράφην των εις την Αναγέννησιν οι δύο εξαίρετοι ποδοσφαιρισταί του Εθνικού Αστέρος, Τακόπουλου και Μπαλογιάννη.
1971 Η Αναγέννησις πρό της ενάρξεως του αγώνος εις Βόλον υπέβαλεν ένστασιν διά την χρησιμοποίησιν παίκτου υπό του Ολυμπιακού μή δηλωθέντος εις τον ΟΠΑΠ. Πρόκειται διά τον παίκτην Σιγάλα.
1972 Η πόλις του Τυρνάβου παρουσίαζε σήμερον εικόνα βιβλικής καταστροφής εκ της σφορδάς καταιγίδος της νύχτας τους Σαββάτου προς την Κυριακήν. Αι ζημίαι υπολογίζονται εις 100 εκ. δραχρών. Ιδαιτέρως επλήγη το βορειδυτικόν τμήμα της πόλεως Τυρνάβου, όπου εκατομύρια κυβικά ύδατος επλημμύρισαν την περιοχήν, με αποτελέσμα να καλυφθή, υπό υδάτων ύψους 2 μέτρων, μεγάλος αριθμός οικίων, να καταρρεύσουν 8 οικίαι και να καταστραφούν ακατοίκητοι έταιροι 200. Παρεσύρθησαν εξ άλλου και επνίγησαν 25χιλ. ορνιθοειδή εκ των οποίω 22 χιλ. από πτηνοτροφεία, 1.300 αιγοπρόβατα, 20 χοίροι και 11 μεγάλα ζώα. Η ορμητικότης των υδάτων είχε επίσης ως συνέπεια, να καταρρεύσουν 2 γέφυραι και να υποστή σοβαράς ζημίας η γέφυρα η συνδέουσα την Λάρισαν με την πόλιν του Τυρνάβου.
1973 Τα δύο μεγάλα θεσσαλικά αγροτικά κέντρα του Παλαμά και των Σοφάδων με τον επιβλητικόν των όγκον και τα πηγαίας εκδηλώσεις των, χθες βράδυ, απέδειξαν και συνείδησιν ευθύνης και συνέπειαν και πίστιν εις την μεταπολίτευσιν της 1 Ιουνίου. Και επεσφράγισαν από χθες ετυμηγορίναν των της 29ης Ιούλίου. Η παλλόμενη από πίστιν και ενθουσιασμόν ανθρωποθάλασσα δια την αδιατάρακτον πορεία της εθνικής πολιτικής ζωής μετά το συντριπτικόν αποτέλεσμα της μεταπροσεχούς Κυριακής υπεγράμμισε χθες με την ζεστήν παρουσίαν της ότι γνωρίζει να τιμά τους αρχιτέκτονας της προόδου και ευημερίας του. Με τα πηγαία αυτά αισθήματα υπεδέχθη χθες μέγα πλήθος τον υφυπουργόν κ. Μίχαλου εις τον Παλαμα και Σοφάδες ο οποίος ωμίλησεν επί της εθνικής σημασίας που θα έχει η ψήφος του Λαού μας της μεταπροσεχή Κυριακήν. Χαρακτηριστικόν των αισθημάτων του Λαού της υπαίθρου είναι το γεγονός ότι μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Μίχαλου πυκναί μάζαι παρέμειναν συγκεντρωμέναι εις το προ του Δημαρχείου Παλαμά χώρον δια να επευφημήσουν εκ νέου τον κ. Μίχαλου με συνθήματα υπέρ της νέας Δημοκρατίας και του εθνικού ηγέτου & Προέδρου Γ. Παπαδόπουλου. Μετά πενταλέπτον καθυστέρησιν ο κ. υφυπουργός εδέησε να διασπάση τον κλοιόν και να συνεχίσει την διαδρομήν του προς Σοφάδες όπου επίσης έτυχε της ίδιας θερμής υποδοχής.
1974 Ο Νομός Καρδίτσης συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων πρώτων διαμερισμάτων της χώρας (Ν. Ροδόπης, Έβρου και Λαρίσης) από πλευράς δυναμικότητος ζωϊκού κεφαλαίου. Αυτό προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία της ενταύθα Διευθύνσεως Γεωργίας από τα οποία προκύπτει ακόμη συνεχής αύξησις των εκτρεφομένων ζώων (μεγάλων και μικρών) κατά την τε- λευταίαν διετίαν. Συγκεκριμένως αυτήν την στιγμήν λειτουργούν εις τον Νομόν και παρακολουθούνται υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας 64 μονάδες εκ των οποίων βοοτροφικαί 32, προβατοτροφικαί 13, χοιροτροφικαί 15, κονικλοτροφικαί 2 και ινδιανοτροφίας 2.
«« 19 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (19/7)
Τοπικά
1974 : Ο Νομός Καρδίτσης συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων πρώτων διαμερισμάτων της χώρας (Ν. Ροδόπης, Έβρου και Λαρίσης) από πλευράς δυναμικότητος ζωϊκού κεφαλαίου. Αυτό προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία της ενταύθα Διευθύνσεως Γεωργίας από τα οποία προκύπτει ακόμη συνεχής αύξησις των εκτρεφομένων ζώων (μεγάλων και μικρών) κατά την τε- λευταίαν διετίαν. Συγκεκριμένως αυτήν την στιγμήν λειτουργούν εις τον Νομόν και παρακολουθούνται υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας 64 μονάδες εκ των οποίων βοοτροφικαί 32, προβατοτροφικαί 13, χοιροτροφικαί 15, κονικλοτροφικαί 2 και ινδιανοτροφίας 2.
1973 : Τα δύο μεγάλα θεσσαλικά αγροτικά κέντρα του Παλαμά και των Σοφάδων με τον επιβλητικόν των όγκον και τα πηγαίας εκδηλώσεις των, χθες βράδυ, απέδειξαν και συνείδησιν ευθύνης και συνέπειαν και πίστιν εις την μεταπολίτευσιν της 1 Ιουνίου. Και επεσφράγισαν από χθες ετυμηγορίναν των της 29ης Ιούλίου. Η παλλόμενη από πίστιν και ενθουσιασμόν ανθρωποθάλασσα δια την αδιατάρακτον πορεία της εθνικής πολιτικής ζωής μετά το συντριπτικόν αποτέλεσμα της μεταπροσεχούς Κυριακής υπεγράμμισε χθες με την ζεστήν παρουσίαν της ότι γνωρίζει να τιμά τους αρχιτέκτονας της προόδου και ευημερίας του. Με τα πηγαία αυτά αισθήματα υπεδέχθη χθες μέγα πλήθος τον υφυπουργόν κ. Μίχαλου εις τον Παλαμα και Σοφάδες ο οποίος ωμίλησεν επί της εθνικής σημασίας που θα έχει η ψήφος του Λαού μας της μεταπροσεχή Κυριακήν. Χαρακτηριστικόν των αισθημάτων του Λαού της υπαίθρου είναι το γεγονός ότι μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Μίχαλου πυκναί μάζαι παρέμειναν συγκεντρωμέναι εις το προ του Δημαρχείου Παλαμά χώρον δια να επευφημήσουν εκ νέου τον κ. Μίχαλου με συνθήματα υπέρ της νέας Δημοκρατίας και του εθνικού ηγέτου & Προέδρου Γ. Παπαδόπουλου. Μετά πενταλέπτον καθυστέρησιν ο κ. υφυπουργός εδέησε να διασπάση τον κλοιόν και να συνεχίσει την διαδρομήν του προς Σοφάδες όπου επίσης έτυχε της ίδιας θερμής υποδοχής.
1971 : Η Αναγέννησις πρό της ενάρξεως του αγώνος εις Βόλον υπέβαλεν ένστασιν διά την χρησιμοποίησιν παίκτου υπό του Ολυμπιακού μή δηλωθέντος εις τον ΟΠΑΠ. Πρόκειται διά τον παίκτην Σιγάλα.
1970 : Υπέγραψαν χθες το βράδυ σύμβασιν δια την μετεγγράφην των εις την Αναγέννησιν οι δύο εξαίρετοι ποδοσφαιρισταί του Εθνικού Αστέρος, Τακόπουλου και Μπαλογιάννη.
1966 : Υπό του Υπουργείου Εσωτερικών ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Ραχούλας δια την σύστασιν συνεργείου εξ ενός ωρομισθίου δ’ εκτέλεσιν καθηκόντων υδρονομέων κ.λπ. εις το υδραγωγείον.
Εθνικά - Διεθνή
1972 : Η πόλις του Τυρνάβου παρουσίαζε σήμερον εικόνα βιβλικής καταστροφής εκ της σφορδάς καταιγίδος της νύχτας τους Σαββάτου προς την Κυριακήν. Αι ζημίαι υπολογίζονται εις 100 εκ. δραχρών. Ιδαιτέρως επλήγη το βορειδυτικόν τμήμα της πόλεως Τυρνάβου, όπου εκατομύρια κυβικά ύδατος επλημμύρισαν την περιοχήν, με αποτελέσμα να καλυφθή, υπό υδάτων ύψους 2 μέτρων, μεγάλος αριθμός οικίων, να καταρρεύσουν 8 οικίαι και να καταστραφούν ακατοίκητοι έταιροι 200. Παρεσύρθησαν εξ άλλου και επνίγησαν 25χιλ. ορνιθοειδή εκ των οποίω 22 χιλ. από πτηνοτροφεία, 1.300 αιγοπρόβατα, 20 χοίροι και 11 μεγάλα ζώα. Η ορμητικότης των υδάτων είχε επίσης ως συνέπεια, να καταρρεύσουν 2 γέφυραι και να υποστή σοβαράς ζημίας η γέφυρα η συνδέουσα την Λάρισαν με την πόλιν του Τυρνάβου.
1967 : 4Οι πολύτεκνοι λιγοστεύουν. Εάν λάβωμεν υπ’ όψιν τα στοιχεία που διαθέτει η Γενική Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, ο αριθμός των πολυτέκνων της χώρας παροουσιάζει αισθητήν κάμψιν η οποία οφείλεται περισσότερον εις την επικράτησιν των νέων συγχρονισμένων κοινωνικών και δημογραφικών αντιλήψεων, ότι τα πολλά παιδιά επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την πολιτιστικήν, οικονομικήν και πνευματικήν προσπάθειαν της χώρας μας.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή