E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Χρηματικόν ποσόν εκ 50 χιλ. δρχ. -προϊον εκπτώσεως κατά την δημοπράτησιν του έργου συ ντηρήσεως οδού προς Μητρόπολιν- θα διατεθή δια την γόμωσιν δι’ ασφαλτικού μίγματος λάκων εις τον προαναφερθέντα δρόμον και αποκατάστασιν φθορών δι’ ασφαλτικών επαλείψεων.
1967 Αι διαπραγματεύσεις δια το θέμα της αναπροσαρμογής των κατωτάτων ορίων των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων, δια της υπογραφής νέας εθνικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας, μεταξύ των εκπροσώπων των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων ετερματίσθησαν χθες άνευ ουδενός αποτελέσματος.
1970 Χάρις εις την φιλεργατικήν πολιτικήν και τα ληφθέντα επαναστατικά μέτρα υπό της εθνικής κυβερνήσεως εβελτιώθη αισθητώς η θέσις των εργαζομένων. Ταύτα ετόνισεν ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος ομιλών προς συνδικαλιστικά στελέχη εις το Εργατικόν Κέντρον, το οποίον επεσκέφθη την εσπέραν της παρελθούσης Δευτέρας. ΕπΆ ευκαιρία ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κ. Αθανασίου εξέθεσεν εις τον κ. Νομάρχην τα απασχολούντα την εργατοϋπαλληλικήν τάξιν του Νομού μας ζητήματα, ζητήσας την παρέμβασίν του δια την επίλυσίν του. Ο κ. Νομάρχης απήντησεν αμέσως εις τα προβαλλόμενα αιτήματα εις πολλά των οποίων έδωσεν άμεσον λύσιν.
1971 Αλληλοεδάρησαν και αλληλοεμηνύθησαν χθες δύο έμποροι εξΆ Ελλασόνος και τέσερεις σιτοπαραγωγοί Καρδίτσης εμπροσθεν της Δημαρχίας. Συνελήφθησαν άπαντες και απεστάλησαν είς τον κ. Εισαγγελέα. Πρόκειται περί των εμπόρων: Ανδ. και Γεωργ. Γερμανή και των αγροτών Θ. Φώτη, Δ. & Α. Μπατζιά εκ Γοργοβιτών, Δ. Κεχαγιά εκ Παλαμά. Οι τελευταίοι διαμαρτύρονται ότι δεν τους κατεβλήθη το αντίτιμον σίτου εκ 50 χιλ. δραχ. περίπου. Προανακρίσεων επελήφθη ο Αστυνόμος κ. Ζήσης Κόραβος Ανθ/χος.
1973 Είκοσι δύο Γάλλοι νεαράς ηλικίας εκ των οποίων δις ανήκοντα εις φυσιοκατρικόν όμιλον της Νάντης επισκέσφηκαν χθες την Καρδίτσαν εις τα πλαίσια σχετικού προγράμματος περιγιήσεως ανά την Ελλάδα. Ο εν λόγω όμιλος περιέλαβε δια το τρέχον έτος την χώραν μας μεταξύ δε άλλων κέντρων που εκ των προτέρων είχον επιλεγεί, ήτο και η πόλις μας. Τους εδεξιώθει ο Δήμαρχος κ. Μαυρογιώργος εις την Δημαρχίαν και την μεσημβρίαν παρετέθη υπό του Δήμου γεύμα εις το Παυσίλυπον. Οι Γάλλοι επεσκέφθησαν το Διϋλιστήριον, την λίμνην τον Υδροηλεκτρικόν Σταθμόν Ταυρωπού, το Λαογραφικόν Μουσείον και αξιοθέατα της πόλεως. Ο κ. Μορώ φοιτητής ιατρικής ήτο επί κεφαλής των αγοριών και η φοιτήτρια Ωμπράϋ Πολέτ, των κοριτσιών. Οι εκδρομείς προήρχοντο από τους Δελφούς, όπου παρέμειναν επί διημέρον.
1975 Οι αρτοποιοί Καρδίτσης τελούν εν αναμονή του αποφασισθέντος διαβήματος της Ομοσπονδίας των προς τους αρμοδίους υπουργούς διά την μη εισέτι ρύθμισιν επειγόντων ζητημάτων της τάξεως των εις ήν δε περίπτωσιν δεν ικανοποιηθούν θα κατέλθουν εις απεργίαν. Τα ζητήματά των είναι: α) Μολονότι εχορηγήθη εις τους αρτεργάτας αύξησις 12% επί των αποδοχών των από 13.9.64 και μολονότι τα ενοικιοστασιακά μισθώματα ηυξήθησαν από 1.4.65, αμφότεραι αι δαπάναι αύται δεν ενετάχθησαν εισέτι εις το κοστολόγιον του άρτου. β) Μολονότι το όλον αρτοποιητικόν θέμα ευρίσκεται υπό μελέτην συνεχίζεται η αθρόα χορήγησις αρτοποιητικών αδειών, δημουργηθείσης εκ τούτου αφορήτου και ασφυκτικής καταστάσεως προς ζημίαν αυτής ταύτης της καταναλώσεως.
«« 28 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (28/7)
Τοπικά
1975 : Οι αρτοποιοί Καρδίτσης τελούν εν αναμονή του αποφασισθέντος διαβήματος της Ομοσπονδίας των προς τους αρμοδίους υπουργούς διά την μη εισέτι ρύθμισιν επειγόντων ζητημάτων της τάξεως των εις ήν δε περίπτωσιν δεν ικανοποιηθούν θα κατέλθουν εις απεργίαν. Τα ζητήματά των είναι: α) Μολονότι εχορηγήθη εις τους αρτεργάτας αύξησις 12% επί των αποδοχών των από 13.9.64 και μολονότι τα ενοικιοστασιακά μισθώματα ηυξήθησαν από 1.4.65, αμφότεραι αι δαπάναι αύται δεν ενετάχθησαν εισέτι εις το κοστολόγιον του άρτου. β) Μολονότι το όλον αρτοποιητικόν θέμα ευρίσκεται υπό μελέτην συνεχίζεται η αθρόα χορήγησις αρτοποιητικών αδειών, δημουργηθείσης εκ τούτου αφορήτου και ασφυκτικής καταστάσεως προς ζημίαν αυτής ταύτης της καταναλώσεως.
1973 : Είκοσι δύο Γάλλοι νεαράς ηλικίας εκ των οποίων δις ανήκοντα εις φυσιοκατρικόν όμιλον της Νάντης επισκέσφηκαν χθες την Καρδίτσαν εις τα πλαίσια σχετικού προγράμματος περιγιήσεως ανά την Ελλάδα. Ο εν λόγω όμιλος περιέλαβε δια το τρέχον έτος την χώραν μας μεταξύ δε άλλων κέντρων που εκ των προτέρων είχον επιλεγεί, ήτο και η πόλις μας. Τους εδεξιώθει ο Δήμαρχος κ. Μαυρογιώργος εις την Δημαρχίαν και την μεσημβρίαν παρετέθη υπό του Δήμου γεύμα εις το Παυσίλυπον. Οι Γάλλοι επεσκέφθησαν το Διϋλιστήριον, την λίμνην τον Υδροηλεκτρικόν Σταθμόν Ταυρωπού, το Λαογραφικόν Μουσείον και αξιοθέατα της πόλεως. Ο κ. Μορώ φοιτητής ιατρικής ήτο επί κεφαλής των αγοριών και η φοιτήτρια Ωμπράϋ Πολέτ, των κοριτσιών. Οι εκδρομείς προήρχοντο από τους Δελφούς, όπου παρέμειναν επί διημέρον.
1971 : Αλληλοεδάρησαν και αλληλοεμηνύθησαν χθες δύο έμποροι εξΆ Ελλασόνος και τέσερεις σιτοπαραγωγοί Καρδίτσης εμπροσθεν της Δημαρχίας. Συνελήφθησαν άπαντες και απεστάλησαν είς τον κ. Εισαγγελέα. Πρόκειται περί των εμπόρων: Ανδ. και Γεωργ. Γερμανή και των αγροτών Θ. Φώτη, Δ. & Α. Μπατζιά εκ Γοργοβιτών, Δ. Κεχαγιά εκ Παλαμά. Οι τελευταίοι διαμαρτύρονται ότι δεν τους κατεβλήθη το αντίτιμον σίτου εκ 50 χιλ. δραχ. περίπου. Προανακρίσεων επελήφθη ο Αστυνόμος κ. Ζήσης Κόραβος Ανθ/χος.
1970 : Χάρις εις την φιλεργατικήν πολιτικήν και τα ληφθέντα επαναστατικά μέτρα υπό της εθνικής κυβερνήσεως εβελτιώθη αισθητώς η θέσις των εργαζομένων. Ταύτα ετόνισεν ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος ομιλών προς συνδικαλιστικά στελέχη εις το Εργατικόν Κέντρον, το οποίον επεσκέφθη την εσπέραν της παρελθούσης Δευτέρας. ΕπΆ ευκαιρία ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κ. Αθανασίου εξέθεσεν εις τον κ. Νομάρχην τα απασχολούντα την εργατοϋπαλληλικήν τάξιν του Νομού μας ζητήματα, ζητήσας την παρέμβασίν του δια την επίλυσίν του. Ο κ. Νομάρχης απήντησεν αμέσως εις τα προβαλλόμενα αιτήματα εις πολλά των οποίων έδωσεν άμεσον λύσιν.
1966 : Χρηματικόν ποσόν εκ 50 χιλ. δρχ. -προϊον εκπτώσεως κατά την δημοπράτησιν του έργου συ ντηρήσεως οδού προς Μητρόπολιν- θα διατεθή δια την γόμωσιν δι’ ασφαλτικού μίγματος λάκων εις τον προαναφερθέντα δρόμον και αποκατάστασιν φθορών δι’ ασφαλτικών επαλείψεων.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : Αι διαπραγματεύσεις δια το θέμα της αναπροσαρμογής των κατωτάτων ορίων των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων, δια της υπογραφής νέας εθνικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας, μεταξύ των εκπροσώπων των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων ετερματίσθησαν χθες άνευ ουδενός αποτελέσματος.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή