E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1970 Το υπουργείον Εσωτερικών ανέθεσεν εις τους Νομάρχας τον συντονισμόν των σχετικών ενεργειών δια τον εκσυγχρονισμόν ως και τον συνδυασμόν των εμποροπανηγύρεων μετά πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής στάθμης. Το αναλαμβανόμενον εργον έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διότι θα υποβοηθήση την προβολήν των γεωργικών προϊόντων της χώρας και θα καταστήση δυνατή την ενημέρωσιν των αγροτών επί του πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως. Χάρις εις τας εκδηλώσεις αυτάς αναζωογονηθη οικονομικώς και πολιτιστικώς η ύπαιθρος.
1971 Την 4ην πρωινή σήμερον εσημειώθη σφοδρά σύγκρουσις εις το 98ον χλμ. της εθνικής οδού Λαμίας - Λαρίσης πλησίον του χωρίου Αερινόν. Ταξί οδηγούμενον υπό του Β. Σβολιανίτη ετών 41 εγγάμου και πατρός δύο τέκνων κατοίκου Λαρίσης συνεκρούσθη με Ι.Χ. βυτιοφόρον με οδηγόν τον Δ. Ρήγαν ετών 45 επίσης κάτοικον Λαρίσης. Από την σύγκρουσιν εφονεύθη ο οδηγός του ταξί και η συνεπιβαίνουσα Ελένη Βελισσαρίου ετών 20 καλλιτέχνις εκ Μυτιλήνης και ο Θεοδ. Βέρας ετών 27 έμπορος άπαντες κάτοικοι Λαρίσης. Οι τρείς επιβάται του ταξί επέστρεφον από διασκέδασιν και εις το σημείον του δυστυχήματος ο οδηγός του επεχείρησε να προσπεράση προπορευόμενο φορτηγό. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συνεκρούσθη με το αντιθέτως ερχόμενο βυτιοφόρο.
1973 Κατά το παρελθόν και επί μακράν σειράν ετών, αι τιμαί του κρέατος και του γάλακτος διετηρήθησαν εις χαμηλά επίπεδα και τούτο κυρίως ένεκα του ότι ήσαν ευχερείς αι εισαγωγαί κρεάτων εκ του εξωτερικού η πραγματοποίησις των οποίων και δή εις περιόδους μή ενδεδειγμένους, προεκάλει πτώσιν των τιμών των ομοειδών κτηνοτροφικών προϊόντων αποθάρρυνσιν των κτηνοτρόφων και δημιουργίαν δυσμενούς κλίματος διά την αύξησιν της κτηνοτροφικής παραγωγής. Αποτέλεσμα της πολιτικής ταύτης, εν συνδυασμώ προς την υφισταμένην τάσιν μετακινήσεως του αγροτικού πληθυσμού εκ της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα, υπήρξεν η μείωσις του αριθμού των βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με παράλληλον μείωσιν του αριθμού των μηρυκαστικών ζώων.
1974 Υπό την προεδρίαν του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή συνήλθε την 6.30 μ.μ. το υπουργικόν συμβούλιον εις την πρώτην συνεδρίασίν του υπό την πλήρη σύνθεσίν του. Κατά την συνεδρίασιν ο κ. πρωθυπουργός έθεσε τας βασικάς αρχάς διά την διεξαγωγήν του κυβερνητικού έργου και επεσήμανε τα πλέον επείγοντα των προς αντιμετώπισιν θεμάτων. Το υπουργικόν συμβούλιον απεφάσισε την απόλυσιν όλων των νομαρχών. Μέχρι διορισμού νέων νομαρχών τα καθήκοντα τούτων θα ασκούν οι διευθυνταί των νομαρχιών.
1975 Ο Θεσσαλικός κάμπος φλέγεται. Το κύμα καύσωνος της νοτίου Ιταλίας καλύπτει φαίνεται και την χώραν μας, από της Κυριακής ενώ το θερμόμετρο ανήλθεν κατά 3 ½ βαθμούς Κελσίου. Είναι η πρώτη φορά, αυτήν τουλάχιστον την εποχήν, και ολίγα μόλις εικοσιτετράωρα από τας φθινοπωρινάς θερμοκρασίας που επεκράτουν, που σημειούνται τόσον υψηλαί θερμοκρασίαι. Μέχρι του πρώτου δεκαημέρου Ιουλίου ουδέποτε εσημειώθη εδώ υψηλότερα των 47 βαθμών θερμοκρασία υπό σκιάν. Χθές υπό σκιάν η μεγίστη θερμοκρασία έφθασε τους 39,4 βαθ ούς Κελσίου εις την πόλιν όμως εκυμαίνετο τας πρώτας απογευματινάς ώρας μεταξύ 41½ - 42 διά να υποχωρήσει βραδύτερον κατά ένα έως δύο βαθμούς. Οι αποπνικτικοί καυστικοί νότιοι άνεμοι που έπνεον χθές από των πρώτων απογευματινών ωρών ενέκρωσαν την κίνησιν εις τους δρόμους.
«« 30 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (30/7)
Τοπικά
1975 : Ο Θεσσαλικός κάμπος φλέγεται. Το κύμα καύσωνος της νοτίου Ιταλίας καλύπτει φαίνεται και την χώραν μας, από της Κυριακής ενώ το θερμόμετρο ανήλθεν κατά 3 ½ βαθμούς Κελσίου. Είναι η πρώτη φορά, αυτήν τουλάχιστον την εποχήν, και ολίγα μόλις εικοσιτετράωρα από τας φθινοπωρινάς θερμοκρασίας που επεκράτουν, που σημειούνται τόσον υψηλαί θερμοκρασίαι. Μέχρι του πρώτου δεκαημέρου Ιουλίου ουδέποτε εσημειώθη εδώ υψηλότερα των 47 βαθμών θερμοκρασία υπό σκιάν. Χθές υπό σκιάν η μεγίστη θερμοκρασία έφθασε τους 39,4 βαθ ούς Κελσίου εις την πόλιν όμως εκυμαίνετο τας πρώτας απογευματινάς ώρας μεταξύ 41½ - 42 διά να υποχωρήσει βραδύτερον κατά ένα έως δύο βαθμούς. Οι αποπνικτικοί καυστικοί νότιοι άνεμοι που έπνεον χθές από των πρώτων απογευματινών ωρών ενέκρωσαν την κίνησιν εις τους δρόμους.
1971 : Την 4ην πρωινή σήμερον εσημειώθη σφοδρά σύγκρουσις εις το 98ον χλμ. της εθνικής οδού Λαμίας - Λαρίσης πλησίον του χωρίου Αερινόν. Ταξί οδηγούμενον υπό του Β. Σβολιανίτη ετών 41 εγγάμου και πατρός δύο τέκνων κατοίκου Λαρίσης συνεκρούσθη με Ι.Χ. βυτιοφόρον με οδηγόν τον Δ. Ρήγαν ετών 45 επίσης κάτοικον Λαρίσης. Από την σύγκρουσιν εφονεύθη ο οδηγός του ταξί και η συνεπιβαίνουσα Ελένη Βελισσαρίου ετών 20 καλλιτέχνις εκ Μυτιλήνης και ο Θεοδ. Βέρας ετών 27 έμπορος άπαντες κάτοικοι Λαρίσης. Οι τρείς επιβάται του ταξί επέστρεφον από διασκέδασιν και εις το σημείον του δυστυχήματος ο οδηγός του επεχείρησε να προσπεράση προπορευόμενο φορτηγό. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συνεκρούσθη με το αντιθέτως ερχόμενο βυτιοφόρο.
1970 : Το υπουργείον Εσωτερικών ανέθεσεν εις τους Νομάρχας τον συντονισμόν των σχετικών ενεργειών δια τον εκσυγχρονισμόν ως και τον συνδυασμόν των εμποροπανηγύρεων μετά πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής στάθμης. Το αναλαμβανόμενον εργον έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διότι θα υποβοηθήση την προβολήν των γεωργικών προϊόντων της χώρας και θα καταστήση δυνατή την ενημέρωσιν των αγροτών επί του πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως. Χάρις εις τας εκδηλώσεις αυτάς αναζωογονηθη οικονομικώς και πολιτιστικώς η ύπαιθρος.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Υπό την προεδρίαν του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή συνήλθε την 6.30 μ.μ. το υπουργικόν συμβούλιον εις την πρώτην συνεδρίασίν του υπό την πλήρη σύνθεσίν του. Κατά την συνεδρίασιν ο κ. πρωθυπουργός έθεσε τας βασικάς αρχάς διά την διεξαγωγήν του κυβερνητικού έργου και επεσήμανε τα πλέον επείγοντα των προς αντιμετώπισιν θεμάτων. Το υπουργικόν συμβούλιον απεφάσισε την απόλυσιν όλων των νομαρχών. Μέχρι διορισμού νέων νομαρχών τα καθήκοντα τούτων θα ασκούν οι διευθυνταί των νομαρχιών.
1973 : Κατά το παρελθόν και επί μακράν σειράν ετών, αι τιμαί του κρέατος και του γάλακτος διετηρήθησαν εις χαμηλά επίπεδα και τούτο κυρίως ένεκα του ότι ήσαν ευχερείς αι εισαγωγαί κρεάτων εκ του εξωτερικού η πραγματοποίησις των οποίων και δή εις περιόδους μή ενδεδειγμένους, προεκάλει πτώσιν των τιμών των ομοειδών κτηνοτροφικών προϊόντων αποθάρρυνσιν των κτηνοτρόφων και δημιουργίαν δυσμενούς κλίματος διά την αύξησιν της κτηνοτροφικής παραγωγής. Αποτέλεσμα της πολιτικής ταύτης, εν συνδυασμώ προς την υφισταμένην τάσιν μετακινήσεως του αγροτικού πληθυσμού εκ της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα, υπήρξεν η μείωσις του αριθμού των βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με παράλληλον μείωσιν του αριθμού των μηρυκαστικών ζώων.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή