E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ιωσήφ 
Έτος Γεγονός
1967 Βουλευταί της Δυτικής Γερμανίας εχουν συγκροτήσει ποδοσφαιρικήν ομάδα, η οποία ασχέτως προς τα αποτελέσματα των αγώνων της, εχει καταστή εξαιρετικώς δημοφιλής μεταξύ των Γερμανών φιλάθλων. Οι προπονηταί της ομάδος απηύθυναν χθες, προσκλησιν προς τους βουλευτάς της Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως, οπως αποστείλουν εις την Γερμανίαν ποδοσφαιρικήν ομάδα δια να αντιμετωπίση την γερμανικήν. Ελπίζεται ότι οι Γάλλοι βουλευταί θα αποδεχθούν την πρόσκλησιν και θα εκλέξουν ένδεκα συναδέλφους των, οι οποίοι αφού προπονηθούν επαρκώς, θα κατέλθουν με τα χρώματα της Γαλλίας, εις το γήπεδον. Η κοινοβουλευτική ποδοσφαιρική ομάς της Γερμανίας κατά τους τελευταίους αγώνας της, ηττήθη με τέρματα 4-1 από ομάδα καλλιτεχνών του Βερολίνου και με 8-0 από ομάδα δημοσίων υπαλλήλων.
1970 Αφίκετο χθες εις Καρδίτσα ο νέος Διοικητής του ΣΚΕ Υποστράτηγος κ. Σωτ. Παναγόπουλος ο οποίος επιθεώρησε το εδρεύον εις την πόλιν μας 84 ΣΠ και συνεργάσθη σχετικώς μετά του Διοικητου αυτού και Στρατ. Διοικητού του Νομού μας Συν/ρχου κ. Ηλία Διαμαντή. Ο κ. Διοικητής του ΣΚΕ επραγματοποίησεν εθιμοτυπικάς επισκέψεις εις τον Σεβ. Μητροπολίτην κ.κ. Κωνσταντίνον, τον Νομάρχην κ. Παν. Γαλανόπουλον, το Δήμαρχο κ. Ιωάν. Τσικρίκην. Την μεσημβρίαν ο κ. Σωτ. Παναγόπουλος παρεκάθεσεν εις γεύμα δοθέν εις την Στρατ. Λέσχην Καρδίτσης και εις το οποίον επίσης παρεκάθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης ο κ. Νομάρχης και ο κ. Δήμαρχος.
1971 Εγνώσθη, ότι ο πολωνός καθηγητής της βοτανολογίας Παυλόσκι 73 ετών κάτοικος Κρακοβίας Πολωνίας, ενώ ευρίσκετο χθές το απόγευμα εις την κορυφήν Μύτικα του Ολύμπου εις ύψος 2700 μέτρα, ολίσθησε και έπεσεν εις χαράδραν βάθους 30 μέτρων περίπου τραυματισθείς θανασίμως εις την κεφαλήν και εξέπνευσε την μεσημβρίαν σήμερον εις ορεινόν καταφύγιον της περιοχής. Ο πολωνός καθηγητής, ο οποίος ήτο και επίτιμον μέλος της ακαδημίας επιστημών της Βαρσοβίας, είχε μεταβή εις τον Ολυμπον διά να συλλέξη σπάνια βότανα συνοδευόμενος και από συναδέλφους του βοτανολόγους εξ άλλων χωρών.
1973 Εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας και οργανώσεις εκοινοποιήθη εγκύκλιος της ΠΑΣΕΓΕΣ διά της οποίας ενημερούνται αύται επί της αναπτυχθείσης δραστηριότητος διά την εξασφάλισιν των αναγκαιουσών ποσοτήτων ζωοτροφών και τονίζεται ότι καθίσταται προφανές ότι ουδείς λόγος ανησυχίας υφίσταται εις ότι αφορά την εξασφάλισιν επαρκείας ζωοτροφών. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Το υπουργείον εθνικής οικονομίας εκοινοποίησεν εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας εγκύκλιον διά της οποίας συνιστάται η ένστασις της μερίμνης προς εξασφάλισιν προστασίας και παροχής κτηνιατρικής περιθάλψεως εις τας εκτροφάς προβάτων κρεατοπαραγωγικής κατευθύνσεως εισαχθέντων προσφάτως εκ Μ. Βρετανίας και Γαλλίας. Εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας εκοινοποιήθη κοινή απόφαις των υπουργών παρά τω πρωθυπουργώ, εθνικής οικονομίας και οικονομικών διά της οποίας η αποζημίωσις δι’ εργασίας κατά Κυριακήν, των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου μισθωτών θηροφυλάκων καθορίζεται πλέον του μισθού των ίση προς το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών των προσηυξημένη κατά 75%. Εάν εις τους ανωτέρω παρέχεται εβδομαδιαία ανάπαυσις κατ’ άλλην εργάσιμον ημέραν της αρξαμένης μετά την Κυριακήν εβδομάδος, ή κατά τα ανωτέρω αποζημίωσις ισούται μόνον με το 75% του 1/25 των μηνιαίων αποδοχών των.
1974 Χθές και ώραν 5 μ.μ. εις τον χώρον των παιδικών εξοχών ΠΙΚΠΑ της Νεράϊδας επραγματοποιήθη παρουσία του Διοικητού ασφαλείας κ. Κωστάκη του προϊσταμένου του τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Παπαχρίστου και πολλών γονέων και παραθεριστών, η τελετή επί τη λήξει της α’ κατασκηνωτικής περιόδου, των 125 αρρένων κατασκηνωτών. Την έναρξιν της τελετής εκήρυξεν ο προϊστάμενος του τμήματος Κοινωνικών υπηρεσιών. Κατά την διάρκειαν της τελετής επραγματοποιήθησαν υπό των μικρών κατασκηνωτών διάφορα κωμικά σκετς, απηγγέλθησαν ποιήματα και εψάλησαν ποικίλα κατασκηνωτικά άσματα. Η ωραία εορτή έκλεισε με την υποστολή της σημαίας και τον εθνικόν Υμνον.
1975 Ο Πρόεδρος της κοινότητος Δρακότρυπας δι’ αναφοράς του προς την Νομαρχίαν παρακαλεί, όπως κατασκευασθή μικρά γέφυρα εντός του Οικισμού διά την διευθέτησιν των υδάτων του χειμάρρου προς αποφυγήν ζημιών εις βάρος των οικιών.
«« 31 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (31/7)
Τοπικά
1975 : Ο Πρόεδρος της κοινότητος Δρακότρυπας δι’ αναφοράς του προς την Νομαρχίαν παρακαλεί, όπως κατασκευασθή μικρά γέφυρα εντός του Οικισμού διά την διευθέτησιν των υδάτων του χειμάρρου προς αποφυγήν ζημιών εις βάρος των οικιών.
1974 : Χθές και ώραν 5 μ.μ. εις τον χώρον των παιδικών εξοχών ΠΙΚΠΑ της Νεράϊδας επραγματοποιήθη παρουσία του Διοικητού ασφαλείας κ. Κωστάκη του προϊσταμένου του τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Παπαχρίστου και πολλών γονέων και παραθεριστών, η τελετή επί τη λήξει της α’ κατασκηνωτικής περιόδου, των 125 αρρένων κατασκηνωτών. Την έναρξιν της τελετής εκήρυξεν ο προϊστάμενος του τμήματος Κοινωνικών υπηρεσιών. Κατά την διάρκειαν της τελετής επραγματοποιήθησαν υπό των μικρών κατασκηνωτών διάφορα κωμικά σκετς, απηγγέλθησαν ποιήματα και εψάλησαν ποικίλα κατασκηνωτικά άσματα. Η ωραία εορτή έκλεισε με την υποστολή της σημαίας και τον εθνικόν Υμνον.
1973 : Εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας και οργανώσεις εκοινοποιήθη εγκύκλιος της ΠΑΣΕΓΕΣ διά της οποίας ενημερούνται αύται επί της αναπτυχθείσης δραστηριότητος διά την εξασφάλισιν των αναγκαιουσών ποσοτήτων ζωοτροφών και τονίζεται ότι καθίσταται προφανές ότι ουδείς λόγος ανησυχίας υφίσταται εις ότι αφορά την εξασφάλισιν επαρκείας ζωοτροφών. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Το υπουργείον εθνικής οικονομίας εκοινοποίησεν εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας εγκύκλιον διά της οποίας συνιστάται η ένστασις της μερίμνης προς εξασφάλισιν προστασίας και παροχής κτηνιατρικής περιθάλψεως εις τας εκτροφάς προβάτων κρεατοπαραγωγικής κατευθύνσεως εισαχθέντων προσφάτως εκ Μ. Βρετανίας και Γαλλίας. Εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας εκοινοποιήθη κοινή απόφαις των υπουργών παρά τω πρωθυπουργώ, εθνικής οικονομίας και οικονομικών διά της οποίας η αποζημίωσις δι’ εργασίας κατά Κυριακήν, των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου μισθωτών θηροφυλάκων καθορίζεται πλέον του μισθού των ίση προς το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών των προσηυξημένη κατά 75%. Εάν εις τους ανωτέρω παρέχεται εβδομαδιαία ανάπαυσις κατ’ άλλην εργάσιμον ημέραν της αρξαμένης μετά την Κυριακήν εβδομάδος, ή κατά τα ανωτέρω αποζημίωσις ισούται μόνον με το 75% του 1/25 των μηνιαίων αποδοχών των.
1970 : Αφίκετο χθες εις Καρδίτσα ο νέος Διοικητής του ΣΚΕ Υποστράτηγος κ. Σωτ. Παναγόπουλος ο οποίος επιθεώρησε το εδρεύον εις την πόλιν μας 84 ΣΠ και συνεργάσθη σχετικώς μετά του Διοικητου αυτού και Στρατ. Διοικητού του Νομού μας Συν/ρχου κ. Ηλία Διαμαντή. Ο κ. Διοικητής του ΣΚΕ επραγματοποίησεν εθιμοτυπικάς επισκέψεις εις τον Σεβ. Μητροπολίτην κ.κ. Κωνσταντίνον, τον Νομάρχην κ. Παν. Γαλανόπουλον, το Δήμαρχο κ. Ιωάν. Τσικρίκην. Την μεσημβρίαν ο κ. Σωτ. Παναγόπουλος παρεκάθεσεν εις γεύμα δοθέν εις την Στρατ. Λέσχην Καρδίτσης και εις το οποίον επίσης παρεκάθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης ο κ. Νομάρχης και ο κ. Δήμαρχος.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Εγνώσθη, ότι ο πολωνός καθηγητής της βοτανολογίας Παυλόσκι 73 ετών κάτοικος Κρακοβίας Πολωνίας, ενώ ευρίσκετο χθές το απόγευμα εις την κορυφήν Μύτικα του Ολύμπου εις ύψος 2700 μέτρα, ολίσθησε και έπεσεν εις χαράδραν βάθους 30 μέτρων περίπου τραυματισθείς θανασίμως εις την κεφαλήν και εξέπνευσε την μεσημβρίαν σήμερον εις ορεινόν καταφύγιον της περιοχής. Ο πολωνός καθηγητής, ο οποίος ήτο και επίτιμον μέλος της ακαδημίας επιστημών της Βαρσοβίας, είχε μεταβή εις τον Ολυμπον διά να συλλέξη σπάνια βότανα συνοδευόμενος και από συναδέλφους του βοτανολόγους εξ άλλων χωρών.
1967 : Βουλευταί της Δυτικής Γερμανίας εχουν συγκροτήσει ποδοσφαιρικήν ομάδα, η οποία ασχέτως προς τα αποτελέσματα των αγώνων της, εχει καταστή εξαιρετικώς δημοφιλής μεταξύ των Γερμανών φιλάθλων. Οι προπονηταί της ομάδος απηύθυναν χθες, προσκλησιν προς τους βουλευτάς της Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως, οπως αποστείλουν εις την Γερμανίαν ποδοσφαιρικήν ομάδα δια να αντιμετωπίση την γερμανικήν. Ελπίζεται ότι οι Γάλλοι βουλευταί θα αποδεχθούν την πρόσκλησιν και θα εκλέξουν ένδεκα συναδέλφους των, οι οποίοι αφού προπονηθούν επαρκώς, θα κατέλθουν με τα χρώματα της Γαλλίας, εις το γήπεδον. Η κοινοβουλευτική ποδοσφαιρική ομάς της Γερμανίας κατά τους τελευταίους αγώνας της, ηττήθη με τέρματα 4-1 από ομάδα καλλιτεχνών του Βερολίνου και με 8-0 από ομάδα δημοσίων υπαλλήλων.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ιωσήφ