E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Λουκία 
Έτος Γεγονός
0 * Την 1ην Ιουλίου ε.ε. ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσικρίκης μετά του Προσταμένου κ. Λάππα και Μηχανικού του Δήμου κ. Τεταγιώτη επεθεώρησεν τα Δημοτ. Σφαγεία και εν συνεχεία ετέθη εις λειτουργίαν ο αποτεφρωτικός κλίβανος παρουσία του Νομοκτηνιάτρου κ. Σκόνδρα και κτηνιάτρων κ.κ. Χριστοδούλου και Ευαγγελοπούλου, υπό του ειδικού απεσταλμένου προς τούτο κ. Μαυρομάτη Μηχανικού -Χημικού.
1967 * Την 1ην Ιουλίου ε.ε. ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσικρίκης μετά του Προσταμένου κ. Λάππα και Μηχανικού του Δήμου κ. Τεταγιώτη επεθεώρησεν τα Δημοτ. Σφαγεία και εν συνεχεία ετέθη εις λειτουργίαν ο αποτεφρωτικός κλίβανος παρουσία του Νομοκτηνιάτρου κ. Σκόνδρα και κτηνιάτρων κ.κ. Χριστοδούλου και Ευαγγελοπούλου, υπό του ειδικού απεσταλμένου προς τούτο κ. Μαυρομάτη Μηχανικού - Χημικού.
1968 Την 1ην Ιουλίου ε.ε. ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσικρίκης μετά του Προσταμένου κ. Λάππα και Μηχανικού του Δήμου κ. Τεταγιώτη επεθεώρησεν τα Δημοτ. Σφαγεία και εν συνεχεία ετέθη εις λειτουργίαν ο αποτεφρωτικός κλίβανος παρουσία του Νομοκτηνιάτρου κ. Σκόνδρα και κτηνιάτρων κ.κ. Χριστοδούλου και Ευαγγελοπούλου, υπό του ειδικού απεσταλμένου προς τούτο κ. Μαυρομάτη Μηχανικού - Χημικού.
1969 Είκοσι εκατομμύρια νέα τεμάχια μεταλλικών κερμάτων των 10 και 20 λεπτών θα κοπούν, σύμφωνα με απόφασι της Νομισματικής Επιτροπής κατόπιν προτάσεως του υπουργού Οικονομικών.
1970 Ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος συνεχίζων την ανά την ύπαιθρον ενημερωτικήν περιοδείαν του επεσκέφθη χθες το απόγευμα τας κοινότητας Κερασιάς, Κρυονερίου, Μπεζιούλας, Φυλακτής, Νεοχωρίου και Νεραϊδας. Ο κ. Νομάρχης, ο οποίος έτυχεν ενθουσιώδους υποδοχής υπό των κατοίκων, εξήτασε ζητήματα απασχολούντα τας ανωτέρω κοινότητας, και έδωσε είς πολλά εξ αυτών αμέσους λύσεις. Εις Νεράϊδαν ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τας παιδικάς κατασκηνώσεις. Ωμίλησε προς τους κατασκηνωτάς απευθύνας προς αυτούς παραινέσεις.
1971 Είς ατμόσφαιραν εγκαρδιότητος εδόθη χθες την 7ην εσπερινήν είς το κέντρον «Παυσίλυπον» η δεξίωσις του Νομάρχου κ. Π. Γαλανοπούλου προς τιμήν των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως επί τη λήξει του διδακτικού έτους. Η ευγενής αυτή εκδήλωσις απέβλεπεν είς την έκφρασιν των ευχαριστιών της Πολιτείας προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ευρίσκονται είς την πρώτην γραμμήν της αναληγθείσης υπό της εθνικής Κυβερνήσεως προσπάθειας διά την ανάπλασιν του έθνους. Παρέστησαν εκτός του κ. Νομάρχου, ο Σεβασμιώτατος, ο κ. Στρατιωτικός Διοικητής, ο κ. Δήμαρχος ο κ. Διοικητής της Χω/κής, ο κ. Νομαρχιακός επιθεωρητής Δημ. Εκπαιδεύσεως, οι επιθεωρηταί Α’ & Β’ περιφερειών Καρδίτσης, προϊστάμενοι των Δημοσίων υπηρεσιών και πλείστοι διδάσκαλοι του Νομού Καρδίτσης. Μετά την προσφοράν των αναψυκτικών ωμίλησεν ο κ. Νομάρχης, υπογραμμίσας την σπουδαιότητα της αποστολής του εκπαιδευτικού είς την ανορθωτικήν προσπάθεια της εθνικής Κυβερνήσεως και εξέφρασε την ικανοποίησιν και τα συγχαρητήρια της Πολιτείας διά την μέχρι τούδε σημειωθείσαν εντός και εκτός του Σχολείου δραστηριότητα των διδασκάλων. Τέλος ηυχήθη όπως με τον ίδιον ζήλον συνεχισθή η προσφορά του διδασκαλικού κόσμου και κατά το προσεχές έτος. Την ομιλίαν του κ. Νομάρχου εκάλυψαν ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ευχάς και πραινέσεις απηύθυνεν προς τους εκπαιδευτικούς και ο Σεβασμιώτατος κ. Κωνσταντίνος.
1972 Μετά την κήρυξιν ως εκπτώτων των εργολάβων υπό του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας εδημοπρατήθη και πάλιν διά την 21ην τρέχοντος η ανέγερσις δύο τριορόφων και εξ διορόφων κτιρίων περιλαμβανόντων εν συνόλω 42 κατοικιών συνολικής δαπάνης 11.200.000. * Δι’ αποφάσεως του υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζονται τα εξής σχετικώς με την δανειοδότησιν των δικαιούχων βάσει των νέων μέτρων περί στεγάσεως: 1. Οι πίνακες προτεραιότητος στεγάσεως των δικαιούχων καταρτίζονται υπό του Νομάρχου, αποστέλλεται δε ατομική ανακοίνωσις προς ένα έκαστον των δικαιούχων. 2. Οι δικαιούχοι δέον να μεριμνήσουν διά την υπογραφήν δανειακού συμβολαίου εντός τριμήνου προθεσμίας. 3. Επί περιπτώσεων θεομηνιοπλήκτων καθ’ άς επλήγησαν κατοικίαι και καταστήματα παρέχεται εις τον δικαιούχον μία μόνον στεγαστική αρωγή. 4. Οταν προσφυγικαί οικογένειαι αποκαθίστανται στεγαστικώς εις αγροτικούς οικισμούς θα ισχύσουν τα αυτά ύψη παροχών ως και διά τους δικαιούχους λαϊκής κατοικίας.
1973 Κατά τον μήνα Ιούνιον ελειτούργησαν εις τον Νομόν Καρδίτσης 29 Αγροτικά Ιατρεία και υπηρέτησαν εις ταύτα 27 Ιατροί, 15 Μαίαι και 8 Νοσοκόμοι και εδαπανήθη διά την Ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν των αγροτών το ποσόν των 492.000 δραχμών. Υπό του Προίσταμένου του τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών επεθεωρήθησαν τα Αγροτικά Ιατρεία Ανθηρού, Αργιθέας και Πετρίλου.
«« 4 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (4/7)
Τοπικά
1973 : Κατά τον μήνα Ιούνιον ελειτούργησαν εις τον Νομόν Καρδίτσης 29 Αγροτικά Ιατρεία και υπηρέτησαν εις ταύτα 27 Ιατροί, 15 Μαίαι και 8 Νοσοκόμοι και εδαπανήθη διά την Ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν των αγροτών το ποσόν των 492.000 δραχμών. Υπό του Προίσταμένου του τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών επεθεωρήθησαν τα Αγροτικά Ιατρεία Ανθηρού, Αργιθέας και Πετρίλου.
1971 : Είς ατμόσφαιραν εγκαρδιότητος εδόθη χθες την 7ην εσπερινήν είς το κέντρον «Παυσίλυπον» η δεξίωσις του Νομάρχου κ. Π. Γαλανοπούλου προς τιμήν των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως επί τη λήξει του διδακτικού έτους. Η ευγενής αυτή εκδήλωσις απέβλεπεν είς την έκφρασιν των ευχαριστιών της Πολιτείας προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ευρίσκονται είς την πρώτην γραμμήν της αναληγθείσης υπό της εθνικής Κυβερνήσεως προσπάθειας διά την ανάπλασιν του έθνους. Παρέστησαν εκτός του κ. Νομάρχου, ο Σεβασμιώτατος, ο κ. Στρατιωτικός Διοικητής, ο κ. Δήμαρχος ο κ. Διοικητής της Χω/κής, ο κ. Νομαρχιακός επιθεωρητής Δημ. Εκπαιδεύσεως, οι επιθεωρηταί Α’ & Β’ περιφερειών Καρδίτσης, προϊστάμενοι των Δημοσίων υπηρεσιών και πλείστοι διδάσκαλοι του Νομού Καρδίτσης. Μετά την προσφοράν των αναψυκτικών ωμίλησεν ο κ. Νομάρχης, υπογραμμίσας την σπουδαιότητα της αποστολής του εκπαιδευτικού είς την ανορθωτικήν προσπάθεια της εθνικής Κυβερνήσεως και εξέφρασε την ικανοποίησιν και τα συγχαρητήρια της Πολιτείας διά την μέχρι τούδε σημειωθείσαν εντός και εκτός του Σχολείου δραστηριότητα των διδασκάλων. Τέλος ηυχήθη όπως με τον ίδιον ζήλον συνεχισθή η προσφορά του διδασκαλικού κόσμου και κατά το προσεχές έτος. Την ομιλίαν του κ. Νομάρχου εκάλυψαν ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ευχάς και πραινέσεις απηύθυνεν προς τους εκπαιδευτικούς και ο Σεβασμιώτατος κ. Κωνσταντίνος.
1970 : Ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος συνεχίζων την ανά την ύπαιθρον ενημερωτικήν περιοδείαν του επεσκέφθη χθες το απόγευμα τας κοινότητας Κερασιάς, Κρυονερίου, Μπεζιούλας, Φυλακτής, Νεοχωρίου και Νεραϊδας. Ο κ. Νομάρχης, ο οποίος έτυχεν ενθουσιώδους υποδοχής υπό των κατοίκων, εξήτασε ζητήματα απασχολούντα τας ανωτέρω κοινότητας, και έδωσε είς πολλά εξ αυτών αμέσους λύσεις. Εις Νεράϊδαν ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τας παιδικάς κατασκηνώσεις. Ωμίλησε προς τους κατασκηνωτάς απευθύνας προς αυτούς παραινέσεις.
1968 : Την 1ην Ιουλίου ε.ε. ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσικρίκης μετά του Προσταμένου κ. Λάππα και Μηχανικού του Δήμου κ. Τεταγιώτη επεθεώρησεν τα Δημοτ. Σφαγεία και εν συνεχεία ετέθη εις λειτουργίαν ο αποτεφρωτικός κλίβανος παρουσία του Νομοκτηνιάτρου κ. Σκόνδρα και κτηνιάτρων κ.κ. Χριστοδούλου και Ευαγγελοπούλου, υπό του ειδικού απεσταλμένου προς τούτο κ. Μαυρομάτη Μηχανικού - Χημικού.
1967 : * Την 1ην Ιουλίου ε.ε. ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσικρίκης μετά του Προσταμένου κ. Λάππα και Μηχανικού του Δήμου κ. Τεταγιώτη επεθεώρησεν τα Δημοτ. Σφαγεία και εν συνεχεία ετέθη εις λειτουργίαν ο αποτεφρωτικός κλίβανος παρουσία του Νομοκτηνιάτρου κ. Σκόνδρα και κτηνιάτρων κ.κ. Χριστοδούλου και Ευαγγελοπούλου, υπό του ειδικού απεσταλμένου προς τούτο κ. Μαυρομάτη Μηχανικού - Χημικού.
0 : * Την 1ην Ιουλίου ε.ε. ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσικρίκης μετά του Προσταμένου κ. Λάππα και Μηχανικού του Δήμου κ. Τεταγιώτη επεθεώρησεν τα Δημοτ. Σφαγεία και εν συνεχεία ετέθη εις λειτουργίαν ο αποτεφρωτικός κλίβανος παρουσία του Νομοκτηνιάτρου κ. Σκόνδρα και κτηνιάτρων κ.κ. Χριστοδούλου και Ευαγγελοπούλου, υπό του ειδικού απεσταλμένου προς τούτο κ. Μαυρομάτη Μηχανικού -Χημικού.
Εθνικά - Διεθνή
1972 : Μετά την κήρυξιν ως εκπτώτων των εργολάβων υπό του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας εδημοπρατήθη και πάλιν διά την 21ην τρέχοντος η ανέγερσις δύο τριορόφων και εξ διορόφων κτιρίων περιλαμβανόντων εν συνόλω 42 κατοικιών συνολικής δαπάνης 11.200.000. * Δι’ αποφάσεως του υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζονται τα εξής σχετικώς με την δανειοδότησιν των δικαιούχων βάσει των νέων μέτρων περί στεγάσεως: 1. Οι πίνακες προτεραιότητος στεγάσεως των δικαιούχων καταρτίζονται υπό του Νομάρχου, αποστέλλεται δε ατομική ανακοίνωσις προς ένα έκαστον των δικαιούχων. 2. Οι δικαιούχοι δέον να μεριμνήσουν διά την υπογραφήν δανειακού συμβολαίου εντός τριμήνου προθεσμίας. 3. Επί περιπτώσεων θεομηνιοπλήκτων καθ’ άς επλήγησαν κατοικίαι και καταστήματα παρέχεται εις τον δικαιούχον μία μόνον στεγαστική αρωγή. 4. Οταν προσφυγικαί οικογένειαι αποκαθίστανται στεγαστικώς εις αγροτικούς οικισμούς θα ισχύσουν τα αυτά ύψη παροχών ως και διά τους δικαιούχους λαϊκής κατοικίας.
1969 : Είκοσι εκατομμύρια νέα τεμάχια μεταλλικών κερμάτων των 10 και 20 λεπτών θα κοπούν, σύμφωνα με απόφασι της Νομισματικής Επιτροπής κατόπιν προτάσεως του υπουργού Οικονομικών.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Λουκία