E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Θεόφιλος 
 Προκόπης 
Έτος Γεγονός
1966 Ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως έδωσεν αρμοδίως εντολήν όπως καθιερωθή κατά την θερινήν περίοδον διά τους άνδρας των σωμάτων ασφαλείας αντί του χυτωνίου υποκάμισον μετά γραβάτας,ως εφαρμόζεται εις όλας τας ευρωπαϊκάς χώρας προς αντιμετώπισιν του καύσωνος. Ηδη προεκηρύχθη διαγωνισμός διά την προμήθειαν του απαιτουμένου υφάσματος εκ της εγχωρίου βιομηχανίας. Ως προστίθεται εάν υπάρξη καιρός το μέτρον θα εφαρμοσθή εφέτος, άλλως οριστικώς από του επομένους έτους.
1969 Τας πρωινάς ώρας του παρελθόντος Σαββάτου και είς την θέσιν «Μαλόκεδρα» όπου έβοσκε το ποιμνιόν του ετραυματίσθη θανασίμως ο Παν. Χρ. Κίσσας ετών 53 γεωργοκτηνοτρόφος κάτοικος Πετροχωρίου Αργιθέας έγγαμος και πατήρ τριών τέκνων από λίθον, ο οποίος απεσπάσθη εκ βράχου υπό το βάρος διελθόντος προβάτου του. Ο λίθος εύρε τον ατυχή Κίσσαν είς την θωρακικήν χώραν, εξέπνευσε δε συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας, ενώ διεκομίζετο είς Καρδίτσαν.
1971 Το τελευταίον οκταήμερον του Ιουνίου διετέθησαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 22 εκ. 200 χιλ. δραχμάς διά την εφαρμογήν των στεγαστικών των προγραμμάτων. Κυρίως διετέθησαν διά την χορήγησιν νέων δανείων αυτοστεγάσεως του εν μέρει χρηματοδότησιν έργων ανεγέρσεως εργατικών κατοικιών και την αγοράν οικοπεδικών εκτάσεων προς δημιουργίαν εργατικών οικισμών.
1972 Ο Νομάρχης κ. Καζάκης απηύθυνε προς τΆ Αστυνομικά Τμήματα του Νομού το κατωτέρω τηλεγράφημα: «Ειδοποιήσατε Δημοσίας Υπηρεσίας, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ., Τραπεζας και Οργανισμούς κοινής Ωφελείας περιφερείας σας αναρτήσωσι μεσίστιον εθνικήν σημαίαν εις καταστήματα αυτών από σήμερον μέχρις ημέρας κηδείας Οικουμενικού Πατριάρχου ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. Οικίαι και ιδιωτικά καταστήματα υψώσουν μεσιστίους σημαίας μόνον ημέραν κηδείας ανακοινωθησομένην δια τύπου».
1973 Σχετικώς με τα δημοσσιευθέντα προσφάτως εις τον τύπου περί ύπο χρεώσεως των αυτοκινητιστών όπως εφοδιάσουν τα οχήματα των με ζώνας ασφαλείας διευκρινίζεται αρμοδίως ότι ουδεμία επΆ αυτού σχετική απόφασις έχει ληφθεί από το αρμόδιον υπουργείον Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατόπιν τούτου καθίσταται σαφές ότι οι κάτοχοι αυτοκινήτου δεν υποχρεούνται να εφοδιάζονται με τοιαύτας ζώνας δια λόγους ασφαλείας κατά την οδήγησιν. Δύνανται ούτοι να προβούν εθελοντικώς εις την τοποθέτησιν τοιούτων ζωνών εις τα οχήματα των συμφώνως προς διατυπωθείσαν προς τούτο σύστασιν κατά την πρόσφατον σύνοδον των υπουργών μεταφορών εις Χάγην.
1975 Μελετάται η καθιέρωσις πτυχίου εργοληπτών και για τα ιδιωτικά έργα, αναλόγου προς το υφιστάμενο για τα δημόσια. Τούτο εδήλωσε ο υπουργός Δημοσίων Εργων κ. Χρ. Στράτος. Ο κ. υπουργός αναφερόμενος στο θέμα της απασχολήσεως των τεχνικών επιστημόνων, παρετήρησε, ότι υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ διπλωματούχων τεχνικών επιστημόνων και τεχνικών εφαρμογής και εδήλωσε ότι το υπουργείο έχει αρχίσει την μελέτη για την ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος αυτού στον χώρο της αρμοδιότητός του. Τόσο ο κ. υπουργός, όσο και ο υφυπουργός Δημ. Εργων κ. Κ. Μπίρης, υπεγράμμισαν την έλλειψη τεχνικών εφαρμογής.
«« 8 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (8/7)
Τοπικά
1972 : Ο Νομάρχης κ. Καζάκης απηύθυνε προς τΆ Αστυνομικά Τμήματα του Νομού το κατωτέρω τηλεγράφημα: «Ειδοποιήσατε Δημοσίας Υπηρεσίας, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ., Τραπεζας και Οργανισμούς κοινής Ωφελείας περιφερείας σας αναρτήσωσι μεσίστιον εθνικήν σημαίαν εις καταστήματα αυτών από σήμερον μέχρις ημέρας κηδείας Οικουμενικού Πατριάρχου ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. Οικίαι και ιδιωτικά καταστήματα υψώσουν μεσιστίους σημαίας μόνον ημέραν κηδείας ανακοινωθησομένην δια τύπου».
1971 : Το τελευταίον οκταήμερον του Ιουνίου διετέθησαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 22 εκ. 200 χιλ. δραχμάς διά την εφαρμογήν των στεγαστικών των προγραμμάτων. Κυρίως διετέθησαν διά την χορήγησιν νέων δανείων αυτοστεγάσεως του εν μέρει χρηματοδότησιν έργων ανεγέρσεως εργατικών κατοικιών και την αγοράν οικοπεδικών εκτάσεων προς δημιουργίαν εργατικών οικισμών.
1969 : Τας πρωινάς ώρας του παρελθόντος Σαββάτου και είς την θέσιν «Μαλόκεδρα» όπου έβοσκε το ποιμνιόν του ετραυματίσθη θανασίμως ο Παν. Χρ. Κίσσας ετών 53 γεωργοκτηνοτρόφος κάτοικος Πετροχωρίου Αργιθέας έγγαμος και πατήρ τριών τέκνων από λίθον, ο οποίος απεσπάσθη εκ βράχου υπό το βάρος διελθόντος προβάτου του. Ο λίθος εύρε τον ατυχή Κίσσαν είς την θωρακικήν χώραν, εξέπνευσε δε συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας, ενώ διεκομίζετο είς Καρδίτσαν.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Μελετάται η καθιέρωσις πτυχίου εργοληπτών και για τα ιδιωτικά έργα, αναλόγου προς το υφιστάμενο για τα δημόσια. Τούτο εδήλωσε ο υπουργός Δημοσίων Εργων κ. Χρ. Στράτος. Ο κ. υπουργός αναφερόμενος στο θέμα της απασχολήσεως των τεχνικών επιστημόνων, παρετήρησε, ότι υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ διπλωματούχων τεχνικών επιστημόνων και τεχνικών εφαρμογής και εδήλωσε ότι το υπουργείο έχει αρχίσει την μελέτη για την ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος αυτού στον χώρο της αρμοδιότητός του. Τόσο ο κ. υπουργός, όσο και ο υφυπουργός Δημ. Εργων κ. Κ. Μπίρης, υπεγράμμισαν την έλλειψη τεχνικών εφαρμογής.
1973 : Σχετικώς με τα δημοσσιευθέντα προσφάτως εις τον τύπου περί ύπο χρεώσεως των αυτοκινητιστών όπως εφοδιάσουν τα οχήματα των με ζώνας ασφαλείας διευκρινίζεται αρμοδίως ότι ουδεμία επΆ αυτού σχετική απόφασις έχει ληφθεί από το αρμόδιον υπουργείον Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατόπιν τούτου καθίσταται σαφές ότι οι κάτοχοι αυτοκινήτου δεν υποχρεούνται να εφοδιάζονται με τοιαύτας ζώνας δια λόγους ασφαλείας κατά την οδήγησιν. Δύνανται ούτοι να προβούν εθελοντικώς εις την τοποθέτησιν τοιούτων ζωνών εις τα οχήματα των συμφώνως προς διατυπωθείσαν προς τούτο σύστασιν κατά την πρόσφατον σύνοδον των υπουργών μεταφορών εις Χάγην.
1966 : Ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως έδωσεν αρμοδίως εντολήν όπως καθιερωθή κατά την θερινήν περίοδον διά τους άνδρας των σωμάτων ασφαλείας αντί του χυτωνίου υποκάμισον μετά γραβάτας,ως εφαρμόζεται εις όλας τας ευρωπαϊκάς χώρας προς αντιμετώπισιν του καύσωνος. Ηδη προεκηρύχθη διαγωνισμός διά την προμήθειαν του απαιτουμένου υφάσματος εκ της εγχωρίου βιομηχανίας. Ως προστίθεται εάν υπάρξη καιρός το μέτρον θα εφαρμοσθή εφέτος, άλλως οριστικώς από του επομένους έτους.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Θεόφιλος , Προκόπης