E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Βαρθολομαίος 
 Τίτος 
Έτος Γεγονός
1966 Εις την διάθεσιν της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ετέθη πίστωσις 10 χιλ. δραχμών διια την αποπληρωμήν δαπανών κατασκευής της οδού από Καρδίτσης - Τρικάλων προς Κόκκινη Εκκλησιά.
1968 Δι’ αποφάσεως του Nομάρχου κ. Λιοτοπούλου καθορίζονται ανώταται τιμαί ειδών καφενείων και λοιπών παρομοίων κέντρων της περιφερείας του Δήμου Kαρδίτσης ως ακολούθως: Eις καθημερινούς πελάτας μετά φιλοδωρήματος:1) καφές σερβιριζόμενος εις κύπελλον (φλυτζάνι) A’ κατηγ. 2,70, B’ κατηγορίας 2,50, Γ’κατηγορίας 2.20 β. Kαφές σερβιριζόμενος με μπρίκι με περιεχόμενο καφέ 1/4 πλέον κοινού κυπέλου 3,280, 2.50. 2. α. Πορτοκαλάδα-λεμονάδα, γκαζόζες, TAMTAM, μπυράλ, σερβιριζόμενα με καλαμάκι ή πλαστικό ποτηρι 2.80, 2.60, 2.40 β. Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζες, TAM-TAM, σερβιριζόμενα εις ποτήρι υάλινο 2.80, 2.60, 2.40 γ. Πορτοκαλάδα, λεμονάδα (φιαλίδιον τύπου Mανωλικάκη) 2.80, 2.60, 2.40 3. Oύζο ανευ μεζέ 2.60, 2.40, 2.10, ούζο μετά μεζέ 3, 2.80, 2.50 Kονιάκ σκέτο 2.60, 2.40,2.10, κονιάκ μετά καραμέλας ζαχάρεως 3, 2.80, 2.50 Oι παραβάται του παρόντος ισχύοντος από της τοιχοκολλήσεώς του εις το Nομαρχιακόν Kατάστημα διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του Iσχύοντος Aγορανομικού Kώδικος.
1969 Ο οικοδομικός οργασμός και τα εκτεταμένα έργα υποδομής εις ολόκληρον την Ελλάδα εδημιούργησαν οξύ πρόβλημα επαρκείας σιδήρου μπετόν. Η έλλειψις αυτή και η αδυναμία των εν Ελλάδια εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής σιδήρου νΆ ανταποκριθή εις ανειλημμένας συμβατικάς των υποχρεώσεις είχεν ως συνέπειαν την καθυστέρησιν προωθήσεως των απαιτουμένων ποσοτήτων διά το μεγάλο έργον της υδρεύσεως. Ο ανάδοχος του έργου εδέησε χθες να εξασφαλίσει τας αναγκαιούσας ποσότητας σιδήρου. Ηδη ο ανάδοχος ο οποίος επεράτωσε προ καιρού την θεμελίωσιν και των κτιριακών εγκαταστάσεων του διϋλιστηρίου και των δεξαμενών αυτού θα δυνηθή απερίσπαστος από της προσεχούς εβδομάδος να επιταχύνη τον ρυθμόν εργασιών διά την εντός των συμβατικών χρονικών ορίων ολοκλήρωσιν και των κτιριακών και, παραλλήλως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σωλήνων κ.λπ. Ας σημειωθεί, επί τη ευκαιρία, ότι αι ανάγκαι εις σίδηρον των εν λόγω εγκαταστάσεων του διϋλιστηρίου υπολογίζονται εις πεντακόσια εκατομμύρια χιλιόγραμμα.
1971 Το Αρχηγείον Ναυτικού προεκήρυξε διαγωνισμούς διά την κατάταξιν 100 προτάκτων εις τα υποβρύχια και 50 προτάκτων εις τα πλοία επιφανείας. Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν την 29ην Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικίαν 19-20 ετών, να εγεννήθησαν δηλαδή το 1952 και 1953 και να είναι κάτοχοι απολυτηρίου δημοτικού σχολείου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκταί μέχρι της 2ας Σεπτεμβρίου 1971. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται από την Νομαρχίαν, τας δημοτικάς, κοινοτικάς αρχάς και αστυνομικάς αρχάς.
1974 Είς το υπουργείον Συντονισμού συνεστήθη επιτροπή διά την μελέτην των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού. Η επιτροπή θα μελετήση κατά συστηματικόν τρόπον τα προβλήματα υγείας και θα καθορίση τας αναγκαίας διαρθρωτικάς μεταβολάς με χρονικόν ορίζοντα την προσεχή 15ετίαν. Η έκθεσις της επιτροπής θα υποβληθή μέχρι του προσεχούς Οκτωβρίου.
1975 Η Γ.Σ.Ε.Ε. με τηλεγράφημά της προς τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρμοδίους υπουργούς και τους αρχηγούς των εν τη Βουλή κομμάτων ζητεί την προσωπική τους παρέμβαση για την άμεση ψήφιση του κατατεθέντος Νομοσχεδίου περί αποκαταστάσεως των επί δικτατορίας απολυθέντων εκτάκτων υπαλλήλων οι οποίοι παραμένουν άνεργοι ένα έτος και πλέον μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα. ΣΕ άλλο τηλεγράφημα που απεστάλη στο Διοικητή του ΟΣΕ, τονίζεται, ότι η ΓΣΕΕ συνηγορεί στο αίτημα του προσωπικού του κλάδου σταθμαρχών για την τροποποίηση του κανονισμού κυκλοφορίας.
«« 25 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (25/8)
Τοπικά
1974 : Είς το υπουργείον Συντονισμού συνεστήθη επιτροπή διά την μελέτην των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού. Η επιτροπή θα μελετήση κατά συστηματικόν τρόπον τα προβλήματα υγείας και θα καθορίση τας αναγκαίας διαρθρωτικάς μεταβολάς με χρονικόν ορίζοντα την προσεχή 15ετίαν. Η έκθεσις της επιτροπής θα υποβληθή μέχρι του προσεχούς Οκτωβρίου.
1968 : Δι’ αποφάσεως του Nομάρχου κ. Λιοτοπούλου καθορίζονται ανώταται τιμαί ειδών καφενείων και λοιπών παρομοίων κέντρων της περιφερείας του Δήμου Kαρδίτσης ως ακολούθως: Eις καθημερινούς πελάτας μετά φιλοδωρήματος:1) καφές σερβιριζόμενος εις κύπελλον (φλυτζάνι) A’ κατηγ. 2,70, B’ κατηγορίας 2,50, Γ’κατηγορίας 2.20 β. Kαφές σερβιριζόμενος με μπρίκι με περιεχόμενο καφέ 1/4 πλέον κοινού κυπέλου 3,280, 2.50. 2. α. Πορτοκαλάδα-λεμονάδα, γκαζόζες, TAMTAM, μπυράλ, σερβιριζόμενα με καλαμάκι ή πλαστικό ποτηρι 2.80, 2.60, 2.40 β. Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζες, TAM-TAM, σερβιριζόμενα εις ποτήρι υάλινο 2.80, 2.60, 2.40 γ. Πορτοκαλάδα, λεμονάδα (φιαλίδιον τύπου Mανωλικάκη) 2.80, 2.60, 2.40 3. Oύζο ανευ μεζέ 2.60, 2.40, 2.10, ούζο μετά μεζέ 3, 2.80, 2.50 Kονιάκ σκέτο 2.60, 2.40,2.10, κονιάκ μετά καραμέλας ζαχάρεως 3, 2.80, 2.50 Oι παραβάται του παρόντος ισχύοντος από της τοιχοκολλήσεώς του εις το Nομαρχιακόν Kατάστημα διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του Iσχύοντος Aγορανομικού Kώδικος.
1966 : Εις την διάθεσιν της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ετέθη πίστωσις 10 χιλ. δραχμών διια την αποπληρωμήν δαπανών κατασκευής της οδού από Καρδίτσης - Τρικάλων προς Κόκκινη Εκκλησιά.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Η Γ.Σ.Ε.Ε. με τηλεγράφημά της προς τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρμοδίους υπουργούς και τους αρχηγούς των εν τη Βουλή κομμάτων ζητεί την προσωπική τους παρέμβαση για την άμεση ψήφιση του κατατεθέντος Νομοσχεδίου περί αποκαταστάσεως των επί δικτατορίας απολυθέντων εκτάκτων υπαλλήλων οι οποίοι παραμένουν άνεργοι ένα έτος και πλέον μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα. ΣΕ άλλο τηλεγράφημα που απεστάλη στο Διοικητή του ΟΣΕ, τονίζεται, ότι η ΓΣΕΕ συνηγορεί στο αίτημα του προσωπικού του κλάδου σταθμαρχών για την τροποποίηση του κανονισμού κυκλοφορίας.
1971 : Το Αρχηγείον Ναυτικού προεκήρυξε διαγωνισμούς διά την κατάταξιν 100 προτάκτων εις τα υποβρύχια και 50 προτάκτων εις τα πλοία επιφανείας. Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν την 29ην Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικίαν 19-20 ετών, να εγεννήθησαν δηλαδή το 1952 και 1953 και να είναι κάτοχοι απολυτηρίου δημοτικού σχολείου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκταί μέχρι της 2ας Σεπτεμβρίου 1971. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται από την Νομαρχίαν, τας δημοτικάς, κοινοτικάς αρχάς και αστυνομικάς αρχάς.
1969 : Ο οικοδομικός οργασμός και τα εκτεταμένα έργα υποδομής εις ολόκληρον την Ελλάδα εδημιούργησαν οξύ πρόβλημα επαρκείας σιδήρου μπετόν. Η έλλειψις αυτή και η αδυναμία των εν Ελλάδια εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής σιδήρου νΆ ανταποκριθή εις ανειλημμένας συμβατικάς των υποχρεώσεις είχεν ως συνέπειαν την καθυστέρησιν προωθήσεως των απαιτουμένων ποσοτήτων διά το μεγάλο έργον της υδρεύσεως. Ο ανάδοχος του έργου εδέησε χθες να εξασφαλίσει τας αναγκαιούσας ποσότητας σιδήρου. Ηδη ο ανάδοχος ο οποίος επεράτωσε προ καιρού την θεμελίωσιν και των κτιριακών εγκαταστάσεων του διϋλιστηρίου και των δεξαμενών αυτού θα δυνηθή απερίσπαστος από της προσεχούς εβδομάδος να επιταχύνη τον ρυθμόν εργασιών διά την εντός των συμβατικών χρονικών ορίων ολοκλήρωσιν και των κτιριακών και, παραλλήλως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σωλήνων κ.λπ. Ας σημειωθεί, επί τη ευκαιρία, ότι αι ανάγκαι εις σίδηρον των εν λόγω εγκαταστάσεων του διϋλιστηρίου υπολογίζονται εις πεντακόσια εκατομμύρια χιλιόγραμμα.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Βαρθολομαίος , Τίτος