E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Υπό του υπουργείου προεδρίας κυβερνήσεως διετέθη πίστωσις 200 χιλ. δραχμών δια το εθνικόν στάδιον Καρδίτσης.
1967 Υπό του Δασαρχείου εξεδόθη η κάτωθι απαγορευτική διάταξις Θήρας: 1) Ορίζομεν χρόνον ενάρξεως της θήρας. 2) Των λοιπών θηραμάτων, πλην των ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου, φασιανού, πεδινής, πέρδικος και κοσσύφου, δι’ ά ισχύουν Δ.Α.Δ. την 25/8/67 και επιτρέπομεν την θύραν του των καθ’ όλας τας ημ΄μερας της εβδομάδος και μέχρι της 30/9/1967. 2) Απαγορεύομεν: α) την θήραν καθ’ άπασαν την περιφέρειαν του καθ’ ημάς Δασαρχείου, παντός θηράματος από 1ης Οκτωβρίου 1967 μέχρι 10 Μαρτίου 1968 και δι’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος πλην της Τετάρτης και Κυριακής και των ημερών αργίας ήτοι 28ης Οκτωβρίου, 1ης και 2ας Χριστουγέννων, 1ης του έτους και των Θεοφανείων 1968. β) Τον φόνον υπό εκάστου κυνηγού πλέον του ενός λαγού και τριών περδίκων δι’ εκάστην έξοδον αυτού προς θήραν. Οι παραβάται της παρούσης, ής η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς της τιμωρούνται κατά τας διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Α.Ν. 1926/39 περί θήρας, ως ετροποποιήθησαν διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2582/53, κατασχομένων και των κυνηγετικών όπλων των.
1968 Κάποιοι από το Διάστημα παρακολουθούν την γήν μας. Τούτο υποστηρίζει ο Δρ Τζέϊμς Μακντόναλντ, του πανεπιστημίου της Αριζόνας, ο οποίος, ομιλών εις ενταύθα συνέδριον επιπστημόνων και μηχανικών της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής, εδήλωσεν ότι τα μυστηριώδη φωτεινά ιπτάμενα αντικείμενα, τα οποία έχουν επανειλημμένως θεαθή προέρχονται καθ’ όλας τας ενδείξεις από άλλον πλανήτην, ο οποίος ενδιαφέρεται διά την επικρατούσαν εις την γήν κατάστασιν και ετόνισε ότι τα αντικείμενα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται και ει δυνατόν, να μελετώνται όσον το δυνατόν περισσότερον υπό των επιστημόνων.
1969 Χθές ενώπιον του Δημάρχου κ. Ιω. Τσικρίκη και των μελών της Δημαρχ. Επιτροπής κ. Μαίρης Θεολόγη και η κ. Ιωάννου Μαυρογεώργου διεξήχθη η δημοπρασία ενοικιάσεως Δημοτ. χώρου παρά το 5ον Δημοτ. Σχολείον. ΚατΆ αυτήν τελευταίοι πλειοδόται ανεδείχθησαν οι Τζιότζιος Γ. και Ζάχος Κων. αντί μισθώματος 1600 δρχ. μηνιαίως. Επίσης χθές και περί ώραν 2.15 συνήλθεν εκτάκτως το Δημοτ. Συμβούλιον προεδρεύοντος του κ. Νικ. Καφαντάρη και ενέκρινε τα πρακτικά δημοπρασίας επΆ ονόματι κ. Ηλ. Κυρίτση εργολάβου Δ.Ε. διά την κατασκευήν έργων οδοποιϊας προϋπολογισμού δαπάνης δρχ. 5.300.000. Εν συνεχεία το Δημοτ. Συμβούλιον τη εισηγήσει του κ. Δημάρχου απεφάσισεν την ενοικίασιν Δημοτ. χώρου παρά το ηλεκτρικόν εργοστάσιον.
1971 Το Τριμελές Εφετείον ανέβαλε την εκδίκασιν της γνωστής υποθέσεως της αποπειρας δωροδοκίας του ποδοσφαιριστού του ΑΟΚ Κ. υπό παραγόντων της Καστοριάς. Η αναβολή απεφασίσθη προκειμένου να προσκομισθή κεκυρωμένον αντίγραφον της αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΑΟΚ διά της οποίας εξουσιοδοτείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτής να παραστή ως πολιτική αγωγή εις την εν λόγω υπόθεσιν. Εις την δικογραφίαν υπάρχει σχετική εξουσιοδότησις, η οποία όμως δεν φέρει υπογραφήν, αλλά μόνον την σφραγίδα, η οποία δεν εθεωρήθη έγκυρος υπό του Πρωτοδίκως δικάσαντος Δικαστηρίου.
«« 28 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (28/8)
Τοπικά
1971 : Το Τριμελές Εφετείον ανέβαλε την εκδίκασιν της γνωστής υποθέσεως της αποπειρας δωροδοκίας του ποδοσφαιριστού του ΑΟΚ Κ. υπό παραγόντων της Καστοριάς. Η αναβολή απεφασίσθη προκειμένου να προσκομισθή κεκυρωμένον αντίγραφον της αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΑΟΚ διά της οποίας εξουσιοδοτείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτής να παραστή ως πολιτική αγωγή εις την εν λόγω υπόθεσιν. Εις την δικογραφίαν υπάρχει σχετική εξουσιοδότησις, η οποία όμως δεν φέρει υπογραφήν, αλλά μόνον την σφραγίδα, η οποία δεν εθεωρήθη έγκυρος υπό του Πρωτοδίκως δικάσαντος Δικαστηρίου.
1969 : Χθές ενώπιον του Δημάρχου κ. Ιω. Τσικρίκη και των μελών της Δημαρχ. Επιτροπής κ. Μαίρης Θεολόγη και η κ. Ιωάννου Μαυρογεώργου διεξήχθη η δημοπρασία ενοικιάσεως Δημοτ. χώρου παρά το 5ον Δημοτ. Σχολείον. ΚατΆ αυτήν τελευταίοι πλειοδόται ανεδείχθησαν οι Τζιότζιος Γ. και Ζάχος Κων. αντί μισθώματος 1600 δρχ. μηνιαίως. Επίσης χθές και περί ώραν 2.15 συνήλθεν εκτάκτως το Δημοτ. Συμβούλιον προεδρεύοντος του κ. Νικ. Καφαντάρη και ενέκρινε τα πρακτικά δημοπρασίας επΆ ονόματι κ. Ηλ. Κυρίτση εργολάβου Δ.Ε. διά την κατασκευήν έργων οδοποιϊας προϋπολογισμού δαπάνης δρχ. 5.300.000. Εν συνεχεία το Δημοτ. Συμβούλιον τη εισηγήσει του κ. Δημάρχου απεφάσισεν την ενοικίασιν Δημοτ. χώρου παρά το ηλεκτρικόν εργοστάσιον.
1966 : Υπό του υπουργείου προεδρίας κυβερνήσεως διετέθη πίστωσις 200 χιλ. δραχμών δια το εθνικόν στάδιον Καρδίτσης.
Εθνικά - Διεθνή
1968 : Κάποιοι από το Διάστημα παρακολουθούν την γήν μας. Τούτο υποστηρίζει ο Δρ Τζέϊμς Μακντόναλντ, του πανεπιστημίου της Αριζόνας, ο οποίος, ομιλών εις ενταύθα συνέδριον επιπστημόνων και μηχανικών της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής, εδήλωσεν ότι τα μυστηριώδη φωτεινά ιπτάμενα αντικείμενα, τα οποία έχουν επανειλημμένως θεαθή προέρχονται καθ’ όλας τας ενδείξεις από άλλον πλανήτην, ο οποίος ενδιαφέρεται διά την επικρατούσαν εις την γήν κατάστασιν και ετόνισε ότι τα αντικείμενα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται και ει δυνατόν, να μελετώνται όσον το δυνατόν περισσότερον υπό των επιστημόνων.
1967 : Υπό του Δασαρχείου εξεδόθη η κάτωθι απαγορευτική διάταξις Θήρας: 1) Ορίζομεν χρόνον ενάρξεως της θήρας. 2) Των λοιπών θηραμάτων, πλην των ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου, φασιανού, πεδινής, πέρδικος και κοσσύφου, δι’ ά ισχύουν Δ.Α.Δ. την 25/8/67 και επιτρέπομεν την θύραν του των καθ’ όλας τας ημ΄μερας της εβδομάδος και μέχρι της 30/9/1967. 2) Απαγορεύομεν: α) την θήραν καθ’ άπασαν την περιφέρειαν του καθ’ ημάς Δασαρχείου, παντός θηράματος από 1ης Οκτωβρίου 1967 μέχρι 10 Μαρτίου 1968 και δι’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος πλην της Τετάρτης και Κυριακής και των ημερών αργίας ήτοι 28ης Οκτωβρίου, 1ης και 2ας Χριστουγέννων, 1ης του έτους και των Θεοφανείων 1968. β) Τον φόνον υπό εκάστου κυνηγού πλέον του ενός λαγού και τριών περδίκων δι’ εκάστην έξοδον αυτού προς θήραν. Οι παραβάται της παρούσης, ής η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς της τιμωρούνται κατά τας διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Α.Ν. 1926/39 περί θήρας, ως ετροποποιήθησαν διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2582/53, κατασχομένων και των κυνηγετικών όπλων των.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή