E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 Δια της υπ’ αριθμ. 4 αγορ. διατάξεως ορίζεται ως ημέρα της εβδομάδος η Παρασκευή αντί της Τετάρτης καθ’ ην απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των Εστιατορίων κ.λπ. κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν. Οι παραβάται διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικος.
1970 Σήμερον και ώραν 5.30 εις το Στάδιον η Αναγέννησις αντιμετωπίζει τον Εδεσσαϊκόν διά το θερινόν πρωτάθλημα του ΟΠΑΠ. Εάν η τοπική ομάς επιβληθή - και τούτο θεωρείται βέβαιον - και του σημερινού αντιπάλου της θα καταλάβη την πρώτην θέσιν αήττητος εις τον ομιλόν της.Οι φίλαθλοι θα κατρακυλήσουν και σήμερον το Στάδιον διά να συμπαρασταθούν εις την δημοφιλή ομάδα κατά τον σημερινόν της αγώνα. Ως γνωστόν η Αναγέννησις κατά τον πρώτον αγώνα της κατέβαλε τον Εδεσσαϊκόν εις την έδραν του με 3-2.
1973 Κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής ενεκρίθη όπως η Αγροτική Τράπεζα υπό καθοδευμένες προϋποθέσεις δέχεται αιτήσεις και παρέχει έγκρισιν στεγαστικών δανείων εις αγρότας διά την ανέγερσιν νέων οικιών προς στέγασιν των λόγω καταστροφής των παλαιών εκ διαφόρων αιτίων (πυρκαϊάς, σεισμού κ.λπ.) ή διά την αποπεράτωσιν τούτων. Προϋπόθεσεις χορηγήσεως των ανωτέρω δανείων τίθεται διά της αυτής αποφάσεως να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι της 28ης Δεκεμβρίου 1972, η έναρξις των εργασιών κατασκευής της οικίας υπό του αιτουμένου το στεγαστικόν δάνειον του αγρότου τούτου δε να αποδεικνύεται εκ προσκομιζομένων δικαιολογητικών (άδεια οικοδομήσεως γραμμάτιον εισπράξεως ΙΚΑ και καταβολής των σχετικών εισφορών κ.λπ.) η ακρίβεια των οποίων επισταμένως θα εξετάζεται υπό των αρμοδίων κατά περίπτωσιν περιφερειακών υπηρεσιών της Τραπέζης.
1975 ΔιΆ υπομνήματός των πρόεδροι γειτονικών κοινοτήτων του νομού Ευρυτανίας (Καρύτσης, Καρβασαρά, Μπελοκομύτη) και σύμβουλοι Νεοχωρίου ζητούν από τους αρμοδίους όπως ο ασφαλτόδρομος ο οποιος συνδέει την Κοινότητα Νεοχωρίου και διΆ αυτού εξυπηρετούνται και οι κάτοικοι εξ κοινοτήτων Ευρυτανίας, χαρακτηρισθή ως υπεραστικός και δρομολογηθούν εν συνεχεία λεωφορεία. Λέγουν ότι διά τον δρόμον αυτόν εδαπανήθησαν εκατομμύρια υπό του δημοσίου και της ενδιαφερομένης κοινότητος και ζητούν την δρομολόγησιν λεωφορείων, ως τούτο εζήτησε και η Νομαρχία Καρδίτσης. Τέλος παραπονούνται ότι δεν είναι νοητόν εις δρόμους αρίστης βατότητος να δρομολογούνται φορτοεπιβατιά και να μην επιτρέπεται η κυκλοφορία λεωφορείων.
«« 3 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (3/8)
Τοπικά
1970 : Σήμερον και ώραν 5.30 εις το Στάδιον η Αναγέννησις αντιμετωπίζει τον Εδεσσαϊκόν διά το θερινόν πρωτάθλημα του ΟΠΑΠ. Εάν η τοπική ομάς επιβληθή - και τούτο θεωρείται βέβαιον - και του σημερινού αντιπάλου της θα καταλάβη την πρώτην θέσιν αήττητος εις τον ομιλόν της.Οι φίλαθλοι θα κατρακυλήσουν και σήμερον το Στάδιον διά να συμπαρασταθούν εις την δημοφιλή ομάδα κατά τον σημερινόν της αγώνα. Ως γνωστόν η Αναγέννησις κατά τον πρώτον αγώνα της κατέβαλε τον Εδεσσαϊκόν εις την έδραν του με 3-2.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : ΔιΆ υπομνήματός των πρόεδροι γειτονικών κοινοτήτων του νομού Ευρυτανίας (Καρύτσης, Καρβασαρά, Μπελοκομύτη) και σύμβουλοι Νεοχωρίου ζητούν από τους αρμοδίους όπως ο ασφαλτόδρομος ο οποιος συνδέει την Κοινότητα Νεοχωρίου και διΆ αυτού εξυπηρετούνται και οι κάτοικοι εξ κοινοτήτων Ευρυτανίας, χαρακτηρισθή ως υπεραστικός και δρομολογηθούν εν συνεχεία λεωφορεία. Λέγουν ότι διά τον δρόμον αυτόν εδαπανήθησαν εκατομμύρια υπό του δημοσίου και της ενδιαφερομένης κοινότητος και ζητούν την δρομολόγησιν λεωφορείων, ως τούτο εζήτησε και η Νομαρχία Καρδίτσης. Τέλος παραπονούνται ότι δεν είναι νοητόν εις δρόμους αρίστης βατότητος να δρομολογούνται φορτοεπιβατιά και να μην επιτρέπεται η κυκλοφορία λεωφορείων.
1973 : Κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής ενεκρίθη όπως η Αγροτική Τράπεζα υπό καθοδευμένες προϋποθέσεις δέχεται αιτήσεις και παρέχει έγκρισιν στεγαστικών δανείων εις αγρότας διά την ανέγερσιν νέων οικιών προς στέγασιν των λόγω καταστροφής των παλαιών εκ διαφόρων αιτίων (πυρκαϊάς, σεισμού κ.λπ.) ή διά την αποπεράτωσιν τούτων. Προϋπόθεσεις χορηγήσεως των ανωτέρω δανείων τίθεται διά της αυτής αποφάσεως να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι της 28ης Δεκεμβρίου 1972, η έναρξις των εργασιών κατασκευής της οικίας υπό του αιτουμένου το στεγαστικόν δάνειον του αγρότου τούτου δε να αποδεικνύεται εκ προσκομιζομένων δικαιολογητικών (άδεια οικοδομήσεως γραμμάτιον εισπράξεως ΙΚΑ και καταβολής των σχετικών εισφορών κ.λπ.) η ακρίβεια των οποίων επισταμένως θα εξετάζεται υπό των αρμοδίων κατά περίπτωσιν περιφερειακών υπηρεσιών της Τραπέζης.
1967 : Δια της υπ’ αριθμ. 4 αγορ. διατάξεως ορίζεται ως ημέρα της εβδομάδος η Παρασκευή αντί της Τετάρτης καθ’ ην απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των Εστιατορίων κ.λπ. κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν. Οι παραβάται διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικος.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή