E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 Η δια χθες ορισθείσα γενική συνέλευσις της Αναγεννήσεως ανεβλήθη ελλείψει απαρτίας. Εις την συνέλευσιν παρέστη και ο αντισυνταγματάρχης κ. Μαυρίδης ο ο ποίος και μετέφερ την ευχήν του Στρατιωτικού Διοικητού Συνταγματάρχου κ. Λυμπέρη δια την συγχώνευσιν και των τριών τοπικών σωματείων υπό νέαν ονομασίαν. Εν τω μεταξύ απεφασίσθη οπως και τα ετερα δύο Σωματεία της πόλεως ΑΟΚΑ και Εθνικός συγκαλέσουν γενικάς συνελεύσεις δια την προσεχή Κυριακήν και εις περίπτωσιν μη απαρτίας δια την προσεχήν Πέμπτην.
1968 Γενομένων αρχαιρεσιών δια την ανάδειξιν νέας διοικήσεως της Oμοσπονδίας επαγγελματιών Kαρδίτσης εξελέγησαν οι κάτωθι: Γενικός πρόεδρος Δ. Πράτζος, A’ αντιπρόεδρος Δ. Pόπης, B’ αντιπρόεδρος Iω. Πάνου, Γεν. Γραμματεύς Γ. Aνυφαντής, Tαμίας Γ. Mανώλης, Eφορος Στεφ. Θεολόγης, Aντιπρόσωπος παρά τη ΓΣEBE Δ. Πράτζος.
1969 Αύριον και ώραν 9 π.μ. αναχωρούν εκ του ΚΤΕΥΛ οι αθληταί του Νομού Καρδίτσης δια Λάρισαν προκειμένου να μετάσχουν των τελουμένων εκεί λαϊκών αγώνων Δ. Φάσεως. * Την 8ην π.μ. της Δευτέρας αναχωρεί δια τας κατασκηνώσεις η δευτέρα αποστολή εξ 125 αγοριών. Οι ενδιαφερόμενοι δέον να σπεύσουν εις το ΠΙΚΠΑ διά την παραλαβήν της καρτέλλας - εισιτηρίου.
1970 Εκ του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ανεκοινώθη, ότι συμφώνως προς εκδοθείσαν γνωμοδότησιν του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εγένετο δεκτή κατά την έννοιαν του άρθρου 125 του Συντάγματος διά την εξεύρεσιν της 35ετούς πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας συνυπολογίζεται όχι μόνον η παρά τω Δημοσίω, αλλά και η παρ’ οιοδήποτε Οργανισμώ τοπικής αυτοδιοικήσεως ή ετέρω Ν.Π.Δ.Δ. προϋπηρεσία.
1974 Η κυβέρνηση Καραμανλή ενδέχεται να άρη την απαγόρευση που επεβλήθη επί του ΚΚΕ το 1947. Τούτο εικάζεται από τον κ. Άλβιν Σούστερ, των «Τάιμς της Νέας Υόρκης» σε χθεσινό άρθρο. Μέλη της κυβερνήσεως πιστεύουν κατά την αμερικανική εφημερίδα, ότι η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτε απόμια ενδεχόμενη νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. * Τα καπνά που παράγονται εις χώρας της Κοινής Αγοράς θα τύχουν μιας αυξήσεως 5% κατά με΄σον όρον των τιμών ασφαλείας, κατόπιν προτάσεως προς τας κυβερνήσεις των χωρών - μελών. Τούτο ανήγγειλε σήμερον η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΚ. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Δυτ. Γερμανία είναι αι κυριώτεραι παραγωγοί χώραι. Η ανατίμησις θα αυξήσει το κεφάλαιον του γεωργικού ταμείου της Κοινής Αγοράς κατά 16,2 εκατ. δολλαρίων. Εφέτος το Ταμείον διαθέτει 144 εκατομμύρια δολλαρίων δια την υποστήριξιν της ευρωπαϊκής παραγωγής καπνού. Δια της προτάσεως της Επιτροπής θα αυξηθούν τα «πριμ» προς τους αγοραστάς που αντικαθιστούν τα αμερικανικά καπνά με την ευρωπαϊκήν παραγωγήν.
1975 Ώς μας έπληιροφόρησεν υο ενταύθα πολιτικόν γραφείον του βουλευτού Κ. Καλογιάννη διατίθενται από το υπουργείον Εσωτερικών το ποσόν των 150. 000 δρχ. εις την Κοινότητα Νεσχωρίου δια κατασκευήν οδού και των δραχμών 100.000 δια την κατασκευήν αρτεσιανού φρέατος.
«« 4 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (4/8)
Τοπικά
1975 : Ώς μας έπληιροφόρησεν υο ενταύθα πολιτικόν γραφείον του βουλευτού Κ. Καλογιάννη διατίθενται από το υπουργείον Εσωτερικών το ποσόν των 150. 000 δρχ. εις την Κοινότητα Νεσχωρίου δια κατασκευήν οδού και των δραχμών 100.000 δια την κατασκευήν αρτεσιανού φρέατος.
1969 : Αύριον και ώραν 9 π.μ. αναχωρούν εκ του ΚΤΕΥΛ οι αθληταί του Νομού Καρδίτσης δια Λάρισαν προκειμένου να μετάσχουν των τελουμένων εκεί λαϊκών αγώνων Δ. Φάσεως. * Την 8ην π.μ. της Δευτέρας αναχωρεί δια τας κατασκηνώσεις η δευτέρα αποστολή εξ 125 αγοριών. Οι ενδιαφερόμενοι δέον να σπεύσουν εις το ΠΙΚΠΑ διά την παραλαβήν της καρτέλλας - εισιτηρίου.
1968 : Γενομένων αρχαιρεσιών δια την ανάδειξιν νέας διοικήσεως της Oμοσπονδίας επαγγελματιών Kαρδίτσης εξελέγησαν οι κάτωθι: Γενικός πρόεδρος Δ. Πράτζος, A’ αντιπρόεδρος Δ. Pόπης, B’ αντιπρόεδρος Iω. Πάνου, Γεν. Γραμματεύς Γ. Aνυφαντής, Tαμίας Γ. Mανώλης, Eφορος Στεφ. Θεολόγης, Aντιπρόσωπος παρά τη ΓΣEBE Δ. Πράτζος.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Η κυβέρνηση Καραμανλή ενδέχεται να άρη την απαγόρευση που επεβλήθη επί του ΚΚΕ το 1947. Τούτο εικάζεται από τον κ. Άλβιν Σούστερ, των «Τάιμς της Νέας Υόρκης» σε χθεσινό άρθρο. Μέλη της κυβερνήσεως πιστεύουν κατά την αμερικανική εφημερίδα, ότι η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτε απόμια ενδεχόμενη νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. * Τα καπνά που παράγονται εις χώρας της Κοινής Αγοράς θα τύχουν μιας αυξήσεως 5% κατά με΄σον όρον των τιμών ασφαλείας, κατόπιν προτάσεως προς τας κυβερνήσεις των χωρών - μελών. Τούτο ανήγγειλε σήμερον η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΚ. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Δυτ. Γερμανία είναι αι κυριώτεραι παραγωγοί χώραι. Η ανατίμησις θα αυξήσει το κεφάλαιον του γεωργικού ταμείου της Κοινής Αγοράς κατά 16,2 εκατ. δολλαρίων. Εφέτος το Ταμείον διαθέτει 144 εκατομμύρια δολλαρίων δια την υποστήριξιν της ευρωπαϊκής παραγωγής καπνού. Δια της προτάσεως της Επιτροπής θα αυξηθούν τα «πριμ» προς τους αγοραστάς που αντικαθιστούν τα αμερικανικά καπνά με την ευρωπαϊκήν παραγωγήν.
1970 : Εκ του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ανεκοινώθη, ότι συμφώνως προς εκδοθείσαν γνωμοδότησιν του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εγένετο δεκτή κατά την έννοιαν του άρθρου 125 του Συντάγματος διά την εξεύρεσιν της 35ετούς πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας συνυπολογίζεται όχι μόνον η παρά τω Δημοσίω, αλλά και η παρ’ οιοδήποτε Οργανισμώ τοπικής αυτοδιοικήσεως ή ετέρω Ν.Π.Δ.Δ. προϋπηρεσία.
1967 : Η δια χθες ορισθείσα γενική συνέλευσις της Αναγεννήσεως ανεβλήθη ελλείψει απαρτίας. Εις την συνέλευσιν παρέστη και ο αντισυνταγματάρχης κ. Μαυρίδης ο ο ποίος και μετέφερ την ευχήν του Στρατιωτικού Διοικητού Συνταγματάρχου κ. Λυμπέρη δια την συγχώνευσιν και των τριών τοπικών σωματείων υπό νέαν ονομασίαν. Εν τω μεταξύ απεφασίσθη οπως και τα ετερα δύο Σωματεία της πόλεως ΑΟΚΑ και Εθνικός συγκαλέσουν γενικάς συνελεύσεις δια την προσεχή Κυριακήν και εις περίπτωσιν μη απαρτίας δια την προσεχήν Πέμπτην.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή