E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Σωτήρης 
 Σωτηρία 
Έτος Γεγονός
1967 O Nομάρχης Καρδίτσης κ. Πέτρος Γαρέφης συνεχίζον τας περιοδείας του εις την ύπαιθρον επισκέφθη τας Κοινότητας Ανθοχωρίου, Μορφοβουνίου και Μεσενικόλα. Η συνεχής μετακίνησίς του ανά τας Κοινότητας του Νομού σκοπόν έχει την εκ του σύνεγγυς εξέτασιν και αντίληψιν των υφισταμένων θεμάτων.
1968 Εις το υπ’ αριθμ. 164 τεύχος Α’ του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται ο υπ’ αριθμ. 477 αναγκαστικός νόμος περί συστάσεως ενώσεων δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος. Δια του νόμου τούτου συνιστάται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμίαν «Ενωσις Δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος» υπαγόμενον υπό την εποπτείαν του υπουργού των εσωτερικών έχον έδρας τας Αθήνας και τα αμέλη υποχρεωτικώς άπαντας τους δήμους και τας κοινότητας της χώρας. Σκοπός της ενώσεως είναι η προαγωγή της δημοτικής και κοινωνικής διοικήσεως η έρευνα και μελέτη δημοτικών και κοινοτικών ζητημάτων η υποβοήθησις της μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως συνεργασίας και η συγκέντρωσις και παροχή στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών ή ειδικών αυτών ζητημάτων.
1969 Εκ του υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι της 20ης Αυγούστου η προθεσμία υποβολής φορολογικών στοιχείων και καταβολής χαρτοσήμου, εισφοράς, ΟΓΑ και επί κομίστρων.
1970 Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος συνοδευόμενος υπό του αναπλ. Στρατ. Διοικητού κ. Π. Βλέτσα και των Δημάρχων Καρδίτσης και Παλαμά κ.κ. Ιω. Τσικρίκη και Π. Διδαγγέλου κατά την προχθεσινήν μετάβασίν του εις Παλαμά, επΆ ευκαιρία των εγκαινίων του υποκαταστήματος της Εμπορικής Τραπέζης επεθεώρησε το ανεγειρόμενον δημοτικόν μέγαρον και επεσκέφθη το Δημαρχείον.
1974 Δια το θερινόν πρωτάθλημα του ΟΠΑΠ η Αναγέννησις κατέβαλε προχθές εις Τρίκαλα την τοπικήν ομάδα με 2-1. Εις το σκόρ προηγήθη η Αναγέννησις με 2-0. Τα τέρματα της Αναγεννήσεως επέτυχαν οι Σπ. Θώδης και Κουλουσούσας.
1975 Ικανότητα μεταφοράς 3-5 τόννων αργού πετρελαίου ετησίως θα έχη σε πρώτη φάση ο πετρελαιοπαραγωγός που θα κατασκευασθή απο Κατερίνη προς Γιουγκοσλαβία. Στην τελική φάση ο αγωγός θα έχη μεταφορική ικανότηα 8 εκατ. τόννων ετησίως, θα εξυπηρετήται δ εμε τάνκερς χωρητικότητας με΄χρι 150 χιλ. τόννων. Τα στοιχεία αυτά περιεχονται στο πρωτόκολλο που υπεγράφη προ ημερών για την κατασκευή του αγωγού. Η προκαταρκτική μελέτη για το έργο θα εκπονηθή από εμπειρογνώμονες αμφοτέρων των χωρών και θα είναι έτοιμη τον προσεχή Μάρτιο. Κοινός στόχος είναι η υπογραφή συμβάσεως με τους όρους εκμεταλλεύσεως κ.λπ. μέχρι 15-5-76. Ωστε εφ όσον επιτευχθή συμφωνία εκάστη πλευρά να προχωρήση στη μελέτη και κατασκευή του έργου που υπολογίζεται να ολοκληρωθή μέχρι της ανοίξεως του 1979.
«« 6 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (6/8)
Τοπικά
1974 : Δια το θερινόν πρωτάθλημα του ΟΠΑΠ η Αναγέννησις κατέβαλε προχθές εις Τρίκαλα την τοπικήν ομάδα με 2-1. Εις το σκόρ προηγήθη η Αναγέννησις με 2-0. Τα τέρματα της Αναγεννήσεως επέτυχαν οι Σπ. Θώδης και Κουλουσούσας.
1970 : Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος συνοδευόμενος υπό του αναπλ. Στρατ. Διοικητού κ. Π. Βλέτσα και των Δημάρχων Καρδίτσης και Παλαμά κ.κ. Ιω. Τσικρίκη και Π. Διδαγγέλου κατά την προχθεσινήν μετάβασίν του εις Παλαμά, επΆ ευκαιρία των εγκαινίων του υποκαταστήματος της Εμπορικής Τραπέζης επεθεώρησε το ανεγειρόμενον δημοτικόν μέγαρον και επεσκέφθη το Δημαρχείον.
1967 : O Nομάρχης Καρδίτσης κ. Πέτρος Γαρέφης συνεχίζον τας περιοδείας του εις την ύπαιθρον επισκέφθη τας Κοινότητας Ανθοχωρίου, Μορφοβουνίου και Μεσενικόλα. Η συνεχής μετακίνησίς του ανά τας Κοινότητας του Νομού σκοπόν έχει την εκ του σύνεγγυς εξέτασιν και αντίληψιν των υφισταμένων θεμάτων.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Ικανότητα μεταφοράς 3-5 τόννων αργού πετρελαίου ετησίως θα έχη σε πρώτη φάση ο πετρελαιοπαραγωγός που θα κατασκευασθή απο Κατερίνη προς Γιουγκοσλαβία. Στην τελική φάση ο αγωγός θα έχη μεταφορική ικανότηα 8 εκατ. τόννων ετησίως, θα εξυπηρετήται δ εμε τάνκερς χωρητικότητας με΄χρι 150 χιλ. τόννων. Τα στοιχεία αυτά περιεχονται στο πρωτόκολλο που υπεγράφη προ ημερών για την κατασκευή του αγωγού. Η προκαταρκτική μελέτη για το έργο θα εκπονηθή από εμπειρογνώμονες αμφοτέρων των χωρών και θα είναι έτοιμη τον προσεχή Μάρτιο. Κοινός στόχος είναι η υπογραφή συμβάσεως με τους όρους εκμεταλλεύσεως κ.λπ. μέχρι 15-5-76. Ωστε εφ όσον επιτευχθή συμφωνία εκάστη πλευρά να προχωρήση στη μελέτη και κατασκευή του έργου που υπολογίζεται να ολοκληρωθή μέχρι της ανοίξεως του 1979.
1969 : Εκ του υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι της 20ης Αυγούστου η προθεσμία υποβολής φορολογικών στοιχείων και καταβολής χαρτοσήμου, εισφοράς, ΟΓΑ και επί κομίστρων.
1968 : Εις το υπ’ αριθμ. 164 τεύχος Α’ του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται ο υπ’ αριθμ. 477 αναγκαστικός νόμος περί συστάσεως ενώσεων δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος. Δια του νόμου τούτου συνιστάται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμίαν «Ενωσις Δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος» υπαγόμενον υπό την εποπτείαν του υπουργού των εσωτερικών έχον έδρας τας Αθήνας και τα αμέλη υποχρεωτικώς άπαντας τους δήμους και τας κοινότητας της χώρας. Σκοπός της ενώσεως είναι η προαγωγή της δημοτικής και κοινωνικής διοικήσεως η έρευνα και μελέτη δημοτικών και κοινοτικών ζητημάτων η υποβοήθησις της μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως συνεργασίας και η συγκέντρωσις και παροχή στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών ή ειδικών αυτών ζητημάτων.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Σωτήρης , Σωτηρία