E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 Επίδειξιν «δυνάμεως» έκαναν 5 νεαροί εντός καφενείου του Χορτιάτη, κτυπώντα γροθιές στα στήθη αλλήλων. Αλλά το «αστείον» αυτό δεν άργησε να καταλήξη σε δράμα, όταν ένας από τους νεαρούς, ο Κων. Λόγγος, ετών 17, εκτύπησε με γροθιά στο στήθος τον συνομήλικό του Χαρίτο Λουντζιούδη. Ο τελευταίος δέχθηκε την γροθιά του φίλου του στον χώρο της καρδιάς και έπεσε άπνους μπροστά στα έντρομα μάτια των φίλων του. Το πτώμα του ατυχούς νέου μετεφέρθη στο νεκροτομείον του κεντρικού νοσοκομείου. Ο ακούσιος φονεύς συνελήφθη και κρατείται.
1968 Προς τους εξοχωτάτους Πρόεδρον & Αντιπρόεδρον εθνικής κυβερνήσεως κ. Γ. Παπαδόπουλον και Στυλ. Παττακόν απεστάλη το κατωτέρω τηλεγράφημα. «Κοινοτικόν Συμβούλιον και κάτοικοι Κοινότητος Φύλλου συγχαίρουν θερμότατα Εθνικήν Επαναστατικήν κυβέρνησιν δια την σύνταξιν και δημοσίευσιν του Νέου Σχεδίου Συντάγματος, το οποίον θέλει οδηγήσει την χώραν εις εποχήν αληθούς Δημοκρατίας και προόδου».
1969 Εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως εδημοσιεύθη το νομοθετικόν διάταγμα περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής. Εις σχετικάς μακράς ανακοινώσεις ο υπουργός Γεωργίας κ. Παπαβλαχόπουλος τονίζει, ότι διά του Νομοθετήματος αυτού προβλέπεται η οργάνωσις της αμπελουργίας επί συγχρόνων συναγωνιστικών βάσεων εις τα ευρωπαϊκά πλαίσια με στόχον την εισροήν συναλλάγματος και την βελτίωσιν της οικονομικής θέσεως των παραγωγών.
1970 Ως θετικήν και εύγλωττον εκδήλωσιν υγιούς οικονομικής πολιτικής, εμπεδώσεως της πίστεως προς την Δραχμήν ανοδικήν πορείας της οικονομικής ζωής εχαρακτήρισεν ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος την ίδρυσιν σειράς νέων υποκαταστημάτων των πιστωτικών μας ιδρυμάτων. Αποτέλεσμα της ορθολογικής οικονομικής πολιτικής της Επαναστάσεως υπήρξεν η έλλειψις των πληθωριστιτκών φαινομένων, η ισχυροποίησις του εθνικού μας νομίσματος και η ευημερία της υπαίθρου, η οποία είχεν εγκαταλειφθή από τον παλαιόν πολιτικόν κόσμον. Εντονον την γεύσιν αυτής της οικονομικής αναπτύξεως αισθάνεται δια πρώτην φορά τώρα ο κόσμος της υπαίθρου.
1974 Κατόπιν εντολής του Νομαρχούντος κ. Αναγνώστου, υπό της Υπηρεσίας Αστυϊατρικού Ελέγχου του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών ήρχισεν από χθές εν συνεργασία μετά του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Εμπορίου, γενικός έλεγχος επί των καταστημάτων του Κοινού από αστυϊατρικής και αγορανομικής πλευράς.
1975 Εγνώσθη αρμοδίως ότι μελετάται αύξησις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών. Η αύξησις υπολογίζεται να χορηγηθή απο 1ης Οκτωβρίου και το ποσοστόν θα κυμαίνεται απο 6- 8%.
«« 7 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (7/8)
Τοπικά
1970 : Ως θετικήν και εύγλωττον εκδήλωσιν υγιούς οικονομικής πολιτικής, εμπεδώσεως της πίστεως προς την Δραχμήν ανοδικήν πορείας της οικονομικής ζωής εχαρακτήρισεν ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος την ίδρυσιν σειράς νέων υποκαταστημάτων των πιστωτικών μας ιδρυμάτων. Αποτέλεσμα της ορθολογικής οικονομικής πολιτικής της Επαναστάσεως υπήρξεν η έλλειψις των πληθωριστιτκών φαινομένων, η ισχυροποίησις του εθνικού μας νομίσματος και η ευημερία της υπαίθρου, η οποία είχεν εγκαταλειφθή από τον παλαιόν πολιτικόν κόσμον. Εντονον την γεύσιν αυτής της οικονομικής αναπτύξεως αισθάνεται δια πρώτην φορά τώρα ο κόσμος της υπαίθρου.
1968 : Προς τους εξοχωτάτους Πρόεδρον & Αντιπρόεδρον εθνικής κυβερνήσεως κ. Γ. Παπαδόπουλον και Στυλ. Παττακόν απεστάλη το κατωτέρω τηλεγράφημα. «Κοινοτικόν Συμβούλιον και κάτοικοι Κοινότητος Φύλλου συγχαίρουν θερμότατα Εθνικήν Επαναστατικήν κυβέρνησιν δια την σύνταξιν και δημοσίευσιν του Νέου Σχεδίου Συντάγματος, το οποίον θέλει οδηγήσει την χώραν εις εποχήν αληθούς Δημοκρατίας και προόδου».
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Εγνώσθη αρμοδίως ότι μελετάται αύξησις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών. Η αύξησις υπολογίζεται να χορηγηθή απο 1ης Οκτωβρίου και το ποσοστόν θα κυμαίνεται απο 6- 8%.
1974 : Κατόπιν εντολής του Νομαρχούντος κ. Αναγνώστου, υπό της Υπηρεσίας Αστυϊατρικού Ελέγχου του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών ήρχισεν από χθές εν συνεργασία μετά του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Εμπορίου, γενικός έλεγχος επί των καταστημάτων του Κοινού από αστυϊατρικής και αγορανομικής πλευράς.
1969 : Εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως εδημοσιεύθη το νομοθετικόν διάταγμα περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής. Εις σχετικάς μακράς ανακοινώσεις ο υπουργός Γεωργίας κ. Παπαβλαχόπουλος τονίζει, ότι διά του Νομοθετήματος αυτού προβλέπεται η οργάνωσις της αμπελουργίας επί συγχρόνων συναγωνιστικών βάσεων εις τα ευρωπαϊκά πλαίσια με στόχον την εισροήν συναλλάγματος και την βελτίωσιν της οικονομικής θέσεως των παραγωγών.
1967 : Επίδειξιν «δυνάμεως» έκαναν 5 νεαροί εντός καφενείου του Χορτιάτη, κτυπώντα γροθιές στα στήθη αλλήλων. Αλλά το «αστείον» αυτό δεν άργησε να καταλήξη σε δράμα, όταν ένας από τους νεαρούς, ο Κων. Λόγγος, ετών 17, εκτύπησε με γροθιά στο στήθος τον συνομήλικό του Χαρίτο Λουντζιούδη. Ο τελευταίος δέχθηκε την γροθιά του φίλου του στον χώρο της καρδιάς και έπεσε άπνους μπροστά στα έντρομα μάτια των φίλων του. Το πτώμα του ατυχούς νέου μετεφέρθη στο νεκροτομείον του κεντρικού νοσοκομείου. Ο ακούσιος φονεύς συνελήφθη και κρατείται.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή