E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1964 Συνεχίζονται αι ανακρίσεις διά την ανακάλυψιν του δράστου ή δραστών του φόνου των δύο υποψηφίων φοιτητριών εκ Κομοτηνής. Εκ των μέχρι τούδε ανακρίσεων προέκυψεν, ότι δεν πρόκειται περί σεξουαλικού εγκλήματος διότι αμφότεραι ευρέθησαν άθικται. Αμφότεραι ήσαν καλής διαγωγής, μία δε μαθήτρια του κατηχητικού σχολείου. Ο δράστης εισήλθεν από το παράθυρον, την μίαν δε εφόνευσεν αμέσως, η δε δευτέρα, η Βάττη προέβαλλεν αντίστασιν δι’ αυτό και της απέσπασε τούφα μαλλιών από την κεφαλήν. Αργά τη νύκτα εγνώσθη, ότι ένας από τους κρατουμένους, ως υπόπτους κατέχει επιστολήν με την οποίαν ηπείλει την Βάττη, ότι αν δεν εδέχετο, να συνάψη ερωτικάς σχέσεις μαζί της θα την εφόνευε.
1968 Υπό της ΑΤΕ απεστάλη προς τους προέδρους Κοινοτήτων και προέδρους Συνεταιρισμών η κατωτέρω εγκύκλιος. «Την 30 Ιουνίου εκάστου έτους, λήγουν τα δάνεια τα οποία εχορήγησεν η Αγροτική Τράπεζα προς τους παραγωγούς διά την καλλιέργειαν του σίτου. Το Υποκατάστημα ΑΤΕ Καρδίτσης, ως είναι γνωστόν, ενίσχυσεν τους παραγωγούς του χωρίου σας με σιτόσπορον, λιπάσματα, φάρμακα και καλλιεργητικά δάνεια πάσης φύσεως, δια την καλήν εκτέλεσιν των εργασιών της Σιτοκαλλιεργείας. Με τον κόπον των Γεωργών, και τας φιλοπόνους εν συνεχεία προσπαθείας των, εφθάσαμεν εις την εποχήν του θερισμού και της συγκομιδής, η οποία κατά τα εφετεινά δεδομένα αφήνει επαρκή περισσεύματα διά την κάλυψιν των αναγκών εις σίτον τόσον των ιδίων αυτών οικογενειών, όσον και προς αντιμετώπισιν των προς το Ιδρυμα της Αγροτικής Τραπέζης υποχρεώσεών των. Είναι γνωστόν ότι ο σκοπός της ενισχύσεως των Αγροτών αποβλέπει εις την κάλυψιν των αναγκών των ιδίων τούτων Αγροτών, και αφ’ ετέρου εις την αύξησιν του εισοδήματός των, διά την αντιμετώπισιν των δημιουργηθεισών υποχρεώσεων, τόσον προς την ενισχύσασαν τούτους Αγροτικήν Τράπεζαν, όσον και προς πάντα τρίτον.
1970 Μελετάται η ασφάλισις εις τον ΟΓΑ αγροτών και κατΆ άλλων κινδύνων, ως και η επέκτασις της ασφαλίσεως εις κοινότητας μέχρι 2 χιλ. κατοίκων κατΆ αρχήν και αργότερον μέχρι 5 χιλ. . Τα ανωτέρω εδήλωσεν ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Δουβαλόπουλος. Προσέθεσεν, ότι μελετά εν συνεργασία μετά του υπουργού Γεωργίας την επέκτασιν της ασφαλίσεως του ΟΗΕ και εις ετέρους κλάδους, βροχοπτώσεων, πλημμυρών, καταστροφών εκ θεομηνιών κ.λπ Παραλλήλως ευρίσκεται υπό μελέτην το θέμα της ασφαλισεως εις τον ΟΓΑ ολων των κατοίκων ανεξαρτήτως επαγγέλματος και εφόσον δεν έχουν ασφαλισθή εις άλλον τομέαν των κοινοτήτων μέχρι 2 χιλ. και αργότερον μέχρι 5 χιλ. κατοίκων. Τέλος ο κ. υπουργός εδήλωσεν, ότι μεταξύ των άλλων μέτρων μελετάται και η συνταξιοδότησις των εκ γενετής αναπήρων, εφόσον υπερβούν ωρισμένον όριον ηλικιας.
«« 9 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (9/8)
Τοπικά
1968 : Υπό της ΑΤΕ απεστάλη προς τους προέδρους Κοινοτήτων και προέδρους Συνεταιρισμών η κατωτέρω εγκύκλιος. «Την 30 Ιουνίου εκάστου έτους, λήγουν τα δάνεια τα οποία εχορήγησεν η Αγροτική Τράπεζα προς τους παραγωγούς διά την καλλιέργειαν του σίτου. Το Υποκατάστημα ΑΤΕ Καρδίτσης, ως είναι γνωστόν, ενίσχυσεν τους παραγωγούς του χωρίου σας με σιτόσπορον, λιπάσματα, φάρμακα και καλλιεργητικά δάνεια πάσης φύσεως, δια την καλήν εκτέλεσιν των εργασιών της Σιτοκαλλιεργείας. Με τον κόπον των Γεωργών, και τας φιλοπόνους εν συνεχεία προσπαθείας των, εφθάσαμεν εις την εποχήν του θερισμού και της συγκομιδής, η οποία κατά τα εφετεινά δεδομένα αφήνει επαρκή περισσεύματα διά την κάλυψιν των αναγκών εις σίτον τόσον των ιδίων αυτών οικογενειών, όσον και προς αντιμετώπισιν των προς το Ιδρυμα της Αγροτικής Τραπέζης υποχρεώσεών των. Είναι γνωστόν ότι ο σκοπός της ενισχύσεως των Αγροτών αποβλέπει εις την κάλυψιν των αναγκών των ιδίων τούτων Αγροτών, και αφ’ ετέρου εις την αύξησιν του εισοδήματός των, διά την αντιμετώπισιν των δημιουργηθεισών υποχρεώσεων, τόσον προς την ενισχύσασαν τούτους Αγροτικήν Τράπεζαν, όσον και προς πάντα τρίτον.
Εθνικά - Διεθνή
1970 : Μελετάται η ασφάλισις εις τον ΟΓΑ αγροτών και κατΆ άλλων κινδύνων, ως και η επέκτασις της ασφαλίσεως εις κοινότητας μέχρι 2 χιλ. κατοίκων κατΆ αρχήν και αργότερον μέχρι 5 χιλ. . Τα ανωτέρω εδήλωσεν ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Δουβαλόπουλος. Προσέθεσεν, ότι μελετά εν συνεργασία μετά του υπουργού Γεωργίας την επέκτασιν της ασφαλίσεως του ΟΗΕ και εις ετέρους κλάδους, βροχοπτώσεων, πλημμυρών, καταστροφών εκ θεομηνιών κ.λπ Παραλλήλως ευρίσκεται υπό μελέτην το θέμα της ασφαλισεως εις τον ΟΓΑ ολων των κατοίκων ανεξαρτήτως επαγγέλματος και εφόσον δεν έχουν ασφαλισθή εις άλλον τομέαν των κοινοτήτων μέχρι 2 χιλ. και αργότερον μέχρι 5 χιλ. κατοίκων. Τέλος ο κ. υπουργός εδήλωσεν, ότι μεταξύ των άλλων μέτρων μελετάται και η συνταξιοδότησις των εκ γενετής αναπήρων, εφόσον υπερβούν ωρισμένον όριον ηλικιας.
1964 : Συνεχίζονται αι ανακρίσεις διά την ανακάλυψιν του δράστου ή δραστών του φόνου των δύο υποψηφίων φοιτητριών εκ Κομοτηνής. Εκ των μέχρι τούδε ανακρίσεων προέκυψεν, ότι δεν πρόκειται περί σεξουαλικού εγκλήματος διότι αμφότεραι ευρέθησαν άθικται. Αμφότεραι ήσαν καλής διαγωγής, μία δε μαθήτρια του κατηχητικού σχολείου. Ο δράστης εισήλθεν από το παράθυρον, την μίαν δε εφόνευσεν αμέσως, η δε δευτέρα, η Βάττη προέβαλλεν αντίστασιν δι’ αυτό και της απέσπασε τούφα μαλλιών από την κεφαλήν. Αργά τη νύκτα εγνώσθη, ότι ένας από τους κρατουμένους, ως υπόπτους κατέχει επιστολήν με την οποίαν ηπείλει την Βάττη, ότι αν δεν εδέχετο, να συνάψη ερωτικάς σχέσεις μαζί της θα την εφόνευε.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή